09. Studii amprentare

01. RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE DVS.

ÎNTREBARE:

„Dacă apare senzaţia aproape fizică de ceva care se tot agaţă de corpul tău fizic, ca nişte fire care tot presează să intre, şi care se încolăcesc... ca o presiune... ce semnifică acest fapt?”

Cercetările realizate de oameni perceptivi pe linii multisenzoriale definesc astfel de formaţiuni existente în jurul corpului lor drept: fire, aţe, iţe, stringuri (din lb. engleză: string=coardă, în traducere aşadar: corzi) eterice. De fapt ele sunt constituite dintr-un amestec de materii eterice în principal (materii din segmentul de vibraţii corespunzător corpului nostru dublu-eteric) cu materii astrale (materii de vibraţie corespunzătoare corpului nostru astral) şi materii mentale (materii de vibraţie corespunzătoare corpului nostru mental). În număr mare ele pot deveni sesizabile ca simţire în trăirile curente prin corp fizic: ele nu devin ”grele” – aşa cum nu ne sunt grele corpurile fluidice pe care le purtăm de-asupra corpului fizic, dar ne abat constant atenţia către altceva decât suntem noi obişnuiţi, iar acest lucru ne îngreunează viaţa pe care o considerăm şi aşa destul de grea... Există practici curente prin care putem remedia acest lucru, dar deşi le cunoaştem – nu le folosim sau le folosim rar, ori o dată din curiozitate şi apoi uităm de ele. Unul dintre factorii de acest fel este şi renunţarea totală la practicile religioase atunci când începem să ne orientăm către cunoaşteri ezoterice, fără să ştim că practicile sunt bune, doar impunerile dogmatice şi punitive ale conducerilor politice sunt de multe ori nerealiste şi obositoare. Dacă trecem de acest aspect negativ, practicile religioase creştine pot fi folosite de către fiecare dintre noi, alături de alte practici preluate odată cu cunoaşterile provenite de la alte popoare: reiki, yoga, qi gong, şamanism, etc. Este foarte bine să practicăm curăţarea cu semnul crucii, făcută începând din porţiunea situată de-asupra capului şi pierdută cât mai jos spre picioare; la fel şi semnul X pe toată suprafaţa corpului, practică orientală care are exact acelaşi efect ca şi crucea explicată mai sus. Sunt cele mai simple şi cele mai comune procedee, iar aplicarea lor este bine să se facă în egală măsură în timpul zilei şi înainte de culcare. Realizate cu o lumânare aprinsă în mână este încă şi mai eficientă, dar chiar ţinerea unei lumânări aprinse în dreptul pieptului pe timpul unei scurte stări meditative sau a unei rugăciuni – după cum este omul obişnuit – are un efect vizibil după o perioadă scurtă de timp, uneori pornind chiar din timpul efectuării ei sau imediat după efectuare.  

Este doar un început de discuţii asupra acestui fenomen cu care în prezent începem să facem cunoştinţă la acest nivel de vibraţie planetară. De fapt el este ştiut profund de fiecare spirit uman în parte, însă la nivele înalte de vibraţie planetară: ştiut, înţeles, folosit într-o diversitate pe care azi puţin o putem crede, dar despre care ne vom aminti curând şi ne vom dezvolta treptat percepţiile, înţelegerile celor percepute, funcţionările şi cunoaşterea efectelor funcţionării lor la orice nivel vibraţional. 

Firele sunt percepute în acest fel, material: adică stabil în timp, structurat mai mult sau mai puţin, fiind doar de puţine ori simple – dintr-un singur fir, şi de multe ori formate din diverse împletituri de fire, după cum monada întrupată este obişnuită să folosească razele sale în seturi, mănunchiuri mai groase sau din ce în ce mai subţiri, pe măsura înaintării în evoluţii. Firele au într-adevăr o constituţie materială, căci sunt formate din „firimituri”, părticele mici din câmpul personal al celui ce-şi îndreaptă atenţia spre ceva sau cineva; am mai discutat că fiecare gând al nostru este de fapt o rază sau un set de raze din blocul radiaţiei monadice  pe care îl îndreptăm către subiectul gândului nostru, fiind purtător al unei părticele microscopice de câmp (filamente energetice şi materiale) din jurul corpului cu care monada lucrează în acel moment. Astfel de părticele se „pierd” pe drumul dintre om şi obiectul/subiectul atenţiei sale: obişnuinţa formează astfel un drum de la porţiunea corpului fluidic care este folosită pentru această atenţie şi obiectivul atenţiei. Participante în acest proces sunt:

– raza din radiaţia monadică care este, devine obişnuinţă să fie folosită 

– obiectul (material) sau subiectul (o persoană umană, o altă vieţuitoare) către care se îndreaptă atenţia în mod obişnuit.

De obicei credem că este vorba despre raza – sau setul (spotul) de raze – pe care numai altcineva o îndreaptă asupra noastră, dar poate fi vorba şi de propriile raze ale celui care se simte „asaltat”, devenind propriul său „călău” sau poate fi şi o situaţie complexă care presupune: radiaţia subiectului (omului) vizat răspunde ca o îmbrăţişare, cuprindere la contactul cu emitentul iniţial, formând un complex în care cu greu se mai poate deosebi proporţia între participanţi, care ajung să se obosească reciproc. În funcţie de experienţa amândorura privind tangenţe de acest fel, se va forma o forţă de atracţie = îmbrăţişare, împletire a razelor care sunt cât mai apropiate ca vibraţie una de alta sau se va forma o forţă de respingere. Respingerea poate fi clară de la bun început sau se poate forma după o perioadă de acceptare, îmbrăţişare, după care se formează respingere la adresa radiaţiei subiectului sau a obiectului vizat: reciprocă, pasivă (renunţare reciprocă în proporţii diferite, simultan sau în timpuri diferite) sau unilaterală. Respingerea se poate forma:

– pentru un subiect: adică întrupat (om sau orice altă vieţuitoare), când se respinge cumulul de radiaţie: monadică + radiaţia sistemului corporal de întrupare a subiectului; este puternică, activă şi reactivă în diverse moduri, la fel ca şi atracţia în sine; legarea de o persoană şi respingerea unei persoane insistente creează un câmp larg de comportamente active şi reactive nu numai la adresa subiectului, ci şi la adresa altor persoane care vin în tangenţă cu subiectul vizat; este deosebit de important să se ţină cont de acest aspect;

– pentru un obiect, o structură materială de orice fel, când se respinge radiaţia materiei fizice, dar şi radiaţia remanentă a amprentei monadice sau spirituale a întrupatului (vegetal, animal sau constituent planetar: metale, pietre) care a furnizat materialul din care a fost creat obiectul.

Este mai simplu de studiat o atracţie decât complexitatea unei respingeri, de aceea sunt mult mai multe elemente de care un om se poate agăţa într-o respingere, indiferent de natura obiectivului ei. 

Amprentele din câmpul fiecărui corp fluidic se pot percepe la începutul lor clar de către un observator exterior sau chiar de către omul, întrupatul amprentat: sub formă de vibraţie, sunet (în cazul percepţiilor înaintate) şi imagine – sistem de culori cu o luminozitate mai mare sau mai mică în funcţie de vibraţia proprie în acel moment sau de vibraţia amprentei. 

Este necesar să se deosebească, la început prin conştientizare doar, apoi prin analize proprii înaintate pe măsura creşterii experienţei, amprentările despre care discutăm, de alte aspecte corporale cu aspect asemănător:

– blocajele corpurilor fluidice din sistemul propriu de corpuri ale întrupării în curs, care iau forma canalelor filiforme ale corpurilor fluidice;

– circulaţiile de fluxuri energo-materiale între un corp şi altul din sistemul corporal propriu;

– protecţiile pe care le are întrupatul prin destin, care au vibraţii mai mari sau mai mici în funcţie de mediul în care îşi desfăşoară trăirile, activităţile, tangenţele în diferite perioade ale vieţii sale;

