05. Complexul reptilian

4. Alte detalii privind funcționarea complexului reptilian

I. SINTEZĂ
Structurile participante la funcţionarea activităţii complexului reptilian sunt:
– dintre structurile corpului fizic: toate celulele şi ţesuturile nervoase din sistemul nervos periferic şi central;
– structuri de aceeaşi natură din toate corpurile fluidice ale sistemului corporal uman.
Fiecare vieţuitoare planetară are astfel de structuri, mai mult sau mai puţin dezvoltate, cu activitate mai mult sau mai puţin pronunţată, la fel ca şi toate marile întrupări din galaxie: stele, planete şi planetoizi.

Fazele funcţionărilor generale ale complexului reptilian:
– selectează din mediul de trai şi reţine spre procesare fluxurile energo-materiale care au amprentările cele mai bogate: cele care vor impulsiona spiritul să le folosească pentru adaptarea sa la mediul înconjurător: de biosistem şi social în egală măsură;
– în continuare, el selectează noutăţile (cele care nu au fost folosite de spirit în trăirea sa curentă) şi le compară cu manifestările deja consolidate, cunoscute bine şi folosite constant de spirit în situaţii asemănătoare: în conformitate cu memoriile spirituale;
– informaţiile venite pe această cale formează impulsuri, sub formă de vibraţii primite de la toate structurile de acestă specialitate, din toate corpurile, care influenţează radiaţia monadică, apoi monada, formându-i un impuls de manifestare;
– structurile sale specializate, sub influenţa circulaţiilor energetice în toate corpurile care participă la manifestare, încetinesc circulaţiile noutăţilor, dacă omul se află într-o acţiune deja începută. În momentul relaxării, când circulaţiile devin din nou abundente în reţelele lor, impulsurile conduc la conştientizarea tuturor informaţiilor (sub forma cunoscută de idei) care aşteaptă să fie folosite.

Complexul reptilian nu oferă astfel învăţături noi, ci doar impulsuri la folosirea experienţei celei mai înaintate, consolidate a monadei pentru a se adapta corect, liniştită şi atentă, la mediul de trai.

Complexul reptilian ajută spiritele nu numai la adaptarea pe o nouă planetă de evoluţie – moment în care se dovedeşte a fi deosebit de util, ci şi la fiecare schimbare de etapă şi de subetapă de evoluţie, pentru sarcinile pe care le cuprind destinele lor.

Se dovedeşte a fi deosebit de util în perioadele de trecere de la o vibraţie generalizată la alta, aşa cum este perioada prin care trecem acum, chiar dacă nu conştientizăm prea bine şi prea des acest lucru. Ajută la revenirea oamenilor la manifestările mentale, optime pentru creatori conştienţi avansaţi în condiţii de vibraţie planetară înaltă.

II. DETALII
Aşa cum spuneam la începutul articolului COMPLEXUL REPTILIAN (3): REPTILIENII… ( http://www.bucuria-cunoasterii.ro/articol/811/3.-extrateretrii-reptilieni.html ) avem nevoie să înţelegem funcţionarea diferitelor structuri din sistemele noastre corporale, pentru a înţelege nu numai faptul că alţi întrupaţi, de pe alte planete, nu ar rezista în mediul nostru planetar. Înţelegerile noastre trebuie să meargă spre mult mai multe puncte de vedere decât putem crede azi: şi nu mă refer numai la complexul reptilian sau sistemul de împământare, pe care le-am discutat şi le vom discuta foarte detaliat în continuare, ci şi la alte direcţii de studiu al omului şi societăţii sale de-a lungul timpului.
Complexul reptilian ne ajută în fiecare etapă pe care o traversăm pe planeta pe care suntem întrupaţi acum. Avem, prin particularităţile planetare şi ale sistemelor noastre corporale, tot felul de ajutoare directe sau indirecte pentru a intui, a ne orienta, a ne adapta, a conştientiza, a aprofunda cele necesare pentru începe să lucrăm chiar din timpul vieţii cu corp fizic pentru perfecţionarea noastră.

