05. Complexul reptilian

3. Extratereștrii reptilieni…

I. SINTEZĂ:
Cunoaşterea detaliată a acestor elemente de corporalitate pământeană este necesară pentru evitarea unor confuzii cu care ne confruntăm deseori în perioade dificile de evoluţie, la nivele foarte joase de vibraţie.
O astfel de confuzie se referă la viziunea unor entităţi extraterestre asemănătoare unor şerpi astrali care ar invada corpurile umane. Acest lucru nu este adevărat: articolele anterioare şi cele ce vor urma sunt dedicate înţelegerii corecte a acestui fenomen.

Pentru înţelegerea confuziilor privind extratereştri care circulă haotic prin această parte a universului se studiază evoluţiile spirituale de pretutindeni, precum şi felul în care se derulează orice fel de călătorii spirituale prin univers.
Se studiază evoluţiile vieţuitoarelor planetare – ca întrupări ale unor spirite aflate în evoluţii şi intraplanetare, şi individuale, sistemele corporale umane, precum şi structurile matriceale planetare, care dovedesc la un loc existenţa unor astfel de confuzii.
O sinteză a elementelor de evoluţie spirituală legate de această expunere arată că noi, oamenii, suntem spirite întrupate pe Pământ: mai precis – suntem grupuri de spirite aflate în călătorii spirituale în univers, cu evoluţii diferite, însă toate asemenea nivele de evoluţie sunt mai înaintate decât spiritele care desfăşoară evoluţii progresive în acest punct al universului. Astfel suntem întrupaţi ca oameni pe Pământ:
– rezidenţi umani: sunt spirite creatoare conştiente care efectuează evoluţii progresive în acest punct al universului, pe Pământ;
– grupuri de spirite creatoare conştiente care se află în evoluţii progresive în alte zone din univers, mult mai înaintate decât treapta rezidenţilor, aflate în călătorii spirituale pe Pământ, în calitate de ajutători ai rezidenţilor;
– restul biosistemului planetar, format din popoare de spirite necreatoare, aflate în diferite faze de evoluţie: spirite intraplanetare (care au corpurile create de planetă, prin puterea ei matriceală) şi spirite independente (care au corpurile create de coordonatorii propriilor lor evoluţii, prin transcendenţă interdimensională).

Călătorii interstelare aşadar se derulează în această zonă a Universului Fizic, însă au loc în mod diferit pentru evoluanţi diferiţi:
1. Pentru spiritele primare rezidente în zona I a Universului Fizic: în subzonele cuprinse în primele ¾ ale zonei I: nu au loc astfel de călătorii, întrucât:
– călătorii cu corp fizic sunt afectaţi de circulaţiile abundente de fluxuri energo-materiale între stele, planete, diverse macro-construcţii necesare funcţionărilor universului, care ar dezorienta întrupaţii lipsiţi de experienţa orientărilor în spaţii largi;
– călătorii interstelari cu corp astral se supun aceloraşi greutăţi ca şi cei cu corp fizic, de aceea chiar şi călătorii astrale pe termen scurt se derulează sub coordonarea şi cu ajutorul entităţilor astrale ajutătoare ale spiritelor;
– călătorii interstelari poartă cu sine prin corpurile lor energii şi materii specifice altor locuri din univers, cu care evoluanţii locali nu sunt încă obişnuiţi, prin puterea lor spirituală încă mică, cu experienţă pe măsură.
În subzonele cuprinse în cadrul ultimei ¼ a zonei I (terminalul zonei): au loc călătorii interplanetare, interstelare şi foarte rar (spre pregătire) intergalactice, însă doar în subzona în care au loc întrupările. Rezidenţii creatori conştienţi au învăţat să circule orientate, foarte atent-conştiente, şi pot circula în pregătire pentru trecerea la evoluţii în zona a II-a a Universului Fizic, caracterizată prin mari aglomeraţii galactice şi circulaţie spirituală foarte densă.
Tot pentru spiritele primare rezidente în zona I a Universului Fizic: au loc călătoriile preliminare (evoluţii preliminare) ale înaintaşilor popoarelor de spirite primare creatoare conştiente rezidente pe o planetă – numai către planeta următoare de evoluţie, şi numai sub îndrumarea şi ajutorul entităţilor coordonatoate de grup;
Tot pentru spiritele primare rezidente în zona I a Universului Fizic: au loc călătoriile conştiente ale unui întreg popor de spirite care evoluează independent, numai de la o planetă de evoluţie la cea următoare, şi numai sub îndrumarea şi ajutorul coordonatorilor evoluţiilor proprii;
Iată aşadar cum toate astfel de călătorii sunt organizate, coordonate , însoţite şi ajutate de către entităţilor coordonatoare-ajutătoare ale fiecărui popor spiritual.

2. Pentru spiritele primare avansate în evoluţii – întreaga grupare a evoluanţilor primari galactici – şi pentru toate monadele secundare şi centrale: călătoriile au loc şi în interiorul oricărei zoneşi subzone, precum şi de la o zonă a universului la alta, cu sarcini complexe de cunoaştere şi de aplicare a cunoaşterilor. Sunt călătorii cu trăiri speciale, complexe, în funcţie de necesităţile completării sau consolidării evoluţiilor proprii.

