06. Creaţie materială

07. Creaţia materială mentală (2)

1. CÂTEVA PRECIZĂRI ÎN PLUS
Este drept că asemenea precizări, precum şi altele de acelaşi fel, vom avea în vedere de-a lungul acestui studiu complex privind creaţia materială – dar şi alte unghiuri de vedere privind creaţia umană de-a lungul timpului, în toate felurile de societate umană. Studiile privind istoria creaţiei materiale se vor înlănţui de la creaţia materială mentală, la creaţia materială de trecere de la mental la manual-tehnologic şi în cele din urmă creaţia materială manuală, cu extensia ei tehnologică. Mai mult, vom vedea în trecere elemente de evoluţie privind creaţia materială conştientă înaintată în alte zone ale Universului Fizic; totuşi nu vom pune accent pe o asemenea creaţie decât în măsura în care ea ne priveşte pe noi, pământenii.

Spiritele creatoare conştiente înaintate, venite la întrupare pe Pământ: oamenii, noi înşine !! au în bagajul lor – în memoriile lor spirituale – deja consolidate: gândirea, creaţia materială mentală şi manuală. De fapt trebuie să specificăm aici: creaţia universală cu aspectul ei trupesc, fizic – a oamenilor: manuală, cuprinde multe alte feluri de creaţie de acest fel, după cum se folosescîn diferite alte locuri din univers – diferite corpuri fizice, diferite feluri de trupuri, diferite structuri trupeşti, care pun în valoare şi consolidează în diferite locuri din univers – diferite forţe interioare ale monadelor.
Să precizăm că trup este orice corp fizic, de nivel de vibraţie asemănător structurilor pământoase ale universului: numit de noi impropriu şi corp solid, căci această denumire nu este corectă: nu cunoaştem faptul că toate corpurile din sistemul corporal sunt solide; nu este vorba despre vreun fel de masă numită “corp energetic” – ceea ce se crede în acest fel este confundat cu câmpul dens din jurul fiecărui corp în parte, format din energie fundamentală şi fluxuri de filamente materii şi energii atrase de fiecare corp, corespunzător vibraţiei sale. Toate corpurile fluidice sunt solide, având structuri fixe, stabile în timp şi în condiţii normale de destin ale spiritelor astfel întrupate, însă se deosebesc între ele, şi de la un întrupat la altul prin vibraţia materiilor care le constituie.
Numirea de corpuri fluidice nu este nici ea cea mai corectă, dar se referă la faptul că circulaţia energo-materială la nivelul lor este mult mai fluidă, mai rapidă şi cu blocaje mult mai reduse decât cele ale corpului fizic. Domeniul blocajelor acestor corpuri fluidice este foarte puţin studiat, căci se studiază mai mult aura = luminiscenţa corpului, în loc de structura care o creează, iar această aură se percepe ca diferenţă între luminiscenţa diferitelor părţi ale corpului, care poate avea mult mai multe cauze decât cele de blocare a circulaţiei energo-materiale în corp.
Aşadar, revenind la creaţia materială, vom mai discuta despre diferite forme de creaţie după cum se desfăşoară structurile corporale şi după cum se folosesc diferite părţi ale corpurilor, ţinând cont de necesităţile de consolidare a diferitelor forţe monadice.

