08. Rasele speciei umane

05. Alte câteva detalii semnificative legate de rasele umane

Aşadar să recapitulăm câteva aspecte tematice: noi discutăm despre rasele umane ca despre modalităţi de ajutor pentru manifestarea spiritelor cu evoluţii diferite, evoluţii care impulsionează spiritele, grupurile de spirite: cele care sunt cu adevărat umane, adică creatoare conştiente avansate, aflate în curs de universalizare. Universalizarea este deosebit de importantă, căci pe Pământ au trăit grupuri de spirite creatoare care nu erau în curs de universalizare, nu erau în felul celor care pot forma civilizaţii extinse. 

Grupuri de întrupaţi care se aflau în curs de dezvoltare a primelor forme de creaţie fizică au fost întotdeauna pe Pământ, indiferent dacă au desfăşurat sau nu activităţi creative pe Pământ. Saurienii, spre exemplu, au realizat bucle de întăriri spirituale proprii în condiţiile pământene, fără să desfăşoare activităţi creative pe măsura cunoaşterilor lor din acest moment pământean; ei au demonstrat că erau totuşi creatori prin spiritele înaintaşe ale poporului lor spiritual, care au trăit finalul evoluţiilor lor pământene în mod creativ, pentru a reîntări subconştientul activ al fraţilor lor. Înafară de ei, pe Pământ au evoluat mereu grupuri de spirite creatoare conştiente, dar în faze începătoare, cu activităţi fizice intense: urmele lor au rămas în straturile pământurilor de pretutindeni şi azi noi credem că ei au fost strămoşii noştri – evaluând descoperirea osemintelor lor şi artefactelor după cum evoluăm noi, acum. Însă adevărul este cu totul altul şi treptat vom ajunge să înţelegem acest lucru: de la civilizaţiile cu adevărat umane străvechi nu au rămas urme de creaţii sau corpuri – una din sarcinile de bază ale creatorilor mentali fiind dematerializarea propriilor corpuri la ieşirea din destin, împreună cu casa care i-a fost omului de folos. Universalitatea spiritelor umane creatoare avansate se referă printre altele exact la acest aspect al creaţiei întrupaţilor:

– creaţie materială mentală (cu corpul mental), atunci când vibraţia medie planetară era foarte înaltă;

– creaţie materială fizică (cu corpul fizic), atunci când vibraţia medie planetară a devenit din ce în ce mai joasă, folosind în loc de fluxuri de filamente energo-materiale – chiar structurile de întrupare (corpuri) ale planetei (pământuri, metale, cristale, diverse fluide din interiorul planetei sau de la suprafaţa acesteia) sau ale biosistemului însoţitor (vegetaţie, animale, secreţii, etc.): toate fiind conglomerate de fluxuri de filamente deja constituite, la fel care şi corpurile noastre. Iar pentru spiritele umane, universalizarea cuprinde încă multe alte forme de creaţie, o cunoaştere vastă, cu diverse feluri de corporalităţi proprii diferitelor galaxii, din diferite locuri, subzone şi zone de întrupare din univers: ceea ce înseamnă că multe seturi de raze creative proprii sunt în obişnuinţa noastră, nu numai cele care se folosesc pe Pământ, prin corpul mental sau fizic. Să reţinem acest lucru. 

Până în prezent au existat mereu grupuri de creatori pe Pământ – chiar şi înainte de saurieni: şi în timpul lor, şi în timpul civilizaţiilor străvechi umane extinse (lemurieni, atlanţi). Cei aflaţi în faze incipiente de creaţie nu au folosit decât materiale planetare de suprafaţă, înafară de cele biologice (vegetaţie şi animale care trăiau în apropierea lor). În ciclul actual, dintre un maxim şi un minim vibraţional al planetei, nu au existat alte civilizaţii creatoare de tip industrial, dar în cicluri mai vechi au existat şi astfel de grupuri trăitoare pe Pământ. Cu toţii au cunoscut planeta mai mult sau mai puţin, aşa cum o cunoaştem şi noi azi, după cunoaşterile pe care ni le-am format despre biosistemul cunoscut de noi, la nivelul multor valenţe ale sale. Dar şi alte grupuri de spirite care au evoluat anterior nouă se aflau în faze diferite de percepţii fizice, astrale şi mentale. Nu numai cei foarte avansaţi: începătorii au avut şi ei activităţi astrale şi fleşuri mentale, intuiţii ajutătoare în fazele îndelungi de creaţie fizică, prin care treptat spiritele se obişnuiesc cu universalitatea percepţiilor: chiar aici, pe Pământ. Toate sunt ajutătoare pentru diverse feluri de evoluţii creative. Treptat, prin lungi evoluţii fizice prin univers, urmează pentru ei faze mai simple, apoi mai avansate de creaţie de tip mental cu adăugări de material astral, alternând cu evoluţii pe planete astrale din această galaxie sau din diferite alte galaxii: evoluţii prin corpuri astrale, folosind materii astrale, evoluţii îndelungate până la specializări înaintate de tipul celor pe care spiritele umane le-au aplicat pe Pământ, aşa cum sunt descrise în Studiile Istorice. 

