08. Rasele speciei umane

03. Rasele speciei umane: generalităţi

Rasele speciei umane nu sunt moduri de adaptare ale oamenilor la condiţiile de mediu. Ele nu sunt forme moştenite dintr-o crezută animalitate, ci s-au constituit din creaţia iniţială, transcedentală, a corporalităţii speciei umane: adaptată numai spiritelor creatoare avansate de pe Pământ. În perioada care s-a scurs de la ultimul maxim vibraţional al planetei noastre, spiritele umane au fost singurele spirite creatoare conştiente avansate întrupate pe această planetă. Din formarea lor transcedentală, corpurile speciei umane au avut toate componentele matriceale, arhetipale şi de adaptare la variaţiile condiţiilor de mediu necesare derulării activităţii proprii unor astfel de spirite. (Se va urmări Sinteza creaţiei şi transformărilor sistemelor corporale umane de-a lungul timpului ). 

Vizionarea primelor etape ale transcendenţei: ale formării, apoi ale funcţionării corpurilor umane nu relevă azi cercetătorului mental, la actualul nivel scăzut de vibraţie planetară, diferenţe somatice semnificative în străvechimi între populaţiile de pe diferite continente: de unde s-a format şi încredinţarea că ea ar fi avut loc într-un singur loc, numit de-a lungul timpului de localnicii clarvăzători „Buricul Pământului”, sau „locul de naştere al poporului ales”, de naştere unică: din care şi-ar fi tras originile, prin migraţii succesive, toate popoarele pământene umane. Dar aceasta este o viziune asociativă cu tendinţele locale de manifestare ale unor oameni care şi-au pierdut momentan simţul universalităţii, care arată astfel o cunoaştere limitată, exclusiv locală, şi perpetuarea unei conştiinţe încă puternic orgolioasă, din perspectiva căreia nu se poate renunţa încă la încredinţări proprii - chiar în condiţiile evidenţierii imposibilităţii unei asemenea desfăşurări. Mai mult, astfel de încredinţări limitate se pot mereu cosmetiza, cum spunem azi, se poate adapta o încredinţare veche la realităţile descoperite în continuare, dându-se mereu un exemplu şi altor gânditori, din alte popoare, care pe bună dreptate restrânsă pot spune: „De ce ei? De ce nu şi noi?”... Pentru că intuiţia populară spune pe drept cuvânt că fiecare popor aduce ceva nou într-o lume care se dezvoltă permanent şi ajută astfel, radiant, la dezvoltarea seminţelor de acelaşi fel din lumea întreagă. 

Dar să revenim, a fost un exemplu, voi veţi găsi şi altele. Astfel, legat de subiectul prezent, s-a asociat reacţia pielii omului la activitatea solară, dar deşi a fost clar ulterior că acest fel de a vedea realitatea este limitat şi confuz, factorii de decizie nu au mai corectat, nu au mai atras atenţia semenilor că nu totul se datorează incidenţei influenţei mediului asupra omului: în mod egal a radiaţiilor cosmice şi acelor telurice, planetare. Studii şi informaţii există, ele răsuflă din când în când ici şi colo, dar nu s-a mai revenit clar asupra celor care erau deja spuse. Atâta timp cât omul va percepe şi va descrie realitatea exclusiv conform percepţiilor prin simţurile corpului fizic, ar trebui se analizeze mai degrabă cele cunoscute superficial şi să tragă altfel de concluzii. Neoficial, astfel de studii s-au realizat permanent, pentru informarea conducerilor statale, dar nu au fost aduse la cunoştinţa popoarelor întregi: pentru ca omul, ştiut în general ca fiind inteligent şi bun aplicator, să nu-şi descopere puterile folosite în ultimele milenii decât doar minim pentru sine şi în majoritate pentru susţinerea conducătorilor lipsiţi încă de dorinţă de muncă cinstită. 

La nivel de mase, cunoaşterea tuturor celor legate de evoluţiile spiritelor umane şi trăirile lor diverse şi profunde, se va realiza în viitorul apropiat. 

Aşadar, influenţele cosmice şi cele continentale, precum şi modul în care spiritele le pot face faţă fac parte dintre condiţiile aflate la baza creării corporalităţii umane – însă numai din perspectiva felului în care pot fi uşurate trăirile umane într-un mediu deosebit de complex. Caracteristicele unei astfel de corporalităţi nu sunt deci efecte ale influenţelor exterioare, iar acest lucru se poate observa nu numai privind corpurile fizice, ci întreg sistemul corporal uman. Corpurile au fost create inteligent de către coordonatorii tuturor evoluţiilor (stele, planete, orice vieţuitoare care trăiesc în jurul planetelor şi pe planete): pentru a dezvolta sau a restrânge, în funcţie de vibraţiile mediului, percepţii şi folosiri specifice împletirii tuturor influenţelor: cosmice, planetare (telurice), de biosistem şi ale radiaţiei proprii, spirituale pe care creatorii avansaţi le pot folosi în mediul pământean. 

