03. Universuri

02. Detalii suplimentare privind universurile

Prezentarea sumară a universurilor – chiar şi ceva mai detaliată privind formarea lor de-a lungul evoluţiilor – arată doar o imagine globală şi a lor, şi a folosirii lor în parcursul evoluţiilor (se vor studia ce înscrise în secţiunea Studii Generale – „Evoluţii”). Toate structurile universice sunt create pentru protejarea vieţii monadelor, astfel încât nici o monadă să nu fie distrusă în parcursul evoluţiilor, până la conştientizarea profundă a propriilor lor trăiri, evoluţii, precum şi remodelarea instinctelor de conservare în direcţia creării şi folosirii oricăror forme de protecţie – nicidecum a folosirii distrugerii şi autodistrugerii vieţii de orice fel.
Toate creaţiile – interioare şi exterioare ale fiecărui univers, şi ale întregului Centru de evoluţie, sunt realizate pe aceleaşi principii ca şi universurile în sine. Crearea lor nu ţine să ofere doar o imagine exterioară a unor evoluţii exclusiv progresive: privite în profunzimea lor, drumul evolutiv este deosebit de complex şi permanent progresiv, indiferent de direcţiile momentane ale parcursului. Dar meandrele unui asemenea drum conţine elemente specifice care se pot confunda uşor cu evoluţii şi involuţii, atunci când este vorba despre evoluţii urmând drumuri după creşteri de vibraţii sau drumuri după diminuări de vibraţie. Totul este însă creştere de experienţă, şi tocmai de aceea se face această specificaţie privind evoluţiile mereu progresive, chiar dacă în parcursul unui asemenea drum există şi etape aparent regresive. De aceea se studiază bine evoluţiile şi structurile care le facilitează, pentru a înţelege subtilităţile lor şi marcajul permanent progresiv, prin creştere de experienţă pentru toate monadele.
Drumul evoluţiilor în interiorul unui univers, şi de la un univers la altul, poartă la bază necesităţile complexe de întărire a forţelor energetice interioare ale monadelor, de folosire complexă a fiecăreia în parte şi a tuturor laolaltă în relaţii complexe: astfel încât să se poată dezvolta mereu alte mlădiţe – ale unor alte forţe monadice, cu continuitate veşnică.

PARTICULARITĂŢI DE PERCEPŢIE A UNIVERSURILOR
Fiecare univers în parte, aşa cum am văzut, are astfel particularităţi care ţin de necesitatea folosirii lui de către monadele aflate în evoluţii. Este de remarcat faptul că ceea ce cunoaştem din domeniul prezentării monadelor, adică: luminiscenţă proprie, sunet fundamental propriu şi vibraţie proprie, se pot percepe şi în domeniul universurilor, chiar dacă universurile în sine nu sunt entităţi vii, nu efectuează evoluţii care să urmeze vreun traseu particular. Cu toate acestea, ele împrumută şi de la mediul fumdamental, şi la elementele care-l compun particularităţi asemănătoare monadelor. Mai concret spus: ele se scaldă în aceeaşi energie fundamentală a întregului Centru de evoluţie – energie fundamentală necreată; însă creaţiile şi evoluanţii care le folosesc oferă fiecărui univers în parte caracteristici asemănătoare propriilor lor particularităţi. Universurile au, astfel, o luminozitate interioară specifică, un sunet interior specific, precum şi o vibraţie specifică. Toate aceste particularităţi sunt rezultatul reunirii tuturor elementelor care le compun:
– structuri interioare şi exterioare, create şi remodelate permanent de către creatorii Centrului de evoluţie, în funcţie de necesităţile tuturor popoarelor de spirite care le folosesc, precum şi ale ajutătorilor aflaţi în tangenţă directă şi indirectă cu ei;
– fluxuri energetice sau energetice+materiale aflate în circulaţie în interiorul lor. Şi în universurile spirituale, unde monadele nu necesită pentru evoluţia lor sprijinul materiilor, discutăm despre existenţa unor fluxuri bogate, formate din filamente de energie: dar numai energie fundamentală, cu diferite grade de compactizare, această compactizare oferindu-le diferenţierea între ele şi pot fi astfel percepute diferit de monadele care le folosesc.

În funcţie de modificările care au loc permanent în cuprinsul universurilor, particularităţile lor, depsre care am discutat mai sus, se modifică şi ele permanent, însă astfel de modificări au loc în proporţii armonice cu celelalte universuri. Nu sunt depăşite niciodată asemenea proporţionalităţi: numai în acest fel ele rămân funcţionale şi creează un flux normal de înţelegeri între generaţiile de evoluanţi, precum şi înţelegerea între ele a tuturor întrupaţilor la acelaşi nivel universic de vibraţie – în acelaşi loc de întrupare. Raporturile armonioase între evoluanţii primari locali şi ajutătorii lor mai înaintaţi se bazează pe aceste proprietăţi, ale căror armonii se împletesc mereu, oferind confortul spiritual necesar tuturor evoluanţilor.

