01. Diverse studii

Este corect oare să socotim matematic viețile noastre anterioare?

Am primit mailuri referitoare la acest subiect, am discutat pe forumuri încă de mult timp, pe diferite grupuri de pe facebook… Am ajuns la concluzia că sunt necesare multe precizări privind anumite aspecte ale cunoaşterii vieţilor noastre anterioare.
Deocamdată să-l discutăm pe acesta, apoi vom discuta încă şi mai multe aspecte privind vieţile noastre anterioare.

1. CÂTEVA CUVINTE DESPRE VIEŢILE NOASTRE ANTERIOARE
Personal trăiesc de o viaţă întreagă cu încredinţarea existenţei vieţilor noastre anterioare, întrucât prima viziune clară pe care am avut-o la 4 ani s-a derulat în prezenţa unor oameni maturi, care ştiau bine ce înseamnă o viziune. Căci ezoterismul a fost mult mai bine înţeles de către bunicii şi străbunicii noştri decât vrem să credem azi noi, cei ce trăim acum, marcaţi de piedici ale societăţii: pe care le ştim în linii mari, dar nu ne-am gândit aproape niciodată serios la ele, la cât de mult ne-au putut influenţa ele încredinţările din care curg atitudinile noastre, comportamentele noastre.
Cândva am pornit de la ideea cunoaşterii vieţilor mele anterioare şi am ajuns la concluzia că ele contează mult mai puţin pentru lumea în care trăim – dar nu şi ceea ce am văzut în derularea lor. Este o lume pe care nu am regăsit-o în cărţile de pe piaţă – poate doar câteva idei disparate care însă m-au încurajat mult. Dar am înţeles bine cel puţin două lucruri:
- în trecut: adevărul a fost ascuns (ocultat) datorită agresiunii religioase şi laice deopotrivă, până când chiar păstrătorii lui au pierdut cheile cunoaşterii adevărurilor moştenite spre păstrare. Au lăsat metafora, parabola şi aluziile vagi să circule în locul rădăcinilor corecte, complete, pe care acum le-am fi înţeles în toată complexitatea lor – trăind deja în imperiul energiilor noi, care ne ajută să ne accesăm memoriile spirituale active;
- în prezent: ele nu ne interesează încă prea mult, orizontul fiindu-ne plin de alte evenimente, manifestări curente. Cei care sunt interesaţi consultă scrieri mai vechi, care s-au încadrat ori în categoria celor de mai sus, ori în categoria confuziilor, căci lipsa libertăţii în cercetare a condus la lucrări neînţelese complet. Astfel de neînţelegeri s-au răspândit asociind cele percepute astral sau mental, prin clarviziune, celor cunoscute de noi acum, ca fiind specifice omenirii: de fapt specifice conducerilor religioase şi laice, care au antrenat cu forţa popoarele proprii în războaie, determinând oamenii să scoată la iveală cele mai josnice sau cele mai curajoase manifestări proprii – dar în majoritate agresive.