După cum ştim noi acum bine, nu numai partea corpului fizic este luată în considerare (numai noi, azi, ne limităm la acest aspect fizic): corporalitatea umană (şi aceea a tuturor speciilor pământene, în general planetare, din această zonă a universului) este mult mai mult decât corpul fizic. Planeta însăşi este mult mai mult decât partea ei fizică – pământoasă în general, cu alte stări fizice de agregare: apoasă (lichidă) şi aeriană. Speciile de vieţuitoare sunt create pe acelaşi principiu: acela al existenţei unei corporalităţi complexe, care poate fi folosită de orice specie de vieţuitoare planetare – mai mult sau mai puţin conştient. Trebuie permanent să ţinem cont de faptul că există:

– stratificări corporale pe nivelele de vibraţie ale componentelor principale ale planetei: planetă care este şi ea un sistem corporal de întrupare a unui întreg popor de spirite. Toate structurile planetei (descrise în capitolul Energetică stelar-planetară) se încadrează într-un anumit set de nivele de vibraţii, iar corpurile vieţuitoarelor de pe planetă (cu corp fizic de manifestare) sau din jurul ei (cu corp astral de manifestare) se încadrează în acest set de nivele de vibraţie; pe Pământ ele sunt: corpul fizic, corpul dublu eteric, corpul astral, corpul mental şi corpul cauzal;

– în interiorul sistemului corporal al vieţuitoarelor, corpurile sunt ordonate de la vibraţia cea mai joasă în interior către vibraţia cea mai înaltă de care are nevoie întrupatul, la exterior. Este o dispunere inversă faţă de dispunerile straturilor interioare ale corpurilor fluidice ale planetei, şi să explicăm puţin necesitatea acestui lucru: întrupaţii începători care fac evoluţii progresive aici, în această zonă a universului, nu sunt încă obişnuiţi cu vibraţii foarte înalte. Dacă la suprafaţa structurilor planetei partea eterică este prima, urmând să crească vibraţia straturilor spre interior, în acest fel vieţuitoarele mai mărunte se vor obişnui încet, treptat cu vibraţii mai mari venite din straturile interioare, care răzbat la suprafaţă cernute fin prin cele de vibraţie mai mică. În schimb, steaua, planeta, ajutătorii planetari şi stelari întrupaţi pentru ajutor oferit tuturor, au nevoie de vibraţiile, energiile şi materiile cu vibraţii înalte şi foarte înalte, pe care corpurile lor special adaptate le vor capta şi amplifica, care însă nu vor deranja astfel, nu vor obosi spiritele începătoare. 

Pe de altă parte, o asemenea formă de structurare ajută corpul fizic uman (şi al celorlalte vieţuitoare, dar să rămânem în discuţie despre noi, oamenii) să-şi păstreze şi structura, şi funcţionalitatea: căci Pământul, la fel ca toate planetele din această zonă a universului suportă variaţii de vibraţie foarte mari, iar vibraţiile joase pot conduce la deteriorarea corpurilor, mai ales că majoritatea vieţuitoarelor nu ştie încă să-şi păstreze cu grijă intactă corporalitatea. Corpurile cu vibraţii foarte înalte în exterior protejează astfel corpurile de manifestare care se află în interiorul sistemului corporal şi astfel nu pierd foarte repede şi nici foarte mult din vibraţia proprie. 

De asemenea, sistemele corporale foarte bogate sunt specifice întregii zone I a universului, zonă în care evoluează spiritele aflate în primele faze de evoluţie. Ele nu au experienţă multă, dar energia pe care o acumulează prin activităţi dezvoltă mlădiţe noi de manifestări pentru care mereu noi seturi de raze din radiaţia lor prind aripi de dezvoltare, necesitând structuri corporale diferite care să le înveţe: să-şi direcţioneze razele, să le menţină în folosinţă, să le folosească cu intensităţi diferite, pe distanţe diferite de la un moment la altul. 

