4. HERG: In orasul lemurian

16. CORPORALITATE LEMURIANA (2): DETALII ÎN PLUS PRIVIND STRUCTURILE COMPLEXULUI REPTILIAN

Se vor avea în vedere studiile din capitolul COMPLEXUL REPTILIAN .

Să reţinem din cele expuse anterior faptul că toate activităţile umane se bazau în străvechimi pe structurile naturale ale sistemului corporal uman şi pe funcţiunile lor naturale. Toate erau puternic dezvoltate într-o epocă în care vibraţia zonală se afla la valori mult mai înalte decât cele pe care le cunoaştem azi, facilitând dezvoltări complexe ale unor funcţiuni care sunt mult diminuate azi. Ne vine foarte greu să credem azi că spiritele creatoare avansate, aşa cum sunt spiritele umane, vin pe Pământ cu obiceiuri de mult consolidate să trăiască şi să creeze respectând natura, că ele doar consolidează permanent această direcţie, mai ales în locuri cu viaţă foarte bogat dezvoltată, cu vietăţi mărunte care par a nu sesiza prezenţa omului mai mult decât orice altă prezenţă de animal în viaţa lor. În astfel de condiţii creatorii conştienţi avansaţi îşi remodelează mereu atitudinile şi înclinaţiile formate anterior în evoluţii de spirite necreatoare – care învaţă doar să se hrănească, să se deplaseze, să-şi protejeze viaţa, ignorând distrugerile pe care le fac în jur, fără urmă de conştienţă. 

De aceea sub nici o formă omul înalt-creator, la nivele foarte înalte de vibraţie planetară şi corporală, prin propria lui evoluţie avansată nu îmbrăţişează actele de modificare a corpurilor sale: agresivă, invazivă, prin ceea ce azi numim inginerie genetică. Există însă etape anterioare ale evoluţiilor creatoare în care învăţăm că se poate face aşa ceva, tocmai ca să ştim că aşa ceva nu se face: şi învăţăm pe propria noastră piele ce înseamnă acest lucru, cu dureri, chinuri, frici acerbe. 

Şi astfel să fim în stare să ajutăm şi generaţiile care vin în evoluţii să facă şi ele la rândul lor exact ceea ce noi părăsim aproape din faşă ca modalitate de lucru. 

Aşa să înţeleagă cei care îşi pun întrebarea de ce totuşi se poate face inginerie genetică şi de ce spiritualitatea de înaltă capacitate şi moralitate renunţă la aşa ceva... În evoluţii regresive, adică venind din evoluţii mai avansate, şi trăind în locuri de vibraţie joasă, corespunzătoare etapelor trecute din propriile noastre evoluţii, aşa cum suntem noi azi pe Pământ, rememorăm asemenea – şi multe alte procedee distrugătoare pe care pe abandonăm rapid, pentru a înţelege definitiv că nu trebuie să facem aşa ceva. Consolidăm puternic acest aspect şi oferim aceeaşi învăţătură celor care nu sunt obişnuiţi cu respectarea naturii speciilor planetare din care ei înşişi fac parte. Învăţăm şi consolidăm să fim ajutători pentru toate evoluţiile noastre viitoare, învăţăm tot ceea ce trebuie pentru a oferi ajutor şi învăţătură de înaltă protecţie, moralitate, spre evoluţiile noastre din ce în ce mai înalte, ale tuturor împreună, în eternitatea vieţii ce ne-a fost dată. 

Toate există şi toate sunt funcţionale şi azi, cu deosebirea că funcţiunile despre care vorbim se desfăşoară cu cca.10% din puterile omului dinainte de ultima glaciaţiune. De aceea nu credem că toate trăirile, cunoaşterile, atitudinile şi acţiunile umane puteau avea anvergura celor descrise în studiile anterioare; credem mai curând că ne-am trage din animalele terestre, fiind urmaşi ai lor direcţi după trupul lor şi nu după spiritele care animă trupurile. Dar lucrurile nu stau de loc aşa – suntem croiţi astfel încât să fim doar influenţaţi de ele, doar pentru a ne cunoaşte atitudinile vechi, de acelaşi fel cu ale lor, rămase ascunse printre pliurile memoriilor noastre de mult crezute a fi uitate. Ni le amintim, apoi le conştientizăm negativităţile, apoi începem să ni le remodelăm către atitudini de înaltă şi bogată frumuseţe spirituală, alături de creaţii de înaltă calitate.