În consecinţă, să înţelegem că pentru fiecare specie s-a creat un anumit fel de corporalitate, care să aducă cât mai multe uşurări în evoluţie pentru spiritele care le folosesc, corpuri care gestionează impulsuri ce pot mobiliza spiritele să facă eforturi pentru a-şi consolida manifestările astfel învăţate. În continuare vom înţelege astfel că speciile şi subspeciile care pot ajuta spiritele creatoare ajung să fie folosite nu numai de spirite aflate pe aceeaşi treaptă de evoluţie – ci pe trepte asemănătoare doar până la un punct – acolo până unde au o evoluţie comună: comun în sensul de trepte de acelaşi fel. Un secundar (care a încheiat evoluţiile primare) va cunoaşte toate treptele de evoluţie primară, un primar galactic (care vine din zona a III-a a universului) va cunoaşte toate treptele de evoluţie individuală şi comună de tip primar, spiritele care vin din zona a II-a a universului vor cunoaşte tot ceea ce cunosc spiritele întrupate în zona I. De aceea în cadrul studiului evoluţiilor folosim termenul de deplasare în blocuri spirituale piramidale, în care grupurile se ajută piramidal – de la un nivel bazal (cu evoluţie şi experienţă puţină în astfel de deplasări) către nivele cu experienţă din ce în ce mai multă. Şi toate la un loc sunt ajutate de primari galactici, ajutaţi la rândul lor de secundari planetari şi de centrali, în mod direct atunci când este cazul. Fiecare întrupare este o modalitate de creştere a experienţei privind diferitele feluri de trăiri în vibraţii joase. Vibraţiile acţionează pe cel puţin două căi:

– scoate din memoriile active ale spiritului acel fel de manifestări care se potrivesc lor, vibraţiilor generale ale locului;

– generează dezvoltări şi diminuări ale unor structuri corporale care să conducă la evitarea oboselii spiritelor; spiritele au nevoie la început doar de susţineri pentru un început de simţire, doar atât cât este necesar pentru conştientizarea necesităţilor de corecţie. Abia apoi toate iau avânt, pe măsură ce creşte şi se consolidează fiecare simţire şi pricepere în parte. 

De aceea trebuie să înţelegem de ce sunt necesare corpuri speciale pentru fiecare fel de spirite, fiecare fel de evoluţie anterioară a lor şi fiecare fel de evoluţie pe care o pot desfăşura neobositor în condiţiile fiecărei planete de întrupare. 

De aceea discutăm şi despre complexitatea corpurilor fluidice matriceale, generatoare de alte corpuri, care şi ele la rândul lor generează alte corpuri în cascadă sau doar le guvernează, transmiţând fluxuri mai departe, şi astfel adevărate comenzi pentru restul corpurilor. Iar complexitatea de acest fel se completează prin funcţionarea structurilor arhetipale ale corpurilor, care generează modificări speciale pentru funcţionarea lor. Astfel de structuri arhetipale nu modifică structura de bază a corpurilor speciei, dar creează modificări care au influenţă asupra manifestărilor spiritelor, ajutându-le să-şi ajusteze diferite manifestări (trăiri) pentru a nu obosi şi astfel pentru a nu ieşi forţat din întrupare. 

Un exemplu edificator îl constituie diminuarea canalelor plexurilor când vibraţia devine foarte joasă, sub influenţa structurilor arhetipale care nu le desfiinţează, ci le diminuează volumul de circulaţie a fluxurilor, urmând ca, atunci când vibraţiile cresc susţinut, tot ele să acţioneze spre revenirea la dezvoltarea optimă a canalelor. În acest fel, spiritele pot să revină la activităţile cele mai avansate, pentru care au venit pe planetă. Este cazul timpurilor pe care le trăim azi, în creşterea vibraţiei planetare: revenirea la volumele cele mai mari de activitate a plexurilor, treptată, tocmai pentru a nu deveni obositoare, mai ales după greutatea parcurgerii epocii anterioare, cu vibraţie scăzută. 

Vibraţiile nu provin numai de la planetă, din exteriorul ei, de la biosistem, ci în primul rând de la toate grupurile de spirite care folosesc corporalitatea speciei. Iar aici tematica este vastă, iar noi deocamdată putem discuta despre câteva generalităţi, de multe ori surprinzătoare. 