Alături de alte sisteme, structuri corporale, complexul reptilian are o anumită particularitate: ajută adaptarea spiritului în special prin slectarea şi preluarea unui anumit tip de energii şi materii – cele care au amprentări bogate din mediul de trai, amprentări care accesează memoriile noastre şi ne ajută să oferim manifestarea care este pe nivelul cel mai consolidat pentru fiecare om în parte. Cu astfel de manifestare, spiritul va trăi în mediul de trai, fiind obligat să se adapteze la toate situaţiile planetare: adică să accepte cele din jurul său, folosindu-se permanent de cunoaşterile sale şi de cele existente în jurul său.
Iată aşadar cât de importantă este cunoaşterea faptului că fiecare sistem corporal poate să ia din mediul de trai:
– fluxuri energo-materiale fără amprentare, prin structurile sale de împământare, de preluare din adâncul planetei – a acelor fluxuri care au un grad ridicat de puritate (se va studia http://www.bucuria-cunoasterii.ro/articole/7.impamantarea.html);
– fluxuri energo-materiale amprentate de cosmos, de biosistemul planetar şi de societatea în mijlocul căreia trăieşte, prin intermediul plexurilor corpurilor fluidice.

Nu este o delimitare strictă, netă între ele în interiorul corpurilor noastre, însă complexul reptilian va cerne fluxurile, păstrând în memoriile active şi în circulaţiile interioare încetinite acele fluxuri care presupun noutăţile pe care spiritul trebuie să le aibă în vedere pentru realizarea adaptării sale în mediul de trai.
Aceasta înseamnă că unele dintre fluxurile grele – nu neapărat de vibraţie joasă, ci cu multe amprentări succesive, provenite din cosmos şi din mediul planetar: de la vegetale, animale, oamenii de tot felul, trec prin filtrele celulelor specializate din structurile sistemului nostru corporal. Altele de acelaşi fel vor accesa, vor impulsiona cele din alte sisteme, lucrând simultan – la fel cum ştim acum că anumite organe ale corpului nostru fizic, anumite conglomerate materiale aflate în diferite stări de agregare, în diferite compoziţii fizico-chimice, etc. (organe, sisteme de organe interne): toate preiau şi recirculă anumite fluxuri de energii şi materii, corespunzătoare vibraţiilor lor, în pasul funcţionării lor.
În acest fel, putem să ne adaptăm din mers şi să ne susţinem activităţile de care avem nevoie în felul nostru omenesc: în calitate de creator conştient, comunicativ şi bine orientat în tot felul de activităţi despre care ştim că ne formează azi viaţa.
O astfel de accesare are loc prin vibraţii. Vibraţiile sunt cumulate din toate structurile care formează ceea ce numim complex reptilian, din întregul sistem corporal, format astfel din:
– celulele nervoase din toate părţile trupului nostru, corpului nostru fizic, la care se adaugă elementele punctiforme nervoase ale fiecărei celule în parte – indiferent de sistemul corporal din care face parte (nervos, digestiv, muscular, circulator, excretor, sexual);
– structuri de aceeaşi natură cu cele ale sistemului nostru nervos, din toate corpurile noastre fluidice.
De reţinut este faptul că fiecare vieţuitoare planetară are astfel de structuri, mai mult sau mai puţin dezvoltate, cu activitate mai mult sau mai puţin pronunţată. De fapt fiecare întrupare din cadrul galaxiei are astfel de structuri, având o astfel de activitate, necesară fiecărui întrupat, fie că este vorba despre spirite intraplanetare, sau individuale, sau despre întrupările comune din cuprinsul galaxiei: planete, planetoizi şi stele. Elementele matriceale ale galaxiei (nuclee, corzi matriceale) au şi ele, la rândul lor astfel de structuri, dar ele nu sunt necesare creaţiei lor în sine, nefiind întrupări propriu zise, ci creaţii matriceale materiale de legătură între macrostructurile galaxiei; dar ele sunt conducătoare de impulsuri, de informaţii între marile întrupări (stelele şi planetele guvernate de ele). Elementele lor de această natură ajută activitatea desfăşurată de întrupaţi, prin selectarea fluxurilor necesare sistemelor stelare, iar o asemenea selecţie este realizată de stelele matriceale ale galaxiei.
Personal, modul de funcţionare concretă nu l-am putut studia încă.