Am discutat despre structurile arhetipale, care sunt acele structuri cu posibilitate să se dezvolte sau să se retrângă lent, în perioade largi de timp, determinând în cascadă alte variaţii de acelaşi fel şi funcţionări pe măsură: atât în corpurile de care aparţin, cât şi în alte corpuri, a căror înnoire majoritară se desfăşoară prin aportul venit pe această cale. 

Toate la un loc fac posibile manifestări variate ale monadelor în radiaţia cărora se constituie corpurile, indiferent dacă ele sunt de natură fizică, mentală sau astrală (manifestări curente ale omului pe Pământ). 

Structurile arhetipale determină astfel variaţii ale corpurilor folosite de oameni pentru activităţi specifice acelor vremuri. La fel se petrec lucrurile acum şi se vor dezvolta din ce în ce mai mult în viitor. Schimbările în activitate erau mult mai rapide, datorită experienţei generale avansate a spiritelor umane, ajutate de vibraţiile planetare înalte care întreţineau vibraţia propriei radiaţii monadice. Nu aveau nevoie de multă pregătire sub forma pe care o cunoaştem azi – dar aveau nevoie să cunoască toate felurile de modificări ale vieţii pământene (şi ale stelei, şi ale celorlalte planete) aduse treptat de schimbările pe care începeau să le simtă. Omul înţelegea din primele semne de schimbare ce are de făcut în continuare. Schimbările se petreceau repede pentru că fiecare subetapă era o mare schimbare în sine – ceea ce azi noi nu mai decelăm: doar vârful ne atrage atenţia, cu un cumul de efecte ale unor schimbări care au început de fapt cu mult timp înainte. În trecut însă fiecare schimbare, din sămânţa ei, era o etapă majoră, nu numai în momentul de vârf – aşa cum l-am numi azi. De aceea, activităţile realizate într-un crescendo conştientizat era o pregătire în sine pentru un maximum normal, bine cunoscut de oameni, după care maxim ei ştiau bine că forţa evenimentului prezent începe să se estompeze: din puterea valurilor altor evenimente care începeau să acopere totul ajuns la maxim, provocând intrarea pe diminuare.

Cunoaşterea funcţionării tuturor structurilor noastre ne este necesară, căci ele deja încep să se manifeste mult mai puternic decât în ultimele milenii, în proporţie de mase, şi sunt în dezvoltări rapide şi puternic perceptibile. Avem nevoie să lăsăm în urmă confuzii privind originea acestor funcţiuni normale, aşa cum au fost şi sunt încă: posedări ale corpurilor umane de către extratereştri astrali aşa-numiţi „reptilieni”, „vulturieni”, etc., sau elemente de inginerie genetică aplicată de extratereştri fizici veniţi pe Pământ cu nave de provenienţă industrială. Avem nevoie să ştim pentru că vom ajunge curând să trăim efectiv prin intermediul corpurilor noastre care se vor dezvolta structural din nou, permiţându-ne aceleaşi tipuri de activităţi pe care mulţi dintre noi nu le mai cred azi, având de fapt doar ei prea puţină experienţă în trăiri în vibraţii mai joase şi aglomeraţii spirituale mari pe aceeaşi planetă. 

Vom cunoaşte modul în care corpurile noastre ne ajută, mai ales în perioadele de schimbări mai abrupte, când devenim conştienţi de existenţa lor. Cunoscând dinainte confuziile pe care le-am făcut, cunoscând corecţiile pe care le putem face, devenim atenţi la propriile schimbări corporale şi astfel devenim împreună-lucrători cu propriile noastre sisteme de ajutor corporal. 

Aşa începem să fim atenţi în primul rând la funcţionările acestui sistem, acestui complex structural pe care l-am numit reptilian. El este funcţional mereu în viaţa noastră, alături de toate structurile arhetipale care ne dezvoltă lent, treptat, fără ca să ştim la început de existenţa lui, apoi trăind din ce în ce mai conştient odată cu trecerea timpului. 

Complexul reptilian lucrează cu forţă mărită de cel puţin 1000 de ani, de când a început să se mărească vizibil volumul fluxurilor noi, proaspete, aduse în preajma Pământului prin lucrările coordonatorilor evoluţiilor pământene şi prin întruparea a tot mai mulţi ajutători secundari, care continuă să atragă fluxuri cu vibraţie mărită, pe măsura creşterii şi diversificării activităţilor umane. 

