05. Radiația monadică/spirituală

1. SINTEZA CAPITOLULUI 4. RADIAŢIA MONADICĂ/SPIRITUALĂ

Această prezentare este o sinteză a studiilor din capitolul Radiaţia monadică/spirituală .

Literatura populară creează de multe ori circulaţia unor idei pline de confuzii şi superficialităţi. Le înţelegem treptat şi conştientizăm necesitatea de a le corecta, pe măsură ce creşte experienţa noastră în percepţii şi manifestări, odată cu schimbarea condiţiilor vibraţionale planetare. 

Un simplu exemplu cunoscut de noi toţi este generalizarea impresiei că se urmăresc în evoluţiile noastre numai anumite elemnente de trăire de la o viaţă la alta: cele care dau acum accente sociale sau de sănătate, de la abia sesizabile la deranjante şi criminale. 

De fapt evoluţiile urmăresc dezvoltarea armonioasă a tuturor manifestărilor monadelor: trecerea complexă de la manifestări specifice unor trepte evolutive – la specificul altor trepte, superioare (de exemplu: de la necreatori la creatori şi creatori conştienţi), ceea ce implică: 

– dezvoltarea concomitentă a tuturor seturilor de manifestări de aceeaşi natură, în condiţiile unei perioade largi planetare: ceea ce presupune derularea unor schimbări mari planetare, vibraţionale şi, de aici, fizico-geografice şi ale întregii biosfere, precum şi schimbări ale grupurilor spirituale de întrupare de la o perioadă plantară la alta;

– dezvoltarea armonioasă a seturilor de manifestări ale întrupaţilor: la început se pot armoniza între ele, simple fiind, în general – dar apoi se conştientizează, în diversificarea manifestărilor, cele care aparent se află în contradicţie ; se caută minimalizarea efectelor aparent contradictorii şi, în continuare, dezvoltarea din ce în ce mai puternică a unor: manifestări noi care vor cizela pe cele vechi, ori manifestări cu acţiune asupra tuturor celorlalte vechi, pe care monadele le vor înţelege în totalitatea lor în timp, pe parcursul evoluţiilor lor, fiind extrem de complexe şi completând căile de dezvoltare ale celor care vor veni în viitor, consolidând înaintările celor care au apărut chiar din rădăcini. 

Înţelegerea complexităţii vieţii noastre nu poate fi amânată la “infinit” – eventual pentru că, dacă ştim toate necesare pe Pământ şi încă mult mai multe în plus la nivele vibraţionale înalte ale universului, atunci nu se înţelege rostul accentelor, învăţăturilor, aprofundărilor, întăririlor, analizelor în această viaţă. Avem însă nevoie treptat să facem eforturi din ce în ce mai largi pentru dezvoltarea percepţiilor noastre, pentru înţelegeri din ce în ce mai înalte şi mai subtile.

NECESITATEA STUDIILOR DESPRE RADIAŢIA MONADICĂ

Aceasta este sinteza studiului: Necesitatea studiilor despre radiaţia monadică

Pentru înţelegerea profundă a trăirilor noastre în toate spaţiile şi toate timpurile, percepţia proprie nu trebuie să se formeze numai în jurul corpului nostru actual de manifestare, corpul fizic – dar nici să-l excludem din importanţa cu care ne percepem pe noi înşine. Monada şi radiaţia monadică formează împrenă principiul etern prin intermediul căruia se constituie - iar monada conştientizează treptat existenţa instrumentului său de învăţătură profundă: sistemul corporal întreg – nu numai corpul de manifestare. 

Sistemul corporal devine astfel un instrument de învăţătură privind orientarea concretă în spaţiile şi straturile energiei fundamentale. Este o orientare concentrată care creşte permanent şi îşi specializează cu timpul nu numai spoturi de raze, apoi seturi cu specializări interioare, ci şi fiecare rază în parte, provenind de la structurile interioare ale monadei (celule energetice fundamentale şi pături interioare energetice), devenind din ce în ce mai abilă în manifestare, prin creşterea şi diversificarea experienţei monadei. 