Vibraţiile mediului înconjurător sunt cele care influenţează radiaţia spirituală, ajungând la spiritul care simte şi se manifestă prin radiaţia sa energetică înapoi, în mediul de trai. În acest fel, vibraţiile primite de la toate corpurile formează la un loc un cumul, un bloc de vibraţii puternice, care îşi păstrează individualitatea în interiorul blocului. Un asemenea bloc informaţional influenţează monada şi îi imprimă un anumit fel de impuls, dar nu formarea impulsului este rostul final al complexului de acest fel: el se manifestă ca iniţializator pentru un răspuns din partea monadei, pe care ea îl oferă mediului sub forma celei mai consolidate manifestări care se potriveşte situaţiei date.
Însă impulsuri de acest fel sunt încetinite, pentru scurt timp, de alte structuri ale complexului reptilian să ajungă la influenţarea imediată a monadei, şi sunt procesate de acestea ca într-un fel de memorii-tampon, fără să fie oprite definitiv sau îndepărtate de la purtător. De cele mai multe ori, reacţiile sunt încetinite, adică numai dacă omul are nevoie de timp pentru a finaliza ceea ce are în curs de realizare deja (activitate aflată în curs de execuţie) şi a conştientiza cele care îl aşteaptă. Astfel că aceste structuri, ca nişte memorii-tampon, sunt de fapt cele care încetinesc cursul prin curelele de transmisie ale sistemului nervos, prin încetinirea vitezei de circulaţie prin ele. Structurile de acest fel nu stochează în vreun fel vibraţiile, ci selectează informaţiile noi, având termen de comparaţie ceea ce traseurile nervoase au drept obişnuinţă curentă de manifestare. Ele procesează astfel ceea ce este nou – aşadar ceea ce este în necesitate de adaptare a monadei l mediul de trai: realizând astfel exact sarcina pentru care sunt create.
Astfel omul nu este deranjat în timp ce lucrează altceva, căci orice face el este un lucru foarte bun. Când energiile din corpuri nu mai sunt folosite pentru activităţi complexe, sau sunt folosite doar pentru relaxare, complexul reptilian accelerează circulaţiile, căci traseele nervoase fiind astfel eliberate, relaxate încep să emită vibraţii cu care este deja îmbibat, impulsionat de energiile care nu mai sunt consumate. Energiile circulante, pe trasee normalizate prin respiraţia naturală relaxată a corpului, permit astfel transmisiile, iar spiritul se concentrează la răspunsul aşteptat de mediul de trai.
Se evită astfel oboseala şi panica începătorului, mai ales când impulsuri foarte fine de această natură (teamă, panică) influenţează activitatea mentală subtilă, precisă, de mare forţă spirituală, a creatorului mental. Dar şi în perioada de folosire a corpului fizic, când vibraţiile generale sunt joase şi generează emoţii negative puternice, un asemenea mod de gestionare a energiilor se dovedeşte întotdeauna extrem de folositor.
Aşadar, complexul reptilian nu oferă şi nu facilitează învăţături noi, ci selectează noutăţile, creează şi impuls monadei, şi condiţii de răspuns din partea ei, pe îndelete, fără grabă, fără oboseală, prin folosirea experienţei celei mai potrivite şi consolidate pentru a se manifesta în noutatea cu care se confruntă.

De remarcat faptul că omul îşi creează intuitiv perioade de relaxare după finalizarea unei activităţi sau între fazele unei activităţi complexe, de lungă durată, timp în care pot apare în mintea sa diverse idei: privind alte activităţi pe care ar putea să le desfăşoare, privind oportunităţi care ar putea să-l ajute chiar la derularea activităţii sale curente în care a făcut o pauză. Însă preocuparea după grijile sau patimile sale şi nu liniştirea sa interioară conduce însă la pierderea ideilor, impulsurilor; ele însă rămân în subconştient, apărând atunci când relaxarea este totală.

