02. Analize diverse evenimente

Cu respect despre extratereștri: Vin extratereștrii peste câteva săptămâni?

MOTTO: Entităţile nu mint – doar îşi adaptează explicaţiile la gradul de cunoaştere al primitorului. Asta este părerea mea… Sigur că fiecare poate să accepte sau nu acest lucru, însă personal înţeleg foarte clar această strategie.

Sigur, fiecare poate face exact aşa cum poate: unii să creadă, alţii să nu creadă…
Cu tot respectul: eu mă îndoiesc. Unii îi aşteptau în 2007 şi nu au venit. Dar nu din scepticismul deziluziei nu cred.
Am mai spus că evoluţiile noastre sunt ajutate în alt fel decât aşa. Aşa mi s-a spus şi am fost îndrumată să cercetez şi să înţeleg devenirile: evoluţiile şi chiar istoria pământeană. Ştiu acum, cu toată modestia, şi cu tot respectul pentru toată lumea, de ce evoluţiile curg în acest fel aici, în această zonă a universului şi mai ales faptul că energiile aduse din alte zone ale universului pot perturba serios viaţa pe Pământ: viaţa măruntă, la care noi, oamenii, nu ne gândim. Dar coordonatorii tuturor evoluţiilor planetare se gândesc permanent…
Fiecare grup de întrupaţi din această zonă a universului (alte zone nu sunt vizibile de pe Pământ) este legat de planeta sa prin stabilizările vibraţionale. Depărtarea de planetă conduce la pierderea constantă a vibraţiei, corpul nostru astral nu-şi mai găseşte puterea de a stabiliza vibraţional restul sistemului nostru corporal, iar organele corpului fizic nu-şi mai pot aproviziona fluxuri decât de vibraţie medie joasă, intrând în destructurare. Reîntoarcerea rapidă poate să salveze un sistem corporal cu un număr mediu de corpuri – şapte – şi un sistem cu maximum omenesc de 9 corpuri planetare poate să mai reziste ceva timp în plus, dar nu foarte mult.
Pe de altă parte, aş spune că deplasarea prin mediul galactic nu se face nicăieri prin nave care circulă prin spaţii, aşa cum vedem la StarTreck, ci ceva asemănător tunelelor aşanumite „subspaţiale” dar de fapt realizate prin compactizarea spaţiului cosmic. Deci alte filme prin care se spune, prin channeling, că navele ar fi pe drum, sau că în navele ET eram cândva noi, clonele ET aduse pe Pământ, în stază, sunt de domeniul unei înţelegeri limitate.
Aşadar, aşa cum în anii anteriori se spunea că navele acestei confederaţii sunt pe drum, de fapt cred că se aştepta cu blândeţe şi respect pentru noi, să se formeze un curent de opinie în favoarea înţelegerii că nu suntem singuri în univers, nici măcar în galaxia noastră…

Am analizat fiecare film pe care am avut plăcerea să îl văd şi am ajuns de fiecare dată la diverse concluzii. Am analizat fiecare informaţie care a ajuns la mine şi de fiecare dată am ajuns la concluzia că luăm din fiecare fel de informaţie doar ceea ce asociem cu lipsurile noastre, cu pericole, cu nerealizări din varii motive. Mai departe nu prea mergem – dincolo de un singur element: de regulă cel indicat de titlu.
Am analizat de dimineaţă şi acest film:


(Ariel DeAngelis: „Despre dezvăluirea iminentă”
în 20 ianuarie am primit eu filmul; de atunci au mai trecut ceva săptămâni)

E foarte uşor să dispreţuim sau să aruncăm la gunoi asemenea mesaje. Să dispreţuim şi mesajul, şi pe cei care rezonează cu el. să dispreţuim orice îl însoţeşte. Să admirăm pe cei care dispreţuiesc la rândul lor…
Ceea ce îmi displace mie este faptul că pe undeva încurajez pe cei care dispreţuiesc – dacă arăt că nu cred în asemenea mesaje. Dar când este citit mesajul pe care vreau să-l transmit, se dovedeşte că el are încă mult mai multe chestiuni de dispreţuit de către acei oameni… Dacă aş spune că sunt plină de compasiune la adresa lor i-aş supăra mai mult. Mie îmi pasă dacă supăr oameni, dar îi înţeleg şi las lucrurile să curgă, căci trecerea timpului le rezolvă pe toate, garantat … Dar sunt plină de aşteptare atsfel, de înţelegere şi de respect la adresa lor. Şi fac public gândul meu, căci îl cred bun în felul său.
Nu vreau să schimb ceva anume, vreau să ofer idei, puncte de sprijin pentru corelare, conlucrare, cercetare, înţelegere.
Să luăm aşadar din acest film fiecare element în parte şi să-l analizăm, în loc să luăm doar singurul element care ne sare în ochi cel mai repede, pentru că rezonează cu cerinţele cele mai acute ale societăţii în mijlocul căreia trăim. Aici, în acest film, rezonăm cu ET care ne pot aduce conectarea tehnologică la energia universală, energie care ne-ar rezolva totul şi pe noi ne-ar sălta automat în alte sfere de trăire, din moment ce nu am mai avea nici un fel de probleme acute de rezolvat.
Să vedem care au fost liniile mele de gândire.