Ca să înţelegem că lucrurile nu stau de loc aşa, am putea să înţelegem că trecutul omenirii se poate împărţi în două tablouri diferite: cel dinaintea, şi cel de după ultima glaciaţiune. Pentru că ultima glaciaţiune a determinat scăderea puternică a vibraţiei planetare, iar omenirea a intrat – perfect conştientă în acel moment – într-o altă etapă a evoluţiei sale.
Aşa cum am scris de multe ori, vibraţiile locului de întrupare sunt cele care scot din memoriile spiritului exact manifestările specifice nivelului lor: concret, lucrurile se petrec exact ca şi în viaţa noastră cunoscută, când răutatea sau agresivitatea cuiva ne determină să ieşim din liniştea sufletului, în care ne aflăm, determinându-ne să ne apărăm mai mult sau mai puţin justificat, mai mult sau mai puţin agresiv, după cum ne-am obişnuit. S-o facem exact la acel nivel de vibraţie care ne-a impulsionat. Toate se derulează în acest fel, întrucât suntem pe Pământ – şi plecăm de aici în largul universului, cu o experienţă bogată, prin care învăţăm să ne-o perfecţionăm cu atitudini din ce în ce mai generoase, creative, calitative, demne, frumoase, ajutătoare: învăţături pe care le primim mereu de la coordonatorii evoluţiilor noastre.
La fel – vibraţiile înalte extrag din memoriile spiritelor noastre astfel de învăţături de înaltă calitate, care ne ajută să ni le consolidăm, apoi să ne amintim şi în momentele noastre grele cum am procedat în cele mai uşoare şi frumoase clipe.
Nu este astfel o simplă experimentare ceea ce trăim, aşa cum spun mulţi oameni azi – ci trăiri în vederea remodelării comportamentelor, atitudinilor noastre agresive – indiferent dacă ne apărăm sau luptăm pentru o supravieţuire greşit înţeleasă în lumea pământeană: care lume este relativ sigură, şi asta am putea înţelege noi acum. Singurul lucru pe care ar trebui să ni-l permitem ar fi hotărârea de a ne uni forţele pentru a face faţă fenomenologiei unei planete care suportă variaţii de vibraţie foarte strânse, schimbări rapide de la o perioadă de timp la alta. Să învăţăm să îmblânzim natura – nu să o distrugem. Dar mai întâi să învăţăm să nu ne mai distrugem între noi…
Toţi suntem în învăţături complexe, şi am putea să ne ajutăm între noi, tocmai pentru că avem experienţe diferite, pe care le-am putea adapta diferitelor situaţii prin care trecem.
Iar aceasta ar fi o bună temă de reflectat…

Să revenim la subiectul nostru…
Spuneam la început că circulă periodic un mail (şi, de bună seamă, va mai circula ceva timp în continuare) privind socotirea numărului de vieţi anterioare după data naşterii: adunând cifră cu cifră, folosind apoi un algoritm care ar conduce la cunoaşterea unui mod general de un număr fix de vieţi anterioare. Pare uşor, şi mai ales simplu – şi de multe ori facem confuzie între simplu, simplist şi sintetic.
Însă nu este totul chiar aşa…
Pe de altă parte, am scris undeva că vieţile anterioare se pot vizualiza prin intermediul memoriilor corpului mental, dar din călătorie astrală (adică prin detaşarea corpului astral, stabilizarea lui vibraţională şi efectuarea prin corpul astral a unor lucrări, printre care şi vizualizarea vieţilor anterioare).
Să vedem însă ce sunt vieţile anterioare şi care sunt câteva dintre particularităţile lor de desfăşurare.
Numim vieţi anterioare acele file ale eternităţii trăirii spiritului, care se desfăşoară în universul Fizic – şi nu în alte universuri. Aşadar, prin intermediul memoriei corpului mental – ori cu conştienţă prin corpul astral (adică în stare de meditaţie sau de vis conştient), ori cu conştienţă prin corpul fizic (cu vedere de tip mental – numită impropriu: clarviziune), putem să vizualizăm acele file terminate ale eternităţii vieţii spiritelor noastre.
Sunt unele confuzii privind vizualizarea şi înţelegerea vieţilor anterioare, mai ales privind intrările pe firul vieţilor noastre anterioare: nu toate cele pe care le vizualizăm sunt vieţile monadei proprii – ci doar o parte din ele, restul fiind de multe ori vizualizările vieţilor fraţilor de spirit – în cazul în care suntem parte a unor spirite aflate în evoluţii primare. Este cazul majorităţii întrupaţilor umani – doar o mică parte dintre oameni reprezintă întrupări ale unor monade ajutătoare secundare (cca.8% din totalul întrupaţilor cu corpuri fizice umane).
Întreg spiritul, cu toate radiaţiile monadice ale fraţilor de spirit, este influenţat de experianţa fiecărei monade: fenomenul este asemănător cu vizionarea unui film pe care îl putem avea în casă şi îl putem accesa oricând dorim, putem învăţa astfel din experienţa fraţilor de spirit – chiar dacă nu e chiar experinţa proprie, dar ea devine a tututor fraţilor de spirit în timp, prin folosirea ei în evenimentele vieţii fiecăruia în parte. Astfel, când avem nevoie, în timpul derulării evenimentelor propriei vieţi, vom aplica cunoaşterea respectivă, în cunoştinţă de cauză sau intuitiv, o vom adapta (extinde, folosi parţial=secvenţe din întreaga cunoaştere).
Secundarii şi centralii nu mai beneficiază de experienţa foştilor fraţi de spirit – decât ca amintiri din evoluţiile lor primare, realizate împreună. Dar secundarii au o experienţă proprie uriaşă, căci se întrupează mult mai des decât primarii, ajutând fără oprire sub orice formă: ca întrupat cu corp astral, cu corp fizic, cu orice fel de alte corpuri specifice altor locuri din univers.
Vieţile fraţilor de spirit pot fi vizualizate ca un film, aşa cum am spus, iar una dintre cele mai subtile dintre sarcinile noastre spirituale pe Pământ este atunci când ne confruntăm cu o asemenea cunoaştere, despre existenţa şi derularea unor asemenea vieţi – să nu mai confundăm propria vibraţie cu vibraţiile altor fraţi de spirit, altor spirite. Confuzii din care nu învăţăm despre experienţa proprie, deşi învăţăm despre experienţa altora, însă pentru evitarea unui volum întreg de alte elemente de aceeaşi natură care pot ajunge la rândul lor confuzii, este bine să avem şi această experienţă, la acest nivel de vibraţie al universului.
Pentru secundari şi centrali nu se mai pune la un moment dat această problemă, căci ei au experienţa regăsirii lor în propriile amintiri, însă problema lor este legată de înţelegerea derulării vieţii în societăţile pe care le vizualizează astfel. Şi pe care, în măsura în care sarcinile le-o cer, în funcţie de aprofundarea acestor înţelegeri, ei trebuie să ofere societăţii tot ceea ce au vizualizat şi înţeles, ori să susţină pe cei care au sarcini de prezentare, să dezvolte, să aducă noi precizări, să contribuie la depistarea confuziilor, să contribuie la îmbogăţiri prin aducerea unor noi elemente de tangenţă cu cele existente deja în cunoaşterea societăţii lor.

