05. Complexul reptilian

5. Complexul reptilian – ajutor al tuturor formelor de întrupare în galaxie

I. SINTEZĂ
Orice fel de întrupare are parte de astfel de forme de ajutor, de adaptare a spiritelor de pretutindeni – aşa cum este complexul reptilian.

1. În cazul sistemului corporal uman cu corp fizic, în diferite etape de evoluţie pământeană:
– în etapa mentală: este folosit în mod conştient pentru adaptarea rezidenţilor la o nouă planetă de evoluţie; pentru adaptarea spiritelor galactice la o viaţă individuală; pentru alegerea folosirii lui ca sistem de avertizare pentru protejarea biosistemului planetar sau pentru trăiri noi, pentru care nu există încă suficientă experienţă; ajutătorii sunt ajutaţi la rândul lor să de adapteze rapid şi complex trăirilor celor pe care au sarcina să-i ajute;
– în etapa intuitivă: sistemul de adaptare lucrează independent de conştientizarea omului, ajutându-l pe parcursul întregii etape la schimbarea formelor de manifestare – de la mental-astral la fizic;
– în etapa de trecere către vibraţii înalte generalizate, pe care o parcurgem acum: începem să conştientizăm existenţa sistemelor ajutătoare de adaptare, ceea ce va conduce la reintegrarea noastră rapidă, la folosirea conştientă a corpurilor noastre la revenirea la o viaţă din nou mental-astrală din viitorul apropiat.

2. Sistemul corporal cu corp astral, desprins din sistemul corporal cu corp fizic sau prin întrupare directă cu corp astral: are un ajutor valoros pentru derularea sarcinilor de mare varietate şi complexitate pe care le au entităţile astrale.

3. Sistemele corporale cu corp spiritual (budhic) de manifestare: are în structurile sale acelaşi fel de sisteme de adaptare, încă mult mai dezvoltat, fiind corpuri de călătorie spirituală înafara planetei de evoluţie curentă: călătoriile preliminare pentru o nouă fază de evoluţie, călătoriile interplanetare – pe o nouă planetă de evoluţie, interstelare şi intergalactice în zona I a universului sau călătoriile interzonale. Asemenea sisteme de ajutor pentru adaptare funcţionează alături de pregătiri intense şi complexe ale spiritelor în universurile materiale de învăţătură şi aprofundare a învăţăturilor anterioare (Universul Astral şi Universul Cauzal);

4. Sistemele corporale din universurile materiale corelate: Universul Astral şi Universul Cauzal, corelate cu evoluţiile de consolidare din Universul Fizic: au complexul de adaptare, reptilian numit impropriu, mult mai dezvoltat decât orice variantă din Universul Fizic, datorită faptului că spiritele trăiesc şi învaţă pentru prima dată în viaţa lor folosiri noi ale forţelor lor spirituale. Toate întrupările de la un univers material la altor, în vederea completării tuturor necesităţilor de învăţătură, se desfăşoară corelat, pentru a suplini lipsa de flexibilitate a spiritelor începătoare la trecerea de la o etapă de învăţătură la alta, de la o formă de întrupare la alta.

II. DETALII:
Este necesar de înţeles faptul că orice fel de întrupare are parte de astfel de forme de ajutor, cum este complexul reptilian – şi nu numai, căci spuneam la începutul acestor studii că sistemul de acest fel este specific întregii galaxii. În cazul întrupaţilor din galaxie, se discută despre un asemenea sistem de adaptare pentru toate populaţiile întrupate. Dar nu numai pentru întrupaţii cu corp fizic, ci şi pentru cei cu corp astral.
La sfârşitul perioadei de trecere între o vibraţie joasă generalizată şi generalizarea treptată a vibraţiei înalte, populaţiile întrupate cu corp de manifestare fizic se diminuează mult, prin limitarea sarcinilor de naştere şi creştere de urmaşi. Este în acelaşi timp şi o uşurare a vieţii umane desfăşurată în linişte planetară, dar mai mult decât atât: este o necesitate pentru protecţia biosistemului planetar – căci creaţia materială mentală umană presupune:
– un volum de fluxuri energo-materiale preluate din aerul planetar de o mare bogăţie, care ar diminua posibilităţile planetei de a crea corpuri pentru toate populaţiile spirituale intraplanetare pe care le ajută;
– activitatea de creaţie mentală presupune o viteză uriaşă de manipulare a fluxurilor materiale în primul rând, pe care omul pe poate compactiza rapid, în fracţiuni de secundă, dând naştere unor vânturi de o putere mult mai mare decât cele cunoscute de noi azi pe Pământ. Spiritul poate să creeze un spaţiu protector, dar pentru aceasta are nevoie de mult spaţiu, mai ales pe verticală, dar şi de jur împrejurul său. Un număr mare de întrupaţi care să folosească exclusiv o astfel de metodă mentală pentru creaţie – absolut necesară evoluţiei spirituale – ar conduce la diminuarea unor asemenea protecţii şi eliberarea unor forţe distructive pe care spiritul creator avansat le-a înţeles de mult.