1. Channeling-urile americane (eu le numesc româneşte comunicări astrale) fac educaţie de înaltă factură, aş zice oarecum subliminale, făcând atingere memoriilor noastre ancestrale: din cele trăite chiar aici, pe Pământ, şi din cele cunoscute foarte bine de noi la nivele înalte de vibraţie planetară – aici sau în alte părţi ale universului, în alte universuri. Ele se folosesc de cunoaşterea poporului în mijlocul căruia se află primitorul informaţiilor, dar pe de altă parte se doreşte începerea unor studii, cercetări mult mai avansate: aşa cum şi în România, şi în alte ţări au fost realizate, fără să existe deocamdată curajul unei exprimări libere. Şi nu pentru că vreo organizaţie s-ar opune, ci pentru că noi, între noi ne negăm agresiv… să trecem peste acest aspect.
Lipsa de cultură îşi arată roadele şi oamenii nu pot rezona decât cu ceea ce ştiu. De aceea ajutătorii noştri astrali pornesc de la ceea ce ştim: zei, sfinţi şi tehnologie. Apoi vin extratereştrii şi poliţia interstelară. Nu mai avem un Dumnezeu biblic, sunt alţi zei, cei care îi cunoaştem au alte numiri ca să nu ne mai amestem cu religia iudaică, deşi mai sunt denumiri din scrieri biblice despre care nu prea ştim, dar amestecul de numiri orientale formează o detaşare, o echilibrare a celor care ne-au format rădăcinile unor păreri negative asupra universului. Dumnezeu ar fi astfel universul, ar fi energie universală inteligentă nelocată. Accentele cad astfel în altă parte.
Aş atrage atenţia asupra faptului că mult-hulita religie are rădăcini sănătoase, dar unele dezvoltări au fost deviate, împreună cu folosirile ei în interes personal şi de grup restrâns al conducătorilor. Dar şi accentul pus astfel de noile explicaţii sunt bune, după părerea mea. Nici un Creator nu se ridică de-asupra altora, din rândul Marilor Creatori ai universurilor în care ne desfăşurăm evoluţiile. Nu este un Mare Creator, ci mulţi Creatori din începuturi, alături de care multe alte generaţii de monade au cunoscut şi participat la creaţii, modelări şi remodelări ale structurilor existente. Cu toţii se află – alături de noi, cei intraţi în evoluţii ulterior – într-o continuă evoluţie, chiar dacă sensurile şi puterile fiecăruia sunt diferite. Radiaţia lor, uriaş de puternică, baleiază întreaga Creaţie, structurează – întrupată sau nu, după necesităţi – energia fundamentală în multe feluri, oferind astfel perspective de evoluţie mult mai rapidă şi cuprinzătoare monadelor care vin mereu în evoluţii, în valuri, formând sub îndrumarea Lor lumea în care trăim prin întrupare. Apoi, când gradul de conştientizare al fiecărei monade ajunge să înţeleagă viaţa de orice fel – nu numai de nivelul propriu, să o protejeze, să o ajute să progreseze, să se dezvolte, fiecare monadă ajunge să lucreze cu mare subtilitate şi profunzime alători de Cei Dintâi.
Comunicările asupra cărora ne informăm, de regulă americane, pentru noi, românii, nu discută despre ajutători astrali personali, ci numai despre entităţi şi personalităţi deja cunoscute. Este o etapă. De aici în viitor se vor forma alte linii de cunoaştere. Şi noi, românii am trecut în anii ’90 prin asemenea etape. Am ajuns astfel să ne cunoaştem ajutătorii – îngerii personali şi de grup, cum îi numim noi, să cercetăm realitatea înconjurătoare (nu numai să primim informaţii) sub atenta lor îndrumare.