– funcţionările selectorului de vibraţii: structură materială aflată între corpul cauzal şi corpul spiritual, coordonat în funcţionarea sa de corpul spiritual (sau budhic). El selectează şi amplifică semnalul vibraţiilor necesare desfăşurării destinului propriu în mediul de lucru, pentru îndeplinirea sarcinilor de destin;

– alte funcţionări asemănătoare ale subselectorilor de vibraţii, aflaţi în aproprierea corpurilor astral şi mental, care pot facilita atrageri suplimentare de fluxuri energo-materiale din mediul de trai, fără ca întrupatul să facă ceva anume pentru a le atrage. Este genul cel mai puţin înţeles de activitate a sistemului corporal şi de aceea în acest sens apar cele mai multe confuzii ale cercetătorilor care nu aprofundează cunoaşterile despre corporalitate, evoluţii, particularităţi ale radiaţiei monadice, linii destinice personale şi de grup spiritual propriu de întrupare. Dacă toate astfel de elemente se cunosc în profunzime din ce în ce mai mare, pe măsura creşterii vibraţiei planetare, apar cu claritate toate cele necesare cunoaşterii fenomenologiei legate de circulaţiile fragmentelor de câmp între întrupaţi sau între câmpurile, sau între corpurile aceluiaşi sistem corporal adică formarea acestor fire sâcâitoare, obositoare. 

Există şi multe alte structuri ce susţin funcţionarea întregului corp fluidic, care se aseamănă cu firele despre care vorbim, mai groase sau mai subţiri, mai mult sau mai puţin dezvoltate, care pot fi uşor confundate, de exemplu, cu firele provenite din acumulări de câmp corporal: unde – să precizăm – câmpurile corpurilor fluidice sunt acumulări de fluxuri de filamente în jurul corpurilor care le atrag, din care corpul care atrage se hrăneşte pe măsură ce atrage noi fluxuri, înlocuind simultan pe cele consumate pentru întreţinerea proprie;

– în acest sens sunt de discutat, de asemenea, confuzii cu cordoanele plexurilor corpurilor fluidice, cu care se confundă deseori firele despre care discutăm: de regulă se percep mai repede cele 7-9 plexuri de la partea ventrală a corpului dublu eteric, dar şi corpul dublu eteric, şi fiecare din celelalte corpuri din sistem are un număr mare de plexuri şi subplexuri din care pot ieşi astfel de structuri filiforme spre exteriorul corpului, pentru a culege filamente speciale: spre o supra- îmbogăţire a corpului de care aparţin. Cordoanele plexurilor pornesc din centrul lor şi se lungesc mai mult sau mai puţin în funcţie de cerinţele de activitate de destin; materiile din care sunt create aceste cordoane facilitează vibraţii mai mari sau mai mici, iar structrurile lor interioare vor avea sarcina de a reacţiona în diferite forme la vibraţiile din mediu, tot conform sarcinilor umane din fiecare etapă de vibraţie planetară;

