2. MADRIT: În mijlocul saurienilor

03. Viața lui Madrit (2): Generalități despre evoluțiile preliminare

(Se va studia elementul de dicţionar Evoluţii preliminare ).

Poate să existe o reţinere la început pentru a se numi „oameni” aceste creaturi, deşi aveau alură umană: cap asemănător celui uman, membre superioare adaptate apucării, membre inferioare adaptate mersului biped, coloana vertebrală verticală. Toate celelalte amănunte ale manifestărilor lor, precum şi ale societăţii realizate de ei nu formează decât reţineri privind numirea lor ca oameni. Rămâne încredinţat însă că ar fi strămoşii oamenilor de pe Pământ doar dacă cercetătorul crede că oamenii se trag din animale, iar trecerea de la animal la om s-a realizat aici, pe Pământ.
Reţinerea însă se poate accentua chiar de la început, dacă cercetătorul a trecut repede în revistă societăţile umane ulterioare, la o perioadă relativ scurtă de timp după derularea acestor evenimente. Civilizaţii de un rafinament cu totul deosebit, cu totul special chiar şi pentru noi, oamenii de azi, erau deja în creaţie pe pământurile Lemuriei şi aveau să se extindă mult, în condiţiile în care saurienii aveau să se retragă de pe Pământ, în cea mai mare parte. Vom vedea că aceia pot fi numiţi oameni, cu adevărat. Cosocietarii lui Madrit pot fi numiţi saurieni fără discuţie, pot fi numiţi înaintaşi saurieni. Evoluţiile lor nu au continuat pe Pământ, astfel încât în studiile prezente nu este cazul să avansăm în amănunte foarte multe privind viaţa lor pe Pământ.
Madrit s-a născut într-o societate mică, cu aspect foarte primitiv; dar oricât de primitivi ar fi fost, cosocietarii săi aveau un pronunţat simţ al orientării şi o intuiţie foarte bună. Ei denumeau locul unde trăiau după cum simţeau, şi intuiau corect: Mî, ca un murmur, ceva între Mî şi Mu. Simţeau murmurul din interiorul pământurilor pe care trăiau şi îl auzeau clar, când şi când. Structura corpurilor semenilor lui Madrit – şi ale sale, asemenea lor – determina un fel de grai, format din tot felul de grohăituri, venite din fundul gâtlejului. Acest grai nu avea nicidecum diversitatea sunetelor pe care omul le poate emite şi pe care îl numeşte azi „limbaj”. Dar era ceva orientativ în înţelegerea generală a micii societăţi, putând să formuleze o astfel de denumire, un indicativ al pământurilor unde veneau, pe perioade relativ mari de timp, pentru a dura o societate comună, cu protecţii pentru puii sau copiii lor.
Din cunoaşterea pe care o avem azi, ştim despre locurile pe care unii le-au numit Ţara Mu, alţii – Lemuria. Studiul cunoaşterilor străvechi demonstrează că amândouă aceste denumiri sunt corecte, fiecare în felul ei: exista în străvechimi un continent – iniţial de mare întindere, înainte ca el să fie fragmentat de intensele activităţi telurice din această zonă a planetei – care s-a numit Mu (pe care francezii l-au numit Lemuria). Ceea ce a rămas cu timpul din acest continent, după consecutive fragmentări, a fost Ţara (ţinutul, insula, pământul mic) Mu: omul a păstrat deosebirea dintre întinderea originară şi pământurile care au mai rămas la un moment dat, marcând atent şi originea, provenienţa lor, dintr-un pământ mai larg, mai întins, devenit în timp numai un „pământ mic”: o insulă. Nu s-a modificat codul (denumirea) originară a locurilor, şi ele ne şoptesc ceva din esenţa lor străveche: peste milenii ajunge la noi, prin intuiţii rămase puternice – chiar dacă neconştientizate ca atare de mulţi oameni – şi determină încredinţarea că a existat ceva pe locurile unde acum doar valurile oceanului murmură resturile simfoniei de demult…