Istoria pământeană a celor numiţi azi „reptilieni” arată faptul că ei:
– sunt spirite cu evoluţie înaintată în vibraţii universice înalte – dar având cea mai puţină experienţă între ajutătorii actuali ai rezidenţilor;
– nu trebuie să fie confundaţi nici cu evoluanţii preliminari, care au evoluţie mai puţină chiar decât rezidenţii, dar pot evolua scurt timp în societăţile complexe în care trăiesc cei numiţi reptilieni;
– sunt spirite care se cred superioare doar pentru că se simt ajutate prin naştere în corpuri cu structuri reptiliene, de adaptare la mediul lor de trai foarte puternic reliefate: dar al căror rost este să-i ajute să se adapteze, nu să profite de ele pentru a dispreţui şi abuza de munca, toleranţa, înţelegerea, altruismul şi iubirea celorlalte grupări spirituale întrupate pe planetă.

II. DETALII:
Din vorbă în vorbă, ajungem să înţelegem de ce complexul reptilian este structural mai accentuat la unele grupuri populaţionale mai mult decât la altele. Căci acesta este adevărul, iar de aici se trag multe dintre confuziile care s-au prezentat în lume începând cu anii ’80.

CÂTEVA CUVINTE PRIVIND EVOLUŢIILE
Avem nevoie să înţelegem funcţionarea diferitelor structuri din sistemele noastre corporale, pentru a înţelege nu numai faptul că alţi întrupaţi, de pe alte planete, nu ar rezista în mediul nostru planetar. Iar dacă, spiritual privind cele apărute oricum în conştiinţa umană contemporană, discutăm despre extratereştri, ei există cu toată certitudinea, universul este plin de ei !! Şi conştientizăm acest lucru acum, prin comunicările astrale ale ajutătorilor noştri de destin. A venit vremea unor asemenea comunicări astrale, pentru că schimbarea vremurilor ne aduce în conştienţa noastră amintirea populaţiilor existente în universul ce ne înconjoară, din mijlocul cărora venim noi, ca spirite astfel întrupate acum, pe Pământ. De fapt, noi suntem extratereştrii care evoluează pe Pământ, care nu de puţine ori îl secătuiesc de puteri, îi distrug vietăţile – la fel cum ne-am imagina că am putea fi noi înşine distruşi de balauri veniţi din neanturi îndepărtate…

Suntem aşadar veniţi aici pentru a ne întrupa pe Pământ: grupuri, blocuri întregi de grupuri de spirite aflate în evoluţii mai înaintate decât cele care se desfăşoară progresiv aici, în acest punct al universului: în faze diferite de evoluţie, pentru a putea astfel să ne ajutăm, să ne învăţăm unii pe alţii. În această zonă a universului fiecare planetă are biosistemul ei, acordând ajutor spiritual astfel unor populaţii spirituale de foarte multe feluri, aflate adică pe foarte multe trepte de evoluţie spirituală.
Astfel totalitatea vieţuitoarelor actuale pământene cuprinde, din punct de vedere spiritual:
– rezidenţi umani: spirite creatoare conştiente înaintate, care efectuează primele lor evoluţii progresive în acest punct al universului, pe Pământ;
– grupuri de spirite creatoare conştiente înaintate, care se află în evoluţii progresive mult mai înaintate în alte zone din univers, la nivele mult mai înalte de vibraţie. Ele se află acum în călătorii spirituale în locuri din univers cu vibraţie mai mică decât locul de pornire, călătorii care au drept punct terminus planeta Pământ; efectuează evoluţii pământene restrânse, în calitate de oameni-ajutători ai rezidenţilor.
Ambele ramuri spirituale formează aceeaşi specie planetară umană, fiind spirite independente cu corpuri create prin transcendenţă interdimensională de către coordonatorii propriilor evoluţii;
– restul biosistemului planetar: format actualmente din spirite care nu sunt creatoare conştiente, aflate în faze diferite de evoluţie, dar toate având elemente de sincronizare a etapelor proprii de evoluţie, care le determină puterea de a convieţui pe aceeaşi planetă. Sunt astfel: spirite intraplanetare (care au corpurile create de planetă, prin puterea ei matriceală) şi spirite independente (care au corpurile create de coordonatorii propriilor lor evoluţii, prin transcendenţă interdimensională).