Restul populaţiilor spirituale se va întrupa în corpuri astrale, continuând să aprofundeze astfel mult mai mult viaţa şi cunoaşterea umană. Se aprofundează propriile cercetări restante în perioada grea anterioară; se desfăşoară activităţi noi, învăţături noi în mediul galactic local, îndrumaţi de ajutătorii proprii şi de grup spiritual propriu; se oferă ajutor şi se conlucrează permanent cu semenii aflaţi în întrupare cu corp fizic pe planetă.

COMPLEXUL REPTILIAN ÎN ÎNTRUPĂRILE CU CORP FIZIC DE MANIFESTARE, ÎN DIFERITE ETAPE DE EVOLUŢIE PLANETARĂ
Complexul reptilian, aşa după cum vom vedea, a avut un rol deosebit de important în istoria tuturor societăţilor umane, nu numai la începutul venirii spiritelor pe Pământ.

Am remarcat faptul că noi credem că omul mental nu mai are nevoie de ajutor, dar lucrurile nu stau de loc aşa: complexitatea lucrărilor sale de creaţie în primul rând este deosebit de subtiilă, profundă şi voluminoasă. Pentru îmbogăţirile de procedee care au loc permanent, prin forme mereu noi de învăţătură planetară, apare tot timpul necesitatea ajutorului oferit de structurile corporale accentuat ajutătoare.

De asemenea, am fi înclinaţi să credem că numai rezidenţii – spiritele care efectuează pentru prima dată evoluţii cu sarcini precise pe o planetă – ar avea nevoie de astfel de ajutoare corporale. De fapt vom vedea cum o mare parte a celor mai înaintaţi ajutători ai rezidenţilor au avut nevoie de un astfel de sistem de adaptare extrem de dezvoltat. Este vorba despre spiritele galactice – venite din întrupările comune: planete, stele (evoluţii pre-galactice, specifice zonelor I şi II ale universului nostru), din galaxii ca forme de întrupare (evoluţii galactice, specifice doar zonei a III-a a universului) sau post-galactici (care au finalizat evoluţii comune, odată cu ele au finalizat evoluţiile primare şi se pregătesc de evoluţiile secundare). Toată gama galacticilor constituie spirite care s-au obişnuit în ultimele lor evoluţii cu trăiri în nemişcare fizică, fiind dezobişnuite momentan de evoluţii independente. Galacticii au greutăţi mari – deşi rapid învinse – în adaptarea la trăiri individuale, aşa cum vom vedea în curând, în studiile istorice. Ele au experienţă mare de evoluţie individuală în această zonă, fiind cei mai apropiaţi ajutători societăţilor rezidenţilor, dar au nevoie la început de 1-2 vieţi de acomodare la activitatea desfăşurată în mod individual. Experienţa voluminoasă şi folosirea facilităţilor sistemelor corporale i-au ajutat să-şi învingă rapid asemenea greutăţi de acomodare, intrând imediat apoi în societăţile rezidenţilor, ajutându-i să intre echilibraţi în învăţăturile planetare curente.

Ajutătorii înaintaţi, care au sarcini de ajutor planetar sau de ajutor pentru grupuri spirituale sau aşezările lor întregi, sunt ajutaţi la rândul lor să se adapteze rapid şi complex trăirilor celor pe care au sarcina să-i ajute. Folosirea unor asemenea elemente de mare subtilitate corporală sunt în mod obişnuit căi de acordaj fin, deosebit de subtil, al corpurilor lor la realităţile planetare în mijlocul cărora îşi desfăşoară sarcinile.