COMPLEXUL REPTILIAN: CÂTEVA CUVINTE ÎN PLUS PRIVIND FUNCŢIONAREA ÎN EPOCA STUDIATĂ

Am expus pe larg cunoaşterile actuale ale complexului reptilian în studiul vieţii lui Herg ( Viața lungă și complexă a conducătorilor-lucrători; corporalitatea specifică acestei perioade) . 

Complexul reptilian funcţionează împreună cu structurile arhetipale, dar nu face parte din sistemul acestora din urmă. Efectelor lor se împletesc însă, conducând la modificări corporale evidente mai devreme sau mai târziu. 

Modificările corporale determinate de complexul reptilian sunt interioare şi determină încetinirea circulaţiilor unor fluxuri care ajută acţiuni viitoare, lăsând libere circulaţiile altora care ajută activităţile aflate în curs de desfăşurare. Putem face o sinteză a modificărilor care au loc prin aportul complexului reptilian:

1. Modificări mici în circuitele energetice folosite în mod curent, datorate unor influenţe exterioare pasagere, cu care spiritele nu sunt obişnuite încă de când au venit pe planetă: sunt cunoscute, dar spiritele nu au o consolidare care să le ajute să desfăşoare totul fluid şi de calitatea superioară. Ele însă nu schimbă forma corpurilor sau energetica totală a sistemului corporal, ajutând de fapt la echilibrarea circulaţiei energetice în sistem, urmărind în principal sarcinile destinului propriu şi nu impunerile care vin din partea societăţii;

2. Modificări în radiaţia monadică, iar puterea energetică totală şi experienţa monadei de a-şi folosi forţele radiante creează perioade de adaptare mai lungi sau mai scurte. Dar ele nuau amploare foarte mare, căci acumulările semnificative de energie în monadă se petrec la perioade care cuprind cicluri întregi de vieţi, sub-etape mai multe dintr-o etapă de evoluţie. În consecinţă ele nu creează modificări corporale perceptibile din exterior. De aceea structurile de adaptare despre care discutăm nu funcţionează singure, ci împreună cu structurile arhetipale, fără însă să fie determinante unele pentru altele. 

Azi ele nu sunt percepute de noi, deşi efecte diverse simţim, dar cu greu începem să le urmărim şi să ne adaptăm noi înşine activităţile, trăirile, la semnele lor devenite evidente. Însă în trecut, oamenii mentali erau foarte puternic legaţi de cunoaşterea tuturor elementelor de mediu, erau puternic perceptibili şi atenţi, studioşi la toate semnele, oricât de fine ar fi foat ele la început. 

Să reţinem în plus faptul că acest complex al structurilor de adaptare la variaţiile condiţiilor de mediu planetar este de fapt un complex de protecţii, vital în mod direct pentru spirit şi pentru corpurile prin care se manifestă. 

Astfel de protecţii trebuie să le privim din cel puţin două unghiuri de vedere:

1. Pentru rezidenţi şi spiritele umane care au experienţă puţină în condiţiile pământene: schimbările dese ale condiţiilor de mediu pot conduce celor neadaptaţi la dezordine, dezorientare, care le rândul lor pot conduce cu uşurinţă la deteriorarea corpurilor: mai ales când vibraţia planetară este în scădere, şi cu atât mai mult când ea atinge valorile minime pentru sistemul planetar al Soarelui, aşa cum am trăit în ultimele milenii; ritmul creaţiei materiale este mult încetinit, ceea ce ar conduce la scăderii puterii de suportare a condiţiilor grele – naturale şi sociale în egală măsură. 

De aceea sistemul corporal ajută cu prioritate desfăşurarea sarcinilor de destin. În străvechimi eram perfect conştienţi de un astfel de ajutor – de orice fel de ajutor, pentru care fiecare om era profund recunoscător. Dacă refuzăm azi să credem că nu există un destin ales în mod optim de către coordonatori ai evoluţiilor noastre sau dacă azi credem că asta înseamnă că nu avem liberul arbitru în trăirile noastre – vom învăţa din experienţele vieţilor noastre pământene că numai orgoliul ne-a determinat să avem astfel de încredinţări. Iar învăţăturile vor fi complexe în continuare, alese cu grijă chiar de noi, în imperiul înţelegerii propriilor noastre neputinţe, pe care le putem astfel estompa;

