01. Diverse studii

Atenționările îngerilor noștri

Este adevărat că această postare apare ca urmare a prezentării unui caz concret actual: cineva care vede deseori peste zi cifre repetitive, de genul: ora 13:13, 21:21; număr de maşină 1616, etc.
Nu este singurul mesaj care a ajuns la mine şi nu este singura persoană care crede că este vorba despre un mesaj, dar nu înţelege natura acestuia.

Pentru exemplificare, să adaug aici şi povestea complexă a vieţii mele, din acest punct de vedere, pentru care am primit îndrumare spre înţelegere la vremea potrivită.
În urmă cu aproape 40 de ani, eu însămi mă pregăteam pentru bacalaureat şi îmi doream din tot sufletul să pot urma studii cu caracter filologic, şi nicidecum economic, aşa cum mă îndruma familia. Nu eram de loc convinsă de ceea ce aveam să fac în continuare şi ceream, copilăreşte, “un semn” de la Dumnezeu. Semnele veneau, dar de ele aveam să-mi dau seama mult mai târziu. La început totul s-a petrecut sub aceeaşi formă ca şi cea prezentată la început, privirea căzându-mi repetitiv pe cifra 7, pentru ca în final să înţeleg multiplele sensuri ale acestui tip de mesaj-ajutor, odată cu biletele pe care le-am tras la probele orale de bacalaureat la examenele oral: nr. 7 (lb. română), nr. 17 (biologie) şi nr. 27 (matematică: aveam dreptul să refuz o dată, dar pentru că fulgerător am văzut seria celor 3 cifre la cele 3 examene, nu am respins, ci am mers mai departe, într-o inspiraţie de înţelegere cât se poate de clară).
Însuşi şeful comisiei de bacalaureat a insistat să urmez filologia, ajungând să o roage pe mama mea să revină asupra hotărârii de a urma A.S.E., dar de data aceasta chiar eu am liniştit situaţia, cu respectul şi mulţumirile de rigoare, căci înţelesesem că este un rost pentru care era bine că lucrurile stăteau aşa şi nu altfel. Nu înţelegeam clar de ce, dar ştiam clar că voi înţelege acest lucru cândva…
De fapt aşa a şi fost…
Să mai spun, cu toată modestia, că la A.S.E. am intrat pe locul 7, cu media … 9,27 … Chiar mă simţeam încurajată, şi m-am gândit de-a lungul primului an că poate chiar aveam nevoie de această încurajare,căci mi s-a părut extrem de greu, de anost, de neinteresant…
Dumnezeu chiar avea un plan cu mine…

Abia în anii ’90, când am început să scriu despre o mulţime de subiecte privind evoluţiile, elementele de energetică planetară, zeci şi zeci de studii ale istoriei străvechi a omenirii, studii asupra vestigiilor moştenite de la strămoşii poporului român dar şi ale altor popoare, alte studii contemporane – un material uriaş pe care ştiam că doar îl puteam începe, urmând ca restul vieţii să-l petrec scriind: mi-am dat seama că Dumnezeu a vrut să cunosc matematica, fizica, chimia, biologia, la fel ca şi istoria, geografia, artele, literatura – ca fundament spiritual complex pentru tot ceea ce aveam de studiat şi de scris. Mi s- cultivat dragostea de citit, dragostea pentru analize literare, pentru arte, pentru istorie, pentru filozofie – în paralel cu studiul (chiar dacă superficial) al matematicilor (cel puţin matematicile superioare m-au fascinat de-a dreptul). Aveam de asemenea, ca urmare a unui serviciu epuizant, dar interesant, antrenant, o experienţă destul de înaintată în organizarea unui volum uriaş de documentaţie pentru o lucrare financiar-contabilă deosebit de complexă, pe care o dusesem singură timp de 10 ani şi care îmi crease obişnuinţe de organizare, sintetizare, analiză şi corelarea (armonizarea !!!) tuturor informaţiilor de cercetare, proiectare, execuţie, pregătirea producţiei, derulare contractuală, desfacere, urmărire financiar-contabilă. Toate aveau să-mi fie de un real folos pentru armonizarea (corelarea) cunoaşterilor macro-, şi micro-universice, înţelegerea complexităţii armoniilor universurilor care se deschid mereu în faţa ochilor mei recunoscători în faţa divinităţii…
Am înţeles ca urmare a gestionării unui întreg patrimoniu de uzină, diferenţa uriaşă între trăirea umană prin remodelare – străveche – şi trirea umană prin acumulare – dezvoltată după ultima glaciaţiune. Iar de aici un adevărat lung cortegiu de înţelegeri ale materialităţii în mijlocul cărei trăim. Şi pe care, în loc s-o echilibrăm şi s-o dezvoltăm armonios – o dispreţuim sau o dezvoltăm, o acaparăm fără control propriu, fără demnitatea de a trăi moderat şi echilibrat într-un univers care de fapt asta aşteaptă de la noi…
Însă acum ştiu bine că, urmare a trăirilor pe care le avem acum, aici, devenim din ce în ce mai profund conştienţi de această stare, pe care o vom dezvolta mereu, liniştiţi şi răbdători, de-a lungul evoluţiilor noastre viitoare.