Toate spiritele umane care au trăit în societăţile străvechi, au conştientizat toate formele lor de ajutor corporal: în toate momentele, şi sub toate formele existenţiale, în orice moment al trăirilor lor, până la trecerea ultimei glaciaţiuni.
Vom vedea în studiile istorice cum poate un asemenea sistem nu numai să fie folosit direct şi conştient în treceri de felul celor discutate, dar cum a fost folosit un asemenea sistem în echilibrul omului mental în mijlocul societăţii sale: de exemplu – în locul pe care fiecare om îl alegea pentru a-şi realiza un loc stabil de trăire – pe care azi îl numim „casă”, în funcţie de sarcinile, de puterile personale, de necesităţile derulării activităţilor lor.
De asemenea trăirile mentale alegeau modul de deplasare şi căutarea în mod expres a locurilor în care nici un om nu mai trecuse pe acolo: tocmai pentru a păstra această distanţă mai departe, pentru a nu deranja biosistemul planetar. Nici propriile trăiri nu erau căutate a fi adaptate cu orice preţ la mediul pădurean, rezidentul ştiind bine că îl aşteaptă anumite informaţii care ar fi cerut activitate foarte variată, pe măsură: dar o activitate pe care omul ştia bine că nu o are încă de derulat. Sistemul funcţiona, omul era conştient de funcţionarea lui dintotdeauna, avea experienţa sa care îi spunea că sistemul îl atenţiona, însă el ştia ce trebuie să aleagă: unde să-l folosească şi unde să se retragă. Locuitorii oraşelor erau atenţionaţi de existenţa codrilor în care nu intraseră niciodată, ştiau că nu trebuie să intre încă în pădurile dese, cu câmpuri fluidice puternice şi neordonate – în timp ce câmpurile oraşelor lor erau deosebit de fin şi ordonat lucrate. Iar această grijă a oamenilor din oraşe trebuia să dureze până când terminau învăţăturile în locurile alese de transcedentali – coordonatorii evoluţiilor lor – pentru a le construi lor oraşe, în care trăiau protejaţi şi liniştiţi. Acolo trebuiau să-şi deruleze primele lor evoluţii, învăţături, după care, pregătiţi bine fiind, aveau să evolueze şi în păduri, atunci când le va veni timpul. Dacă rezidenţii orăşeni nu ajunseseră în pădurile continentale, ei ştiau însă că acolo se aflau, trăiau ajutători ai lor. Chiar dacă nu ştiu bine încă modul în care ei îi ajutau, ştiau că viaţa în păduri nu era încă treaba lor, dar când aveau să simtă cum vine vremea să intre acolo – aveau s-o facă, conştienţi că vor fi ajutaţi şi de propriul lor sistem corporal să se adapteze mediului cel nou.
Sunt astfel multe elemente de evoluţie pe care le vom înţelege treptat, rând pe rând.

Complexul reptilian a oferit un sprijin deosebit de consistent în timpul etapei contemporane – etapa omului manual-intuitiv – chiar dacă nu a mai fost folosit conştient. Mai mult, interesele de natura manipulării oamenilor cărora li s-a furat şi interzis cunoaşterea profundă au adus şi au purtat permanent desconsiderarea structurilor ajutătoare în special pe plan mental: până la ameninţare şi crimă împotriva umanităţii.
Dar pentru asta nu trebuie să urâm, însă nu trebuie nici să încurajăm transformarea unor concepte vechi în concepte noi, doar pentru că frica şi lipsa de cultură ar îndemna la astfel de fapte. Şi spun lipsa de cultură în primul rând, căci cei care propagă astfel de concepte în rândurile noastre azi nu cunosc cultura popoarelor antice, văd fugitiv bazoreliefuri, statui, trag concluzii – uneori interesate, alteori nevinovate – dar pătimaşe, răspândindu-şi ideile prin toate canalele mass media. Şi nu mă refer numai la filmele care arată reptilieni peste tot, ci şi la tot felul de interpretări privind existenţa unor extratereştri sau a urmelor unor extratereştri în arta, în cultura mai nouă şi mai veche. Voi prelua câteva astfel de filme şi îmi voi spune punctul de vedere.

Destinul de manifestare prin corp fizic în perioada planetară cu vibraţia cea mai joasă, pe care tocmai o încheiem acum, se desfăşoară în condiţiile în care spiritul nu mai are deplina înţelegere a forţelor şi cunoaşterilor sale spirituale. Corpurile nu mai facilitează derularea optimă a puterilor spirituale, de aceea spiritele umane nu mai pot efectua multe activităţi astrale şi mentale: deplasare prin plutire astrală la suprafaţa pământurilor şi apelor, comunicare mentală prin translaţie de peisaj de la un om la altul, creaţie prin remodelare sau materializare/dematerializare: astfel nu-şi mai pot dematerializa singuri corpul dublu eteric (sau vital) şi corpul fizic, pentru a-şi continua evoluţia, ca în etapa lor mentală de evoluţie pământeană. De aceea se derulează procesul de îmbătrânire, de pierdere a treptată a puterilor, a vitalităţii corpului fizic. Pierderea puterilor fizice şi vitale provoacă la un moment dat, aşa cum ştim acum, desprinderea spiritului de corpul fizic şi corpul dublu-eteric, şi rămânerea automată în restul sistemului corporal, având corp de manifestare corpul astral. Cu acest corp spiritul este obişnuit, căci l-a folosit pentru echilibrarea sa vibraţională şi pentru odihna periodică = somn. Semenii se vor ocupa de corpul fizic, aşa cum ştim, în timp ce corpul dublu eteric (sau vital) se descompune rapid în lipsa susţinerii radiaţiei spirituale.
Aşa cum vom vedea mai jos, eliberarea spiritului în corp astral necesită un ajutor complex, pe măsura sarcinilor pe care le avem în continuare, ca entitate astrală.