Să nu uităm nici faptul că variaţiile vibraţiei în această zonă sunt foarte mari, iar corpurile de manifestare sunt protejate şi ajutate de corpurile cu vibraţie înaltă să-şi menţină funcţiunile şi să ajute la dezvoltarea activităţilor. Variaţiile mari ale vibraţiei planetare sunt date pentru a compensa lipsa deplasărilor inter-planetare, inter-stelare şi inter-galactice, specifice celorlalte zone ale universului: aici spiritele nu au încă putere de orientare înafara planetei de întrupare. 

Structurile interioare ale planetelor şi stelelor au însă o distribuţie inversă: planetele şi stelele reprezintă întrupări ale unor spirite evoluate, care au nevoie de conservarea vibraţiilor foarte înalte ale fluxurilor energo-materiale care vin din nucleul galaxiei prin reţelele matriceale: de aceea straturile cu vibraţie foarte înaltă sunt spre interiorul structurilor – nucleul planetelor şi stelelor, precum şi interiorul corzilor matriceale. Variaţia vibraţiei structurilor cu vibraţii înalte este foarte lentă, susţinând şi trăirile vieţuitoarelor, dar şi diverse transformări ale corporalităţii lor. Dacă variaţiile ar fi mai dese, variaţia corpurilor ar fi obositoare pentru evoluanţii începători, ceea ce ar conduce la întreruperi ale vieţilor lor şi pierderea experienţei de la o variaţie la alta. 

Iată aşadar că este deosebit de important să ţinem cont de astfel de lucruri întrucât vibraţia corporală şi la întrupaţii individuali, şi la planeta şi steaua care o ajută are un rol deosebit de important în formarea iniţială a diferitelor forme ale corporalităţii, dar şi în diverse metisări ale speciilor şi subspeciilor, şi raselor în cazul speciei umane. 

Corporalitatea, aşa cum ştim, nu este identică pentru toate corpurile umane de pe Pământ. Dacă ar fi aşa, s-ar produce blocaje în evoluţii, în condiţiile unei populaţii de spirite active extrem de numeroase, cu sarcini deosebit de complexe, în vibraţii planetare foarte joase. De aceea, pentru o păstrare a subtilităţii şi avantajelor fiecărei trepte de evoluţie, este necesar ca fiecare fel de sistem corporal să primească influenţele celorlalte, aflate pe continente diferite, continente care influenţează la rândul lor în mod diferit sistemele corporale ale oamenilor născuţi în teritoriile lor. Vibraţiile continentale foarte variate lucrează asupra corpurilor, iar oamenii le pot deosebi clar când au nevoie şi când au condiţii speciale să o facă. 

Rasele, aşa cum se prezintă ele azi ochilor noştri, după culoarea tegumentelor, sunt forme exterioare rezultate din specificul corpuri fluidice, şi nu din influenţele razelor cosmice asupra oamenilor. Astfel de forme sunt efectele dezvoltării structurilor interioare ale corpurilor fluidice, iar dacă oamenii le-ar accepta în mod oficial existenţa, ar accepta şi apoi ar înţelege imediat diferenţele. Rasele s-au format prin dezvoltarea unor structuri interioare: elementele arhetipale existente în toate corpurile fluidice ale sistemelor corporale umane. Entităţile transcedentale nu s-au prezentat în felul cunoscut de noi azi, şi mă refer la ceea ce numim rase umane azi, dar au avut toate structurile care s-au dezvoltat, în timp, oferind caracteristicile pe care le cunoaştem azi – dar şi altele care au existat înaintea lor. 

La început, toate entităţile transcedentale aveau acelaşi tip de corporalitate, semănând perfect unul cu altul la corpul fizic, după cum avem azi puterea de a deosebi oamenii azi. Cei ce studiază trecutul pot percepe diferenţe vagi abia după multe feluri de studii, la fel cum şi diferenţele de sunet şi vibraţie se percep şi se diferenţiază la fel, mult mai greu la începutul studiilor. De asemenea, primele generaţii de oameni născuţi se asemănau mult unii cu alţii, aşa cum s-a descris în capitolul Yuka. Când discutăm despre diferenţele dintre oamenii începuturilor, trebuie să avem în vedere faptul că nu numai oamenii de pe acelaşi continent se asemănau, ci şi oamenii de pe continente diferite. De aceea discutăm despre cum arătau corpurile fizice ale oamenilor la începutul acestor studii, despre caracterele somatice ale corpului lor fizic, pentru a înţelege bine acest aspect şi a înţelege cum au evoluat diferenţele reale ale oamenilor, dintre oamenii de pe acelaşi continent şi dintre oamenii de pe continente diferite. De asemenea este necesar să înţelegem diferenţele reale dintre cele două rase iniţiale, aşa cum vom vedea, şi apoi, în plus, o a treia rasă formată în acele străvechimi din metisarea primelor două.