De exemplu: transcedentalii care au creat corporalitatea speciei umane nu au putut să folosească în dimensiunea noastră corporalitatea pe care au creat-o, la nivelul de vibraţie la care a fost creat (în dimensiunea lor de creaţie) – dar au adus-o aici şi treptat au transformat-o pentru a fi folosită nu de ei, ci de spiritele umane, venite special pentru a efectua evoluţii creatoare avansate în calitate de oameni. Şi nu pentru că nu s-ar fi potrivit o astfel de corporalitate cu sarcinile lor de destin (pentru că dânşii, coordonatorii evoluţiilor de pe întreaga planetă, pot să-şi îndeplinească sarcinile în condiţii foarte variate), ci pentru că vibraţia foarte înaltă a entităţilor ar fi distrus în doar câteva generaţii astfel de corpuri. Vibraţia foarte înaltă a entităţilor transcedentale era necesară iniţializării procesului de transcendenţă şi astfel nu putea să se manifeste mult timp după încheierea fazelor de transcendenţă, căci ar fi rupt, ar fi distrus corpurile pe care le creaseră. Au stat până la sfârşitul procesului, până la primele naşteri, iar apoi s-au retras fără a lăsa ca urmaşi spirite cu mare forţă vibraţională, aşa cum erau ele. Ajutătorii secundari ai rezidenţilor au fost aceia care au preluat corpurile de la transcedentali – secundari pregătiţi pentru a trăi în mijlocul primarilor, în mijlocul rezidenţilor. Secundarii au pregătit şi infrastructura oraşelor, aşezărilor viitoarelor populaţii, au dat şi exemplele necesare modului direct de lucru cu astfel de corpuri, toate fiind pregătiri pentru rezidenţii care aveau să evolueze cu o astfel de corporalitate.

Etapă după etapă, populaţiile spirituale umane care au trăit şi au creat până la ultima glaciaţiune, nu au putut folosi în continuare, la nivelul foarte scăzut de vibraţie planetară, corpurile moştenite până atunci din generaţie în generaţie, căci ele erau deja folosite timp de 40 milioane de ani în diferite condiţii: de la primele lor adaptări la viaţa pământeană, la folosirea intensivă în finalul evoluţiilor mentale, deja în condiţii grele de vibraţie devenită foarte joasă. În ultima fază de evoluţie a populaţiilor cu activitate mentală, s-au întrupat însă din nou coordonatorii evoluţiilor noastre, întrupaţi cu vibraţie foarte înaltă, transcedentali care creaseră specia umană la începuturi. Numai ei, cu vibraţia lor foarte înaltă, ajutaţi de corpuri având şi ele vibraţia foarte înaltă (practic asemănători cu ajutătorii planetari atlanţi, lemurieni şi tolteci din perioada mentală anterioară) au putut traversa perioada de vibraţie foarte joasă a Pământului, având însă sarcinile cele mai avansate:

– de întreţinere a vieţii biosistemului;

– de menţinere a stabilităţii plăcilor tectonice ale planetei;

– de a da naştere la urmaşi cu corpuri mult diminuate: oameni aşa cum ne ştim azi: pentru reducerea oboselii spiritelor în trăirile din perioada cu vibraţia cea mai joasă; noile caracteristici ale acestor corpuri aveau să impulsioneze percepţii şi activităţi cu corpurile fizice în principal, şi doar din anumite unghiuri de vedere: percepţii şi activităţi cu corpul mental şi cu cel astral. 

Dar sarcinile lor nu s-au oprit doar la acestea, şi nici atunci, doar la începuturi. Ei rămâneau în viaţă, în timp ce populaţiile de rezidenţi aveau deja vieţi mult mai scurte, căci cu greu făceau faţă vibraţiilor joase şi activităţilor cu corp fizic; rezidenţii i-au numit Moşi, Bătrâni, Patriarhi, Învăţători, Vraci – îndrumători spirituali ai unor aşezări stabile, cu societăţi umane de mică anvergură, în locuri cu vibraţia echilibrată. Crearea unei noi corporalităţi nu a fost de natură nouă, ci s-a format din vechea corporalitate prin folosirea altor raze din radiaţia monadică,cu vibraţie treptat diminuată, până la o vibraţie specifică vibraţiei foarte joase, rămasă pe planetă după ultima glaciaţiune. Corpurile s-au modificat astfel prin reducerea unor structuri intermediare, impulsionată de structurile matriceale şi cele arhetipale, şi s-au întărit prin folosirea corpului fizic, nu mental în activităţi curente. Toate aceste lucrări nu puteau fi făcute de rezidenţi direct prin corpurile vechi: secundarii care au făcut această trecere de la activitatea mentală la cea fizică au de regulă experienţă multă în folosirea corpului fizic, iar pentru ei nu a fost greu să efectueze şi să suporte această tranziţie. 