Analiza care urmează este rodul îndrumărilor îngerului care veghează dintotdeauna asupra mea.

În primul rând este necesar să fie precizat faptul că fiecare om ar avea nevoie de astfel de pătrunderi: să înţeleagă şi să fie conştient că asemenea evenimente repetitive sunt rodul unor mesaje care ar trebui să fie conştientizate într-un mod mult mai serios decât sunt ele la ora actuală, pe Pământ, de către spiritele umane. Însă societatea nu îndrumă omul să-şi formeze înţelegere pentru asemenea atenţii, aprofundări, mai ales pentru cei care au destin complex de ajutător: secundarii, dar şi primarii galactici, căci ei vor rămâne în majoritate pe Pământ. Şi vor avea mult de muncă cu rezidenţii, pentru ca ei să înţeleagă absolut toate „ştiinţele exacte” pe care le vor aprofunda, la rândul lor, în viitorul apropiat al evoluţiilor lor (se va studia elementul de dicţionar „Spirite rezidente” .
Concret, asemenea cifre, cu semnificaţia lor profundă, aduc în sufletul nostru necesitatea conştientizării armoniilor, proporţionalităţilor, funcţiilor aflate în faze diferite de necesităţi de interacţiune: nu numai la nivelul creaţiei materiale, aşa cum o folosim azi chiar fără să ştim bine ce înseamnă matematica, fizica sau chimia în planul profund al creaţiei universice, ci şi în raporturile dintre radiaţiile monadice/spirituale şi corporalitatea corespunzătoare lor, în funcţie de condiţiile planetare. Vin la rând apoi proporţionalităţile în care se derulează acţiunile spiritelor, comparativ cu mediul ambiant: cu densităţile aerului, apelor, biosistemul cu speciile lui, apoi – la nivele energetice profunde: înţelegerile proporţiilor matriceale planetare, stelare, galactice…
Este o lume aproape cu totul străină oamenilor azi…
Toate acestea necesită măcar intrarea pe conştientizarea lor, la un moment dat al uneia dintre vieţile din etapa de vibraţie planetară joasă, sau – pentru unii evoluanţi pe Pământ – în mai multe puncte ale diverselor subetape ale acestei etape: intuitivă cum am numit-o, marcându-i astfel caracteristica cea mai importantă din punct de vedere omenesc.
Atenţia cade omului pe acţiuni în viaţa curentă: omul poate să facă chiar şi o meserie bazată pe cifre, dar el nu le consideră decât o simplă modalitate de a câştiga nişte bani pentru derularea vieţii sale şi a familiei sale. Practic le poate folosi toată ziua, dar nu le oferă atenţie – aşa cum poate spăla zilnic vase, dar se poate lipsi cu plăcere de ceea ce numeşte omul „corvoadă”: obligativitate – pe care nu o poate înlătura să facă altceva care i-ar face infinit mai multă plăcere, care ar considera a-i fi mult mai util…
… Şi lucrurile nu stau de loc aşa. Omul nu este obligat să cunoască regulile proporţiilor universale acum, nici să conştientizeze faptul că la origine, dar şi ca efect final ele sunt exact acest lucru, şi de o importanţă vitală pentru orice întrupaţi. Dar este uneori necesar, în anumite etape de evoluţie spirituală personală, să le folosească pe toate cu drag chiar, evenimentele vieţii omeneşti fiind de fapt unelte prin care spiritul poate să fie ajutat să înainteze în evoluţii, dar poate să ajute şi el însuşi pe alţii, la rândul său. Astfel se petrec lucrurile cu toate activităţile umane, dar acum discutăm în mod expres de însemnătatea cifrelor. Vom discuta despre cifre, cândva, aşa cum se poate discuta despre litere, despre care putem spune că le folosim – dar nu le conştientizăm importanţa lor în sine, nu numai pentru formarea cuvintelor, pentru comunicare şi importanţa lor în relaţionare. Nici eu nu am privit lucrurile în acest fel, până când nu am făcut un curs de sermoterapie (deschiderea conştientizării de acest fel) şi apoi până când nu am făcut prima iniţiere în reiki (consolidarea înţelegerii).
Atenţia noastră porneşte din subconştient – subconştientul nostru fiind o adevărată Cenuşăreasă atât de puţin înţeleasă azi – acolo unde sunt „sădite”, şi bine pregătite, sarcinile noastre de destin, cu o multitudine de amănunte care doar în timp ajung să fie conştientizate. Şi foarte rar să fie repede puse cap la cap pentru a conduce la o înţelegere clară asupra unor asemenea lucruri. La nivelul conştientului, atenţia cade astfel pe lucruri care au o nuanţă de particularitate – aşa cum este cazul doamnei de la care am pornit expunerea. Ea nu are numai tema cifrică de oferit atenţie în viaţa sa, ci şi alte câteva teme, pe care le va descoperi cu timpul, care se trag din acest accent de atenţie, conştientizând faptul că orice lucru care pare la început oarecum derizoriu – de fapt are o însemnătate uriaşă pentru purtătorul de sarcină.
Însă este de consemnat faptul că toate aceste lucruri vor fi reluate în condiţii de conştientizare puternică de către cei care au privilegiul să lucreze într-o asemenea companie nu numai deosebită – cum este biosistemul şi societatea omenească actuaă – ci şi necesitatea de a aprofunda fiecare element pe lângă care au trecut cu neştiută superficialitate în viaţă.