Complexul reptilian rămâne în continuare în corpurile înnoite pe parcursul actualei perioadei de trecere şi se dezvoltă alături de celelalte structuri ajutătoare ale întregului sistem corporal uman.
Începem să conştientizăm existenţa lui, să ne încredem în intuiţia care ne spune când să ne avântăm şi când să ne oprim, ceea ce ne va ajuta enorm la folosirea conştientă şi multilaterală în momentul revenirii la viaţa mentală din viitorul foarte apropiat.

COMPLEXUL REPTILIAN AL ÎNTRUPAŢILOR CU CORP DE MANIFESTARE ASTRAL
Pentru orice fel de întrupare de tip astral: ori entitate provenită din întrupare cu corp fizic, ori din întrupare directă ca entitate astrală, complexul reptilian este deosebit de important pentru adaptarea spiritului la complexitatea şi varietatea sarcinilor pe care le are de derulat: şi pentru învăţături proprii, şi pentru a fi ajutător celor rămaşi în corp fizic.
În cazul desprinderii din sistem corporal cu corp fizic (după deces), corpul astral funcţionează însă, spre deosebire de situaţia visului, a călătoriei astrale, cu toate corpurile aflate de-asupra lui, cuplul spirit-sistem-corporal-astral devenind entitate astrală. Este necesară o perioadă de cca. 2-3 săptămâni pentru întărirea corpului astral, care devine astfel corp de manifestare curentă a spiritului, pentru o perioadă înscrisă de asemenea în sarcinile ciclului său de vieţi locale. Nu este vorba numai despre o “coajă” astrală, corporală (fantomă, amprentă energetică remanentă în urma decesului), aşa cum cred unii dintre noi, ci despre o entitate cu corpuri structurate, stabile. Corpul astral suportă o întărire a sistemelor circulatorii pentru fluxurile energo-materiale, precum şi a sistemelor de funcţionare corporală: stratificări suplimentare în funcţie de sarcinile de destin astral, întărirea interstiţiilor, întărirea şi dezvoltarea altor structuri interioare pentru derularea prioritară a unor funcţiuni care erau funcţionale prioritar în corpul fizic şi dublu-eteric. Astfel corpul astral preia funcţiuni din corpurile lepădate, iar printre ele, structurile complexului reptilian constituie în mod obişnuit unul dintre cele mai importante sisteme structurale pentru majoritatea spiritelor care ies din destine cu corp fizic.
Cele care se întrupează de la început, conform destinului lor, în sistem corporal cu corp astral de manifestare curentă – numim astfel tot entităţi astrale, căci nu mai este nici o deosebire la un moment dat între ele – au toate aceste structuri complexe din start la nivelul lor optim de funcţionare, de o complexitate mult mai mare pe alocuri.
Singura deosebire între entităţile astrale de cele două provenienţe este faptul că cele cu destin complet astral au sarcini mult mai complexe decât entităţile astrale rămase din destrupare de pe corpurile eteric-fizic: căci se socoteşte oboseala spiritului care a desfăşurat destin cu corp fizic de manifestare – iar acest lucru noi nu trebuie să-l uităm, aşa cum nici un ajutător nu uită acest fel de lucruri, în continuarea evoluţiilor sale.