În situaţia pământenilor, corpul fizic decodifică cele transmise de către corpul mental şi numim aceasta conştientizarea memoriilor mentale: la care contribuie în egală măsură:
- memoriile cauzale: prin susţinerea activităţii mentale şi astrale cu vibraţii specifice unei asemenea activităţi, dar facilitând transferul informaţional către corpurile de vibraţie mai mică. Iar aceasta se petrece nu numai pentru că corpul cauzal este de vibraţie superioară corpului mental, ci şi datorită faptului că structurile lui şi cele apropiate lui selectează din mediul de trai şi amplifică trimiţând tuturor corpurilor în subordine, cu prioritate, acele vibraţii (atenţie! Nu energii) care sunt compatibile cu sarcinile destinului în curs;
- memoriile astrale: prin susţinerea activităţii cu îmbogăţirile emoţionale specifice, care – prin obişnuinţă – determină un echilibru subtil între emoţionalul vieţii curente şi emoţionalul perceput al vieţilor anterioare.

Este o activitate pe care creierul şi măduva spinării (mai ales partea de sus, partea de la baza creierului – până spre talie) o pot descifra, având ajutorul energiilor care vin şi din mediul de trai, şi de la toate corpurile din sistemul corporal propriu: mai ales ajutorul energiilor care vin de la corpurile: cauzal, spiritual (sau budhic) şi dumnezeiesc (sau atmic); iar pentru secundari şi de la corpurile: enesic şi supraenesic – energii de înaltă vibraţie şi mare putere, care susţin întreaga activitate mentală şi astrală a monadei întrupate.
Multe de spus !!…
Deocamdată să ne preocupăm însă de subiectul nostru.