Viaţa terestră are o multitudine de elemente pe care omul le tratează cu oarecare indiferenţă. Diferenţa constă în faptul că nu se cunosc sensurile înalte ale gesturilor, activităţilor, emoţiilor, gândirilor, înţelegerilor noastre de fiecare clipă. De fapt nu este necesar să se facă acum, încă, ştiinţe exacte de mare anvergură, ci numai să dăm importanţă tuturor celor care ne umplu viaţa, să conştientizăm bine importanţa tuturor şi, concret pentru cazul nostru: a cifrelor în „economia” cunoaşterilor umane de acum, importanţă de care omul se detaşează mult în această perioadă doar intuitivă.
Tocmai importanţa oferită fiecărui lucru în parte distruge dezordinea şi mai ales neliniştea omului – lucruri care formează un fel de „pat”, de fundament pentru viaţa lui. Şi efectele benefice nu vor întârzia de loc să apară.
Iar acest lucru nu trebuie să mire pe nimeni, în sensul de a rămâne ceva „neterminat” în acest ciclu de vieţi pământene. O asemenea obligativitate, după cum credem de regulă acum, nu este de loc compatibilă cu eternitatea evoluţiilor noastre. Lucrurile sunt mult mai complexe decât le privim noi azi.
Pe de altă parte, un astfel de ciclu de vieţi aşa cum trăim noi azi, pe Pământ, este unul dintre rarele cicluri care are rolul de a crea doar conştienţa modului în care spiritul se comportă la nivele ale universului de vibraţia joasă+aglomeraţie planetară foarte mare, în diversitate uriaşă de spirite, de evoluţii foarte diferite unele de altele – comparativ cu manifestările de foarte înaltă conştiinţă de la nivele înalte de vibraţie. Iar acest lucru este deosebit de important pentru ca spiritele să nu mai fugă de aglomeraţie şi de complexitatea ca atare, ci să le accepte la oricare nivel de vibraţie a universului. Treptat ele se vor obişnui cu aglomeraţia spirituală, cu aglomeraţii din ce în ce mai mari chiar şi la nivele înalte de vibraţie, unde de fapt s-a mai manifestat acest fel de fugă, în evoluţiile progresive mereu noi, mereu de o complexitate crescută. Acolo, la nivele mai înalte, spiritele care se confruntă cu aşa ceva au avut condiţii de fugă, în mulţimea galaxiilor în care puteau trăi, condiţii de retragere din frică, panică: însă atitudinea lor a fost frumoasă, altruistă, atentă spre a nu produce dezechilibre cosmice sau sociale. Dar apoi au fost conştientizate motivele ascunse ale celor manifestate şi s-a ivit astfel necesitatea de a schimba această atitudine, chiar din rădăcina ei de la nivelele începuturilor evoluţiilor spirituale.
Este numai un exemplu, dar pe parcursul studiilor voi avea în vedere să arăt multe elemente care s-au putut manifesta foarte vag, subtil, în vremurile pământene chiar – nu numai în locuri de înaltă vibraţie a universului – şi care au dat naştere la manifestări grosiere când vibraţia planetară s-a diminuat foarte mult.