2. Pentru ajutătorii planetari – întrupaţi cu mult experienţă, însă şi cu multe sarcini pentru societate şi planetă, pe măsura puterii lor energetice şi a experienţei de folosire a acesteia: activităţile care necesită efort mult şi constant, de-a lungul unor lungi perioade de timp, cu variaţii mari de vibraţie de la o perioadă scurtă de timp la alta, ar determina oboseală ajutătorului, în consecinţă scăderea acuităţii percepţiilor şi a puterii de lucru pe o planetă cu un biosistem extrem de bogat, precum şi o populaţie activă, fizică şi astrală deopotrivă, căreia îi trebuie dedicată o atenţie cu totul specială. 

De aceea este necesar să reţinem faptul că sistemul este ajutător şi protectiv pentru oricine, indiferent de evoluţia monadei care animă corpurile sale. 

În mod egal se petrec lucrurile cu monadele aflate în întrupări comune: spirite întregi întrupate într-un singur sistem corporal simplu – o singură vietate, sau grupuri şi popoare întregi de spirite aflate în evoluţii comune

Complexul reptilian funcţionează permanent – chiar dacă nu ajunge să producă modificări vizibile în corpurile: fizic şi dublu-eteric pe care le putem percepe azi şi despre care mai cunoaştem câte ceva din funcţionările de nivel organic şi energetic. Modificările trecătoare zilnice pe care le generează el, precum şi revenirile la modul existenţial de bază nu schimbă decât efectul asupra acţiunilor monadei întrupate. Dacă am şti mai multe lucruri despre astfel de efecte, nu ne-am mai obliga unul pe altul să facem tot felul de acţiuni cu tot felul de viteze şi calităţi pe care corpurile noastre nu le primeşte oricând şi oricum. Dar treptat vom înţelege astfel de aspecte şi ne vom face corecţiile necesare, fiecare după puterea de cuprindere, de înţelegere pe care o are.

Faptul că astfel de funcţionări trecătoare se petrec de fiecare dată în altă parte a unui corp, sau în alt corp, se adaugă explicaţiei lipsei de modificări corporale ca urmare a funcţionării complexului reptilian. Dar acumulările efectelor din perioadele de modificări succesive, multe, notabile, în întreg sistemul corporal, determină modificări uneori chiar puternice, care dispar însă imediat ce condiţiile de trai determină normalitatea întrupatului: normalitate în acest sens nu înseamnă să se revină la activitatea dinainte. Activitatea poate să se modifice lăsând loc altor activităţi, dar în volum mai mic, sau cu particularităţi mai simple, sau care se bazează pe experienţă consolidată din alte evoluţii pentru care adaptarea a fost aici rapidă şi completă. Sau încetarea condiţiilor de mediu care au suferit modificări de vibraţie adânci şi rapide: un asemenea caz a fost descris în acest capitol, al conducătorilor-lucrători cărora li s-au modificat trecător corpurile prin funcţiunile naturale – şi nicidecum prin alte feluri de intervenţii. Astfel de caracteristici pe care azi le-am putea numi puternic-reptiliene (asemănătoare cu partea superioară a corpului iguanelor) au apărut la conducătorii-lucrători cu vieţi mult mai lungi decât vieţile rezidenţilor, având activităţi lucrative mentale în volum uriaş comparativ cu cele ale rezidenţilor. Ele însă au fost trecătoare – cu greu le-am descoperit şi înţeles la populaţiile lemuriene, dar şi atlante, care s-au dezvoltat mult mai târziu decât populaţiile lemuriene. În egală măsură ele au fost dezvoltate şi la ajutătorii din restul teritoriilor, înafara oraşelor rezidenţilor, oriunde se aflau oameni care trăiau individual sau în grup restrâns. 

Este necesar să înţelegem că acest complex structural este parte a sistemului corporal creat de transcedentali: existent şi funcţional în timpul lor, care s-a dezvoltat perceptibil, apoi puternic în etapele evolutive următoare ale populaţiilor umane. Dacă se studiază cu atenţie toate devenirile umane, toate activităţile din acele timpuri, se înţeleg bine funcţiunile în toate felurile de corpuri umane, din toate timpurile. 