CÂTEVA CUVINTE DESPRE SPAŢIUL CANALELOR DE ÎNTRUPARE
Pentru fiecare viaţă în parte ni se deschide un canal de întrupare. Între Universul Spiritual Primar, în profunzimea spaţiului nostru conştientizat acum, unde se află spiritele noastre protejate cu infinită grijă, cu infinită dragoste de către coordonatorii evoluţiilor noastre – şi Universul Fizic (în acelaşi fel: şi: Universul Astral, şi Universul Cauzal) se află, între profunzimile tuturor universurilor (nu numai cele materiale), un vast păienjeniş de canale energetice special create pentru fiecare întrupat în parte, dar şi pentru fiecare grup spiritual, popor spiritual, grupuri de popoare spirituale aflate în cursul întrupărilor lor, pe întreaga perioadă de întrupare. Întrupare care cuprinde nu numai întruparea cu corp fizic ci, după ieşirea din manifestare cu corp fizic, totul continuă cu manifestarea noastră prin corp astral. De aceea nu este de loc corect să numim acest proces „încarnare” – căci un destin cuprinde nu numai încarnare (după corpul fizic cu carne-os-sânge), ci şi prelungirea acestuia prin manifestare cu corp astral, după lepădarea corpului fizic şi a dublului său eteric (vital). Această manifestare care urmează celei fizice cuprinde:
- o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, în funcţie de sarcinile pe care le poate duce la bun sfârşit întrupatul, conform evoluţiei sale, conform experienţei sale totale (nu numai pământene). Asemenea sarcini intră în derulare imediat după terminarea analizelor tuturor evenimentelor petrecute în timpul vieţii cu corp fizic, necesare pentru înţelegeri profunde, consolidări ale celor mai subtile elemente de înţelegere personală, legături cu sarcinile desfăşurate anterior şi cu sarcinile care se vor desfăşura mai departe;
- extinderi ale sarcinilor – după cum sunt dezvoltate puterile spirituale, precum şi după cum sunt stabilite sarcinile de grup alături de ajutătorii astrali pe care i-a avut întrupatul în viaţa sa cu corp fizic. Foştii ajutători pot fi în continuare ajutători pentru astralul care trăieşte acum astfel, sau pot derula împreună sarcini, fiind fraţi de spirit sau parteneri de aceeaşi evoluţie. Cu toţii pot efectua în continuare acţiuni de ajutor pentru cei întrupaţi cu corp fizic, sau pentru alte entităţi astrale cu experienţă mai puţină, căci experienţa proprie poate să le fie de folos altora. Asemenea extinderi pot să se deruleze în sistemul planetar ale stelei locale (Soarele în cazul nostru), sau sistemul stelar din care face parte steaua locală, o ramură întreagă sau un grup local de stele de un anumit fel din galaxie – în care vibraţii întrupaţii astrali pot să lucreze conform experienţei proprii. Dar în continuare, o asemenea extindere se poate referi şi la un pas mai departe în cele evolutive proprii, dacă spiritul este odihnit la nivel local sau la nivel galactic. Dar, atenţie! Numai la nivel galactic – căci corpurile sale sunt specifice galaxiei şi orice lucru, energie, fiinţă străină de galaxie locală conduce în această zonă a universului la ruperi sau implozii în masa corpurilor, care în continuare pot arunca monada afară din întrupare, şi chiar spiritul întreg din care face parte ca evoluant primar.
Abia după terminarea sarcinilor de tip astral se închide destinul în curs.
De fapt – iar acest lucru este deosebit de important, canalul de întrupare se lărgeşte într-o fracţiune de secundă, zicem în popor: se deschide calea, tunelul, canalul de plecare, dar de fapt el nu s-a închis nici o clipă pe parcursul destinului întreg. În acest moment el doar se lărgeşte şi are loc o absorbţie a radiaţiei monadice, care se canalizează, se reorientează către alt univers. Retragerea din acest univers este urmată aproape simultan de deschiderea canalului propriu: propriu însemnând: de o vibraţie stabilită de coordonatori astfel încât să fie proporţională cu vibraţia monadei). El face simultan legătura cu calea către un alt univers material – Universul Astral sau Universul Cauzal.
Acelaşi fel de canal, care este propriu monadei întrupate pentru secundari şi centrali, se închide însă total pentru ei atunci când se finalizează ciclul de vieţi. Monada părăseşte definitiv Universul Spiritual Primar şi toate cele trei universuri însoţitoare ale acestuia (Fizic, Astral şi Cauzal).
Pentru spiritele primare, părăsirea de acest fel are loc numai la finalizarea unei trepte întregi de evoluţie, care poate dura câteva sute sau câteva mii de cicluri de vieţi – după treapta de evoluţie, după puterile monadelor din spirit. Primarii care nu au finalizat ciclul de destine locale se retrag după fiecare destin ori în Universul Astral, ori în Universul Cauzal (de vibraţia cea mai mare dintre universurile materiale), după cum le cere evoluţia. Secundarii şi centralii care nu au finalizat ciclul lor de destine locale se retrag de regulă în Universul Cauzal, doar dacă nu mai au sarcini de ajutor în Universul Astral, alături de cei pe care i-au ajutat şi în Universul Fizic.