Matematica – dar şi sinteza literară, aşa după cum vom vedea, obişnuieşte omul – spiritul creator conştient universalizat şi înaintat – chiar din societatea sa să accepte ideea în sine de “mulţime”, de aglomeraţie, să accepte apoi spre uşurare ideea de sortare, de a găsi legături între grupuri, de a înţelege ce este ordonarea, sinteza, formularea şi formula, de a face loc diverselor înţelegeri privind abundenţa materială şi în final – nematerială: de a accepta la început doar o parte din ea – aceea grosieră, la nivelele de vibraţie cele mai joase, apoi treptat, la nivele de vibraţie care urcă pe măsura creşterii puterii energetice a spiritelor, să accepte elemente din ce în ce mai subtile, pe care la început nu le-a perceput, la începuturile evoluţiilor, când vibraţiile sunt cele mai joase. Când spiritul va reuşi treptat să sistematizeze, şi apoi să gestioneze mulţimea, în condiţiile celei mai joase vibraţii dintr-un anumit punct universic: adică în cele mai grele condiţii pentru sine, o va face din ce în ce mai bine şi din ce în ce mai uşor, mai abil, mai flexibil, din ce în ce mai repede şi la nivel de vibraţie joasă, dar şi la toate nivelele de vibraţie, până la cel specific punctului de evoluţie progresivă în care a ajuns în evoluţia sa, acasă la el, acolo de unde vine.
Acesta este motivul principal pentru care pe de o parte sunt atât de multe blocuri spirituale piramidale şi nepiramidale pe Pământ, pe o planetă atât de mică cum este Pământul. Iar pe de altă parte aici apare motivul pentru care, la nivelele cele mai joase de vibraţie planetară, creaţia materială şi gestionarea ei se face prin acumulare materială – iar în etapele de vibraţie înaltă din acelaşi punct universic (adică de pe Pământ) ea se face prin simplificare: înlocuire prin dematerializarea celor vechi,create anterior sau remodelarea creaţiei materiale, realizată anterior. Sunt blocuri spirituale, grupuri spirituale care cunosc în amănunte din ce în ce mai multe şi profunde, subtile astfel, gestionarea multului material: materiale pentru creaţie şi creaţie materială propriu zisă, precum şi a mulţimilor de întrupaţi (oameni, animale,plante): de la folosirea în interes personal, individual, la folosirea minimală în asemenea fel şi maximă în mod altruist, pentru protecţia vieţii şi învăţătura moderaţiei de creaţie. Şi toate acestea în condiţiile unor rezerve naturale materiale limitate, dar necesare tututror: şi oamenilor, şi vegetaţiei, şi animalelor sau altor întrupaţi independenţi de pe planetă.
Iar pe de altă parte există şi în multe blocuri spirituale grupări întrupate pe Pământ ca oameni, care nu cunosc bine asemenea lucruri la nivele joase de vibraţie, care se confruntă astfel cu foarte puţine cunoştinţe în viaţa lor de întrupat. De aceea nu pot înţelege la început decât să folosească totul: resurse materiale, vegetale, animale şi umane doar în interes personal, ca protecţie a vieţii proprii şi a celor din acelaşi grup spiritual propriu. Dar ele au evoluţie suficient de multă pentru a-şi da seama că, la un moment dat al evoluţiei lor, al trăirilor la nivele mai joase de vibraţie decât cele la care au ajuns în evoluţiile lor progresive, nu au “scăpat” de viaţa în condiţii grele, că le trebuie multă muncă pentru a reduce treptat diferenţele dintre atitudinile şi comportamentul lor la nivele de vibraţie universică diametral opuse.
Evoluţiile noastre, coordonate de monade foarte evoluate, doar ne lasă să acumulăm o vreme energie, putere şi experienţă în folosirea lor, astfel încât la un moment dat să putem discerne cu mult mai multă uşurinţă, mai ales rapid şi cu rezutate din ce în ce mai extinse la întreaga experienţă acumulată: între a ne lipsi de cunoaştere pentru motivul că ar fi mult şi greu, sau ne-necesar, sau că nu am avea acces la cunoaşterea Creaţiei Creatorului Suprem – comparativ cu a învăţa permanent cum să sintetizăm, cum să corelăm cunoaşterile de pretutindeni şi cum să le adaptăm mereu la locuri noi, la experienţe noi, la relaţiile cu noi grupuri spirituale cu care venim mereu în contact, de-a lungul eternităţii vieţii noastre de monadă. La început suntem ajutaţi şi coordonaţi pentru asimilarea învăţăturilor mereu noi, apoi devenim noi înşine ajutători înaintaţi şi dintr-un anume moment ale evoluţiilor noastre – devenim noi înşine coordonatori al evoluţiilor semenilor noştri, dar şi ale noastre proprii alături de toţi cei ajutaţi, în cadrul unor complexităţi evolutive din ce în ce mai subtile, mai profunde.