Fiecare om are dezvoltat, pe Pământ, un astfel de complex reptilian, dar fiecare îl foloseşte sau nu de generaţii întregi, după cum îşi are moştenirea genetică şi obişnuinţa sa de manifestare pe Pământ.
Dar fiecare om are azi şi puterea de a hotărâ – în faţa diverselor influenţe din mediul său de trai – cum reacţionează cu gândul, apoi cu vorba şi cu fapta în situaţiile întâlnite. Pe moment, el are un anumit fel de răspuns, după care îşi dă seama că poate să răspundă şi altfel. Aceasta nu înseamnă de fapt labilitate şi neconsolidarea pe o anumită sferă de lucru proprie, cu răspuns luat din modul general uman de manifestare. Este de fapt un răspuns în faţa îmbogăţirii permanente a spiritului cu amprente ale semenilor întrupaţi, de care devine conştient pe moment din cauza noutăţii şi nu altfel. Deocamdată, în aceste timpuri, este un fel de îmbogăţire de care omul devine conştient cu foarte multă greutate. Aflat în acţiune, omul îşi dă seama că ceva se petrece, dar nu întotdeauna se poate opri să cerceteze. Totul apare ca o părere, la care însă se poate întoarce după terminarea acţiunilor sale aflate în curs şi se poate ocupa de tot ceea ce era în legătură cu cele gândite trecător, de tot ceea ce era în aşteptare. Să nu se confunde însă cu forma în care adolescenţii sau oamenii maturi foarte ocupaţi nu au putere rapidă de răspuns – căci aceştia au o viteză mult mai mare de acceptare a energiilor pe care conştient nu ştiu să le gestioneze pe toate, părând a fi, comparativ cu alţii, oameni haotici, neconcentraţi, superficiali. Aparent este ca şi cum nu ar şti cum să folosească un robinet şi lasă totul să curgă, avizi de orice noutate. Încercând să le facă pe toate, ajung să înceapă doar o acţiune, fără să o ducă la bun sfârşit. De fapt ei trebuie să înveţe cum să oprească robinetul acţiunilor care li se cer să le facă şi să se ocupe de cele pe care le pot face corect, bine, ştiindu-şi direcţiile cele mai bine cunoscute şi primind pe cele care pot ajuta acţiunile aflate în această situaţie. De fapt numai cunoaşterea profundă a sistemului nostru corporal ne poate ajuta să avem încredere în toate felurile de ajutor pe care le primim constant, printre care şi acest complex reptilian, care funcţionează după cum este destinul personal, şi nu după cum curg pretenţiile altora. Este important fiind să ne conducem după intuiţiile momentului şi să avem încredere în ceea ce ne păstrează memoriile şi impulsurile diferitelor structuri ale corpurilor noastre.

În mod obişnuit, omul vremurilor noastre spune cu încredere: „Mă ajută Dumnezeu !!” Da, acesta este un ajutor divin pe care nimeni, niciodată, nu ar trebui să-l neglijeze. Pentru că el chiar este real, îl putem intui, chiar dacă nu cunoaştem precis modul în care se desfăşoară multe feluri de ajutoare dumnezeieşti.

Tocmai de aceea este foarte important să cunoaştem faptul că avem corpuri care creează câmpuri şi se folosesc de ele, şi nu un singur corp care creează câmpuri electro-magnetice, care influenţează doar mediul biologic înconjurător.