Iată deci că există multe – şi de fapt mult mai multe particularităţi de întrupare decât cele enumerate foarte sumar mai sus. Cunoscându-le treptat, pe măsura creşterii vibraţiei planetare în mediul remodelat mereu de energiile noi, înţelegem că numai superficialitatea noastră ne determină să nu le luăm în considerare atunci când aflăm despre ele.

În continuare să avem în vedere faptul că există o proporţionalitate între derulările de destin şi deschiderile canalelor pentru fiecare monadă, pentru fiecare destin în parte. Vom vedea pe parcursul studiilor cum acest canal spiritual poate avea momente de lărgire sau de strâmtare, permiţând mai mult sau mai puţin un destin meandrat, cu bucle – numite în popor ocolişuri sau devieri – dar niciodată mai mult decât poate duce monada întrupată. Căci canalul însuşi este regulator, donator de energie pe vibraţia personală a monadei întrupate, precum şi stabilizator vibraţional din start, din curgerea energiilor radiante ale monadei către universul de întrupare.
Totuşi aceasta nu este o proporţionalitate aritmetică, matematică, un fel de regulă de trei simplă sau compusă. Trebuie să înţelegem că vieţile noastre nu se derulează nici liniar, de la o viaţă la alta derulându-se prin dezvoltarea volumică a activităţilor învăţate mecanic, de la o viaţă la alta. Fiecare viaţă în parte este o formă de dezvoltare a unei forţe monadice, apoi a alteia, după înclinaţiile speciale, personale pe care le prezintă aplicaţiile fiecărei forţe în parte. Urmează consolidările folosirii lor, în felul în care numai coordonatorii evoluţiiilor noastre ştiu unde să poziţioneze întrupatul pentru ca toate condiţiile de trai să dezvolte sau să consolideze judicios dezvoltarea forţelor sale, apoi şi aplicaţiile care îi folosesc: şi lui însuşi, şi societăţii din care face parte.
Există o proporţionalitate între forţele monadice, dar nu şi între toate vieţile pe o planetă, mecanic: dacă monada a trăit într-un anumit fel – musai să trăiască în alt fel la o dată fix aleasă. Datele de formare şi de folosire a canalelor de destin se formează astfel încât spiritele aşteaptă ele înseşi momentul potrivit pentru întrupare: chiar în canale pregătitoare pentru întrare în destin, în profunzimi speciale ale universurilor. Nu aşteaptă o dată anume, ci un moment în care toate destinele din societate să ruleze cât mai apropiat de necesităţile pentru care monadele sunt pregătite, fiecare după grupul spiritual din care face parte. Aşteaptă o anumită proporţionalitate între destinele generale ale societăţii, care acceptă devierile momentane, înţelege bine influenţele de biosistem şi cosmice care văluresc mereu lumea şi vibraţional, şi energetic.
Aceasta este deci un alt fel de proporţionalitate: căci evoluţiile noastre sunt coordonate – nu sunt fenomene întâmplătoare – şi ţin cont de vitezele diferite de trăire ale întrupaţilor, de manifestare cu volum şi viteze diferite, care formează un anumit timp de aşteptare din chiar din partea coordonatorilor de evoluţii. Nimic nu este mecanic în lumea noastră, nimic nu este pe fugă, nimic nu este lăsat la voia întâmplării.
Subtilităţile formării firelor de forţe monadice, subtilitatea formării destinelor, apoi a canalelor destinice, împletirea tuturor în grupuri spirituale de întrupare pot aduce, pot purta asemănări şi, cu siguranţă, există legături între ele şi cursurile de derulare ale tuturor celor care se întâlnesc într-o galaxie. Totul este de o complexitate cu totul specială. Cu atât mai mult cu cât pe Pământ, şi în jurul Pământului – întrupaţi cu corp fizic şi întrupaţi cu corp astral – sunt mult mai mulţi decât cele 7 miliarde de oameni pe care îi cunoaştem noi. Fiecare spirit aparţine unui grup spiritual, care face parte dintr-o împletire uriaşă : blocurile spirituale piramidale, a căror complexitate – oricât de uriaşă ni s-ar pare azi când le putem studia doar în linii generale, tot nu putem atinge poate nici 1% din complexitatea pe care o cunosc coordonatorii evoluţiilor noastre. De care însă vom deveni curând din ce în ce mai conştienţi, sub puterea pe care o primim de la energiile noi, putând să înţelegem derularea activităţilor tuturor spiritelor din aceste blocuri piramidale de evoluanţi în timpul evoluţiilor lor.