Universul este creat pentru asemenea evoluţii şi fiecare zonă a sa, temeinic şi profund gândită, creează anumite feluri de condiţii în care se pot desfăşura evoluţiile noastre. Universul nu este creat pentru a ne separa, ci este creat astfel încât să ofere condiţii de evoluţie fiecărui spirit, aflat pe treapta sa de învăţătură, în perfectă concordanţă cu puterile sale energetice: la început mici, plăpânde, ca spirite neexperimentate în folosirea radiaţiei lor spirituale – crescând însă mereu, neîncetat. Cu toţii trecem, mai devreme sau mai târziu, prin aceleşi mari etape, în linii generale – dar cu particularităţi în funcţie de puterea, înclinaţia fiecăruia de manifestare, de modul în care ne putem asocia pentru a învăţa să ne ajutăm reciproc – nu numai să aşteptăm să fim ajutaţi.
(Linkuri utile: http://www.bucuria-cunoasterii.ro/articol/731/4.-zonele-universului-fizic.html şi http://www.bucuria-cunoasterii.ro/articol/805/1.-generalitti-privind-cltoriile-spirituale.html pct. 2)
Pentru acest fel de mers evolutiv, există zone speciale în univers, în toate universurile, iar după parcurgerea învăţăturilor unei zone spiritele se întorc treptat, pentru perioade scurte la început, apoi din ce în ce mai dese şi mai lungi, spre rădăcinile evoluţiilor lor. Adică acolo unde au conştientizat cel mai puţin, în trăirile lor, şi spaţiile, şi timpurile măsurabile în variaţiile vibraţiilor pe care au ajuns să le simtă, dar mult mai puţin – sau de loc – să le înţeleagă. În eternitatea vieţii noastre spirituale, timp avem, spaţiile ne sunt create – doar noi să învăţăm !!!
Tocmai pentru a proteja spiritele aflate pe primele lor trepte de evoluţie: pe Pământ în primul rând vieţuitoarele până la mamifere, trăirile pe fiecare planetă se limitează la speciile cu corpuri create, prin transcendenţă interdimensională, de către coordonatorii evoluţiilor proprii. Fiecare planetă, chiar apaţinând aceleiaşi stele, are particularităţile sale proprii de vehiculare a fluxurilor energo-materiale: aşadar atrage anumite fluxuri, cu anumite viteze, formând un anumit tip de mediu fizic şi chimic, cu fenomenologii specifice, având anumite vibraţii şi determinând percepţii foarte diferite spiritelor care ar circula de la o planetă la alta – dacă ar rezista în astfel de medii planetare.
Astfel, ajungerea fluxurilor de filamente energo-materiale pe planetă are loc numai prin atragerile constante ale planetei:
– direct din mediul cosmic, prin câmpurile planetei;
– dintre fluxurile circulante de la nucleul galactic prin corzile matriceale, planeta atrage, pe această cale matriceală, numai fluxurile de aceleaşi vibraţii cu cele ale materiilor şi energiilor care constituie şi întreţin planeta.
Să nu mai discutăm astfel despre mediul cosmic ca fiind un loc “gol”, căci el este plin cu fluxuri de filamente energetice şi materiale, într-o permanentă circulaţie intergalactică şi intragalactică, care ar dezorienta orice fel de fiinţe, fie ele dezvoltate sau nu, fie ele protejate sau nu de carcase metalice ale unor nave de deplasare interstelară.
De asemenea, nu mai intrăm în discuţii privind stabilizările vibraţionale ale vieţuitoarelor, care nu se pot îndepărta pentru mult timp de planeta lor de naştere, întrucât în această zonă a universului traiul pe o planetă este indisolubil legat de stabilizări vibraţionale multiple.

Să nu uităm niciodată faptul că galaxiile, cu stelele şi planetele lor, nu sunt aglomerări simple de praf stelar şi atât, ele sunt creaţii corporale prin întrupare ale unor popoare întregi de spirite aflate în evoluţie. De aceea ele sunt atât de diferite, chiar dacă aparent ar avea multe elemente asemănătoare. Fiecare stea, fiecare planetă în parte face evoluţie personală, în condiţii diferite de la un caz la altul.
În cazul în care ar exista posibilităţi de circulaţie în această zonă a universului de la o planetă la altă, de la o stea la alta, de la o galaxie la alta, întrupaţi fără experienţă ar fi dezorientaţi complet, dar necazul nu s-ar reduce doar la atât, ci şi la greutăţile pe care le-ar purta cu ele de la o planetă la alta. Căci iarăşi trebuie să aducem aminte faptul că fiecare spirit întrupat nu are un singur corp – acela de manifestare directă, ci corpul de manifestare este ajutat pe multiple planuri, în multiple straturi paralele subdimensionale, de corpuri de multe feluri, care se întreţin prin vehiculări de fluxuri specifice planetei pe care trăiesc. Circulând de la o planetă la alta, ei ar culege astfel de energii şi le-ar purta peste tot în calea lor: chiar dacă ele înseşi ar rezista unui astfel de schimb energo-material (corporal propriu), micile vieţuitoare de pe alte planete nu ar rezista într-un mediu care îşi schimbă vibraţiile total de la un moment la altul. Fluxurile energo-materiale aduse de astfel de vieţuitoare extraterestre le-ar distruge rapid corpuşoarele plăpânde; iar legăturile trofice, create cu infinită grijă de către coordonatorii evoluţiilor ar distruge restul biosistemului, rapid şi definitiv. Căci ele nu sunt câtuşi de puţin “visul” nostru sau al altei entităţi, ci vieţuitoare vii, cu dureri şi bucurii asemenea nouă, chiar dacă mai puţin sau chiar de loc perceptibile nouă…
De asemenea, trecerea de la o planetă la alta, cu particularităţile fiecăreia în parte, dezorientează spiritele mititele, neobişnuite să-şi folosească în mod variat memoriile spirituale, datorită acelei puteri energetice interioare încă mici, pe care o au. Iată de ce alte vieţuitoare nu ar rezista la o “plimbare” de la o planetă la alta, iar dacă ar rezista, nu s-ar putea integra imediat – din lipsă de experienţă în acest sens – unei vieţi planetare străine.