– practicile orientale cu precădere – dar în acest moment al evoluţiilor toate spiritele umane pe Pământ, adică toţi oamenii – pot să activeze canale energetice locale (un păienjeniş des de canale de diferite dimensiuni, forme şi grosimi care formează grosul matricei eterice planetare) sau transcontinentale, percepute azi clar în viziunile pe care mulţi oameni le au în special în meditaţiile active. Ele au forme asemănătoare cu cele care se constituie prin amprentări din exterior şi prin obişnuinţele noastre mentale şi emoţionale (astrale). Sunt din ce în ce mai precis percepute în energizări distale (realizate de la distanţă): în forme asemănătoare sistemului nostru circulator, format din artere, vene, o sumedenie de vase şi capilare prin care circulă lichidele corpului nostru fizic. Însuşi sistemul nostru corporal activează, prin vibraţiile sale, canalele energetice care ne înconjoară din toate părţile – de fapt cele cu vibraţii asemănătoare cu corpurile noastre fluidice, prin şi printre care trecem fără să le stricăm forma, echilibrul şi stabilitatea spaţială. Doar intensitatea vibraţiilor, a luminiscenţei şi a sunetului fundamental sunt accentuate, iar ele atrag mai departe fluxuri şi din câmpurile noastre, şi din câmpul fundamental al planetei (parte a câmpului fundamental al sistemului stelar local şi al galaxiei). Cu cât vom activa canale de vibraţie mai înaltă, cu atât vom scăpa mai repede de materiile vechi, de vibraţie joasă, pe care le-am moştenit de la ultimele generaţii ale liniilor noastre genetice. Nu sunt de vină străbunii noştri, nu sunt „păcate” pentru astfel de constituiri, ci numai astfel de fluxuri de vibraţie mai joasă au fost în ultimele milenii în aerul planetar (se va studia Variația vibrației medii zonale) . Suntem în schimbare rapidă în acest moment planetar şi o astfel de situaţie determină conştientizarea noastră crescândă a întregii fenomenologii planetare, universice. 

Creşterea vibraţiei medii planetare determină accentuarea caracteristicilor de vibraţie, luminiscenţă şi sunet, ale canalelor, dar şi ale firelor care se agaţă mereu de corpurile noastre. Materiile corpurilor noastre au vibraţia mai mică decât ar fi fost normal pentru această perioadă planetară, astfel încă nu s-au schimbat total, din cauza vitezei reduse de schimbare: parţial datorită comportamentelor noastre învechite, parţial datorate oboselii aduse de activităţile noastre derulate în exces; de aceea firele apar mai strălucitoare şi astfel pot fi foarte bine percepute. Este astfel un ajutor care ne împinge de la spate să ne grăbim cu conştientizarea schimbărilor şi cu aplicarea lor, acolo unde şi când este cazul. Dar pot fi şi foarte des confundate în funcţionările corpurilor noastre, aşa cum discutam mai sus, de aceea este cazul să ne grăbim cu tot felul de cunoaşteri despre noi înşine şi despre realităţile legate de destinele noastre. Pe toate începem să le simţim, impulsionându-ne la activităţi noi, faţă de activităţile vechi pe care ne simţim obligaţi de societate să le facem în continuare. 

Discutând despre canalele matriceale care ne înconjoară, deşi ele au rolul de a ne ajuta în schimbările pe care vibraţia planetară le aduce în viaţa noastră, se remarcă faptul că ele pot deveni la un moment dat obositoare în viaţa noastră. Detectăm fire ale obişnuinţelor şi relaţiilor noastre, dar şi canale asemănătoare care ne înconjoară câmpurile, corpurile, pătrund între corpuri şi avem senzaţia că pătrund cumva, într-un fel neînţeles, în noi. Neştiind multe despre sistemele noastre corporale, nu înţelegem ce se petrece de fapt cu noi. Pe ele nu le putem schimba, astfel încât obiceiurile, comportamentele, toate activităţile noastre excesiv derulate azi trebuiesc modificate, înlocuite cu altele noi, cu deschideri pe măsura schimbărilor planetare şi corporale ale noastre. Este un mod de ajutor implicit pe care evoluţiile noastre se sprijină masiv, până când ne vom obişnui să milităm pentru uşurarea vieţii noastre şi a semenilor noştri. 