Cunoaşterea superficială a problematicii legate de vieţile anterioare poate conduce repede la confuzii grave. Iar o confuzie are efectul numit îndeobşte „al cozii de linguriţă”: dacă ţin o linguriţă în poziţie verticală pe masă şi o mişc uşor, mişcarea ei la bază este foarte mică, dar la vârf este foarte largă comparativ cu „rădăcina”, cu punctul de tangenţă cu masa. Dacă pe Pământ acceptăm confuziile cu seninătate, cu superficialitate, în locurile din univers de unde venim ele vor avea efecte mult mai mari, determinând ocuparea unui timp îndelungat pentru consolidarea unor manifestări care să echilibreze, să estompeze cele lăsate în urmă aici (teama, dispreţul, ale căror urme rămân). Suntem aici pentru a conştientiza cele pe care le-am desconsiderat în timpul vieţilor noastre, în toate trăirile din eternitatea vieţii noastre spirituale dar – aşa cum ni s-a tot spus – dacă conştientizăm cele pe care le avem personal de conştientizat în timpul vieţilor de aici, munca ulterioară de echilibrare va fi mult mai uşoară.
De aceea ar trebui să înţelegem şi să nu desconsiderăm confuziile, privindu-le superficial: unii ţin cont, îşi dau seama, alţii se încurcă între rădăcină, realitatea efectivă, şi metafora prezentării, întrucât nu au experienţa gândirii, nu au experienţa de a-şi folosi cunoaşterea, logica, deschiderea către adevăr, intuiţiile şi chiar viziunile mentale şi astrale.
Dar suntem aici pentru a învăţa…