Am discutat mai sus despre generalităţi privind orice fel de întrupaţi, dar în egală măsură lucrurile s-ar petrece la fel în cazul unor călători emancipaţi, tehnologizaţi, călătorind în nave materiale.
Însă în terminalul acestei prime zone a Universului Fizic, în care ne aflăm acum, astfel de călătorii interplanetare, interstelare şi intergalactice au loc – însă numai în condiţii specifice subzonelor din acele locuri, de vibraţie mult mai mare decât cea a planetei nostre, a galaxiei noastre, a subzonei în care se află galaxia noastră. Şi este vorba numai despre rezidenţii creatori conştienţi ai acelor locuri, care pot circula numai în propria lor subzonă, rezistând însă, prin puterea evoluţiei lor, la diferenţe mari ale condiţiilor din patrimoniul fiecărei stele, fiecărei galaxii. Ei sunt în pregătiri intense pentru trecerea la evoluţii curente, progresive, în zona a II-a universului: acolo unde, în aglomeraţii galactice extrem de dense, călătoriile de la o planetă, stea sau galaxie – la alta devin rutina vieţii întrupaţilor.
Însă astfel de călătorii de la o planetă, sau stea la alta pot avea loc chiar şi în locul unde ne aflăm acum, în anumite condiţii – specifice doar evoluanţilor avansaţi: celor ajunşi în evoluţii de creatori conştienţi înaintaţi. Astfel de călătorii se pot desfăşura, în linii mari, numai în anumite situaţii:
– pentru realizarea unor sarcini în vederea susţinerii vieţii planetare, sarcini pe care le au doar ajutători avansaţi, cu profunzime de conştientizare a necesităţilor evoluţiilor. Sunt sarcini de mare complexitate şi presupun o pregătire anterioară absolut necesară, pe care numai asemenea spirite le pot executa fără să pericliteze viaţa de pe planetele cu care vin în contact;
– pentru realizarea unor faze de evoluţie ale spiritelor: cele care au depăşit evoluţiile intraplanetare, ajutate direct de planetă: aşa cum sunt pe Pământ vieţuitoarele până la mamifere, nu au puterea să circule prin cosmos în nici un fel de condiţii. Spiritele care încep să evolueze independent de planeta pe care fac evoluţii, pot începe să circule de la o planetă la alta, întrupaţi în corpuri speciale, în grupuri protejate şi conduse atent de către coordonatorii evoluţiilor lor: după terminarea unui ciclul de vieţi pe o planetă, ei merg în călătorii organizate la următoarea planetă, unde vor desfăşura un alt ciclu de vieţi: este cazul mamiferelor de pe Pământ, înafară de oameni.
Pentru oameni, pe Pământ – creatori conştienţi avansaţi, călătoriile sunt şi ele realizate de la planeta pe care au desfăşurat un ciclu de vieţi – la planeta următoare, unde vor desfăşura următorul lor ciclu de vieţi.
Însă pentru spiritele creatoare cu grad mai înaintat de conştiinţă, evoluţiile se bazează şi pe alte feluri de învăţături, care cuprind şi călătorii înterplanetare în cuprinsul unui ciclu de vieţi. Spre sfârşitul evoluţiilor pe o planetă, au loc călătorii pregătitoare pentru următoarea etapă de evoluţie, efectuate însă numai de către înaintaşii poporului spiritual – spiritele cele mai avansate ale poporului lor. Înaintaşii popoarelor spirituale sunt spiritele cele mai abile, agile, care fac o serie de evoluţii preliminare pe planeta următoare de evoluţie. Este o obişnuire în avans, în folosul poporului lor, în care înaintaşii devin astfel exemple vii pentru obişnuirea poporului întreg cu viitoarele condiţii de trai, pe viitoarea planetă pe care vor evolua.
Am discutat, de altfel, asemenea temă în cadrul STUDIILOR ISTORICE, capitolul MADRIT (cu adresa: http://www.bucuria-cunoasterii.ro/articol/757/1.-sinteza-capitolului-2-madrit.html )
Grupurile de deplasare ale înaintaşilor de la o planetă la alta sunt mici; după o călătorie scurtă, cu 1-2 vieţii pe planeta nouă, se întorc acasă, la poporul lor, pentru a-şi ajuta semenii să se obişnuiască cu noutatea materiilor şi energiilor străine: şi ca trăire, şi ca folosire, obişnuindu-se astfel cu trăiri de care au fost protejaţi, alături de alţi trăitori pe planeta proprie, aşa cum am descris mai sus.
Apoi spiritele întregului popor, pregătite astfel, pot călători ajutaţi şi protejaţi de ajutători înaintaţi: de la ultima planetă de evoluţie – la următoarea, de la un anumit vibraţie la un alt nivel, superior.
În acest fel – doar în acest fel, ajutaţi şi protejaţi, evoluanţii sunt obişnuiţi să folosescă o conştientizare înaintată, în diverse direcţii:
– dezvoltarea conştientă a abilităţilor de adaptare la diferite medii universice: în cosmosul parcurs prin drumurile lor, pe diverse planete;
– diversificarea posibilităţilor lor de deplasare, de comunicare, de relaţionare;
– pentru dezvoltarea metodelor de creaţie materială în alte feluri decât cele pentru care au ele înclinaţii obişnuite.
Complexitatea evoluţiilor, după cum vedem astfel, cere întotdeauna o obişnuire gradată a spiritelor primare cu toate desfăşurările universice în mijlocul cărora trăiesc şi, treptat, le conştientizează.