Complexul reptilian al entităţilor astrale are avantajul de a fi cunoscut de către entitatea care rămâne după retragere din sistemul corporal care se desprinde de corpul fizic – chiar dacă în timpul vieţii complexul reptilian, ca şi toate celelalte structuri ale sistemului corporal întreg, nu a fost cunoscut, conştientizat.
Cele mai importante momente ale trecerii de la modul de manifestare cu corp fizic la modul curent de manifestare cu corp astral, ca entitate astrală, se desfăşoară sub lucrarea, funcţionarea accelerată a complexului reptilian, mai ales în cazul spiritelor care nu au în general experienţă în conştientizarea trecerii de la un mod de manifestare la altul. Un asemenea moment este greu de derulat chiar de către spiritele umane, în perioada de vibraţii planetare joase, când spiritul nu se poate retrage întotdeauna conştient din destinul său cu corp fizic de manifestare. La nivele înalte de vibraţie planetară conştientizarea are loc în mod fluid, aşa cum a fost în trecut sau în condiţiile unor societăţi cu adevărat umaniste. Astfel s-au derulat toate societăţile omeneşti până acum 6-7.000 de ani sau până acum 1.000-1.500 de ani pentru ultimele societăţi care au rămas sub coordonarea spirituală a Moşilor: coordonatori spirituali echilibraţi, altruişti şi iubitori. În astfel de situaţii, oamenii îşi cunosc momentul retragerii sau şi-l intuiesc dacă viaţa lor le-a fost echilibtrată şi şi-au ascultat mereu intuiţiile.
Pentru societăţile umane mentale, aşa cum vom vedea, trecerea s-a realizat în modul cel mai conştient întotdeauna: spiritul absolut conştient se retragea în corpul său astral – dar doar ca şi conştietizare, fără să se desprindă propriu zis în corpul astral, de restul sistemului corporal – ca în cazurile de vis sau de călătorie astrală conştientă. În acest caz, conştiinţa se poate retrage în corpul astral, care are obişnuinţă de folosire din activitatea umană obişnuită de călătorie astrală (vis lucid) , iar de acolo corpul astral îşi dematerializa corpul dublul eteric, aproape simultan realizând dematerializarea corpului fizic. Corpurile nu sunt propriu zis legate între ele – şi aceasta este una dintre confuziile privind legătura prin plexuri între corpurile fluidice – ci funcţionează în sistem doar prin magnetismul extrem de puternic dintre ele: care se manifestă cu atât mai puternic, cu cât corpurilor este mai mare, mai înaltă. De aceea dematerializarea corpului dublu eteric şi corpului fizic nu strică cu nimic armonia celorlalte corpuri din sistem. Însă pentru spirit perioada de întărire a corpului astral, aşa cum am mai scris, necesită o adaptare rapidă, de la un moment la altul, pe parcursul a mai multor săptămâni, în funcţie de complexitatea sistemului corporal propriu rămas şi a sarcinilor pe care le are de realizat în continuare spirit în calitate de entitate astrală. Tocmai în această perioadă de acomodare sistemul reptilian, de acelaşi fel cu cel pe care îl numim nervos în corpul fizic, are un rol prioritar, entităţile astrale învăţând şi consolidând permanent atenţia cu care urmăresc funcţionarea propriului lor sistem. Pentru că s-au folosit în mod conştient de el pe parcursul trăirilor mentale din timpul vieţii lor fizice, după dematerializarea corpului dublu eteric şi corpului fizic este mult mai uşor pentru spirit să continue cu trăirea prin conştientizarea sistemului său de adaptare.
La fel se petrec lucrurile şi în cazul altor sisteme care funcţionează în continuare autonom de corpul fizic.
Folosirea conştientă pentru entitatea astrală este însă mai greoaie în cazul în care, în calitate de om (întrupat cu corp fizic) nu şi-a conştientizat ajutoarele corporale în timpul vieţii fizice, dar experienţa se recuperează relativ repede şi entitatea îşi reintră în obişnuinţă înainte de întărirea completă a corpului astral de manifestare.

Ca entitate astrală prin destin, corpurile sunt constituite rapid, prin puterea:
– spiritului care se întrupează;
– ajutătorilor personali care participă cu radiaţiile lor la formarea corpurilor spirituale ale sistemului corporal.
Funcţionarea canalului universic de întrupare facilitează trecerea unei părţi din radiaţia monadică proprie şi a radiaţiei celorlalţi fraţi de spirit: din Universul Spiritual Primar, unde se află în protecţie spiritele – şi Universul Fizic, unde are loc întruparea. Uşurinţa de constituire a corpurilor în acest caz este mare, întruparea nu mai are nevoie de naştere din părinţi care să participe la constituirea sistemului corporal.
În acelaşi mod se autocreează corpurile de întrupare spirituală, cu corp spiritual (budhic) de manifestare: se autoconstituie prin puterile de înaltă vibraţie şi funcţionările autonome, în felul lor, ale universurilor implicate în acest proces.