Ca ultimă temă de discuţie pentru acest început de capitol, aş pune acum faptul că este întrucâtva corectă în linii mari prezentarea unui număr mic de vieţi anterioare – specific majorităţii oamenilor întrupaţi în acest moment pe Pământ. Aduc astfel în discuţie din nou confuzia „citirii” vieţilor proprii laolaltă cu cele ale fraţilor de spirit. Foarte multe vieţi, una după alta, au avut numai:
- rezidenţii umani, care nu s-au întrupat în perioada scursă de la ultima glaciaţiune decât o dată sau de două ori, sub protecţii deosebite, pentru a nu pierde contactul cu întrupările;
- ajutătorii tuturor grupurilor spirituale – adică doar o mică parte din ajutătorii primari: cei veniţi din întrupările comune, galactice şi toţi secundarii, ajutătorii tuturor evoluanţilor primari. Toţi aceştia au cicluri foarte lungi de destine, între 60 (galacticii) şi 30 de vieţi (secundarii, dar vieţi foarte lungi în periada mentală a omenirii, astfel încât suma trăirilor lor este mult mai îndelungată decât aceea a trăirilor primarilor galactici). Toate astfel de vieţi sunt petrecute şi ele sub protecţii – dar alte feluri de protecţii decât rezidenţii, derulate în marginea societăţilor formate de marile blocuri spirituale piramidale.

Chiar şi aşa, cu toate lacunele şi confuziile lor, astfel de prezentări au darul de a sensibiliza oamenii cu privire la multele adevăruri până acum ocultate, ascunse de-a lungul timpului. Treptat vom ajunge să le conştientizăm importanţa, frumuseţea, înţelegerile pe care le-am căpătat de-a lungul lor, precum şi importanţa uriaşă pe care o au toate cele trăite aici pentru o lungă perioadă de timp al evoluţiilor noastre, în continuare.

Subiectul vieţilor anterioare este vast; chiar acest aspect, al determinării aritmetice a vieţilor anterioare este un subiect care nu se poate finaliza doar cu aceste câteva idei sumare.
Nu doresc să construiesc încredinţări privind existenţa lor, ci doar să prezint aceste aspecte celor care au deja această încredinţare. Dacă şi alţii sunt curioşi sau dornici să înţeleagă aceste aspecte, sunt bineveniţi – însă nu doresc niciodată să fac polemici sau să răspund altor încredinţări, comparându-le cu cele proprii.
Recomand tuturor celor care au încredinţarea organizării eternităţii vieţii monadice în file numite vieţi, destinate învăţăturilor, aplicaţiilor, consolidărilor şi dezvoltărilor infinite şi derulate în mijlocul unor condiţii create special pentru derularea lor, să nu intre în polemici pe teme spirituale de acest fel, eventual propun să reflectăm asupra unei formulări care mie mi-a plăcut mult, al unei prietene care nu credea până la un moment dat în reîncarnare, dar care şi-a pus problema dintr-un punct de vedere inteligent, cred eu: “Noi credem că Dumnezeu a creat spiritul odată cu naşterea pe Pământ, dar nu văd de ce nu ar fi creat spiritul înainte, precum şi modalităţile de încarnare pentru învăţături, iar eternitatea vieţii spiritului să cuprindă diverse pagini de experienţă de-a lungul şi de-a latul lumilor create tot de El… Practic mi s-ar părea normal să venim din eternitate şi să mergem mai departe în eternitate…”
Este doar un exemplu de gândire…
Care m-a determinat şi pe mine să reflectez asupra lui…

Vom continua cu alte câteva idei în articolul următor, apoi vom mai discuta ceva aspecte generale ale derulării ciclurilor de vieţi – file ale eternităţii spiritelor în universurile create special pentru ele.
Secţiunea STUDII ISTORICE deja prezintă dezbateri – şi o va face probabil ani de-a rândul de acum încolo – privind filele istoriei societăţilor umane privite prin prisma unui călător pe aripile vieţilor sale pământene…

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
Întrebare: De ce ajutătorii trebuie să introducă noutățile chiar din felul de a se manifesta al celor ajutați?

Răspuns:Ajutorul se învaţă a se oferi în modul cel mai eficient prin întrupare în preajma celui/celor ajutaţi:– din întrupare astrală: adică întrupare cu sistem corporal cu corp astral de manifestare curentă,…

Atenționările îngerilor noștri

Este adevărat că această postare apare ca urmare a prezentării unui caz concret actual: cineva care vede deseori peste zi cifre repetitive, de genul: ora 13:13, 21:21; număr de maşină 1616, etc.Nu este singurul mesaj care a ajuns la mine şi nu…

Dictionar