O PRIMĂ CONCLUZIE…
…Şi spun “primă” – căci vom relua această temă pe parcursului timpului, abordând şi atenţionările de acest fel, dar şi altele, în scopul înţelegerii complexităţii vieţii pe care o trăim. Chiar dacă nu avem cu toţii sarcina să abordăm direct această complexitate, în aceste timpuri cu vibraţie planetară joasă, aşa cum este situaţia în acest loc din univers, avem sarcina de a percepe şi de a accepta faptul că trăim în mijlocul unor evenimente planetare cu totul speciale – chiar dacă pe majoritatea oamenilor nu îi mulţumesc sub multe aspecte. Vom accepta că trăim în mijlocul unor armonii planetare şi cosmice cu totul excepţionale, pe care le intuim fără să le percepem cu senzorii trupului nostru. Iar când spun “armonii” mulţi oameni se opresc la înţelesul “armonios” căruia îi oferă aspectul de frumos, efectul de liniştire a sufletului nostru, de neagresiune, de blândeţe, armonizat cu starea de linişte interioară a omului care trăieşte în pace cu sine însuşi şi cu desfăşurările din jurul său – chiar dacă asemenea trăiri sunt momentane: vin şi trec repede.
Dar ar trebui să înţelegem că acesta este numai un singur aspect – acela al vizibilului trupesc şi al simţirii generale emoţionale pe care o avem uneori, şi care ne odihneşte de greutăţile vieţii. Când cele pe care le avem de trăit sunt acceptate, iar greutăţile de azi devin necesităţi de acţiuni pe care le facem cu înţelegere şi dăruire, începem să conştientizăm, sub imperiul energiilor care nu se mai disipează prin stări de nervozitate, pe revolte şi pulsiuni excesive (agresive sau dimpotrivă, explosiv-pozitive) felul în care armoniile planetare şi cosmice cuprind o Creaţie divină reală, perceptibilă, inteligibilă: şi sub aspectul înţelegerii necesităţii ei, şi sub aspectul înţelegerii funcţiunilor şi remodelărilor ei de către înşişi Creatorii ei, în funcţie de cerinţele evoluţiilor noastre. Căci pentru noi este realizată, pentru a ne ajuta să desfăşurăm evoluţiile noastre, aşa cum şi noi vom crea cândva, pentru a ajuta evoluţiile altor generaţii de monade care vor intra în viitor în evoluţii.
De altfel cred că este necesar să discutăm asupra suficienţei de care dăm uneori dovadă, crezând că ceea ce azi (temporar, adică) nu percepem noi, oamenii – nici nu există; că a crede că ar exista mai mult decât atât nu este compatibil cu necesitatea de a fi “nematerialist” şi multe asemenea atitudini dispreţuitoare. A venit timpul să înţelegem că viitorul nu este unul lipsit de cunoaştere, de comunicare, de dezvoltare a relaţiilor dintre oameni şi ajutătorii lor astrali, dimensionali, angelici şi coordonatori de evoluţii. Dimpotrivă, va creşte imens ponderea activităţilor noastre de cercetare sub directa şi permanenta lor îndrumare directă. Treptat, dar imediat, chiar din întrupările noastre viitoare (pentru cei care vor rămâne pe Pământ în continuare) vom înţelege faptul că fără un astfel de ajutor, pe care azi îl cunoaştem prea puţin şi îl acceptăm doar în formele sale cele mai reduse, nu vom putea trăi într-o lume care se va schimba radical: şi nicidecum sub aspectul asimilării unor tehnologii noi, ci prin renunţarea totală la o industrie bazată pe tehnologie şi revenirea la creaţia materială fundamanetală, prin materializarea directă din aerul planetar şi dematerializarea /remodelarea creaţiei materiale anterior realizată.
În acest context, înţelegerea proporţiilor, în sensul de armonii cosmic-planetare, va fi definitiv acceptată ca fiind fundamentul vieţii şi activităţii umane în continuare. Pentru că numai … atenţie mare… numai cunoscându-le profund, în întreaga lor complexitate pământeană, vom putea desfăşura o activitate pe care azi nici nu acceptăm măcar că ar fi putut fi, că ar fi în continuare o activitate umană.
Stă drept dovadă neacceptarea noastră că toate vestigiile pe care le considerăm ca fiind realizate de civilizaţii extraterestre, nu sunt realizate decât de către strămoşii noştri… Cărora asfel ar trebui să le acordăm o consideraţie mult mai mare şi un respect mult mai profund…
Şi vom înţelege chiar acum toate acestea: vom înţelege că nu le acceptăm în continuare, vom înţelege că atenţia ne zboară la orice altceva, căci ni se pare multora totul imposibil, sau chiar neinteresant tocmai pentru că nu este vorba despre extratereştrii…