COMPLEXUL REPTILIAN AL ÎNTRUPAŢILOR CU CORP DE MANIFESTARE SPIRITUAL (BUDHIC)
De aceea trebuie să amintim şi despre funcţionarea complexului reptilian în situaţia întrupărilor cu corp spiritual (budhic) în Universul Fizic: întrupări specifice, în aceasta zonă I a universului, numai călătoriilor interstelare şi interzonale.
Corpurile spirituale (budhice) de călătorie, precum şi corpurile lor ajutătoare: corpul dumnezeiesc (atmic), corpul enesic şi corpul supraenesic, au un sistem adaptativ corporal (adică: complex reptilian) de o amploare mult mai avansată decât a corpurilor care fac parte din sistemul corporal de întrupare cu corp astral de manifestare şi cu corp fizic de manifestare. Este foarte uşor să se folosească corpul astral în calitate de corp de manifestare după destrupare, ieşire din destin cu corp fizic, devenind entitate astrală puternică şi pricepută, doar după o scurtă perioadă de întărire. Dar pentru a deveni o entitate spirituală, simpla concentrare în corpul spiritual, de unde să dematerializeze corprile în subordine: cauzal, mental şi astral – nu este suficientă, corpul spiritual rămas necesitând multe transformări pentru a fi util unor călătorii înafara planetei.
Dacă corpul spiritual ar fi, împreună cu toate corpurile sale ajutătoare, la nivel de structuralitate atât de avansată cât ar fi nevoie pentru deveni entitate spirituală direct din sistem corporal cu corp fizic, la începuturile evoluţiilor spiritele ar fi total dezorientate de multitudinea de informaţii pe care le-ar furniza senzorii acestor corpuri. Impulsurile de activitate ar fi uriaşe şi spiritele nu ar mai putea finaliza nici o activitate, sărind prin oboseală, mereu, la alta nouă.
De aceea, între întrupările cu corp spiritual – care de regulă marchează începutul şi sfârşitul ciclului de vieţi pe o planetă – se derulează numai întrupări cu corp astral şi cu corp fizic de manifestare: pentru ca informaţiile să apară în conştient numai la nivelul pe care spiritul îl poate suporta. Percepţia complexităţii de percepţie a corpurilor spirituale este astfel redusă în funcţie de puterea spiritului: senzori şi organe interne de captare şi de amplificare/diminuare a impulsurilor sunt de volum şi intensitate medie pentru cunoaşterea totală a spiritului, în etapa primară de evoluţie.
Pe parcursul evoluţiilor, odată cu creşterea puterii energetice interioare, odată cu creşterea experienţei de a folosi puterea interioară, se vor recupera aparentele superficialităţi de percepţie. Călătoriile spirituale interzonale încep acest proces de aprofundare a evoluţiilor, care va fi permanentizat prin evoluţiile secundare şi cele centrale.

COMPLEXUL REPTILIAN AL ÎNTRUPĂRILOR ÎN UNIVERSURILE MATERIALE CORELATE
Evoluţiile din Universul Fizic sunt de fapt consolidări ale învăţăturilor pe care spiritele le primesc în primele lor evoluţii în Universul Astral: un univers cu vibraţie mai apropiată de vibraţia spiritului, chiar dacă funcţionează tot pe principiul întrupărilor cu corpul materiale cu vibraţii care sunt doar proporţionale cu radiaţia spirituală – nu egală cu ea. El oferă condiţii de învăţături rapide şi comode spiritului, după care evoluţiile continuă cu consolidări în Universul Fizic şi, după un timp evolutiv necesar dezvoltării conştiinţei spiritului, evoluţiile se împletesc şi cu trăiri în Universul Cauzal: universul cunoaşterilor aprofundate, ajutătoare şi pentru învăţăturile din Universul Astral, şi pentru consolidările din Universul Fizic.
Există corelaţii subtile şi profunde între întrupările din universurile materiale (de aceea se pot numi pe drept cuvând: universuri materiale corelate), cu care spiritele care azi fac evoluţii umane sunt de mult timp obişnuite.

