06. Creaţie materială

01. Omul – creator conştient universal

Atenţionez asupra faptului că această temă este preluată de pe Blogul unui om cuminte, însă este remodelată aproape complet, completată cu elemente rezultate din întrebările şi discuţiile purtate pe aceeaşi temă cu prieteni şi cititori. Treptat vor fi preluate toate marile teme în acelaşi fel, ele însele fiind prezentări în completare la Studiile Istorice.

Sunt destul de puţine lucruri pe care le înţelegem privind complexitatea capacităţilor spirituale umane. Şi dincolo de ele. Oricât am crede că ştim şi înţelegem, întotdeauna evoluţiile duc mai departe, dincolo de limitele suficienţei, dincolo de limitele neputinţei. Atâta timp cât vom crede că strămoşul nostru direct, şi foarte apropiat în timp, este o specie de primate, nici nu vom accepta că suntem purtătorii unei moşteniri uriaşe de altă natură, nu vom crede în alte puteri şi cunoaşteri ale noastre. Poate vom spera că ceva poate fi adevărat, pentru că suntem puternic intuitivi: sperăm să fie aşa şi ne găsim puterea măcar să ne tăiem drum dincolo de deznădejdi şi dezolări, pentru a merge cu curaj mai departe.
Spiritele umane au trecut, în evoluţiile lor, şi prin acestă treaptă de întrupare, a speciei de primate, în vremuri care îşi numără însă trecutul cu valuri de eternităţi.
Speciile de vieţuitoare pământene sunt însă reprezentante ale unor segmente de întrupare mult mai extinse, ale căror vieţi se desfăşoară în alte puncte din univers, pe alte planete, guvernate de alte stele, din alte galaxii din aceeaşi subzonă şi din multe alte subzone ale zonelor din acelaşi univers în care ne aflăm acum… Între speciile pământene sunt diferenţe foarte mari de evoluţie spirituală, chiar dacă sistemele corporale au elemente comune. Create în acest fel de către coordonatorii tuturor evoluţiilor, pentru a forma lanţuri spirituale – nu numai trofice, de mare complexitate. Pentru ca fiecare vieţuitoare să se poată obişnui astfel cu accesarea memoriilor experienţelor proprii anterioare – prin impulsuri de la spirite cu mai puţină experienţă – şi să le poată fi de ajutor în timp ce propria lor experienţă se va diversifica şi consolida în mijlocul manifestărilor tuturor.


Fig.nr.1: Scara speciilor de vieţuitoare planetare, unde fiecare specie este reprezentanta pe Pământ a unor trepte, sfere de evoluţie mult mai cuprinzătoare, parte a unei evoluţii care este, practic, fără sfârşit. Între ele, se subînţeleg alte faze (subtrepte) de completare sau corecţie: de modelare şi remodelare a manifestărilor generale pe treaptă, conform particularităţilor de profilul spiritual al fiecărui popor spiritual în parte. Până la finalizarea evoluţiilor primare, profilul spiritual al fiecărei monade în parte se modelează după cum se dezvoltă toate forţele energetice interioare.
DETALII :
1. Fiecare cerc reprezintă de fapt o sferă, o treaptă de evoluţie completă a unui popor spiritual care îşi are acum pe Pământ ca reprezentant o anumită specie de vieţuitoare. O parte dintre spiritele aceluiaşi popor evoluează în sisteme corporale cu corp fizic de manifestare, cealaltă parte evoluează în sisteme corporale cu corp astral de manifestare (se va studia elementul de dicţionar Întrupare .
Fiecare treaptă de evoluţie parcursă de poporul spiritual studiat se desfăşoară în multe puncte din univers. Azi noi credem de regulă că vieţuitoarele pământene efectuează nu numai o treaptă de evoluţie pe Pământ, ci toate treptele, de la cea mai simplă – la cea mai complexă: omul, pe care mulţi oameni îl cred cea mai complexă creatură din univers. Lucru care nu este adevărat; este timpul să îmbrăţişăm modestia şi să credem că până la a fi totul – suntem undeva între foarte mic şi foarte mare…
Partea haşurată a fiecărei sfere repezintă părţile din manifestări care au condiţii optime de desfăşurare acum, pe Pământ. Astfel de manifestări vor avea o proporţie mai mică în totalul manifestărilor imediate de pe planetele următoare, dar experienţa totală va fi formată din suma tuturor celor trăite, învăţate anterior. După alte dezvoltări ulterioare, ale altor elemente, acelaşi elemente (acelaşi grup de elemente) care au format avansarea pe Pământ – dar mai bogate şi mai întărite prin lucrarea altora – vor fi reluate de pe un punct aflat pe o spirală mereu crescătoare, şi remodelate superior. Astfel fiecare element se află de fapt într-o mişcare crescătoare în mod asemănător unei progresii logaritmice, nicidecum una mai simplă.
Toate manifestările viitoare vor consolida în acelaşi timp întreaga experienţă, toate manifestările învăţate, aplicate anterior. Astfel încât partea rămasă în alb reprezintă experienţa totală a spiritului pe treapta sa de evoluţie în curs, care susţine manifestarea de pe planeta în curs.
Aşa cum ştim azi, speciile pământene sunt înlănţuite inteligent pe o scară proporţională cu necesităţile spiritelor care formează speciile. Pe de o parte sunt trepte de evoluţie în înşiruirea cărora fiecare specie în parte reprezintă pasul principal următor în evoluţie al celei anterioare (următor, dar numai proporţional cu locul pe treapta proprie de evoluţie sau cu un principiu proporţional din treaptă): de la treapta de evoluţie cea mai mică pe care o necesită înşiruirea planetară (viruşii) până la cea mai evoluată în prezent – omul.
Pe de altă parte toate formează un lanţ trofic cu ADNul compatibil de la o specie la alta, unde înglobarea energetică sub formă de hrană reprezintă drumul către conştientizarea necesităţii de a renunţa la distrugerea semenilor, acceptând forme mereu superioare de hrănire spirituală.
Să înţelegem clar că nici virusul nu este prima formă de viaţă din univers – nici omul nu este ultima. Poate cel din universul cunoaşterii noastre limitate… Pe Pământ, prima vieţuitoare din lanţul speciilor nu este prima vieţuitoare a Creaţiei din univers, iar omul nu este cea mai înălţată specie. Şi nici urmatoarea treaptă de la om în sus nu este aceea angelică, căci omul ca atare este doar o formă de corp care este susţinută de diferite trepte de evoluţie spirituală, care înclude şi treapta angelică, printre multe altele. Pentru ca spiritele rezidente să ajungă la treapta de înger trebuiesc parcurse toate – multe! – treptele de evoluţie primară: individuale şi comune deopotrivă, după care o consolidare îndelungată a tuturor manifestărilor învăţate de-a lungul evoluţiilor primare, urmate trepte pregătitoare pentru evoluţiile angelice.
Pentru ajutătorii rezidenţilor, apropierile de treapta angelică sunt variate, în funcţie de evoluţiile fiecarui grup spiritual în parte.
Aşadar, nimic nu începe cu adevărat, nimic nu se termină pe Pământ: totul este în plină desfăşurare, dezvoltare, îmbogăţire. Şi, de altfel, peste tot în acest univers.
2. Între treptele de evoluţie, săgeţile arată etapele de corecţie prin care se adaptează fiecare popor spiritual în parte, pentru a putea trăi în împletirea evoluţiilor cu alte grupuri spirituale; pentru ca, cu toate împreună, să meargă cât mai corect, fără deviaţii mari de la calea de evoluţie către ajutătorul universal perfect conştient de misiunea sa eternă.
Fiecare etapă de corecţie este mai amplă sau mai simplă, în funcţie de particularităţile de profil spiritual, adică a modului general de înclinaţie personală către acceptarea schimbărilor, adaptări de multe feluri, apropieri de alte popoare spirituale, care permit astfel împletirea evoluţiilor desfăşurate din treapta în treaptă.