Am discutat, şi vom discuta în continuare foarte detaliat despre complexul reptilian, pentru a înţelege că ne trebuiesc anumite feluri de cunoaştere pentru a putea decela de la bun început confuziile care pot apare pe parcursul acestei perioade de trecere, între vibraţii joase generalizate – aşa cum au fost până acum, şi vibraţii înalte generalizate – aşa cum ne aşteaptă în viitor.
Să înţelegem că această perioadă de trecere se referă la:
– schimbarea vibraţiei planetare, în acest moment prin creşterea ei: prin înnoirea fluxurilor energo-materiale, circulante în cuprinsul spaţiilor pe care le conştientizăm azi;
– schimbarea manifestărilor umane specifice în general perioadelor de vibraţie planetară joasă, cu alte manifestări, specifice în general perioadelor de vibraţie înaltă.
Schimbările aflate în curs, de revenire a oamenilor la folosirea curentă în principal a radiaţiei spirituale prin intermediul corpului mental: pe scurt, activitate mentală, ca manifestare generalizată, presupun:
– creaţie materială mentală (în principal prin materializare şi dematerializare, dar şi remodelarea creaţiei realizate anterior);
– deplasare astral-mentală: la suprafaţa pământurilor şi apelor, aeriană, prin forţele proprii ale spiritului, gestionate în mod complex prin ajutorul corpului astral şi corpului mental;
– relaţionare inter-umană, dar şi generalizată între oameni şi entităţile ajutătoare: prin comunicare mentală realizată prin translaţie peisagistică (imagine, sunet, parfum, vibraţie, mişcare) de la emiţător la receptor.
Toate acestea au loc în condiţiile în care:
– hrănirea se efectueză în majoritate osmotic, foarte rar prin consum de fructe şi tuberculi (purtătoare de energii solare şi energii planetare), în perioade cu ritmuri planetare cu variaţii mari de vibraţii sau cu vibraţii mai joase comparativ cu cele medii obişnuite;
– activitatea sexuală se derulează doar în cazul sarcinii comune a cuplului uman de naştere şi creştere a unui copil, aproape automat, prin magnetismul puternic al celulelor participante.

Activitatea mentală, aşa cum am putea crede, pare azi uşor de trăit comparativ cu multitudinea şi greutatea manifestărilor umane de întreţinere a vieţii pe Pământ. Azi tot ceea ce este extrem de simplu şi uşor la omul mental – pare greu, istovitor, necesar supravieţuirii cu orice preţ de-a lungul unui destin sinuos, alunecos, pentru omul contemporan.
Tocmai pentru ca spiritul întrupat să ajungă cândva să nu mai considere grea o astfel de viaţă fizică, să nu-şi mai împiedice semenii să ducă o viaţă simplă şi plăcut-creatoare, accentul în asemenea situaţii se pune pe supravieţuire în mijlocul unor societăţi bogat reprezentate spiritual. O astfel de trăire creează flexibilitate şi viteză mare de adaptare la tot felul de condiţii de mediu la formarea cărora participă toţi membrii societăţii. În asemenea societăţi, fiecare spirit în parte ar avea posibilitatea de a trăi şi crea liniştit, dar nesiguranţa, neobişnuirea, necunoaşterea, frica de semeni în primul rând îl depărtează de traiul relaxat, bogat-creator, relaţionat multiplu: după cum curg tangenţele normale între diverse blocuri, grupuri spirituale întrupate pe planetă.
Dar pentru fiecare spirit, pentru fiecare fel de trai există forme de ajutor, chiar şi acolo, şi când am crede că nu ar mai fi nevoie de ajutor. Formele de manifestare prin intermediul corpului fizic se estompează treptat (la început prin intermediul dezvoltării tehnologiilor), apoi treptat se dezvoltă perceţiile celorlalte corpuri din sistemele corporale, prin dezvoltarea arhetipală a structurilor lor. Sunt tot cele actuale, dar prin circulaţia noilor fluxuri de energii şi materii, ele devin corpuri din materii de vibraţie mult mai înaltă, mult mai permisive desfăşurării radiaţiei spirituale. Radiaţia spirituală nu se mai confruntă cu corpuri de vibraţie joasă, din mediul de trai nu mai vin vibraţii joase, astfel încât desfăşurarea ei are loc mai uşor, rapid, concentrat. Se face loc astfel unei multitudini de activităţi de calitate net superioară, pe care spiritul obişnuit acum cu un astfel de mediu o poate folosi în mult mai multe direcţii decât în perioada anterioară.
Iar într-un asemenea context, importanţa complexului reptilian rămâne în continuare deosebită.

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
8. Primele concluzii privind complexul reptilian

Aşadar, creierul reptilian – numit şi: animalic, rămăşiţă a omului primitv – şi în general ceea ce am denumit complexul reptilian nu este nicidecum o parte inferioară a creierului uman, nu este o rămăşiţă a omului primitiv,…

7. Creierul reptilian

I.SINTEZA:Când se discută despre complexul reptilian, se porneşte de regulă de la ideea, răspândită de ştiinţele oficiale, conform căreia omul este evoluţie corporală, trupească – după trup, după corpul fizic – din…

Dictionar