CEI PE CARE AZI UNII ÎI NUMESC “REPTILIENI”…
Să înţelegem, în linii mari, evoluţiilor noastre ca fiind cele ale unor spirite întrupate pe Pământ, în această zonă a evoluţiilor spirituale de început, în calitate de evoluanţi cu experienţă conştientă îndelungată, creatoare avansate. O astfel de cunoaştere ne ajută să înţelegem de ce lucrurile au stat, şi stau astfel pe Pământ – cu toate greutăţile pe care majoritatea oamenilor, azi, le sesizează din trăirile lor mult îngreunate de unii semeni. Este cât se poate de normal să nu credem că cei care au dezvoltate distrugerea, ura, viaţa concurenţială şi nu cea conlucrativă, ar fi spirite evoluate, aşa cum se cred chiar ei înşişi. Şi chiar sunt, în linii mari… Doar că ei au evoluat numai în progresii vibraţionale universice, numai de la vibraţii joase către vibraţiii din ce în ce mai înalte, iar experienţa lor a fost numai înălţată comparativ cu propriile lor evoluţii anterioare. Nu ale altora. De aceea ei se cred deocamdată superiori, crezând că în această lume numai ei au dreptul de a fi conducători imperativi, considerându-se îndreptăţiţi să fie în acest fel, dacă nu au mai fost niciodată în altă situaţie decât ajutaţi de “divinitate”: de coordonatorii şi ajutătorii evoluţiilor lor. Ei duc cu sine unde pot, astfel, ideea de popoare alese de divinitate, având propriile intuiţii de ajutor ce li s-a oferit, de mentali ajutaţi de către cei eterni, zeii, Dumnezeu, comparativ cu viaţa muritorilor de rând: oamenii pe care i-au găsit la sosirea lor pe Pământ.
La nivele înalte de vibraţie, chiar şi pe Pământ (înainte de ultima glaciaţiune) ei ştiu şi respectă adevărul evolutiv din tot sufletul, fiind creatori de nădejde, ajutători pricepuţi, atenţi, mereu săritori în ajutorul oricui.
La nivele de vibraţie joasă ei nu-şi aduc aminte decât manifestările pe care le-au avut aici, la începuturile evoluţiilor lor, în momentele de luptă proprie acerbă, agresivă, pentru desprinderea lor de animalitate şi trecerea la evoluţii de creatori conştienţi.
Evoluţia celor pe care îi numim impropriu azi “reptilieni” arată de fapt că nu este vorba:
– nici despre spiritele rezidente (adresa: http://www.bucuria-cunoasterii.ro/termen/rezideni-spirite-rezidente.html ), care nu se mai întrupează în perioada de vibraţie planetară joasă, când pe planeta lor de rezidenţă vin blocuri spirituale piramidale cu volum uriaş: care evoluează în felul lor, obişnuite cu aglomeraţii foarte mari. Rezidenţii vor evolua şi ei în felul lor, neobişnuiţi încă cu aglomeraţii şi diversităţi spirituale accentuate, după plecarea uriaşelor blocuri spirituale piramidale. Ei nu pierd nimic din evoluţiile lor obişnuite, având în plus cunoaşterea felurilor de manifestare care apar în evoluţiile înaintate, aşa cum se desfăşoară ele sub percepţiile lor, care sunt accentuate de corpurile lor astrale, corpuri deosebit de sensibile, cu care percep cele ce se petrec pe planetă;
– nici despre spirite aflate în evoluţii preliminare umane (pe scurt: evoluanţi preliminari sau preliminari), deşi şi acestea sunt în acelaşi fel ajutate, atunci când încep să vină pentru evoluţii preliminare care se desfăşoară manual şi numai intuitiv. Asemănările chiar spirituale, şi mai ales cele corporale conduc deseori la mari confuzii, ceea ce conduce la agresiuni puternice (vizibile azi, căci este cazul celor pe care îi numim ţigani, ai căror spirite sunt în evoluţii preliminare pe Pământ) din partea celor care se consideră foarte evoluaţi şi astfel îndreptăţiţi să conducă lumea omenească. Preliminarii sunt spirite mult mai puţin evoluate chiar decât rezidenţii pământeni. Ca spirite întrupate, preliminarii sunt spiritele creatoare conştiente cu experienţa cea mai mică compartiv cu rezidenţii, în timp ce reptilienii sunt spiritele cu cea mai mică experienţă din blocurile spirituale piramidale de ajutători ai rezidenţilor, deci mult mai evoluaţi decât rezidenţii. Preliminarii se întrupeză de asemenea în corpuri cu structuri de adaptare deosebit de dezvoltate, la fel ca şi reptilienii, căci întruparea lor se face chiar în mijlocul popoarelor în care, anterior lor, se întrupaseră cei numiţi reptilieni. Diferenţa constă în faptul că cei pe care îi numim reptilieni au migrat din mijlocul popoarelor asiatice cu mult timp înainte de intrarea spiritelor preliminare în interiorul popoarelor pământene.
De aceea atrag mereu atenţia asupra faptului că nu este corect să numim migratorii: popoare migratoare, ci grupuri migratoare, căci nu au migrat cu întreg poporul.
Preliminarii au migrat la rândul lor pe urmele reptilienilor, dar baza spirituală a grupurilor lor este de evoluţie mult mai mică decât a celor pe urmele cărora au migrat şi ei. Putem înţelege acest lucru, cunoscând spre exemplu cultura şi puterea de aplicaţie a ţiganilor, pe care îi putem învăţa câte ceva doar respectându-i şi nu dispreţuindu-i, încurajându-le înclinaţiile artistice, dar învăţându-i în acelaşi timp cele ale propriului nostru popor, pentru a nu le încuraja pe deplin înclinaţiile născute din neputinţe… Vom învăţa astfel, cu timpul, cum să ne orientăm în faţa grupurilor spirituale de diferite forme evolutive.
Preliminarii evoluează pe Pământ prin migrare în teritorii la fel ca şi reptilienii piramidali, fiind obişnuiţi la fel şi ei în special cu trăiri terestre şi nu maritime, pentru care este nevoie de experienţă de orientare pe care ei nu o au încă. Dar ei nu pot fi acum niciodată buni organizatori mentali asemenea reptilienilor, deşi sunt perceptivi, intuitivi şi nu se simt constrânşi să nu-şi folosească capacităţile lor extrasenzoriale. Nu pot organiza, nu pot crea, nu pot aprecia calitativ la nivelul celorlalte grupuri spirituale, dar se simt tot atât de liberi ca şi reptilienii, indiferent ce ajung să facă.
De fapt spiritele aflate în evoluţii preliminare pot fi fără dubiu încadraţi în categoria reptilienilor însă numai după sistemul corporal – dar în mod normal, corect, îi vom deosebi după spirit, şi nu după corpurile lor.
De aceea vom vedea în studii ample că reptilieni sunt cei pe care îi vom numi “bazalii blocurilor piramidale atlante şi blocurile piramidale asimilate lor” – pe scurt: bazalii piramidali sau mai simplu bazali: căci ei sunt cei mai numeroşi întrupaţi în societăţile umane post-glaciaţiune sau post-atlante, iar în funcţie de ei, toate celelalte grupuri de spirite aflate actualmente pe planetă îşi orientează evoluţiile în acest loc, în aceste timpuri planetare. Ei sunt aşadar baza de orientare a celorlalte grupuri spirituale în sarcinile de ajutători pe care le au acum, pe Pământ.