Ca să fie corect şi complet înţeles acest termen, radiaţia monadică o vom privi cel puţin din următoarele unghiuri de vedere: 

- ca pe o emitere de energie din propria compactizare a monadei însăşi, aflată într-un univers în profunzimea celui în care se află sistemele noastre corporale, în profunzimea universului pe care îl conştientizăm acum. Este o radiaţie puternică, canalizată prin cămăşi (sau pături) energetice spre universurile materiale, unde se constituie sistemele corporale necesare fiecărei monade spre manifestare;

- în radiaţia monadelor astfel canalizată spre universurile materiale se constituie, prin atrageri de fluxuri de filamente energo-materiale de diferite vibraţii, sistemele corporale pentru manifestare. Sub puterea reunită a radiaţiei monadei cu radiaţia energetică a compactizărilor energo-materiale ale corpurilor, se formează în jurul corpurilor câmpuri protectoare şi hrănitoare pentru corpurile în jurul cărora sunt formate: dar toate la un loc (corpuri şi câmpuri) fiind hrănite, protejate şi impulsionate în manifestare de aceeaşi radiaţie monadică care le-a constituit. 

Radiaţia monadică + radiaţia corpurilor + radiaţia câmpurilor corpurilor formează radiaţia sistemului complex spiritual, care oferă particularităţi specifice fiecărui întrupat: de vibraţie, de luminiscenţă (aură) şi de sunet fundamental.

Ca să delimităm cele două sfere de radiaţie monadică, spre studiu şi înţelegerea complexităţii celor care ne înconjoară, vom numi:

1. radiaţie monadică: radiaţia monadelor întrupate - monade şi spirite deopotrivă;

2. radiaţie filamentară: radiaţia filamentelor circulante în mediile universurilor materiale. În acest context, se poate deosebi: 

- radiaţia filamentelor circulante, în fluxuri bogate, în mediile universice: radiaţie care oferă particularităţi specifice de vibraţie, luminiscenţă şi sunet fundamental mediului universic local;

- radiaţia filamentelor compactizate de puterea de atracţie a radiaţiilor monadice, care formează structuri după cum curge radiaţia din toate celulele fundamentale ale monadei şi din păturile interioare de energie din jurul celulelor. Aici discutăm în egală măsură şi despre creaţiile materiale filamentare - realizate mental, ale creatorilor conştienţi universali, cum sunt oamenii. În ambele astfel de cazuri, radiaţia emanată de compactizări se adaugă radiaţiei monadice, rezultând blocul radiant spiritual al întrupării. 

Acelaşi fel de expunere privind blocul radiant spiritual trebuie să fie înţeles pentru toate întrupările din universurile materiale, indiferent de univers, spaţii universice, zone universice, planete, stele, galaxii, întrupaţi pe, şi în jurul planetelor, dar şi în universurile spirituale: ale monadelor care se pot manifesta deja nemijlocit, fără corpuri materiale, ca urmare a creşterii şi diversificării forţelor lor radiante şi a experienţei totale de folosire a acestora. 

Vom înţelege astfel că avem un sistem spiritual format din:

1. Spirit (în evoluţiile de început), apoi monadă individuală, pe măsura avansării în evoluţii;

2. Radiaţia proprie de energie - radiaţia monadică - pe care monada învaţă să o folosească, îndreptată prin voinţa sa către manifestări diverse, în mod din ce în ce mai flexibil, mai abil, în toate spaţiile universice;

3. Sistemul corporal pe care monada/spiritul îl poate constitui prin intermediul radiaţiei sale, din fluxurile de filamente energo-materiale, întreţinându-l şi folosindu-l pentru a învăţa să-şi protejeze viaţa, orice fel de viaţă în general şi orice fel de creaţie proprie şi a oricăror alte monade. Manifestările cuprind infinit de multe, de complexe forme, fiecare rază din radiaţia spirituală fiind îndreptată către seturi întregi de activităţi: pentru hrănire, pentru deplasare, pentru comunicare, relaţionare, pentru creaţie materială şi apoi energetică, în feluri de o diversitate infinită.

GENERALITĂŢI PRIVIND RADIAŢIA MONADEI

Aceasta este sinteza studiului: Generalităţi privind radiaţia monadelor .