2. Ni se spune oficial că nu există extratereştri cu care vreun popor să fi luat legătura, care să fi ajuns pe Pământ, deci încă am fi singuri în univers. De fapt, cei care au văzut creaturi stranii sunt rezultatele unor experimente genetice ascunse, pe care, din lipsă de cunoaştere, cei care le-au văzut le-au asimilat ET.
Învăţătura ajutătorilor noştri astrali merge însă mai departe. Există viaţă inteligentă în univers, asemenea nouă, mai avansată şi mental şi tehnologic – nu discutăm despre cei care nu sunt mai puţin avansaţi mental şi tehnologic decât noi. Ni se orientează deschiderea către a cunoaşte viaţa inteligentă, concretă, reală, în mijlocul căreia trăim, pentru ca, cu toţii să ajungem să acceptăm treptat – şi să formăm un curent de opinie – că există viaţă în univers, chiar lângă noi, chiar odată, în acelaşi timp cu noi: urmărind înaintarea noastră spirituală, ajutându-ne atunci când este cazul la modul concret, chiar dacă ei oricum ne ajută formând şi remodelând fondul universic, stelar şi planetar al vieţii noastre. Să conştientizăm că există extrem de multe entităţi astrale, dimensionale – din dimensiunile structurale paralele ale universului nostru (nu numai în această dimensiune de evoluţie a noastră).
Şi treptat să ajungem cu toţii să acceptăm că mai există încă mult mai mulţi reprezentanţi ai unei vieţi care se derulează chiar în trup uman – dar îmbogăţit vibraţional: Moşii popoarelor sau numiţii patriarhi, oameni străvechi de zile (cum sunt numiţi la noi, în popor). Ei nu şi-au terminat viaţa în trecut, a fost interesul unora să spună astfel, ci au continuat să trăiască în anumite zone retrase, protejate ale continentelor sau în insulele necunoscute. Apoi (cam după anul 500 d.Ch.) s-au retras treptat din viaţa popoarelor, rămânând mai puţini, şi ascunşi, derulând lucrări prin care întreţin viaţa tuturor spiritelor întrupate pe Pământ şi în jurul pământului: sub formă astrală şi trupească (cu corp fizic), de la viruşi până la oameni, întreaga planetă, planetele surori şi steaua care ne guvernează pe toţi.
Guvernele ştiu acest lucru, dar oricâte încercări au fost făcute, nimeni dintre guvernanţi nu au ajuns la dânşii.

3. Acum, pământeşte vorbind: ni se spune că vor fi tulburări cu ocazia venirii lor.
Dacă deja se ştie acum în lume că sateliţii au fost deja pregătiţi să răspândească filme cu accent extraterestru calat pe opiniile religioase ale fiecărui popor în parte, şi dacă se vor pune totuşi în aplicare pentru a se estompa alte lucrări ale acelor grupări planetare – vom vedea. Chiar şi deschiderea în proporţie mai mare a înţelegerilor telepatice (înţelegerea gândurilor interlocutorilor) care se poate petrece la un moment dat, poate să conducă la tulburări în masă.
Pentru orice fel de tulburări, de orice natură, ni se cere – cred eu! – să ne pregătim material, cu provizii.
Arunc la gunoi o astfel de informaţie, doar pentru că are aspect comercial?? Nu. Pentru că m-am întâlnit cu oameni care au rămas fără mâncare din cauza crizei, sau pensionari fără bani, care se împrumutau până la pensie cu 50 de lei: când i-am întrebat de ce nu au făcut ceva provizii au rămas fără grai. Da, am spus, ceva mălai, paste făinoase, orez. Dintr-o pungă de orez un om poate mânca o lună – eu am trăit asta 5 ani, şi nu din sărăcie, ci pentru că aşa am dorit. Pâine în congelator… Congelatorul este gol? De ce? Vara putem pune acolo pentru orice eventualitate ceva dovlecei (atunci sunt ieftini), putem usca răzătură de rădăcinoase, verdeaţă. Se poate mânca fără carne – eu trăiesc fără carne din 1992.
E bine să facem, să avem provizii chiar pentru atunci când au loc alte fenomene. Uitaţi, am primit un mail cu vederi din marea înzăpezire din 1954, când se aducea dinafara caselor provizii. Este foarte bine că lucrurile stau aşa, că ne ajutăm reciproc, dar noi înşine putem să fim pregătiţi. Apă în sticle… da, şi aş mai spune ceva: orezul muiat simplu în apă de pe o zi pe alta dă o energie de te scoală după scaun !!!
Avem nevoie de paranormal, dar şi de normal !! să le folosim pe toate !! avem nevoie de religie încă, de paranormal şi normalul cotidian, iar dacă le preţuim pe toate, atunci viaţa noastră va fi extrem de frumoasă – PENTRU CĂ NE-AM FĂCUT-O NOI, PE BAZA AJUTORULUI PERMANENT PE CARE ÎL AVEM DIN PARTEA DIVINITĂŢII !!!
Şi a tuturor celor care ne ajută din nevăzut, din neştiut !!