Rasele umane reale nu ar trebui să fie astfel numite – dar nici subspecii ale speciei umane. Rasele ar trebui să se considere deosebite numai prin caracteristicile corpurilor fluidice care sunt matrice pentru corpul fizic: nu să se considere după caracteristici ale corpului fizic, care ar fi influenţat de factori externi. Privind lucrurile prin acest unghi de vedere, este corect să se discute despre influenţa unică şi permanentă a corpurilor spirituale, ele înseşi fiind corpurile-matrice pentru toate corpurile din sistem, până la corpul dublu-eteric (sau vital), care la rândul lui este matrice pentru corpul fizic. 

Dar pentru că nu se ia în considerare existenţa şi structura corpurilor fluidice - ci numai luminiscenţa puternică emisă de ele (numită aură), va fi mai greu chiar pentru cei care studiază asemenea lucruri să admită aceste caracteristici ale unor corpuri materiale, care au structură proprie, fiecare în felul său, de la primul la ultimul corp – dar având vibraţii diferite. 

Corpurile fluidice sunt mult mai puternice, mai complex structurate, în felul lor indestructibile pentru orice formă fizică materială pământeană. Au o circulaţie energetică rapidă, foarte precisă – de la primul corp cu vibraţia cea mai mare până la ultimul corp, cu vibraţia cea mai mică. Chiar şi la vibraţia cea mai mică, circulaţia fluxurilor prin corpul fizic este extrem de rapidă; chiar dacă aproape imperceptibil pare a fi mai lentă, acest lucru apare astfel datorită suprapunerii corpului dublu-eteric peste corpul fizic cu vibraţie mai joasă, ceea ce influenţează circulaţiile în corpul dublu-eteric şi acea circulaţie de fapt se poate percepe puţin încetinită. 

Pentru înţelegerea tuturor elementelor care concură la funcţionarea corpurilor fluidice şi efectelor fiecărui corp asupra celorlalte corpuri, în orice sistem corporal, trebuiesc cunoscute structurile acestora, influenţele exterioare şi interioare ale radiaţiilor spirituale asupra acestor structuri – lucruri pe care le-am putea pătrunde dacă le-am accepta cu toţii. Studiile serioase nu au încă acceptul oficial şi astfel nici oamenii care nu se încred decât în expunerile oficiale nu-şi dezvoltă intuiţiile pentru a accepta şi a participa la dezvoltarea cunoaşterilor de orice fel. Efectele radiaţiilor, alături de circulaţiile fluxurilor energo-materiale au o deosebită importanţă asupra funcţionării corpurilor: se fac confuzii mari între circulaţiile fluxurilor şi energiile radiate de structurile constituite şi întreţinute de fluxurile energo-materiale. Acealşi lucru se petrece şi în domeniul vibraţiilor emise de structurile lor. Spre exemplu, corpul fizic nu trimite fluxurile energo-materiale spre corpurile superioare, dar vibraţiile fundamentale ale corpului fizic influenţează mereu corpurile superioare până la corpul cauzal, facilitând sau îngreunând circulaţiile; iar acest lucru este valabil pentru orice vieţuitoare de pe planetă, răspunzând necesităţilor de evoluţie ale spiritelor lor. 

Chiar şi puţin cunoscute şi studiate fiind toate acestea, ne putem orienta către înţelegerea felului în care s-au format rasele umane şi au evoluat în timp. 

Astfel, vom numi rase ale speciei umane formele diferite ale corporalităţii fluidice planetare din sistemul corporal uman, adică corpurile: cauzal mental, astral şi dublu eteric (sau vital). 

Formele raselor umane s-au schimbat de-a lungul timpului, în funcţie de vibraţia planetei şi răspunsul radiant al spiritelor sub influenţa variaţiilor ei. Diverse schimbări au avut loc şi în corporalitatea planetei, şi a tuturor vieţuitoarelor planetare, indiferent dacă ele sunt întrupări ale spiritelor aflate în evoluţie intraplanetară   sau cu spirite independente faţă de planetă

Ştim, din studiile anterioare, cum se întreţine corporalitatea fluidică umană: prin circulaţia fluxurilor energo-materiale – mai rapidă sau mai lentă, sub influenţa vibraţiei locale generale şi a vibraţiei razelor proprii, folosite de spiritele care le constituie. Să reamintim pe scurt câteva idei privind principii ale puterii de influenţare a fluxurilor atrase:

– fluxurile energo-materiale sunt atrase în corpuri din circulaţia cosmică şi, prin trecerea lor prin corpuri, lasă în structurile acestora o parte din energiile lor, contribuind la hrănirea, la energizarea lor; 

– fluxurile cu vibraţie mai joasă, cu filamente a căror vibraţii s-au diminuat prin circulaţia de acest fel, determină diminuarea treptată a vibraţiei corpurilor, câmpurilor lor şi mediului înconjurător. Corpurile îşi restrâng volumul, prin restrângerea unor canale interioare ale plexurilor: plexurile devin în mare parte subplexuri, iar subplexurile devin în majoritate canale simple, prin plierea structurilor lor în interior. Este un proces natural; niciodată însă asemenea structuri cum sunt plexurile nu se blochează total, nici prin factorii de mediu, nici prin comportament personal. Nu plexurile din corpuri s-ar bloca, aşa cum se scrie de multe ori în literatura de specialitate, în timp ce alte structuri ale stratului corporal şi-ar continua funcţionarea, ci toate structurile din aceste straturi ale corpurilor fluidice se restrâng mai mult sau mai puţin, se pliază în interiorul lor, fără să blocheze total funcţionările, ci doar îşi reduc la minim volumul şi funcţionarea. Astfel, întregul îşi păstrează esenţa existenţei sale, iar funcţionarea majoritară revine de regulă primului şi ultimului strat corporal, în timp ce celelalte straturi interioare devin parte a tegumentelor corpurilor care rămân în continuare doar cu un volum natural diminuat. Revenirea la volumele iniţiale are loc după trecerea de minimul vibraţional al planetei şi începerea creşterii vibraţiei planetare. Se regenerează normalitatea structurilor corpurilor fluidice, corpurile revin treptat la starea iniţială din care s-a format diminuarea anterioară, restabilindu-se treptat puterea de funcţionare a tuturor structurilor. Astfel, circulaţiile se desfăşoară în continuare fără blocaje, fără opriri, până la următoarea schimbare a sensului de modificare a variaţiilor vibraţiei medii planetare.

– variaţiile comportamentale pe care le considerăm azi singurele responsabile de închiderea/deschiderea şi funcţionarea fluidă a plexurilor de la corpul dublu-eteric – în general numai ele fiind vizibile la nivelele de vibraţie medie planetară joasă, aşa cum este cazul timpurilor pe care le trăim acum (încă joasă, chiar dacă este în creştere) - au un procent relativ mic de forţă în perioada unei vieţi umane dar cumulat, de la o generaţie la alta, condiţiile de mediu şi cele sociale pot determina deteriorări ale structurilor: mici, dar suficiente pentru ca purtătorul unui astfel de sistem corporal deteriorat să simtă diferenţe de funcţionare şi să repare prin corecţii proprii ceea ce a moştenit de la generaţiile anterioare. 

Dacă asemenea corecţii şi moştenirea de comportament, alimentaţie, condiţii de mediu şi sociale nu comportă nici o modificare, nu au loc sau încep prea târziu faţă de momentul apariţiei urmaşilor, schimbările, corecţiile nu se transmit pe cale corporală, dar se pot transmite pe calea relaţiilor, dialogurilor, învăţăturilor, sfaturilor, exemplului personal: ele pot fi negative, continuând deterioarea corpurilor, sau pozitive, conducând la ameliorări în timp la nivelul familiei şi întregii societăţi. 

Dacă corecţiile nu au loc, deteriorările rămân în viaţă pentru învăţătură din studierea, analiza celor trăite care se face automat după ieşirea spiritului din destinul cu corp fizic de manifestare; ele vor fi preluate şi studiate în continuare în lucrările fostului om devenit entitate astrală, ajutând societatea din această postură – de entitate astrală atentă la anumite aspecte ale trăirilor umane – să revină la formele ei tipice, normale, atotcunoscătoare, de odinioară. 


Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
10. Generalitati privind rasa toltleca

Să numim această rasă aşa cum venea sunetul fundamental al omului care s-a născut în străvechimi, din împletirea celor două rase fundamentale ale speciei umane: lemuriană şi ariană, pe pământurile continentului care a găzduit…

09. Generalitati privind rasa ariana

Din nefericire această denumire a fost prea mult folosită în scop agresiv şi criminal, rasist ca aspect al atitudinii unor spirite faţă de altele. O asemenea atitudine a apărut la un moment dat sub puterea a două direcţii spirituale izvorâte…

Dictionar