Precizările de mai sus, privind evoluţiile noastre, pe scurt, sunt necesare de asemenea pentru a înţelege că evoluţiile noastre sunt coordonate, conduse şi ajutate în mod subtil şi totuşi foarte precis, de către entităţile care au creat acest Centru de evoluţie, cu toate universurile interioare – spaţii vaste ordonate astfel încât un număr nesfârşit de monade să poată evolua, protejate, pentru a nu se mai distruge, inconştiente, aşa cum s-au petrecut lucrurile cu lungi timpuri evolutive în urmă. Corporalitatea noastră actuală, procesul de întrupare care formează o parte însemnată – dar foarte mică totuşi – din eternitatea vieţii noastre spirituale nesfârşite, este îndreptată către supravieţuirea spiritelor în condiţii de inconştienţă cu care s-ar distruge unele pe altele, aşa cum azi ne distrugem corpurile materiale. O asemenea perioadă de evoluţie corporală este folosită doar până la formarea conştienţei totale a spiritului la adresa conservării vieţii spiritelor de pretutindeni şi a creaţiilor lor.
Evoluţiile se derulează având în vedere permanent libertatea fiecărui spirit: tocmai de aceea corpurile pot fi destructurate până la un anumit nivel – acela al filamentelor care au constituit iniţial corpurile. Este ceea ce s-a numit de fapt libertate şi liber arbitru, de care ne îndoim atât de mult când azi aflăm de evoluţii conduse, coordonate: chiar dacă la durere strigăm după Dumnezeul pe care de asemenea îl cunoaştem la început din auzite: puţini îl cunosc deocamdată din simţirile distincte care apar din când în când. Dar fiecare etapă de evoluţie creează treptat conştiinţa cu care spiritul va putea, la un moment dat al existenţei sale, să discearnă în creaţie şi distrugere, între a fi distrugător şi a fi creator / ajutător.
Astfel încât vieţuitoarele încă necreatoare au libertatea de a se manifesta oricum pentru supravieţuire în orice mediu de trai, în timp ce creatorii conştienţi au liberul arbitru de a folosi mediul după cum discern între viaţă şi moarte, între creaţie şi distrugere, între indiferenţă şi protecţie.

Am văzut care este rostul protecţiilor pentru vieţuitoarele planetare, de ce – astral sau fizic – în această zonă a universului călătoriile interstelare sunt limitate, şi chiar dacă există, ele fiind coordonate şi desfăşurate doar în anumite condiţii şi doar de la un anumit nivel de evoluţie în sus.
Să înţelegem, aşadar, că ideile despre reptilieni au proliferat odată cu răspândirea informaţiilor privind descoperirile arheologice în lume, mai ales ale celor legate de arta egiptului antic: unde apare detaliat, explicit, reprezentarea unei structuri care alimentează energetic corpul nostru dublu eteric: un cordon matriceal eteric, aflat la nivelul frunţii, care ajută dezvoltarea şi întreţinerea activităţii cerebrale de decodificare a informaţiilor provenite de la celelalte corpuri din sistem. Cu ajutorul energetic al acestui cordon – „şarpele” frunţii – vederea mentală este decodificată în imagini, oferind ceea ce numim de obicei clarviziune.
Arta egipteană a adus aceste structuri corporale în prim plan: dar un prim-plan care nu era în vremea creatorilor, artiştilor-creatori, expus privirii poporului, ci constituia un complex iniţiatic de care aveau parte numai cei care erau aleşi pentru a fi de folos, prin capacităţile lor mentale, conducătorilor cunoscători ai acestor structuri şi ai folosirii lor în detrimentul poporuluipropriu şi al altor popoare: numai în interes personal şi al castei proprii. În studiile istorice se vor detalia astfel de folosirii.
Cunoaşteri de acest fel au fost lăsate moştenire, sau furate şi păstrate din generaţie în generaţie, ajungând astfel ca pe parcursul timpului, chiar dacă puterile mentale au fost din ce în ce mai mici, avantajele lor să fie în acelaşi fel folosite: în interesul personal al claselor conducătoare de pretutindeni.

Să reţinem că folosirile mentale conştiente au fost cândva foarte dezvoltate, apoi s-au restrâns prin nefolosire în ultimele milenii, mai mult sau mai puţin în funcţie de nivelul de agresiune al conducătorilor popoarelor. Ele se dezvoltă treptat, din nou, la nivel de mase largi, prin ajutorul energiilor noi care sunt primite de corpurile noastre, care activează elementele arhetipale ale corpurilor noastre matriceale, conducând la dezvoltarea permanentă a percepţiilor noastre în toate planurile, în toate câmpurile vibraţionale ale mediului nostru înconjurător.
Iată de ce azi cei care percep „şarpele frunţii” pe capul multor, din ce în ce mai multor persoane, pot spune, pe drept cuvând – însă pe baza confuziilor vechi – că reptilieni din ce în ce mai mulţi „invadează” corpurile semenilor noştri. Partea de adevăr arată dezvoltarea „şarpelui frunţii” (şarpelui Ajna) la un număr din ce în ce mai marede oameni – până la cuprinderea tuturor oamenilor în viitorul apropiat: sub deschiderile produse de energiile noi, de vibraţii din ce în ce mai înalte. Oamenii învaţă azi să se cunoască, îşi ajută efectiv corpurile să-şi găsească armoniile, liniştea, sănătatea într-o lume aflată şi ea în permanentă schimbare. Corpurile noastre se dezvoltă, structurile lor îşi reiau treptat sau în forţă vechi capacităţi, despre care nu s-a vorbit mult niciodată, dar despre care azi se poate din nou discuta ca în vremea strămoşilor noştri.

