06. Creaţie materială

02. Capacitatea spirituală de creaţie

Ştim acum că este necesar să cunoaştem modul în care se înşiruie speciile pe Pământ: putem înţelege astfel evoluţiile spiritelor, înţelegerea necesităţii, modului de formare şi modului de folosire a corpurilor.
Capacitatea generală de creator începe să se contureze în evoluţii cu mult timp înainte de ceea ce ştim să numim azi capacitate de creaţie. Şi pentru că nu ştim bine ce presupune această capacitate în mod complet, credem că ea se limitează la ceea ce putem face cu mâna+mintea, cu uneltele şi tehnologiile pe care le folosim azi, ca extensii ale mâinii şi minţii noastre, fără ca mâna şi mintea noastră să ajungă să-şi piardă îndemânarea. Şi vom vedea ce cuprinde azi o asemenea capacitate şi în ce condiţii, şi în ce fază a unei astfel de folosiri ne aflăm azi: din punct de vedere spiritual, al evoluţiilor noastre spirituale.
Totul începe cu mult înainte de ceea ce numim azi om – omul creator conştient. Omul creează conştient, deşi în acest moment al evoluţiilor sale, acum, aici, pe Pământ, nu este complet conştient de toate puterile sale şi experienţa sa totală în domeniul creaţiei materiale.