Vom înţelege că numere ca: 3 sau 7 – numite de noi azi “numere sfinte” sunt neschimbabile în întruparea spiritelor sau în creaţia dimensiunilor structurale paralele ale universului şi nu numai atât. Voia dumnezeiască nu este ceva asemănător bunul plac egoist al omului (care spune de multe ori în viaţa sa: „Iacă aşa vreau eu!”), ci are raţiuni extrem de clare, pentru pământeni doar, căci în alte locuri din galaxie, altele pot fi „numere sfinte”. Dacă rămânem în domeniul corpurilor noastre, să reţinem că 3=media structurilor corporale (subcorpuri) pentru fiecare corp fluidic de activitate umană în parte (adică la corpurile: astral, mental şi cauzal), unde 7 este obligatoriu existenţial pentru un sistem corporal uman de bază, indiferent de rasă corporală sau de evoluţie spirituală a întrupatului. Doar peste aceste 7 corpuri (fizic şi fluidice ajutătoare: eteric, astral, mental, cauzal, spiritual şi dumnezeiesc) se adaugă alte corpuri ajutătoare, în funcţie de necesităţile de destin ale monadei întrupate: 8 corpuri principale (cu subdiviziuni în funcţie de sarcinile de destin) pentru arhetipurile ajutătoare (arhetipuri de generaţia I şi II – dar se întrupează în mijlocul primarilor, cum este cazul pe Pământ, numai după terminarea primei trepte arhetipale) care se învaţă cu folosirea unor energii de vibraţii mai înalte decât corpurile de vibraţia cea mai înaltă a evoluanţilor primari (corpurile dumnezeieşti sau atmice) şi 9 corpuri principale (cu subdiviziuni în funcţie de sarcinile de destin) pentru arhetipurile învăţătoare şi cele galactice (de generaţia III şi IV).
Vom înţelege treptat ce înseamnă armonizarea elementelor matriceale galactice cu galaxiile din jur, cu structurile marilor bariere interzonale şi intersubzonale, cu punctele de deschidere ale dimensiunilor (straturilor) structurale paralele ale universului nostru, cu cele de deschidere ale universului spiralat de canalizare a radiaţiilor spiritelor care se întrupează în universurile materiale, şi multe alte elemente pe care le vom percepe şi înţelege treptat. Toate având implicaţii directe şi profunde în viaţa noastră pământeană.
Pe scurt, vom înţelege că asemenea armonii cosmice cuprind şi formează, remodelează continuu universul nostru, în moduri pe care abia acum începem să le conştientizăm şi să le înţelegem.
Iar evoluţiile viitoare ne vor îmbogăţi mult experienţa, cuprinzând efecte deosebite ale unor asemenea conştientizări pământene: la diverse nivele ale universului, în alte universuri.
Răbdare şi multă atenţie doar să avem…

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
Întrebare: De ce ajutătorii trebuie să introducă noutățile chiar din felul de a se manifesta al celor ajutați?

Răspuns:Ajutorul se învaţă a se oferi în modul cel mai eficient prin întrupare în preajma celui/celor ajutaţi:– din întrupare astrală: adică întrupare cu sistem corporal cu corp astral de manifestare curentă,…

Poziția mea față de prezentarea actuală a istoriei poporului român

Răspund pe scurt la o serie de întrebări care mi s-au pus, cerând să-mi precizez poziţia faţă de cele care se scriu acum, în presă, pe diverse motoare de socializare (bloguri, siteuri, facebook) cu privire la originile poporului…

Dictionar