Dar să vedem în detaliu, din punct de vedere al spiritelor care s-au întrupat în corpurile omeneşti, cum au stat şi cum stau lucrurile pe Pământ.
La începuturi – şi discutăm deocamdată despre începuturile etapei contemporane, de la ultima glaciaţiune spre zilele noastre – în corpuri cu complexul reptilian foarte dezvoltat s-au întrupat grupurile spirituale cu cea mai puţină experienţă la nivelul de vibraţie medie a Pământului, cea mai puţină experienţă de adaptare a manifestărilor proprii la viaţa semenilor şi la viaţa planetară. Sunt grupuri care se sensibilizează foarte greu, pentru că tocmai împotriva propriilor sensibilităţi s-au obişnuit să lupte: numai aşa au reuşit cândva, prin înfrânarea propriilor sensibilităţi, în trecutul evoluţiilor lor vechi, să treacă de la starea de animalitate la starea de creator conştient.
Toate spiritele trec prin asemenea etape de evoluţie însă, dintre grupurile evoluante de la ultima glaciaţiune sub formă de oameni, aceste grupuri sunt mai apropiate decât celelalte de etapa ruperilor lor agresive de animalitate. Tocmai în asemenea locuri, cum este Pământul, îşi amintesc ei mai mult de comportamentele lor agresive, şi fac tot posibilul să impună altora excat ceea ce simt ei.
Mai nou, îi numim reptilieni – tocmai pentru că au moştenit astfel de corpuri care îi ajută să încerce să se adapteze mediului planetar şi social propriu.
Despre ei am mai discutat, dar pentru că între timp am expus şi studii despre împământare, putem spune că aceste grupuri:
– sunt cele care au moştenit caracteristici corporale reptiliene (lemuriene în fond, numite ulterior: asiatice) foarte pronunţate;
– perpetuarea lor s-a făcut, după corpurile de întrupare, în interiorul grupului lor populaţional, chiar dacă au migrat în căutare de locuri din ce în ce mai bune de trai.
Migratorii şi-au păstrat liniile genetice aproape intacte, şi le-au dezvoltat prin folosirea mentalului lor astfel ajutat, prin gândire adaptabilă condiţiilor lor de trai în continuă schimbare – în timp ce restul popoarelor asiatice, din care s-au rupt cândva, au fost supuse unor milenii întregi de muncă fizică brutală, nu au avut mari necesităţi de adaptare de la o perioadă scurtă de timp la alta, astfel încât puterile lor mentale, prodigioase odinioară, s-au estompat mereu.
Astfel corpurile lor s-au păstrat în stare de funcţionare puternic marcată, iar întruparea spiritelor din aceleaşi grupuri spirituale au urmat astfel de linii genetice ajutătoare. Perpetuând averile materiale de care asemenea grupuri sunt extrem de avide, la început din frică exacerbată privind posibilitatea de a nu putea supravieţui, apoi din comoditate şi pentru păstrarea gustului pentru avuţie şi lux, putere şi control asupra semenilor, şi-au folosit toate capacităţile lor mentale, tot ceea ce era posibil de dezvoltat şi de folosit, după particularităţile timpului, pentru a nu-şi schimba nicidecum statutul social de stăpâni. Pentru un astfel de statut au recurs întotdeauna la cele mai subtile metode de stăpânire a semenilor lor. Sunt oameni care, în timp, au aflat în plus metode de dezvoltare a capacităţilor multisenzoriale ale omului şi au profitat din plin de ele, ajutându-se mult între ei.

Ei nu trebuiesc să fie nici urâţi, dar nici încurajaţi. Scopul reunirii pe aceeaşi planetă a unor grupări spirituale atât de diferite: spirite cu multă experienţă şi spirite cu puţină experienţă în trăiri la nivele de vibraţie joasă a universului, este acela de cunoaştere a propriilor limite de trăire în astfel de condiţii: pentru cei care nu sunt conştienţi de agresivitatea lor, dar şi de formare a toleranţei, înţelegerii, iubirii frăţeşti, altruiste pentru cei care trebuie să-i suporte.
Cu toţii suntem supuşi influenţelor grele ale biosistemului animal-vegetal. De aceea ne este tuturor nespus de greu. Un asemenea biosistem, predominant ca tip evolutiv pe planetă, încă necreator, supravieţuieşte prin forţă şi agresiune sau prin nemişcare şi aşteptare să primească din mediul planetar cele necesare vieţii. Iar influenţa lui asupra omului este foarte mare.
Şi ştim bine acest lucru.