Înainte de formarea elementului creativ, necesităţile apărute pe scara evoluţiilor formează, pentru supravieţuirea proprie a întrupatului şi a celor apropiaţi, conştientizarea necesităţii de protecţie: împotriva condiţiilor planetare distructive (fenomene planetare, biosistem agresiv), pentru conservarea vieţii proprii şi a celor apropiaţi. O supravieţuire în medii de trai care nu asigură condiţii optime de manifestare a spiritului: condiţii cu care el este obişnuit să trăiască, în mijlocul cărora s-a obişnuit să se manifeste.
Astfel de etape de evoluţie se referă la început la utilizarea spaţiilor naturale existente. Când astfel de spaţii nu mai permit găsirea unor elemente cunoscute, spiritele învaţă treptat de la ajutătorii poporului spiritual propriu alte metode de conservare a vieţii proprii şi de grup. Începem să discutăm despre creaţie.
Astfel, începuturile creaţiei propriu zise se bazează pe o creaţie materială inconştientă, pentru supravieţuire instinctivă: la nivele relativ mici de evoluţie – dar totuşi mari pentru fiecare treaptă de evoluţie în parte. Astfel de începuturi se referă la un fel de mimetism, în care învăţătura folosirii percepţiilor cu ajutorul senzorilor – structuri ale corpurilor de manifestare – ocupă rolul principal pentru supravieţuire. Spiritele încep să înveţe de la ajutătorii întrupaţi în mijlocul grupului propriu, în felul de corpuri pe care îl are grupul (specia) ajutat: cum să folosească cele pe care le percep pentru a supravieţui în condiţii cu care nu le sunt de loc obişnuite. Astfel, termitele, albinele, rozătoarele nu sunt creatoare conştiente propriu zis, nici purtătoare ale unei experienţe extrem de bogate, cu care să opereze în lumea lor. Ele învaţă să se folosească de elementele matriceale planetare mărunte, pe care ele le pot desluşi cu percepţiile facilitate de corpurile lor. Formele matriceale după care ele se orienteză în crearea condiţiilor proprii de trai constituie un microsistem planetar, cu funcţii foarte clare la nivelul întregii planete: sunt forme eteric-astrale mărunte, ca o dantelărie în planul eteric-astral planetar. Printre alte funcţii planetare, această dantelă vitală a planetei are rolul de a oferi “muguri” de întrupare pentru vieţuitoarele mărunte ale planetei (vieţuitoarele pe care le numim în aceste studii: spirite intra-planetare, ale căror întrupări se realizează astfel numai prin mijlocirea planetei). Spiritele intra-planetare se întrupează în astfel de muguri, părticele ale sistemului vital planetar, rămânând legaţi de matrice (cazul vegetalelor de pe Pământ) sau se pot desprinde de matrice, devenind indepentenţi (restul biosistemului pământean până la mamifere). Planeta le oferă astfel şi corpuri, dar le oferă şi modalităţi de folosire a părticelelor sale pentru a le învăţa la început doar să supravieţuiască singure. O astfel de învăţătură le este necesară pentru nevoile proprii de fiinţare, individuale; apoi, treptat, şi pentru nevoie individuale, şi pentru cele ale grupului propriu de întrupare. Putem să mai dăm exemple – vin la rând, spre exemplu: caracatiţele, reptilele cu amenajări de spaţii pentru depunerile de ouă, apoi păsările cu cuiburile lor, ajungem apoi la mamifere (amenajări de scorburi, galerii, în peşteri, etc.) tot pentru nevoile proprii.
Astfel de capacităţi se dezvoltă sub îndrumarea ajutătorilor planetari, ajutătorilor de grup spiritual pentru un grup compact de specii care, chiar din trupuri diferite, au sarcini generale de aceeaşi natură, manifestate sinergic sau complementar. Specii „prietene” şi specii „duşmane”, învăţând să se apere, să-şi apere creaţiile realizate cu atâta trudă, să facă pe rând şi cele dorite, şi cele nedorite. Să le cunoască pe toate, să le facă pe toate.
Între aceste specii pământene, aşa cum spuneam, se află o plajă uriaşă de evoluţii. Spiritele nu evoluează pe această planetă treaptă după treaptă; ele se află pe Pământ doar pentru a face:
– un început de învăţături, într-un şir neîntrerupt început în ale locuri din univers;
– pentru a consolida anumite forme de manifestare anterior învăţate, pe care se vor sprijini în înaintările lor viitoare: şi în creaţie conştientă, şi în orice fel de alte manifestări viitoare.
La un moment dat înaintat al evoluţiilor, când o serie întreagă de consolidări au început să poată fi folosite în creaţie conştientă, în funcţie de particularităţile profilului spiritual al evoluanţilor (adică după puterile şi în formele lor de înţelegere, de acceptare şi de înaintare în învăţături), pot avea loc întrupări de corecţie ale unor înclinaţii particulare unui grup de evoluanţi. Asemenea întrupări au loc pe planetele unde se creează condiţii specifice sau pregătiri intense pentru intrarea la întrupare a unor creatori conştienţi mai înaintaţi, de la care să poată lua exemplu, învăţături.
Exemplul cel mai concret pentru noi, acum, este acela al saurienilor – popor spiritual care a evoluat în străvechimi în toate mediile terestre. Pe care îi cunoaştem bine. Povestea lor nu este tristă, deşi ar părea că a avut un sfârşit trist şi mai ales că sfârşitul evoluţiilor lor se leagă strâns de venirea spiritelor umane pe Pământ (se va revedea secţiunea Studii istorice, Capitolul 2 – Madrit ). 
Deşi este greu de crezut acum, poporul lor spiritual se afla la începutul conştientizării capacităţii lor de creator conştient, luptând cu animalitatea lor, învăţând să se concentreze în mod special la activitatea desfăşurată prin trupul lor – făcut în mod special mare şi greu, pentru ca să se poată concentra asupra lui cu toată atenţia lor, cu toate puterile lor. Acesta este un tip de corecţie prin forma corpurilor, la fel ca şi finalizarea speciei lor şi plecarea spre alte zări galactice, unde să-şi deruleze în pace propriile evoluţii, lăsând aici, pe Pământ, locul altora.
Vom mai discuta în viitor mult despre asemenea corecţii, căci ele sunt date nu numai ca întrupare, ci ca fond general de ajustare a manifestărilor, pentru ca devierea – puţin sesizată la început – să nu devină mare pe parcursul evoluţiilor, puternic destabilizatoare pentru fiecare popor spiritual în parte. Dacă fiecare popor spiritual are un anumit profil spiritual, drumul pe care îl aleg coordonatorii de evoluţii este particular şi el fiecărui grup spiritual astfel format, ca popor cu trăsături specifice de înaintare în evoluţii. Chiar vom discuta pe larg despre faptul că fiecare popor spiritual are o linie proprie de evoluţie, care cuprinde corecţii de la un ciclu de întrupări la altul, respectând astfel înclinaţiile naturale ale spiritelor, dar şi formând treptat alte noi obişnuinţe, care se vor transforma şi ele în înclinaţii, apoi în încredinţări de trăire.
Aşa se formează cea mai puternică înclinaţie, şi apoi încredinţare a spiritelor, de care se vor folosi în eternitate: aceea de ajutător pentru semeni, oriunde şi oricând în infinitul spaţiilor şi în eternitatea timpurilor.

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
10. De la creaţia mentală la creaţia manuală

Cunoaştem multe lucruri despre încredinţările oamenilor privind creaţia materială manuală, din zilele noastre. Sunt încredinţări formate în baza unor îndrumări – cercetări şi informări oficiale, însă modul…

09. Învăţăturile creaţiei materiale, de la un univers la altul

Am început studiile privind creaţia materială urmărind creaţia mentală, pentru că, în condiţiile pământene pentru creatorii conştienţi de anvergura omului, ea este puţin cunoscută – comparativ cu cea manuală: trupească…

Dictionar