Pornind de la:

- formarea monadelor: din celule energetice fundamentale şi pături energetice protectoare şi hrănitoare pentru ele;

- formarea spiritelor prin gruparea unor monade cu manifestări asemănătoare,

putem discuta despre radiaţia monadică pe orice trepte de evoluţie ale monadelor:

1. Monade cu radiaţie relativ mică, aflate la începutul evoluţiilor lor, a căror creştere este protejată în filamente energo-materiale; ele susţin radiaţia întregului filament din interior, adăugându-se radiaţiei tecii filamentare;

2. Monade cu radiaţie puternică, care au acumulat suficientă energie, putere energetică pentru a-şi constitui corpuri în radiaţia lor, iar în continuare, tot prin intermediul radiaţiei monadice, îşi pot susţine şi folosi propriul lor sistem corporal de manifestare.

Evoluţiile coordonate, prin condiţiile de mediu care stimulează:

- creşterea monadelor;

- conştientizarea de sine şi conştientizarea exteriorului lor;

- manifestările proprii şi manifestările celor din jur,

dar şi prin îndrumarea, ajutorul şi exemplul personal oferit fiecărei monade în parte şi tuturor la un loc, conduc la creşterea energiilor compactizate în interiorul monadelor şi astfel la creşterea radiaţiei monadice. 

În timp, creşte treptat şi experienţa de folosire a tuturor razelor individuale, grupate în seturi care se manifestă în:

- acelaşi spaţiu, dar şi în spaţii diferite în mod simultan;

- în acţiuni armonizate între raze în blocul propriu de radiaţie, precum şi armonizarea cu toţi ceilalţi evoluanţi din jur.

Pentru a evita confuziile cu privire la diverse forme de viaţă din universuri, este necesar să înţelegem diferenţa între:

- radiaţia monadelor întrupate: care exprimă voinţa monadei care se manifestă prin intermediul corpurilor materiale, precum şi radiaţia relativ mică, dar reală, a monadelor din interiorul filamentelor care formează corpurile, care însă nu fac din filament o formă de manifestare a voinţei, simţirii, trăirii monadelor din interiorul filamentului, fiind prea mici pentru a genera manifestare concretă,

şi

- radiaţia corpurilor materiale, a compactizărilor din filamentele care le formează (fără monadele interioare), precum şi a creaţiei materiale a creatorilor avansaţi, slabă comparativ cu aceea a monadelor întrupate. 

Evoluţiile oferă, pentru păstrarea unei vieţi eterne a monadelor, moduri protejate de trăire, alături de învăţături pentru dezvoltarea armonioasă, echilibrată, a tuturor razelor din blocul radiaţiei proprii. 

Învăţăturile evoluţiilor primare formează abilităţi de folosire a blocului radiant: în totalitatea sa şi pe seturi de raze, mereu, pe măsura dezvoltării blocului radiant. 

De-a lungul evoluţiilor, fiecare rază devine o ustensilă fină de activitate prin voinţa monadei, prin complexul învăţăturilor pe care le primesc în eternitatea vieţii lor, începând din primele faze ale acestora:

- în evoluţiile protejate filamentare: monadele încep să perceapă micul lor mediu ambiant, alte monade aflate în preajma lor, în filament, direct prin intermediul radiaţiei lor;

- în evoluţiile protejate prin intermediul corpurilor materiale: monadele încep să-şi conştientizeze propriile evoluţii şi pe cele ale celorlalte monade din jur, ale grupurilor de monade.

Toate la un loc formează grupul evoluţiilor primare: până la momentul consolidării dorinţei manifeste ale monadelor de a proteja propria viaţă şi în egală măsură:

- viaţa întrupaţilor din jur, cuprinzând evoluanţii din toate spaţiile universice;

- creaţiile lor, indiferent de avansarea în înţelegerea modului complex de trăire către care conduc ele.

Evoluţiile înaintate oferă în continuare ramuri din ce în ce mai profunde pentru înţelegerea vieţii în sine, a manifestărilor înaintate prin intermediul radiaţiilor monadice: a felului în care monadele îşi percep şi înţeleg forţele şi tot ceea ce se poate face cu ele. 

Se consolidează înţelegerea faptului că monada este esenţa vieţii, iar radiaţia monadică este energia folosită pentru manifestarea voinţei sale: energie prin care se întreţine ea însăşi, evoluează şi ajută şi altele asemănătoare să facă acelaşi lucru. 

În funcţie de aceeaşi putere a radiaţiei lor, monadele se întrupează în diferite spaţii universice, folosind corporalitatea proprie în diverse feluri, în funcţie de vibraţia universului, oferită global de condiţiile interioare create de coordonatorii evoluţiilor. 