Cei numiţi reptilieni nu au de consolidat manifestări înalte la nivele de vibraţie joasă a universului, ci numai constatări proprii că nu se pot ridica la nivelele comportamentelor lor de la vibraţii înalte, că nu pot simţi decât frică şi nu pot lupta decât pentru înlăturarea ei cu orice preţ, chiar dacă nu ajung niciodată să simtă pierderea fricii. Ei însă au chiar pe loc începuturi de astfel de manifestări: din intuiţii vagi, şi numai faţă de persoane foarte apropiate: familie şi familii asemănătoare lor, care în timp formează clanuri, grupuri sociale sever conservatoare. Din exemplul pe care îl au din partea celor mai avansaţi în evoluţii şi din dezvoltarea capacităţilor proprii, se nasc înţelegeri noi, surclasându-le pe cele vechi bazate pe supravieţuire agresivă.
Legea supravieţuirii cu orice preţ, prin orice mijloace, agresive (şi astfel provocând suferinţă celor din jur) sau indiferente în faţa durerii, suferinţei celor din jur, se va înmuia treptat, dar repede – deşi nu pe parcursul vieţilor lor actuale, ci la revenirea în alte cicluri, după alte lungi evoluţii progresive personale.
De aceea nu trebuie să aibă nici un alt evoluant pretenţii de ei – ci doar de la sine, de a nu se lăsa influenţat de comportamentul lor. Gradul de conştientizare a suferinţelor create în jur le va creşte, insensibilitatea lor se va diminua progresiv, în timp, odată cu fiecare revenire organizată a spiritelor în această zonă universică, unde se desfăşoară mereu evoluţiile începătoare ale altor valuri de spirite, care vor ajunge şi ele în trăiri de felul pe care le au ei, acum. Se vor izbi de aceleaşi rele pe care azi le fac ei – altora, şi vor învăţa din toate suferinţele cum să-şi mlădieze trăirile, cum să şi le înalţe mereu, la cote din ce în ce mai înalte. Vor fi ajutători din ce în ce mai experimentaţi, răbdători, toleranţi, iubitori aşa cum sunt ajutătorii lor acum cu ei.
Adică aşa cum se petrec de fapt lucrurile acum, pe Pământ.
Astfel, toate spiritele de fapt acumulează treptat şi experienţă de ajutător, dar şi experienţă de ajutat, căci mereu vor avea ajutători mai experimentaţi, care le vor fi aproape mereu. Experienţa pământeană ne produce tuturor legături extrem de profunde şi puternice. Spiritele nu uită niciodată nimic, totul fiind acumulat în memoriile spirituale şi ies la iveală atunci când este nevoie de ajutor: cele mai complex-lucrative relaţii de acest fel funcţionează intens în locuri din univers cu vibraţii foarte mari, chiar dacă rădăcinile lor s-au format în locuri cu vibraţie joasă.
În acest fel, legăturile care se creează aici, pe Pământ, sunt întărite mult pe drumul întoarcerii acasă şi mai ales la reluarea evoluţiilor progresive din locurile în care au venit pe Pământ.

Este necesar de ştiut ceva care naşte azi confuzii: ajutătorii consacraţi ai “reptilienilor” – ajutători de grup spiritual propriu şi ajutători generali ai tuturor blocurilor spirituale – nu sunt insensibili la agresivităţile lor, ci suprasensibili la ele. Pentru ca oameni insensibili să poată înţelege suferinţele provocate în jurul lor, este necesar să sufere cineva foarte mult din pricina comportamentelor lor, pentru ca la finalul destinelor, când îşi dau seama de toate comportamentele lor agresive, asemenea spirite să înţeleagă faptul că au cauzat suferinţe acelora care i-au ajutat, şi îi ajută dintotdeauna, altruist şi înţelegători… Şi am accentuat acest lucru, ca să înţelegem că suferinţele îndurate de cei care s-au sacrificat în acest fel pentru sensibilizarea lor – cei pe care azi îi numim sfinţi – au fost oameni cu mari sensibilităţi, iar suferinţele lor au fost atroce. Nu o singură dată am văzut idei circulând pe internet, conform cărora dânşii au fost un fel de yoghini care se detaşau complet de suferinţă şi numai aşa puteau suporta totul cu zâmbetul pe buze. Realitatea nu este nici pe departe aceasta…
Ar trebui să nu confundăm insensibilitatea cu sensibilitatea adâncă dublată de încredinţarea dumnezeiască că tot ceea ce fac este dedicarea vieţii lor unei cauze dincolo de înţelegerea omenească de moment…

Aşadar, pe cei care azi îi credem definitiv pierduţi pentru omenie, decenţă, altruism, autocontrol, sunt exact cum am fost şi noi, cei care avem tendinţa de a-i judeca, comparându-i cu ceea ce putem face noi, azi. Un drum lung ne-a creat asemenea atribute pe care noi, azi, le credem pur-omeneşti, omeneşti de rangul la care ar trebui să fie toată omenirea azi. Da, aşa este toată omenirea azi – dar numai la nivele înalte de vibraţie planetară. Avem pretenţii, blamăm sau dispreţuim pe cei care nu se ridică la nivelele pretenţiilor noastre, noi cei care am fost aşa, cu certitudine, în acelaşi fel de situaţii în trecutul evoluţiilor noastre. Şi care avem cu siguranţă neputinţe de acelaşi fel, e drept sporadice – dar asta nu ne dă dreptul să judecăm pripit evenimente sau oameni.
Căci fiecare om are asemenea învăţături de făcut aici, la rădăcina multora dintre manifestările noastre.

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
8. Primele concluzii privind complexul reptilian

Aşadar, creierul reptilian – numit şi: animalic, rămăşiţă a omului primitv – şi în general ceea ce am denumit complexul reptilian nu este nicidecum o parte inferioară a creierului uman, nu este o rămăşiţă a omului primitiv,…

7. Creierul reptilian

I.SINTEZA:Când se discută despre complexul reptilian, se porneşte de regulă de la ideea, răspândită de ştiinţele oficiale, conform căreia omul este evoluţie corporală, trupească – după trup, după corpul fizic – din…

Dictionar