PARTICULARITĂŢI DE PERCEPŢIE A INTERIORULUI UNIVERSURILOR
Putem să ne referim la percepţiile locale în Universul Fizic, în care ne conştientizăm manifestarea în acest moment, însă tot aşa se petrec lucrurile în orice univers material am fi întrupaţi.
Pe măsură ce monadele capătă orientare din ce în ce mai clară: în spaţiu, în timpul galactic local, dar şi în vibraţiile care oferă activarea memoriilor specifice felului de viaţă, de manifestare în fiecare punct al universurilor, ele înţeleg şi modul în care se prezintă diferitele imagini generale pe care şi le-au făcut despre spaţialitatea universurilor şi a structurilor lor interioare. Se înţeleg necesităţile pentru care structurările au loc sub diferite forme şi modul în care diverse posibilităţi de percepţie pe care le-au avut de-a lungul dezvoltărilor lor au fost necesare, ca forme de coordonare a orientărilor lor de către ajutători, pe măsura creşterii cunoaşterilor lor. Spre exemplu: în mod normal ne-am închipuit că putem baleia din locul nostru actual, cu ajutorul aparatelor noastre, universul nostru în adâncimea lui – oriunde în jurul nostru însă, de fapt, noi privim în profunzimea unei singure „benzi” – o singură parte a lui, o singură substructură sau subzonă universice, cuprinsă între valori vibraţionale specifice evoluţiilor majorităţii spiritelor care evoluează pentru prima dată aici: i-am numit rezidenţi. Ajutătorii lor, care vin în mijlocul lor, pentru a învăţa diferite forme de ajutor oferit şi primit, sunt orientaţi precis de către această „bandă” vibraţională cuprinsă între anumite valori ale vibraţiei, care îi ajută la începutul acestor învăţături de ajutorare să se menţină strict în tipul de ajutor ce poate fi învăţat pe planul local. Mai precis – să nu devieze de la cunoaşterile rezidenţilor, căci ajutătorii lor intuiesc multe alte posibilităţi de ajutor (în atitudini, manifestări, în creaţie, etc.) pe care cei ajutaţi nu le-ar putea înţelege sau aplica.
Toate cele specifice unei etape de evoluţie se petrec într-o „bandă vibraţională”, în ceea ce am numit în alte studii: subzonă a universului. Deplasările galaxiei – căci toate galaxiile se află într-o deplasare continuă, aşa cum bine ştim acum, au loc în interiorul acestei benzi, al acestei subzone proprii, cu viteze proporţionale cu cele ale tuturor galaxiilor din întreaga subzonă.


Fig.nr.1: Percepţie eronată privind vizualizarea universului, precum şi a deplasării prin univers a planetei care ne găzduieşte, împreună cu întreaga galaxie din care face parte;Fig.nr.2: Percepţie corectă a vizualizării unei părţi a universului, a benzii sau subzonei vibraţionale a universului în care ne aflăm în evoluţii în acest moment. Modul de percepţie corect al deplasării planetei, împreună cu întreaga galaxie din care face parte, în banda de vibraţie locală – subzona de întrupare mometană în univers. Reprezentarea planetei noastre este puţin forţată ca mărime în subzonă, pentru a sugera însă doar sensul corect de percepţie în acest desen.