Aşadar, şi vibraţiile exterioare, şi cele proprii ale întrupaţilor au contribuit – şi contribuie în continuare – la modificări treptate ale corpurilor din sistemele corporale ale speciei. Azi modificările sunt mici, practic imperceptibile, aproape insesizabile într-o viaţă de om, fără însă să-şi modifice esenţa matriceală. Corpurile matriceale oferă posibilităţi de modificare ale celorlalte corpuri pentru protecţii şi ajutor, întărire a corpurilor în vibraţiile joase, cu putere mare distructivă. Culorile tegumentelor, care apar distinct la diferite grupări umane sunt măsuri de protecţie în locuri diferite, pentru derulări de sarcini umane complexe. Sunt diversificări care se accentuează cu cât corpurile au o vibraţie mai joasă în sistemul corporal, până la corpul fizic. Corpurile fluidice nu-şi modifică numărul sau structurile generale şi particulare, însă vibraţiile lor scad datorită scăderii vibraţiei fluxurilor de filamente care le constituie, determinând restrângeri de activitate pe măsura apropierii de corpul fizic, la nivelul căruia apar diferenţe de formă a masei corporale, aşa cum ştim acum.

De-a lungul timpului, formele fizice sunt cele mai greu de modificat, fiind extrem de dense, mai ales în perioadele cu vibraţie foarte scăzută din galaxie. De aceea modificări au loc de-a lungul perioadelor mari de evoluţie umană cu participarea razelor folosite de spiritele întrupate: în perioada mentală a omenirii erau raze cu vibraţie foarte înaltă, după ultima glaciaţiune toate spiritele s-au obişnuit să folosească raze cu vibraţie mai joasă, pentru a se adapta planetei, pentru a nu distruge viaţa care înconjura omul oriunde s-ar fi aflat. În condiţiile de azi, de creştere rapidă a vibraţiei planetare, treptat spiritele se vor obişnui să folosească din nou raze cu vibraţie înaltă: simţim foarte clar, conştientizăm foarte clar această necesitate, de a ne ridica nivelul vibraţional al tuturor activităţilor noastre: fapte, vorbe, gânduri. Intuiţii la început, apoi amintiri din ce în ce mai clare ne vor crea drumul drept spre înălţări spirituale din ce în ce mai puternice. 

Să reţinem că înaintarea spirituală înseamnă diverse folosiri ale unor seturi de raze din radiaţia noastră totală cu vibraţie din ce în ce mai înaltă. Pentru spiritele umane, despre care amintesc permanent că sunt spirite în curs de universalizare, aceasta înseamnă nu numai faptul că folosesc mai mult sau mai puţin conştient diferite seturi de raze din radiaţia proprie totală, în funcţie de tendinţa generală de variaţie a vibraţiei planetei, dar şi diferite subseturi de raze de la o perioadă scurtă de timp la alta. Şi să reţinem că acest lucru nu este greu pentru noi aici, pe Pământ, întrucât avem experienţă uriaşă în acest scop: doar să vrem să ne urmăm înţelegerile interioare. 

Dacă după ultima glaciaţiune spiritele primare şi-au dematerializat corpurile străvechi, cu densitate mică, întrucât nu aveau experienţă multă în parcurgerea cu ele a perioadei de tranziţie aşa cum au avut-o Moşii, în viitor oamenii vor păstra corpurile fizice dense actuale, întrucât vor avea multă nevoie de ele pentru a putea să-şi îndeplinească sarcinile de ordin fizic pe care le vor avea: în primul rând dematerializarea tuturor construcţiilor actuale cu împământarea materiilor lor, pentru regenerarea planetei. Însă ceea ce este de înţeles din punctul de vedere al raselor umane este faptul că din nou se vor estompa caracterele corpurilor – fizice mai ales – sub puterea dezvoltării corpurilor fluidice la întreaga lor capacitate şi funcţionalitate, aşa cum au fost ele în trecut. Şi, până la urmă, ceea ce va rămâne sub acest aspect va fi tot forma corporalităţii fluidice, întorcându-ne din nou la ceea ce am fost în trecut. 

Vom mai discuta despre asemenea detalii treptat, pe măsura desfăşurării studiilor istorice. 

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
10. Generalitati privind rasa toltleca

Să numim această rasă aşa cum venea sunetul fundamental al omului care s-a născut în străvechimi, din împletirea celor două rase fundamentale ale speciei umane: lemuriană şi ariană, pe pământurile continentului care a găzduit…

09. Generalitati privind rasa ariana

Din nefericire această denumire a fost prea mult folosită în scop agresiv şi criminal, rasist ca aspect al atitudinii unor spirite faţă de altele. O asemenea atitudine a apărut la un moment dat sub puterea a două direcţii spirituale izvorâte…

Dictionar