Este cât se poate de clar că Madrit nu făcea parte însă, ca evoluant, din poporul saurian. După aspectul lor şi al aşezării lor se putea lesne observa că majoritatea cosocietarilor săi erau spirite întrupate cu o experienţă mult mai mică de manifestare. Cu toate acestea, erau spiritele cele mai evoluate ale saurienilor, înaintaşii poporului lor spiritual. Erau primii din poporul lor care îşi terminaseră sarcinile pe Pământ, în corpuri sauriene: primii care puteau face în continuare evoluţii puţin mai înaintate decât semenii lor, cu activităţi pregătitoare pentru trecerea la evoluţiile lor superioare. Evoluţia saurienilor a cuprins deopotrivă şi trăiri în corpuri terestre, şi trăiri în corpuri acvatice, de aceea înaintaşii au putut face faţă cu uşurinţă unor asemenea sarcini de trăire în ambele medii, de data această chiar în cadrul aceluiaşi destin. Semenii lui Madrit erau creaturi amfibii, dar funcţionarea în egală măsură a corpurilor şi în mediul acvatic, şi în mediul terestru nu le era oferită pentru a face neapărat o legătură cu saurienii care trăiau şi în mediu acvatic, şi în cel terestru, pentru a le consolida trăirile de acest fel. Viaţa în mediul acvatic era o formă de uşurare a trăirilor, în condiţii în care viaţa terestră în imperiul ploilor i-ar fi obosit şi le-ar fi diminuat puterea de a face faţă altor sarcini de destin. În fond, cu toţii trăiseră în toate mediile, inclusiv în mediul aerian – posibilitate pe care cosocietarii lui Madrit nu o aveau. Nu aveau nevoie de zbor acum: sarcinile lor de destin erau diferite şi subtile, comparativ cu cele de până atunci. Tocmai de aceea, pentru a nu-şi influenţa semenii, aveau condiţii de trai departe de ei, în retragere, în două forme diferite de mediu. Când vibraţia planetară era puţin mai înaltă (vreme călduroasă) trăiau pe uscat, dezvoltând elemente de creaţie materială şi relaţii extinse între membrii comunităţii lor. Iar în perioadele ritmurilor planetare în care vibraţia era uşor mai scăzută, determinând un timp ploios, trăiau în apele din apropierea ţărmurilor: odihnindu-se după greutăţile îndurate în perioada anterioară.
Învăţăturile popoarelor spirituale merg în primele lor faze prin intermediul înaintaşilor lor: spiritele cu puterea şi viteza de pătrundere cea mai mare dintre toţi fraţii din popor. În cazul popoarelor spirituale înaintate în evoluţii, înaintaşii poporului spiritual merg pe o altă planetă pentru o evoluţie preliminară, înainte de evoluţiile propriu zise care prezintă suma necesităţilor care le-ar trebui tuturor pentru evoluţiile viitoare. Cunosc astfel în linii mari noi feluri de trăire înaintată, alături de popoarele locului – gazdele lor, care le sunt ajutători imediaţi, de la care primesc şi exemplu şi ajutor. Apoi se reîntorc pe planeta lor de rezidenţă şi oferă experienţa nouă fraţilor rămaşi acasă pentru a-şi finaliza şi ei evoluţiile.
În cazul popoarelor care nu sunt atât de avansate încât să reziste la călătorii interstelare, la acomodări îndelungi în corpuri spirituale, astrale şi apoi fizice în condiţii noi, înaintaşii lor se nasc în locuri retrase de pe aceeaşi planetă pe care au făcut evoluţia lor rezidentă şi, sub protecţia ajutătorilor cei mai puternici ai poporului lor, efectuează evoluţii scurte în condiţii asemănătoare celor cu care se vor confrunta pe planeta următoare a evoluțiilor lor. Vor folosi corpuri realizate de ajutătorii lor – astrali şi dimensionali, pregătite din timp, urmărind cu atenţie modul de manifestare care se profilează în urma evoluţiilor curente ale rezidenţilor. Urmând acelaşi principiu, se vor reîntrupa după finalizarea evoluţiilor preliminare alături de întreg poporul lor spiritual, oferindu-le părţi din experienţa nouă acumulată, pe care restul poporului lor o pot folosi deja în ultimele lor evoluţii curente, de care fraţii lor îşi vor aminti bine şi pe planeta următoare. De aceste amintiri se vor înlănţui treptat toate celelalte elemente noi ale învăţăturilor tuturor, pe care se vor grefa, în continuare, învăţături şi aplicaţii noi, primite de la ajutătorii întregului popor.