Canalele de întrupare, care sunt creaţii de legătură între universuri, prin care curg razele monadice, vor fi şi ele constituite în funcţie de puterea radiaţiei în sine, conform puterii de vehiculare a energiei prin structurile monadei. 

De altfel, toate structurile care constituie Centrul de evoluţie, sunt mereu remodelate, sunt adaptate permanent modificărilor în vibraţia generală a filamentelor (unde teaca filamentelor se consumă permanent, diminuându-şi vibraţia), dar şi la puterea generală a radiaţiilor monadelor care se întrupează, radiaţii care curg în universurile materiale. 

Universurile de manifestare fără corporalitate (fără întrupare) vor avea specificul lor propriu: monadele se obişnuiesc să se manifeste fără corporalitate, şi diversifică, apoi consolidează mereu această obişnuinţă, urmărind în plus aprofundările normale ale înaintărilor lor în alte evoluţii. 

Ceea ce susţine derularea treptelor de evoluţie este voinţa interioară a monadelor de a trăi: de a se orienta în spaţiile cu care se obişnuiesc treptat, de a se deplasa, de a comunica, de a relaţiona unele cu altele. Voinţa monadei se manifestă în exteriorul ei prin orientarea acestei radiaţii în spaţiile de manifestare universică, pe măsura obişnuinţei de a se conştientiza pe sine şi ceea ce o înconjoară, prin intermediul percepţiilor sale. De la bun început al evoluţiilor întrupate, corporalitatea de întrupare o ajută mereu, prin structurile ei: care reflectă dezvoltarea momentană a interiorului său, precum şi experienţa de conştientizare a radiaţiei sale şi de folosire a acesteia. Evoluţiile urmăresc ajungerea la folosirea liberă a fiecărei raze din radiaţia monadică, unde razele individuale devin instrumente de manifestare distinctă, conştientă, avansată, a voinţei monadei. 

Oricât de avansate ar fi evoluţiile monadelor, radiaţia lor nu va ajunge niciodată la a câştiga o voinţă proprie, căci radiaţia în sine reprezintă vehiculări de volume de energie fundamentală, mereu altele. Conul radiaţiei monadice, care poate fi perceput mental venind din profunzimi şi ţinând în puterea sa corpurile noastre şi câmpurile lor, este doar aparent neschimbat - el însă reprezintă în felul lui schimbarea permanentă a monadei pe calea evoluţiei sale, chiar dacă echimbările de fiecare clipă nu sunt perceptibile de oricine, ci doar de către coordonatorii evoluţiilor. Însă schimbările periodice sunt perceptibile în plan uman, mai mult sau mai puţin, în funcţie de experienţa observatorului.

DETALII PRIVIND RADIAŢIA MONADICĂ ÎN EVOLUŢII PRIN ÎNTRUPARE 

Aceasta este sinteza studiului Detalii privind radiaţia monadică în evoluţii prin întrupare

Prin evoluţia de început a monadelor în interiorul filamentelor energo-materiale (pe scurt: evoluţia filamentară a monadelor) creşte puterea lor energetică interioară până la obţinerea unei puteri energetice capabile de a susţine un sistem corporal material şi de ase manifesta prin intermediul lui.

Treptele evoluţiilor filamentare, formând şi întărind baza naturală a trăirilor monadelor, creionează în ansamblul lor liniile generale de manifestare conştientă: de folosire a radiaţiei monadice pentru:

– conştientizarea existenţei corpurilor sale, a câmpurilor corpurilor, a modurilor de folosire, prin intermediul corporalităţii, a blocului radiaţiei monadice: pe seturi de raze din totalul său;

– conştientizarea mediului de trai în complexitatea lui percepută din ce în ce mai profund;

– se formează atitudinea interioară a monadelor de a continua dezvoltarea conştienţei şi conştiinţei proprii, depăşind limitările inerente cunoaşterilor limitate de puterile interioare, pe moment insuficient dezvoltate;

– conştientizarea caracteristicilor energiilor radiante: vibraţii, luminiscenţe, sunete fundamentale; urmează apoi structura radiaţiilor monadice, care stă la baza constituirii corporalităţii prin care se desfăşoară învăţăturile de manifestare; în funcţie de toate acestea, se va forma experienţa de folosire a tuturor razelor, pe seturi şi pe raze individuale.