Pentru conducătorii-lucrători din timpul lui Herg – şi pentru Herg însuşi – asemenea caracteristici au fost o protecţie puternică la schimbările radicale de vibraţie pe care le-au trăit în perioadele vieţii lor: au apărut însă numai la acei lucrători care au cuprins în destinele lor toate schimbările perioadei. Le-au fost de folos pentru păstrarea echilibrului vibraţional în etapa celor mai mari şi multe schimbări vibraţionale – adică începând cu perioada din apropierea epocii apelor, până la ridicarea vibraţiei aşezărilor umane la nivelul vibraţiei dinainte de intrarea în epoca apelor şi apoi aducerea vibraţiei aşezărilor umane la un nivel treptat diminuat, apropiat cu cel al vibraţiei planetare de la acel moment, în care era normal să se reintegreze total. 

Astfel de dezvoltări nu au fost numai un ajutor real pentru echilibrul vibraţional propriu al acestor conducători-lucrători, ci şi pentru menţinerea în echilibru a vibraţiei mediului înconjurător aşezărilor, precum a echilibrării permanente a efectelor activităţii umane asupra structurilor planetei. Toate lucrările au fost realizate de ei alături de toţi ajutătorii pădureni, munteni şi insulari de pretutindeni. Pentru toţi aceşti ajutători complexul reptilian nu a avut un rol în adaptarea spiritelor lucrătoare, ci de ajutor pentru efectuarea volumului uriaş de activitate pe care ajutătorii planetari îl desfăşoară în anumite perioade ale vieţilor lor. 

Aşadar să reţinem şi acest aspect al ajutorului pe care complexul reptilian îl oferă chiar şi ajutătorilor cu cea mai mare experienţă din populaţiile spirituale întrupate pe o planetă. După intrarea în normal, caracterele reptiliene s-au estompat, dar au rămas la nivelul normal de dezvoltare a tuturor rezidenţilor. 

Să discutăm acum şi despre rezidenţi: dezvoltările corpurilor lor din acest punct de vedere au fost mult mai lente, vizibile doar la perioade mari de timp, dar ele au rămas în continuare fixe foarte multă vreme. Experienţa lor nu cuprinde obişnuinţa tuturor lucrărilor umane de pe Pământ: au sarcini mult mai puţine, desfăşurate lent şi cu eforturi mult mai mici, comparativ cu ajutătorii lor. Dar experienţa li se formează în timp şi ei au participat după puterile fiecărui spirit în parte la toate lucrările societăţii: de la creaţie societară la echilibrări mometane ale vibraţiei mediul înconjurător aşezărilor lor şi ale întregii planete. 

Practic, după finalizarea lucrărilor specifice celor legate de epoca apelor, toate populaţiile umane lemuriene au prezentat aceleaşi forme de dezvoltare corporală – populaţii rezidente, conducători şi ajutătorii pădureni din codrii lemurieni, fără ca ceva să atragă atenţia în mod deosebit. 

Efecte ale modificărilor împletite ale structurilor arhetipale: care apar lent şi rămân mult timp în sistemul corporal, precum şi ale elementelor reptiliene care pot apare mai rapid şi se estompează tot atât de rapid, vom avea de studiat în mai multe epoci pentru întreaga populaţie umană sau doar pentru grupuri restrânse care au trăit în condiţii speciale, desfăşurând sarcini speciale pentru umanitate şi în acelaşi timp pentru întreaga planetă. 

Deocamdată să ne oprim aici cu studiul complexului reptilian, urmând să ne îndreptăm atenţia către alte structuri ale corporalităţii umane: cordoanele plexurilor din corpurile fluidice. 

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
17. CORPORALITATE LEMURIANA (3): FOLOSIREA CONSTIENTA A PLEXURILOR CORPURILOR FLUIDICE: A CANALELOR SI A CORDOANELOR (CORZILOR) LOR

Se vor avea în vedere studiile: Plexurile corpurilor fluidice (1), Plexuri ale corpurilor fluidice (2), Plexuri ale corpurilor fluidice (3), precum şi studiile privind Împământarea . Pe măsura pătrunderii în studiile…

15. CORPORALITATE LEMURIANA (1): STRUCTURI ARHETIPALE ALE SISTEMULUI CORPORAL SI FUNCTIONARILE NATURALE ALE CORPURILOR

Am discutat despre activităţile de bază ale lemurienilor ca fiind puteri normale într-o societate normală, a unor oameni normali: normali pentru vremurile lor – incredibile pentru noi azi, pornind de la încredinţarea că în…

Dictionar