Şi eu am făcut un timp confuzia de a crede că spiritele învaţă aici, pe Pământ, şi creaţia mentală, şi creaţia manuală. Însă – chiar dacă este un fel de învăţătură şi din punctul de vedere al creaţiei materiale pe Pământ, este vorba însă de învăţătura adaptării celor cunoscute anterior în domeniul creaţiei, dar şi a altor cunoaşteri – la condiţiile pământene: de vibraţie planetară şi de vibraţie cosmică la incidenţa cu planeta, apoi de biosistem planetar local pe care creatorul conştient universal în are deja, mereu, în vedere pentru protejarea biosistemului de efectele activităţilor sale, mai ales creative; de condiţiile populaţionale şi volumul total al populaţiei de acelaşi fel corporal cu sine – dar ca spirite venite din diferite părţi ale universului, din alte universuri, adică aflându-se pe trepte diferite de evoluţie proprie.
Trebuie să ţinem neapărat seama de acest lucru, dacă dorim să ne cunoaştem bine evoluţia. Voi da un scurt exemplu: studiul modului de folosire a sistemelor corporale ale unor grupuri spirituale întrupate, numite de noi azi “primitivi” şi “strămoşi” ai omenirii, ne conduce la alte concluzii decât cele cu care trăim azi. Deopotrivă şi aceste grupuri, şi strămoşii pe care de la început i-aş numi: reali, adevăraţi, ai oamenilor, au trăit în acelaşi timp, dar modul de desfăşurare a creaţiei, creaţia în sine şi participarea structurilor corporale la realizarea creaţiei materiale conduce cercetătorul atent de azi nu numai la departajarea acestor grupuri spirituale întrupate pe aceeaşi planetă şi în acelaşi timp, dar şi la alte feluri de înţelegeri. Cei “avansaţi” nu erau extratereştri comparativ cu cei începători, toţi fiind deopotrivă veniţi mai devreme sau mai târziu prin întrupare pe Pământ. Toţi erau îndrumaţi şi protejaţi de entităţi mult mai puternice proporţional cu grupurile spirituale ajutate, mult mai profund cunoscătoare decât toate aceste grupuri la un loc – multe entităţi fiind ajutători deopotrivă pentru ambele feluri (avansaţi şi începători), iar altele învăţând să devină ajutători din ce în ce mai profunzi, asemănători celor mai înalţi.
Cei avansaţi nu s-au amestecat de loc cu începătorii, lăsând învăţătura necesară începătorilor la discreta îndrumare a ajutătorilor proprii, întrupaţi în mijlocul grupurilor lor. Cu toate acestea, fiind cu toţii în acelaşi câmp astral-mental planetar, creatorii conştienţi avansaţi: adică populaţii pe care le numim deopotrivă şi atlante, şi lemuriene, au ajutat în mod indirect creatorii începători – adică populaţiile maimuţoide, să le numim clar, asemănătoare primatelor de care însă şi aceste spirite trebuiesc deosebite, cu mare atenţie.
Să avem în vedere împărţirea întregului biosistem planetar în:
– ne-creatori, regnul vegetal mare parte a regnului animal;
– creatori inconştienţi (care învaţă, câte puţin pe fiecare treaptă de evoluţie în parte, să creeze prin copiere după exemple sau tipare planetare eterice: elemente matriceale planetare – albinele, furnicile pentru insecte, caracatiţele, păsările – după exemplul ajutătorilor întrupaţi în mijlocul lor)
– creatori conştienţi, cu delimitările expuse deja: creatori conştienţi începători şi creatori conştienţi avansaţi.
Iar populaţiile cu aspect umanoid le vom împărţi în:
– ne-creatori: strămoşii primatelor şi primatele de azi; ar putea realiza o creaţie începătoare, dar au alte sarcini de destin pe Pământ;
– creatori conştienţi începători, cu sarcini precise, chiar dacă de creaţie manuală aflată la începuturi: grupurile cu aspect umanoid pe care noi le numim: Cro-Magnon, Neanderthal, etc., şi care nu sunt strămoşii omului;
– creatorii conştienţi universali, în rândul cărora vom departaja rezidenţii umani şi ajutătorii lor aflaţi pe diferite trepte de avansare în evoluţie, cu experienţă mai mult sau mai puţin consolidată în multe moduri de creaţie materială.
Aşadar, să reţinem cât se poate de clar faptul că rezidenţii despre care vom discuta îndelung în studiile istorice nu sunt de loc creatori începători. Ei sunt avansaţi, cunosc foarte multe feluri de creaţie materială, însă se află pentru prima dată în evoluţia lor în aplicaţie în acest punct, de o asemenea vibraţie universică, cum este Pământul. Ajutătorii lor, creatori mult mai avansaţi, au fost cel puţin o dată prin acest punct al universului şi au evoluat în continuare mult, progresiv, până când au putut efectua prima lor evoluţie regresivă în acest loc din univers, într-un loc asemănător cu cel în care au fost la începutul evoluţiilor lor şi ei rezidenţi, în acelaşi fel ca şi rezidenţii actuali ai populaţiilor umane.
Sunt astfel diferenţe mari de evoluţie între spiritele grupurilor care merg în etape diferite pe calea creaţiei materiale, chiar pe aceeaşi planetă, simultan sau în perioade diferite.
(Se va studia elementul de dicţionar Evoluţie progresivă )