Dacă evoluţiile întregului popor nu folosesc în mod curent elementele pe care înaintaşii poporului lor spiritual le-au cunoscut sau le-au reîmprospătat şi întărit cu aspecte noi în călătoriile lor spirituale, revenirile din călătorii se desfăşoară puţin diferit. Coordonatorii evoluţiilor împletesc etape din cele două feluri de evoluţii preliminare, în funcție de obişnuinţele de trăire ale poporului ajutat. Retuşările pot avea însă şi alte elemente în desfăşurările evoluţiilor preliminare, căci mai sunt însă şi alte feluri de evoluţii preliminare în zonă. Noi aflăm amănunte asupra celor petrecute sau aflate în curs de desfăşurare pe Pământ, în acest moment: ale unor popoare spirituale care efectuează evoluţii preliminare în alte părţi sau înaintaşi ai unor popoare spirituale veniţi pe Pământ, aflaţi în pregătire de evoluţii care pot fi ajutate de condiţiile pământene.
Corpurile folosite de cosocietarii lui Madrit erau corpuri speciale, corpuri care nu aveau să fie niciodată folosite de restul saurienilor, dar nici înaintaşii lor nu erau obişnuiţi cu ele, după lunga evoluţie în corpurile anterioare, aşa cum le cunoaştem azi, în linii mari. De aceea trebuiau să aibă o dificultate medie şi să facă legătura cu ceilalţi semeni care încă mai trăiau pe Pământ, în locuri depărtate. Sistemele de funcţionare ale corpurilor lor facilitau păstrarea unei legături subconştiente între toţi membrii poporului spiritual saurian, între cele două feluri de evoluţie, prin câmpurile fluidice planetare. Astfel de corpuri aveau caractere generale sauriene, dar aveau şi caractere noi, pe care saurienii nu le avuseseră pe Pământ, dar le cunoşteau din evoluţiile anterioare: poziţia verticală a trupului lor, corpuri adaptate la creaţie materială pentru protecţie, pentru supravieţuire, de care nu avuseseră nevoie pe Pământ până acum. Astfel de caractere puteau fi greutăţi acum, în momentele unor asemenea reluări, dar densitatea diminuată a ţesuturilor corpului lor fizic (o combinaţie de cartilaje cu o materie gelatinoasă foarte densă), protejate cu o piele groasă, de culoare închisă, uşura mult manifestarea lor acum.
Ajutătorii înaintaţi care au sprijinit evoluţiile preliminare ale saurienilor în acest moment, au avut sarcina de a se întrupa în mijlocul lor, pentru a ajuta saurienii chiar din corpurile lor fizice. Între timp, spiritele rezidente umane, întrupate în corpuri astrale, ajutau restul saurienilor din perspectiva lor: emoţional, pentru a face faţă finalizării evoluţiei lor pământene. Cea mai mare parte a acestor ajutători au avut sarcina de a ajuta în egală măsură şi spiritele umane, şi spiritele sauriene, întrupându-se şi alături de înaintaşii poporului saurian, intrând apoi în evoluţii alături de rezidenţii umani.
Nu degeaba drumurile saurienilor s-au împletit strâns cu drumurile oamenilor. Numai cercetând poporul spiritual saurian, condiţiile sale de evoluţie pământeană (evoluţie rezidentă, evoluţie preliminară pentru cele viitoare) se poate treptat înţelege că aceste spirite erau mai curând pe calea umanizării lor – adică pe calea evoluţiei de creator conştient, care începuse să se contureze deja în evoluţiile lor anterioare. Numai după aspectul lor exterior, asemănător cu ceea ce avem în biosistemul actual, cunoscut bine de noi – reptilele – nu se poate face un studiu aprofundat şi corect. Asemănăm saurienii cu specii planetare actuale – pentru ca să ne formăm doar o idee despre lucrurile la care ne referim. Confuziile apar permanent şi vom vedea că astfel de asocieri s-au făcut, şi se fac permanent, intercalând imaginile fizice cu cele astral-mentale, fără a lua în calcul cunoaşterea corpurilor fluidice şi evoluţiile spiritelor, ale căror trepte nu le înţelegem întotdeauna corect.