În continuare, prin evoluţii bazate pe întrupare, se formează şi cresc abilităţile monadelor de folosire, prin intermediul corpurilor în calitate de canale speciale materiale (stabile în spaţiu şi pentru o perioadă determinată de timp), mai întâi a unor seturi de raze din radiaţia totală, apoi specializarea din ce în ce mai înaintată a folosirii individuale a razelor: la început în seturi din ce în ce mai înguste de raze, apoi raze singulare. Toate ajung treptat să fie folosite într-o diversitate din ce în ce mai bogată şi mai echilibrată de manifestări proprii. 

CONFUZII ÎNTRE NOŢIUNEA DE RADIAŢIE ŞI NOŢIUNEA DE CIRCULAŢIE A FLUXURILOR DE FILAMENTE ENERGO-MATERIALE

Aceasta este sinteza studiului : Confuzii între noţiunea de radiaţie şi noţiunea de circulaţie a fluxurilor de filamente energo-materiale

1. Radiaţia monadică penetrează orice compactizare a fluxurilor materiale existentă la locul de întrupare în universul local. 

2. Nici o materie, oricât de puternic compactizată ar fi, nu poate bloca radiaţia monadică/spirituală aflată în derularea procesului de întrupare în universul local. 

Radiaţii şi circulaţii: sunt multe feluri de confuzii între noţiunea de radiaţie energetică şi noţiunea de circulaţie a fluxurilor de filamente energo-materiale, circulaţie facilitată de structurile materiale care se formează în razele blocului radiaţiei monadice/spirituale. Între radiaţia monadică şi circulaţiile filamentelor se află corpurile de întrupare a monadei sau spiritului care desfăşoară manifestări locale; excepţie de la această regulă fac monadele centrale, care au ajuns la stadiul cel mai avansat al evoluţiilor, care au puterea şi priceperea de a se manifesta direct prin radiaţia lor monadică, în orice univers creat, remodelat şi întreţinut de ele înseşi. 

În funcţie de stadiul de evoluţie a monadelor, radiaţiile pe care le putem studia din postura de întrupat pământean pot fi de mai multe feluri:

– radiaţii de energie fundamentală din tecile filamentelor energo-materiale;

– radiaţii monadice: ale monadelor care se întrupează în universul local (Universul Fizic, Universul Astral şi Universul Cauzal). 

Este necesară cunoaşterea fiecărui fel de emisie energetică în parte, precum şi a fiecărui fel de circulaţie filamentară care se desfăşoară în plan local; este necesară înţelegerea propagării radiaţiei monadice în universul local şi a funcţionării ei în mediul universic, precum şi a acţiunii ei asupra circulaţiei filamentelor: pe care o facilitează, prin atrageri şi eliberări de fluxuri de filamente, pentru a înţelege complexitatea importanţei tuturor în planul universului local, având în vedere cel puţin:

– modul în care radiaţia monadică acţionează asupra propriului sistem corporal, între structurile corporale din sistemul pe care l-a creat ea însăşi;

– modul în care acţionează asupra altor întrupaţi, precum şi asupra altor structuri materiale compacte şi stabile, precum şi asupra fluxurilor de filamente energo-materiale circulante prin spaţiile universice;

– efectele desfăşurărilor lor directe şi indirecte în viaţa întrupaţilor, în spaţiile universice cu structurile lor stabile şi îndelung funcţionale, de-a lungul diferitelor perioade de timp zonal: între un maxim şi un minim vibraţional în fiecare subzonă în parte. 


Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
7. Radacinile spirituale ale efectelor radiatiei monadice in planul vietii pamantene

Anumite înţelegeri ale funcţionării radiaţiei monadice – formarea şi efectele ei în diverse planuri ale universului – ne ajută să aprofundăm cauzele manifestărilor noastre, nu numai diferite de la o monadă la alta, dar…

6. BLOCUL ENERGETIC RADIANT AL MONADELOR: RESPIRAŢIA RADIANTĂ – RITMURI ŞI EFECTE

Să reţinem aşadar faptul că suntem monade întrupate, iar această exprimare presupune, în lumea universului material în care ne manifestăm acum, următoarele componente ale procesului de întrupare: – monada: care învaţă…

Dictionar