Am menţionat faptul că creatorii avansaţi au ajutat indirect creatorii începători aici, pe Pământ. Să dezvoltăm puţin această idee.
Spiritele avansate acceptă conştient influenţele din câmpul mental-astral-cauzal şi ştiu să-şi adapteze cunoaşterea pe care o au unui astfel de mediu planetar, protejându-se nu numai pe ei, ci protejând chiar biosistemul de consecinţele activităţilor lor deosebit de complexe. Tocmai de aceea sunt aduse grupuri relativ mici de spirite începătoare în creaţie materială, pe planetele unde alte spirite au conştiinţa protejării lor – nu numai din acest punct de vedere, al creaţiei materiale, neamestecându-se în învăţăturile lor, cu drag şi cu mult respect, ci şi în ce priveşte:
– orientarea în deplasare pentru activităţi legate de creaţie: câmpul amprentat de creatorii avansaţi puternici transmite de la distanţă impulsuri de deplasare către semenii proprii şi împreună pentru diverse activităţi legate de creaţie;
– transmiterea impulsurilor, formarea obişnuinţei de apucare a diverselor materiale şi menţinerea lor atentă în apropierea corpului, în vederea modelării şi observării modificărilor asupra materialului folosit;
– modificări diverse: adăugare de material sau dimpotrivă, restructurare prin îndepărtare (sculptură);
– realizarea uneltelor, adăposturilor, folosirea conştientă a condiţiilor de mediu, naturale;
– comunicarea şi relaţionarea spre învăţătura de conlucrare, de într-ajutorare între membrii grupului şi între grupuri diferite.

Tot în acest sens, pentru noi, cei care azi ne cercetăm originile, deosebirile pronunţate ale structurilor corpurilor fluidice ale populaţiilor creatoare începătoare, comparativ cu cele ale spiritelor avansate, înaintate, conduc la înţelegerea deosebirilor populaţiilor între ele. Nu numai aspectul corpului fizic şi structurile lui se iau în calcul, nu numai stângăcia, nesiguranţa, neatenţia, lipsa de cunoaştere în folosirea tuturor condiţiilor de mediu, frica de biosistemul înconjurător, manifestată unilateral şi excesiv pentru sine şi pentru grupul propriu – dar şi ordonarea şi concentrarea gândurilor: atenţia, spunem noi, concentrarea către direcţii diferite – consecutiv sau/şi simultan; autoprotecţia şi direcţiile de protejare în timpul desfăşurării creaţiei, şi nu neapărat de vieţuitoarele ca atare, cât de sunetele lor, de influenţele emoţionale ale concentrărilor vegetale şi animale, efectele vieţii lor asupra creatorilor; modul propriu de protecţie faţă de fenomenologia atmosferic-planetară, faţă de distribuţiile structurilor matriceale planetare şi de stabilitatea structurilor apoase (oceane) şi pământoase (plăcile continentale), alături – şi nu în utimul rând – faţă de vibraţia şi variaţia în timp a vibraţiei pământului şi apelor continentale, alături de puterea emisiilor luminiscente şi sonice fundamentale ale structurilor eterice şi pământoase laolaltă.
Creatorii avansaţi, cum sunt oamenii, cum suntem noi, le au singuri în vedere pe toate, chiar dacă sunt şi ei ajutaţi, prin învăţătură şi apoi aplicaţie personală, independentă. Însă creatorii începători beneficiază de astfel de protecţii din partea ajutătorilor tuturor întrupaţilor pe planetă, a coordonatorilor tuturor evoluţiilor care se desfăşoară simultan.
Având în vedere cele de mai sus, să detaliem puţin ceea ce am prezentat mai sus cu titlu de generalitate:

2. ORIGINI ŞI CONDIŢII DE DESFĂŞURARE
Să reţinem clar faptul că forţele mentale, ca şi alte forţe monadice, nu sunt etern folosite doar în formele pământene, pe care aici, pe Pământ, le numim fizice, emoţionale, mentale, cauzale, spirituale (sau budhice), dumnezeieşti (sau atmice) – cu specializările enesice şi supraenesice. Ele nu sunt astfel decât prin felul de învăţătură privind utilizarea lor aici, la nivelul de vibraţie al locului din univers unde se află acum Pământul, ca întrupare planetară. Adică unde noi consolidăm, dezvoltăm şi aprofundăm folosirea forţelor noastre monadice în felurile pe care le cunoaştem aici, pe Pământ.
În alte locuri din univers, deşi ele păstrează nealterate rădăcinile şi obişnuinţele de utilizarea a acestora, ramificaţiile, dezvoltările lor, consolidările şi aprofundările cuprind forme diferite ale utilizărilor forţelor creative, ale tuturor forţelor monadei. Toate rămân de aceeaşi natură cu utilizările de pe Pământ, dar foarte diferite. Şi, privind acum în sens invers, avem în vedere şi faptul că cele de aici rămân de aceeaşi natură cu cele din nivelele foarte înalte de vibraţie ale universului – deşi sunt utilizate altfel.
Toate la un loc sunt comparabile – şi tocmai de aceea compatibile cu formele începătoare, care se dezvoltă în părţile de vibraţie joasă ale universurilor, comparativ cu cele de pe Pământ.
Iată de ce se pot desfăşura, pe măsura înaintării monadelor în evoluţii, acţiuni din ce în ce mai complexe de participare a spiritelor la evoluţiile celor care au intrat după ele în evoluţii: acţiuni în care începătorii sunt mereu ajutaţi de cei care au experienţă mai multă – care le devin astfel ajutători, având conştiinţa, înţelegerea fluxurilor de deveniri în evoluţii şi învăţând treptat să-şi aprofundeze astfel de înţelegeri sub îndrumările marilor Creatori şi Coordonatori ai evoluţiilor de pretutindeni, ai evoluţiilor noastre la un loc.