4. Cuplarea cu energia universală: eu mi-aş dori, dar şi nu!! Pentru că ştiu bine – şi spun asta ori de câte ori este nevoie – că viitorul nu este unul tehnologic, ci mental, şi mental: nu neapărat telepatic, telepatia fiind cea mai mare, cea mai minunată formă de înţelegere mentală despre care ştim azi la modul general, pe care o acceptăm azi la modul general. Dar modul de comunicare al viitorului este mult mai complex decât simplul gând. Şi nu este departe timpul acestei schimbări. Da, este o schimbare pe care o putem înţelege – dar ea se va face pe alte căi. Majoritatea noastră vom pleca de unde am venit cândva pe Pământ, iar Pământul astfel eliberat de aglomeraţia de azi. Vom mai discuta despre aceste aspecte.

5. Cât despre conectare… ajutătorii noştri ne conectează permanent… doar noi nu ştim !! A conecta este un fel de-a spune, suntem păstraţi de fapt în „canalul” destinului nostru, prin energiile care le recirculăm permanent, conform structurilor noastre corporale care selectează exact ceea ce avem nevoie, de vibraţiile de care avem nevoie din mediul planetar, pentru derularea sarcinilor noastre de destin. Sarcini care nu din răutate sau indolenţă nu ni le-am dus la bun sfârşit în trecut, ci din greutatea desfăşurării vremurilor anterioare, din ultimele milenii. Am mai discutat despre aceste lucruri, nu mai este cazul să revin.
În acest fel, ÎNĂLŢAREA CONŞTIINŢEI noastre are loc în fiecare moment. Tot aşa cum schimbările au loc permanent, fie ele şi temporale. Nu este nevoie să vină altcineva special pentru a schimba linia temporală a lumii întregi, căci fiecare vieţuitoare de pe Pământ o face, în felul ei. Vehicularea fluxurilor noi de energii, care ajung la noi prin procesele mijlocului galaxiei, ale fiecărei stele din galaxie, ale structurilor lor matriceale, ale structurilor matriceale planetare, realizează fundamentul pe baza căruia se desfăşoară în continuare viaţa noastră. Fiecare întrupat preia fluxurile astfel puse la dispoziţia noastră şi conduce mai departe, ştiind sau nu ce face, procesul de ridicare şi de susţinere a vibraţiei medii planetare.
…Despre care nu se vorbeşte, necunoaşterea lor conducând la naivitatea încredinţărilor conform cărora oameni speciali fac asta.
Ori de câte ori ne vom da seama de toate cele asupra cărora ne-am format o părere eronată sau doar deviată – este un pas înainte, este o înălţare concretă. Deziluzia că ET nu ar veni şi nu ne-ar rezolva problemele, că lucrurile nu sunt în felul în care ne-am imaginat noi, că nu suntem ajutaţi de întrupaţi asemănători nouă, dar foarte elevaţi tehnic, poate fi total înlocuită cu bucuria că am învăţat ceva din cele trăite. Că ne-am făcut iluzii – acestea chiar sunt iluzii – dar viaţa concretă pe care o desfăşurăm nu este iluzie şi astfel ne punem pe treabă, sau ne continuăm treburile şi aplicăm cele învăţate din toate cele desfăşurate. Despărţim astfel iluzia de realitate, trăirea vieţii mai departe, percepându-ne astfel, de acum încolo, transformările reale, concrete.

CĂCI SUNT TRANSFORMĂRI CLARE, REALE – dar noi aşteptăm extratereştrii să ne transforme ei…
Să ne primim în sufletul nostru ajutătorii direcţi: fie ei semeni care ne pot ajuta, fie entităţi astrale, dimensionale şi universice.
Eu fac mai degrabă un curent de opinie favorabilă în această direcţie. Cu tot respectul faţă de orice întrupaţi, în orice fel de corpuri, de orice fel de evoluţie, pe care aştept să-i cunosc după destinul meu, să-i întâlnesc, oriunde în universuri …

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
Eclipsa inelară de soare

Au circulat pe mail non-stop materiale pro şi contra celor comunicate unui român privind inele de energie aduse de eclipsa inelară. Am discutat despre acestea în diferite medii şi cred că este necesar să o discut şi aici.Iată acest…

2012 (1): Despre sfârșitul Calendarului Mayaș

Am lăsat să treacă puţin timp de la acel 28.octombrie.2011, chiar puţin de la acel 11.11.2011… căci spiritele prea încinse cu greu pot accepta chiar şi cele mai simple, chiar dacă cât de cât corecte analize: respingere…

Dictionar