PERCEPŢIA UNIVERSURILOR CONCENTRICE
Nu numai percepţiile propriilor evoluţii se modifică de la o etapă la alta a acestora, determinându-ne înţelegerea complexităţii lor – ieşind din simplismul cu care le putem privi până la un moment dat al creşterii noastre spirituale. Conştientizând existenţa mai multor universuri care ne ajută înaintarea în evoluţii, începem să percepem şi să înţelegem forma, sau formele pe care universurile le iau în funcţie tocmai de necesităţile noastre de înaintare în evoluţii.
Ceea ce, de asemenea, atrage atenţia, cu timpul, cu înţelegerea diferenţelor dintre percepţiile noastre în fiecare loc din universul nostru, cu fiecare set de corpuri pe care le avem în fiecare loc de întrupare, este faptul că, indiferent de corpurile noastre şi de percepţiile cu senzorii lor, înţelegerile pe care le oferă ele se îmbină permanent cu percepţiile noastre din alte locuri şi moduri de evoluţie: memorate şi păstrate în memoriile spiritului, ele ne apar ca intuiţii. Multe lucruri, fenomene, elemente reale ale universului în care ne aflăm le intuim, sprijinindu-ne doar pe o idee, dând formă intuiţiilor, ideilor, cu exprimări comparative din viaţa momentană, aceea pe care o conştientizăm. Astfel, putem să ne folosim de imagininile cele mai concludente pe care le cunoaştem şi să spunem că universurile sunt şi sferice, şi concentrice, căci ele se cuprind şi le simţim oarecum puterea, radiaţia, influenţele de peste tot. Şi o astfel de simţire se va amplifica tot mai mult, pe măsura trecerii timpului.
Senzaţia este de sferă în sferă, dar de fapt:
– mişcările lor exterioare şi interioare,
– diferenţele de vibraţie între diferite structuri care nu se întrepătrund, chiar dacă se influenţează reciproc în regiunile de graniţă
le menţine ne-întrepătrunse, oarecum separate, în anumite momente paralele am putea spune, asupra lor şi între ele acţionând forţe care întrerup local – şi pentru perioade mai mari sau mai mici de timp evolutiv – concentricitatea lor. Dar ele pot ajunge şi concentrice în anumite momente, deşi structuri ale lor, de alte vibraţii, sunt în alte planuri, pe alte nivele de vibraţie şi cu alte feluri de structuri, nici măcar asemănătoare între ele. Tocmai astfel de structuri formează presiuni de diverse feluri unele asupra altora, obligându-le să-şi modifice formele de prezentare în exterior şi formele de funcţionare interioară.
Dacă nu sunt tot timpul concentrice, ci excentrice şi în acelaşi plan, şi în profunzimi diferite, oferite de diferenţele clare de vibraţie între ele, am putea gândi că apar “goluri” de diferite forme (care îşi schimbă chiar forma) pe diferite perioade de timp. Imaginea ar fi asemănătoare cu aceea a plutirii unor pungi ermetic închise, dar nu prea pline, în interiorul unui alt lichid: schimbându-şi mereu poziţia şi forma, după diverse presiuni exterioare şi interioare. Dar la o cercetare mai atentă se dovedeşte că nu este vorba despre nici un gol, ci:
– totul se află în interiorul oceanului de energie fundamentală;
– spre deosebire de mediul energetic fundamental dinafara Centrului de evoluţie, mediul energetic fundamental al Centrului de evoluţie, în care se scaldă universurile, este de energie fundamentală liberă de fluxuri de energii şi materii (fluxuri cu monade aflate în diferite stadii de evoluţie). Fluxurile de filamente cu sau fără monade în interiorul lor, create după exemplul celor dinafara Centrului de evoluţie – dar ordonate şi protejate corespunzător unor activităţi inteligente şi protective – circulă doar în interiorul universurilor (cu specificităţile necesare fiecărui univers în parte).
Dar nici acest mediu dintre universuri nu este doar energie fundamentală, ci este un spaţiu flexibil în care se curprind – cu flexibilităţi specifice – tunelele, canalele de întrupare a spiritelor care evoluează în universuri prin întrupări independente şi întrupări comune. Toate canalele de întrupare, prin segmentul vibraţional pe care îl ocupă în economia universurilor, formează un univers aparte în profunzimea tuturor celorlalte universuri – nu numai cele de evoluţie prin corporalitate materială.
În plus, şi între Universul Central şi Universul Secundar pe de o parte – şi toate celelalte universuri pe de altă parte, există structuri inter-universice necesare diferitelor lucrări necesare întrupărilor – care şi ele presupun întrupări, aşadar extensii ale Universului-Canal (sau tunel) de întrupare, şi nu numai: mai sunt şi structuri care facilitează aprovizionări şi retrageri de fluxuri de materii şi energii, alte structuri care facilitează circulaţii ale spiritelor primare care care efectuează finalul treptelor lor de evoluţie proprie în Universul Central, la fel ca şi începutul evoluţiilor următoare: învăţăturile de treaptă nouă, cu impulsuri energetice pe care numai acolo le pot primi. Şi încă mult mai multe facilităţi de desfăşurare a unor activităţi specifice cunoaşterilor monadelor centrale, creatoare de mega-structuri ale Centrului de evoluţie şi coordonatoarele evoluţiilor care se desfăşoară prin intermediul lor: pe care nu ni le putem clar imagina de aici, de pe Pământ, dar pe care le putem înţelege ca fiind îndreptate către ajutor permanent, către creaţie de protecţii şi orientare a spiritelor în toate învăţăturile personale, către coordonarea evoluţiilor şi trasarea celor mai noi şi eficiente linii de evoluţie pentru fiecare grup spiritual în parte.
Aşadar trebuie să fim noi înşine flexibili în înţelegerile noastre, căci odată cu creşterea vibraţiei medii planetare şi înţelegerile noastre capătă şi volum, şi din ce în ce mai multă profunzime, apar mereu alte noi repere ale înţelegerilor care nu au mai avut până în acel moment posibilitate de exprimare.
Şi, pe măsură ce descoperim noi înţelegeri, este necesar să facem permanent corecţii şi noi precizări.

Se va avea în vedere şi studiul "Universul nu este gol".

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
11. Forma dimensiunilor structurale paralele în dispunerea structurilor universului

Straturile pe care le numim zonele universului (în interiorul universului) şi dimensiunile structurale paralele (par a fi în exterior, însă tot în interiorul universului sunt, după cum vom vedea) sunt de fapt bule de energie…

10. CÂTEVA DETALII ÎN PLUS DESPRE BARIERELE INTER-ZONALE

Atenţionare: să ţinem cont permanent că atunci când ne referim la barierele inter-zonale, cuprindem şi barierele inter-subzonale în această categorie de macrostructuri universice.  I. IDEI PRINCIPALE 1. Barierele energetice inter-zonale…

Dictionar