Printre numeroase forme de manifestare pe care spiritele învaţă să le conştientizeze treptat în întrupări cu corpuri fizice şi astrale deopotrivă, pe Pământ se formează şi se consolidează, pentru fiecare specie de vieţuitoare în parte:
– capacitatea de supravieţuire individuală şi de grup, specie planetară: apărare, protecţie şi procreere (perpetuarea corporală a speciilor);
– capacitatea de deplasare + stabilizare în mediile planetare aflate în diferite stări de agregare;
– capacitatea de comunicare şi de relaţionare între indivizi şi între grupuri întregi de indivizi;
– capacitatea de creaţie folosind materii pe care steaua şi planeta de întrupare le pun la dispoziţia spiritelor. Se formează şi se consolidează creaţia materială inconştientă, apoi treptele de trecere de la creatorul inconştient la creatorul conştient, apoi treapta de dezvoltare multilaterală şi profundă a creaţiei conştiente, pe care o vom numi: creaţie materială universală.

Toate se bazează pe capacitatea de bază a spiritului de a reţine în structurile interioare amprente energetice ale manifestărilor sale şi ale celor percepute din ce în ce mai complex în mediul de manifestare. Din această capacitate decurge imediat capacitatea de redare, prin manifestare, a celor memorate în situaţii diferite, de vibraţii diferite, împletind treptat, prin căpătare de experienţă în domeniu, în orice domeniu, toate cele memorate. Prin creşterea acestei experienţe, se ajunge la abilitatea de împletire a manifestărilor cu flexibilitate şi, mai departe, abilitatea de a oferi aceleaşi cunoaşteri şi celor din jurul său – indiferent dacă aceştia au mai multă sau mai puţină experienţă.

Ca să înţelegem complexitatea capacităţii de creaţie materială a omului, cu totul specială, necrezută azi de către majoritatea noastră, este necesar să o privim din multe puncte de vedere. Să privim complexitatea experienţei pe care o are omul azi şi, detaliind fiecare element în parte apoi, vom putea, poate, să acceptăm treptat adevăratul nostru statut uman. Să ne privim cu încredere pe noi înşine, să trăim cu demnitate şi cu bucurie fiecare moment al vieţii noastre.

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
10. De la creaţia mentală la creaţia manuală

Cunoaştem multe lucruri despre încredinţările oamenilor privind creaţia materială manuală, din zilele noastre. Sunt încredinţări formate în baza unor îndrumări – cercetări şi informări oficiale, însă modul…

09. Învăţăturile creaţiei materiale, de la un univers la altul

Am început studiile privind creaţia materială urmărind creaţia mentală, pentru că, în condiţiile pământene pentru creatorii conştienţi de anvergura omului, ea este puţin cunoscută – comparativ cu cea manuală: trupească…

Dictionar