Învăţăturile privind treptele de evoluţie nu sunt oferite în scopul de a ne situa cu orgoliu exacerbat deasupra semenilor de orice evoluţie, ci pentru a înţelege modul în care trebuie să ne ajutăm între noi. Nu pentru a ne distanţa unii de alţii, ci pentru a învăţa cum să ne extindem învăţăturile, cum să colaborăm pe tărâmul creaţiei, construind în acelaşi timp relaţii pline de respect, consideraţie pentru eforturile constructive, corectitudine, toleranţă, demnitate, altruism, iubire necondiţionată.
Evoluţiile intercalate de creator conştient cu cele de creator inconştient (amenajări de cuiburi, vizuini, etc.), aşa cum s-au derulat în cazul saurienilor de exemplu, pe Pământ, sunt etape destul de dese la începuturi, din mai multe puncte de vedere. În principal, ele merg pe două căi:
– etape de creaţie conştientă, împletite cu alte etape fără obligativităţi de acest fel, pentru intercalări de cicluri de odihnă (şi nu au fost, şi nu sunt singurele evoluţii pământene de acest fel, aşa cum vom vedea);
– echilibrări ale unor obişnuinţe anterioare normale, care au fost necesare la un moment dat, dar trebuiesc estompate în mod echilibrat pe parcursul evoluţiilor, pentru a ajunge în postura controlului personal asupra corpurilor (fizice, astrale şi mentale în acelaşi timp). Masivitatea corpurilor este exact ceea ce le trebuia saurienilor. Tot aşa vom vedea şi în cazul oamenilor, care au avut şi ei corpuri masive în primele stadii ale evoluţiilor lor fizice pământene, pentru a le diminua avântul de mişcare rapidă, inconştientă, din evoluţiile recente în corpuri spirituale şi astrale. O astfel de mişcare rapidă, în cazul creatorilor conştienţi mentali şi chiar manual-tehnologici actuali, ar conduce la formarea unor mişcări extrem de puternice în planurile câmpurilor fluidice planetare, conducând în lanţ la distrugerea propriilor corpuri, dar şi la distrugerea biosistemului mărunt al planetei.
În continuare aceste explicaţii generale vor fi detaliate pentru înţelegeri extinse. Este necesară precizarea că, subiectul fiind deosebit de vast, cu legături în toate sferele de conştientizare umane contemporane, nu este acum spaţiul necesar desfăşurării unor studii de mare amploare, însă în viitor mulţi dintre noi se vor putea implica în astfel de studii.
Activitatea şi influenţa radiantă a spiritelor ajutătoare nu s-a concretizat doar în planul evoluţiilor saurienilor şi oamenilor, ci şi în planul desfăşurării vieţii altor specii planetare şi, în cascadă, asupra întregului biosistem planetar. Un aspect important legat de studiile noastre este acela al obişnuirii treptate a biosistemului pământean cu evoluţii de tip uman, creator, oamenii având să devină, în viitor, ocupanţii tuturor mediilor de trăire pe Pământ. Biosistemul planetar se obişnuia astfel cu corpurile umane, cu energiile vehiculate de ele, cu vibraţii asemănătoare corpurilor lor: aşadar cu o întreagă gamă de manifestări cu care – animale şi plante deopotrivă – nu fuseseră obişnuite până atunci. Însă vieţuitoarele planetare erau obişnuite cu saurienii, de aceea era mai uşor de acceptat ceva ce venea din lucruri relativ cunoscute de ele. Împletirea caracterelor sauriene cu cele omeneşti în corpurile evoluaților preliminari ai saurienilor a fost astfel unul dintre aspectele importante urmărite de către coordonatorii evoluţiilor pământene. Aşa cum spuneam anterior, implicaţiile celor alese pentru diverse evoluţii au ramificaţii pe multe planuri ale evoluţiilor planetare.

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
01. Sinteza Capitolului 2 – MADRIT

Madrit este ajutător planetar care se poate implica în evoluțiile tuturor speciilor de viețuitoare de pe Pământ. La începutul ciclului său de vieți pământene, primul său destin cu manifestare prin corp fizic a fost alături…

02. Viața lui Madrit (1): Despre rezidenți și ajutătorii lor

Una dintre metodele pe care le vom folosi în aceste studii va fi reluarea unor aspecte ale capitolelor anterioare, în care se face uneori doar o deschidere de studiu. Studiul este continuat astfel, având deja creată o bază de discuţie,…

Dictionar