Am scris, la început, în linii mari, despre modalităţi generale de dizolvare, destrămare, până la dispariţie completă a acestor fire: aşadar ele fiind materiale de felul lor, şi nu energetice – în sens de energie fundamentală pură din mediul universic; aşa se cred multe asemenea formaţiuni în zilele noastre, chiar şi corpuri de întrupare care ar fi energetice, adică constituite din energie fundamentală; ele sunt de fapt corpuri materiale, dar cele care nu se văd cu ochii fizici au vibraţii mult mai mari decât vibraţia materiilor din care este constituit corpul fizic. Aşadar, firele acestea sunt stabile în spaţiu şi timp prin acţiune umană, fiind formate şi întărite din filamente reunite din câmpurile întrupaţilor, prin acţiuni inter-personale. Stabilitatea şi puterea lor creşte pe măsura creşterii obişnuinţei de manifestare umană, şi scade ori pe măsura creşterii vibraţiei corporale (câmpul schimbându-se mereu cu filamente de vibraţie din ce în ce mai mare) sau pe măsura schimbării comportamentelor noastre, a variaţiei normale a activităţilor, emoţiilor, sentimentelor noastre, înţelegerilor căutate şi obţinute privind fenomenele din lumea în care trăim. Este bine să ne echilibrăm mereu viaţa semănând-o cu manifestări de toate felurile, diversificate tot timpul, aducând mereu lucruri noi în viaţa noastră, cultivând relaţii echilibrate, dar variate cu oameni cu specializări profesionale, culturale diferite, cu încredinţări diferite, cu felurite dorinţe, plăceri, acceptări, neacceptări – toate fiind de natură să ne echilibreze cunoaşterea, trăirile, să ne îmbogăţească mereu spiritual. 

Formarea firelor este inerentă, ar trebui să reţinem asta, chiar şi pentru fire care au o vibraţie înaltă (mai greu perceptibile deocamdată, vibraţia noastră corporală fiind încă relativ mică); dar valorificarea tuturor cunoaşterilor noastre, a manifestărilor cunoscute de orice pământean previne formarea obişnuinţelor şi perseverenţa folosirii cu precădere a celor vechi, devenite obişnuite şi astfel plăcute, comode, formând o comoditate fără moderaţie, fără schimbare, fără orientare în funcţie de momentul trăirilor noastre. Nimeni nu spune să nu le facem şi pe cele plăcute, dorite, obişnuite nouă – dar măcar să nu le facem fără acordarea de atenţie după tot felul de schimbări: după felul zilelor, felul oamenilor care ne sunt în cale, să nu facem automat activităţi care stau doar într-o obişnuinţă generală, fără flexibilitate de atitudine, semntimente, emoţii. Numai astfel schimbând sensul profund al unor gesturi şi atitudini normale pentru orice om, vom trăi toate posibilităţile pe care le avem. Dând atenţie fiecărui gest, aducem atenţia noastră împreună cu toate schimbările, toate noutăţile trăite în ultimele zile, aducem simţirea care împrăştie vechiturile, reîmprospătează totul şi foloseşte mai departe noutăţi de care la început nici nu ne dăm seama, decât în obişnuinţa – CA ATITUDINE FORMATOARE – de a schimba, de a lărgi limitările, explorând posibilităţi noi de depăşire a acestora. 

Este foarte drept, avem necazuri şi dorim bucurii, plăceri. A le avea din când în când – dar des: mărunte şi dese – ne odihneşte după acel tip de muncă obositoare despre care discutăm des, impusă de societatea noastră de azi. Folosirea celor cunoscute să ne fie mereu nouă, cu atitudine de folosire a noului, evitând rămânerea pe loc într-un singur fel de atitudine, de comportament, de fel de a percepe realitatea, distribuit în mod încrâncenat la toate cele întâlnite fără deosebire, cu orice preţ şi stagnând în el cu încredinţarea că aşa ne arătăm lipsa de labilitate, puterea şi stabilitatea spirituală. Graniţa dintre stabilitate şi dogmatism încrâncenat este de multe ori greu de simţit, dar orice bănuială proprie ne arată că ne-am apropiat de ea... Saltul prin acceptarea noutăţilor ne aruncă efectiv pe o spiră superioară a propriei noastre spiritualităţi. Aceasta va conduce la creşterea generală a vibraţiei întregului nostru sistem corporal şi a câmpurilor aferente: vibraţia se schimbă, ajută la îndepărtarea acelor filamente învechite din câmpurile noastre, care trebuiesc eliberate din câmpuri pentru a fi înlocuite cu cele noi, care vin acum în valuri  în galaxia noastră. Cu cât facem mai conştient înnoiri de acţiuni şi atitudini, cu atât procesul de schimbare a materiilor în câmpurile şi în corpurile noastre se va face mai rapid. Oricine poate spune că durerile proprii şi ale lumii din jur, agresivităţile, perversiunile, nu se pot trece cu vederea. Aşa este, nu le putem trece cu vederea, ci le putem privi cu milă, cu compasiune, rezistând tentaţiilor de a răspunde influenţelelor lor care creează rapid asemenea legături rezistente. Şi se petrec asemenea fenomene la nivelul oricărui corp, oricât de mare ar fi vibraţia lui, iar aici este cazul să înţelegem că filamente de vibraţie învechită au format şi întărit fiecare corp din sistemele noastre. În fiecare sector de vibraţii în parte există nou şi vechi, filamente învechite care se adună şi care pot fi mult mai rapid înlocuite prin schimbarea conştientă, dorită, înţeleasă a manifestărilor noastre. 