Corpurile de învăţătură din Universul Astral cuprind şi ele – cu atât mai mult, sprijinind manifestări cu care spiritele se confruntă pentru prima dată în viaţa lor – sisteme de adaptare la astfel de noutăţi. Aceasta este regula pentru toate spiritele care fac evoluţii primare: care învaţă pentru prima dată cum să-şi folosească forţele spirituale.
Este valabil pentru toate spiritele. În plus, noi discutăm acum despre învăţături înaintate ale spiritelor creatoare conştiente înaintate, aşa cum sunt spiritele umane. Discutăm despre complexitatea evoluţiilor pentru spiritele care ajung, asemenea celor umane, să efectueze călătorii interstelare şi, mai ales pentru spiritele care au format populaţiile umane terestre în ultimele 6-7 milenii: călători interzonali. Sunt călătorii care nu se derulează cu ajutorul unor nave cu propulsie artificială, ci prin propriile forţe ale călătorilor – forţele spiritelor: întrupate în corpuri speciale, de vibraţie foarte înaltă, aşa cum sunt corpurile spirituale ale noastre, sau chiar de vibraţie şi mai înaltă.
Rezidenţii umani nu sunt încă astfel de călători interzonali, dar au ajuns în stadiul de a călători de la o planetă la alta, de la un sistem stelar la altul şi de la o galaxie la alta, dar numai în subzona lor de evoluţie.
Învăţăturile pregătitoare pentru asemenea călătorii spirituale, înainte de începerea lor, şi apoi: la finalul ciclului de vieţi în punctul terminus al călătoriei lor, cum este Pământul, sunt deosebit de complexe. Pentru a face faţă unor asemenea complexităţi, înainte de plecarea de pe planetă, de începutul călătoriei de întoarcere „acasă”, toate spiritele efectuează evoluţii pregătitoare în Universul Astral, după ce au terminat ultimele trăiri în corp astral în Universul Fizic, ieşind din destinul cu corp fizic de manifestare. Este necesară această perioadă de evoluţie astrală aici, pe loc, pentru a face trecerea echilibrată la Universul Astral: pentru a primi, rapid şi precis, îndrumările de călătorie care urmează. Însă astfel de pregătiri au loc în aceleaşi condiţii şi pentru călătorii care urmează să plece în aceeaşi zonă I a universului nostru, în:
– drumuri de evoluţie preliminară, pentru înaintaşii popoarelor spirituale, pe următoarea planetă de întrupare a poporului lor;
– drumurile întregului popor spiritual, de la o subetapă la alta a evoluţiei lor progresive: de la ultima planetă de întrupare – la următoarea;
– drumurile popoarelor spirituale de la o galaxie la alta, la trecerea de la o etapă de evoluţie la alta.

Întorşi din evoluţiile lor pregătitoare în Universul Astral, spiritele se întrupează direct în corpuri spirituale, de vibraţie mult mai mare decât corpurile fizice-astrale – de fapt foarte apropiate de vibraţia corpurilor din Universul Astral. Astfel spiritele trec uşor de la pregătirile pe care tocmai le-au efectuat, drept în mijlocul complexităţilor pe care le pot sesiza doar cu corpurile spirituale de manifestare.

Toate aceste par a fi complicate, însă pentru spiritele care îşi derulează evoluţiile primare, evoluţiile începuturilor lor, asemenea complexităţi sunt absolut necesare pentru ca fluiditatea trăirilor lor, pe care ele nu o pot realiza încă prin propria lor conştienţă, să fie compensată de segmente de trăiri apropiate, din aproape în aproape, până la formarea acelei flexibilităţi prin care ele să poată trece rapid de la un fel de întrupare la altul.
Cu toate acestea, chiar şi aşa, sistemele corporale au în plus sistemele de acordaj fin, de genul celor despre care discutăm.

Să vedem pe scurt câte ceva din pregătirile cu caracter general pentru călătorii spirituale interstelare. Astfel spiritele se pregătesc pentru:
– schimbări mari de vibraţie de la un loc la altul, de treceri prin preajma unor macrostructuri universice, cu câmpuri de forţe şi cu circulaţii energo-materiale extrem de voluminoase şi rapide; de folosire unor facilităţi ale macrostructurilor universice; de folosire a forţei de deplasare a roiurilor de spirite în armonie, proporţional cu vitezele de deplasare ale fluxurilor energo-materiale din drumurile lor, pentru a nu provoca mişcări turbionare sau subdimensionale în spaţiile parcurse;
– se pregătesc de suportarea fluxurilor informaţionale din mediile parcurse, de o complexitate cu totul deosebită, care sunt procesate de corpurile spirituale cu o viteză extrem de mare, pe care spiritele învaţă treptat să o conştientizeze, şi astfel să se adapteze la realităţile de ultimă oră ale universului;
– se pregătesc pentru noi învăţături pe care ajutătorii-coordonatori ai grupurilor/blocurilor de grupuri de călătorie le vor oferi pe parcursul călătoriilor întregului grup/bloc: pentru folosirea informaţiilor primite în următoarele faze ale călătoriei, în întrupările care se derulează. În cazul călătoriilor interzonale, apar multe învăţături pe parcursul călătoriilor ori în punctul terminus al călătoriilor – atunci când ele sunt mai lungi, necesitând opriri mai multe, pe planetele din fiecare subzonă din parcus. Pe planetele din parcurs, călătorii devin ajutători ai localnicilor şi în acelaşi timp se lasă ajutaţi la rândul lor de către populaţiile planetare.
Astfel de pregătiri au loc
– pentru spiritele aflate la începutul evoluţiilor în Universul Astral;
– pentru spiritele foarte evoluate: şi în Universul Astral, unde participă la pregătirile grupurilor pe care le vor ajuta, şi în Universul Cauzal, unde se pregătesc ele înseşi pentru a oferi învăţături subtile, după necesităţile grupului pe care îl ajută în acel moment – şi nu necesităţi generale ale celor aflaţi în etapa generală de evoluţie.
O pregătire care se face ţinând cont de puterile, înclinaţiile, experienţa pe care spiritele din acel grup şi nu altul au acumulat-o până în acel moment.