În concluzie, sistemul corporal uman este creat pentru folosirea unor anumite forţe ale spiritelor creatoare conştiente, alece forţe, şi acele moduri de aplicaţie, de folosire a lor care pot avea condiţii de dezvoltare şi consolidare specifice acestui loc din univers. Specifice modului în care planeta creează condiţii energo-materiale pentru evoluţia tuturor popoarelor spirituale aflate în evoluţii pe ea şi în jurul ei: cu corpuri de manifestare majoritară fizice şi astrale (vieţuitoare după corpul lor fizic şi entităţi astrale). Căci toate spiritele care fac evoluţii pe Pământ, indiferent dacă sunt ajutători sau ajutaţi, evoluează în egală măsură şi cu ajutorul corpului fizic, şi cu ajutorul corpului astral.
Avem de discutat multe teme legate de evoluţiile în corp astral pe Pământ, pentru creatorii avansaţi. Însă deocamdată ne vom axa pe trăirile, manifestările spiritelor prin corp fizic.
Sarcinile evoluţiilor creatorilor conştienţi universali (şi să ne oprim acum numai la ei) sunt cele care aduc necesităţile de evoluţie într-un loc sau altul din Universul Fizic. De aceea spiritele călătoresc acolo unde sunt condiţii de realizare a sarcinilor corespunzătoare etapei proprii de evoluţie – nu învaţă la nimereală să se adapteze oricum locurilor unde ajung în călătorii făcute fără ţintă clară, de la o planetă la alta, după cum li s-ar părea lor mai uşor, conform obişnuinţelor lor.
Vom vedea cum doar unii oameni, ajutători spirituali puternici, au călătorit în trecut, în deplină conştienţă, pentru scopuri privind întreaga omenire de pe Pământ: în spaţiile galactice, cu sarcini precise aşadar. Iar dacă au efectuat asemenea călătorii – ele au fost realizate pentru contacte doar cu populaţii asemănătoare cu oamenii de pe Pământ, cu anumite biosisteme planetare obişnuite întrucâtva cu tipurile corporale umane.
Zona din univers unde ne aflăm momentan în evoluţiile noastre de creatori conştienţi universali – şi este necesar să o spunem ori de câte ori este cazul – este locul primelor evoluţii ale monadelor, ale spiritelor întregi în majoritatea formelor de biosistem, înafara creatorilor conştienţi. Tocmai de aceea creatorii conştienţi deja universalizaţi învaţă în primul rând să ţină cont de toate felurile de obişnuinţe ale vieţuitoarelor cu experienţă mult mai mică decât ei în orice direcţie a vieţii. Adică ceea ce învaţă şi omul, pe Pământ – trăind acum, în condiţiile noastre, perioada de cunoaştere a lipsurilor, atunci când revenim în aceste locuri de joasă vibraţie. Ca spirite foarte evoluate, suntem atenţi în locurile de vibraţie foarte înaltă, sau credem că suntem deja la maximul de evoluţie locală din acest punct de vedere; dar revenirea spre rădăcina evoluţiilor ne dovedeşte că avem multe lacune în obişnuirile noastre. cunoscându-le, putem să ne orientăm manifestările, în viitor, spre profunzimile înţelepciunii noastre, aducând astfel, şi consolidând cele cunoscute în vibraţiile joase, după cum le-am consolidat şi în vibraţii înalte. Ne străduim, muncim cu noi înşine pentru consolidarea atitudinii de iubitori al vieţii, înţelegând necesităţile tuturor vieţuitoarelor planetare – nu numai necesităţile proprii şi cele ale grupului spiritual propriu.
Pentru aceasta avem nevoie de gândire, de iubire, de înţelegere. Gândirea şi creaţia, de orice fel, ca manifestări înaintate ale monadelor, trebuiesc mereu aduse la adaptarea lor în orice condiţii de întrupare – mai ales cele ale vieţii ţi evoluţiei biosistemului însoţitor planetar.
Prin asemenea adaptări, manifestări, conştientizări ale noastre participăm la ridicarea nivelului celorlalte vieţuitoare planetare către creativul conştient, depăşind obişnuinţele lor anterioare, bazate pe necunoaştere şi neputinţe ale concentrării forţelor monadice, participând la depistarea şi ameliorarea înclinaţiilor anterioare către ne-creativ, către distructiv: şi ale lor, şi ale noastre, oricât de atenuate ne-ar părea ele unora dintre noi.
Cu fiecare întrupare trăită în zona rădăcinilor evoluţiilor noastre trecute, aşa cum trăim azi pe Pământ, în cicluri vechi doar aparent pierdute în negura timpurilor, ne înţelegem din ce în ce mai multe subtilităţi ale încărcăturii ne-creative şi astfel lucrăm conştient la estomparea lor şi a efectelor lor: oriunde în universurile întrupărilor noastre.

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
10. De la creaţia mentală la creaţia manuală

Cunoaştem multe lucruri despre încredinţările oamenilor privind creaţia materială manuală, din zilele noastre. Sunt încredinţări formate în baza unor îndrumări – cercetări şi informări oficiale, însă modul…

09. Învăţăturile creaţiei materiale, de la un univers la altul

Am început studiile privind creaţia materială urmărind creaţia mentală, pentru că, în condiţiile pământene pentru creatorii conştienţi de anvergura omului, ea este puţin cunoscută – comparativ cu cea manuală: trupească…

Dictionar