Aşadar, schimbând mereu cu noutăţile care vin permanent în cunoaşterea noastră, schimbând sensul simţirilor noastre faţă de cele specifice oricărui pământean, schimbăm câmpurile şi toate cele legate de ele. Filamentele noi care reformează câmpul universic local au vibraţia mult mai mare şi astfel nu se „leagă” de comportamentele noastre vechi: vibraţiile au „legile” lor pe care abia acum le percepem sub forma efectelor lor, urmând treptat să le studiem cu atenţie mereu mărită. Privind lumea apropiată (familie, serviciu, vecini, oameni de pe stradă) şi cea a societăţii umane generale (omenirea în ansamblul ei) ne formăm şi ne întărim puterea de a rezista influenţelor ei, de a rezista tentaţiilor de atitudini vechi, provocărilor lumii, privind cu compasiune şi nu acuzator cele din jurul nostru. Făcând, aşa cum spuneam mai sus în toate cele necesare vieţii noastre, antrenându-ne în activităţi fizice personale cu curaj, înţelegerea necesităţilor, dar şi cu moderaţie, privindu-le echilibrat, ne îmbogăţim astfel fondul general al activităţilor zilnice cu ceea ce a mai rămas de făcut în acest ciclu de vieţi, folosindu-ne corpurile fizice. Pentru astfel de activităţi, numeroase şi trebuind mereu să le adaptăm noutăţilor planetare, am venit cu toţii pe Pământ. Folosindu-le, mărim rata schimbărilor energo-materiale din câmpurile şi corpurile noastre – până, şi inclusiv corpul nostru fizic, ceea ce îl va uşura pe acesta din urmă în special: căci este supus cel mai mult îngreunărilor fiind de vibraţia cea mai joasă din tot sistemul nostru corporal. Pe lângă fondul nostru general de activitate care va creşte – indiferent dacă este vorba despre muncă fizică sau gândire (muncă intelectuală) – fiecare acţiune în parte consolidează ceva din acest fond puţin înţeles ca legătură de destin propriu. Amprentele vechi se dizolvă, se destramă prin înlocuirea activităţilor derulate în sistem vechi cu realizarea unor activităţi cu calitate nouă, mereu superioară de la o perioadă a vieţii la alta, cu mai multă precizie, acurateţe sporită tot mai mult – pentru că putem !!! Se formează astfel un fond vibraţional înalt la fiecare nivel al corpurilor noastre, o scuturare şi o reîmprospătare a câmpurilor corpurilor proprii, astfel încât se face loc şi se creează condiţii pentru învăţături şi consolidări noi, cele vechi şi nedorite se estompează mult, ajutând şi pe cei care ne influenţează negativ (mai mult sau mai puţin conştienţi), ajutând în mod radiant şi la schimbarea mediului întregii societăţi umane. 

Vom discuta în studiile următoare detalii privind formarea amprentărilor, moduri de a cerceta şi a înţelege fenomenologia legată de ele, pregătind înţelegera funcţiunilor lor de-a lungul timpului civilizaţiilor lemuriene şi atlante, nu numai în societatea contemporană. 

 

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security

Dictionar