Toate acestea, şi încă multe altele, necesită corpuri cu sisteme corporale complexe, cu sisteme de adaptare de foarte mare precizie, subtilitate: le-am numit reptiliene – deşi vedem că o asemenea numire este improprie, dar necesară nouă azi, ca să nu mai facem confuzii.

Şi corporalitatea de întrupare din celelalte două universuri materiale (Universul Astral şi Universul Cauzal) este deosebit de complexă, chiar dacă spiritul se poate manifesta cu forţe optime, apropiate de naturalul lor, materiile fiind de vibraţie mult mai ridicată decât aceea a materiilor din Universul Fizic. Manifestarea spiritelor devine astfel foarte uşoară, dar corpurile, chiar dacă par simple, au o structuralitate extrem de complexă, pe care spiritele o cunosc treptat şi o folosesc conştient. Fiind foarte flexibile, tocmai acest fapt oferă de la începutul folosirii corpurilor din aceste două universuri de vibraţie foarte înaltă o conştienţă corporală în stadii foarte puţin avansate de evoluţie: spirite care acum, pe Pământ, sunt întrupate ca bacterii, viruşi, etc. nu au o conştienţă asemănătoare omului, bunînţeles, dar îşi conştientizează propriul corp aşa cum ne obişnuim noi să ne folosim conştient deplasarea, percepţiile prin simţuri, manipularea diferitelor segmente ale corpurilor, comunicarea. În aceste universuri, diferenţa fundamentală constă în volumul conştientizării mediului înconjurător. În Universul Fizic însă, datorită vibraţiei foarte joase, asemenea spirite aflate la început de evoluţii nu-şi mai conştientizează atât de complex corpul, atenţia fiind îndreptată către ce poate să constuie hrana, cum este de liber drumul apropiat al deplasărilor, cum se poate proteja fiecare în felul său, cum îşi poate perpetua specia.

Dar există în orice loc, în orice univers, în orice fel de întrupare, intuiţia – vagă sau din ce în ce mai precisă – că există o forţă care ajută, că un ajutor va veni, va apare, acolo unde şi când e cazul: de regulă atunci când greutatea devine insurmontabilă. Totuşi, treptat, spiritele învaţă să folosească conştient tot ceea ce pot, fără să lase exclusiv automatismele să se deruleze, căci ele vor observa la un moment dat că astfel de automatisme nu funcţionează permanent. Nu le hrănesc, nu le apără viaţa, nu le formează decât condiţii să se manifeste aşa cum au învăţat – obligând la manifestare, la acţiune.
Treptat ele învaţă că, dacă nu mai apar noutăţi, nimic nu le mai sesizează şi nu le impulsionează manifestările, trăirile fiindu-le numai prin proprie percepţie, alegere, acţiune.

Revenind la întrupările în Universul Fizic, pregătiţi de călătorii în universurile superioare, întruparea în sistem de corpuri spirituale are loc instantaneu, rapid, prin aceleaşi mecanisme de întrupare cunoscute deja. Primele momente ale întrupărilor de acest fel sunt reobişnuiri cu folosirea corpului spiritual de manifestare în jurul planetei pe care au încheiat ciclul de vieţi, de unde pornesc în călătorie. Sistemul de adaptare lucrează din plin, ajutând mereu spiritele.
Toate necesităţile care au generat pregătiri în alte universuri se urmăresc acum în Universul Fizic, în astfel de călătorii, iar sistemele de adaptare ale corpurilor din Universul Fizic le vor ajuta să-şi adapteze cunoaşterile la necesităţile fiecărei etape a parcursului de călătorie.

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
8. Primele concluzii privind complexul reptilian

Aşadar, creierul reptilian – numit şi: animalic, rămăşiţă a omului primitv – şi în general ceea ce am denumit complexul reptilian nu este nicidecum o parte inferioară a creierului uman, nu este o rămăşiţă a omului primitiv,…

7. Creierul reptilian

I.SINTEZA:Când se discută despre complexul reptilian, se porneşte de regulă de la ideea, răspândită de ştiinţele oficiale, conform căreia omul este evoluţie corporală, trupească – după trup, după corpul fizic – din…

Dictionar