2. MADRIT: În mijlocul saurienilor

01. Sinteza Capitolului 2 – MADRIT

Madrit este ajutător planetar care se poate implica în evoluțiile tuturor speciilor de viețuitoare de pe Pământ. La începutul ciclului său de vieți pământene, primul său destin cu manifestare prin corp fizic a fost alături de specia cu corpuri spirituale predominantă în acel moment pe planetă: saurienii.
Urmărind destinul lui Madrit alături de înaintașii poporului spiritual saurian, putem înțelege următoarele:

PERIOADA DE STUDIU:
Este o etapă premergătoare întrupărilor spiritelor umane rezidente, care se aflau deja în acea perioadă în preajma Pământului: într-o primă etapă de întrupare, în corpuri astrale. În momentul descris în acest capitol, deja erau sosite în preajma Pământului toate grupurile spirituale ale spiritelor rezidente, efectuând cunoaşterile generale şi particulare ale acestui punct din univers, prin intermediul corpurilor astrale.

CÂTEVA CUVINTE DESPRE REZIDENŢII UMANI:
Elemente generale ale evoluţiilor pământene ale acestor spirite:
– vin la întrupări pe Pământ având o experienţă spirituală bogată, fără de care nu şi-ar putea desfăşura evoluţiile lor aici, pe Pământ, indiferent cât de mult ar fi ajutate. Experienţa a fost acumulată în evoluţiile lor anterioare şi au astfel multă dorinţă, şi voinţă de a continua evoluţiile: prin consolidarea celor ştiute deja, pentru noi învăţături; fiind conştiente că toate învăţăturile, laolaltă, determină îmbogăţirea permanentă a experienţei lor totale;
– sunt creatori conştienţi universali, iar evoluţiile lor, în această calitate, curg fluid, fără discontinuitate, chiar dacă formele de întrupare par a fi diferite mult unele de altele: şi prin corpuri astrale, şi prin corpuri fizice. Cunoaşterile şi aplicaţiile lor se acumulează fără fracturi, şi nu sunt puţine totuşi sensurile de evoluţie pe care ele le pot conştientiza: chiar dacă puţine totuşi comparativ cu cele cunoscute de către ajutătorii lor. Complexitatea trăirilor conştientizate de către ajutătorii lor direcţi, întrupaţi în mijlocul lor, precum şi a coordonatorilor evoluţiilor tuturor (rezidenţi şi ajutătorii lor direcţi), o vor cunoaşte treptat: pe măsura creşterii puterilor lor energetice şi a experienţei acumulate pe baza unor asemenea puteri;
– etapele pe care le parcurg, în funcţie de ritmurile stelar-planetare sunt experienţe de consolidare a cunoaşterilor anterioare, ale diferitelor lor forme de manifestare. Nivelele de vibraţie planetară, aflate în variaţii lente sau rapide, oferă întotdeauna o gamă variată de condiţii planetare pentru toate evoluţiile umane, deosebit de complexe:
a. evoluţii în vibraţie planetară înaltă: când spiritele folosesc întregul lor potenţial al momentului, proporţional însă cu variaţiile normale din acest segment. Coordonatorii evoluţiilor le creează condiţii pentru manifestări spirituale înaintate, de complexitatea şi calitatea cea mai înaltă pe care o pot realiza în astfel de condiţii locale;
b. evoluţii în vibraţii treptat scăzute: spiritele îşi folosesc forţele spirituale şi experienţa obţinută pentru adaptarea rapidă de la o perioadă scurtă de timp la alta, după cum le permite mediul de trai şi experienţa pe care au acumulat-o anterior. Având în vedere experienţa acumulată în perioada anterioară, ei pot merge către perioada cu cea mai joasă frecvenţă planetară, cunoscând reperele posibile ale perioadei pe care o au în faţă. Învăţăturile, cu înţelegerile şi flexibilitatea obţinută făcând faţă unei astfel de perioade, îmbogăţesc mult experienţa totală a spiritelor: şi consolidând cunoaşterile anterioare, şi învăţând lucruri noi din derulările trăite astfel.
Sarcinile rezidenţilor umani astrali, care se vor desfăşura sub protecţia şi îndrumarea ajutătorilor poporului lor spiritual şi a ajutătorilor planetari, vor fi, în linii mari, următoarele:
– acomodarea cu particularităţile terestre energetice, materiale, cosmice, de biosistem; cunoaşterea în profunzime a elementelor de radiaţie spirituală, câmpuri, structuri materiale, circulaţie energetică, cu care vor opera încă din primele întrupări în sisteme corporale cu corp fizic;
– ţinând cont de faptul că evoluţia spiritelor umane este punct de referinţă (de orientare) pentru evoluțiile altor popoare spirituale, cu care vor intra treptat în contact, legăturile formate între astfel de popoarele evoluante pe aceeaşi planetă se creează pentru înţelegerea informaţional-emoţională reciprocă, pentru învăţături diverse, printre care: creaţie materială şi comportament neagresiv – două mari deziderate ale evoluţiilor în acest punct universic.
În astfel de condiţii, tot ceea ce trăiesc spiritele care se întrupează în corpuri umane pe Pământ a prefigurat – şi prefigurează mereu – sensurile multiple de evoluţie pentru toate celelalte vieţuitoare de pe Pământ.

GENERALITĂŢI PRIVIND EVOLUŢIILE AJUTATE
Toate evoluţiile sunt coordonate şi ajutate în primul rând de către creatorii Centrului de evoluţie în care trăim, care învaţă fiecare spirit în parte cum să primească şi să ofere ajutor tuturor celor în mijlocul cărora trăieşte: de la micul grup pe care îl conştientizăm la începutul evoluţiilor noastre – până la întreg Centrul de evoluţie, cu toate universurile sale: create, întreținute şi adaptate mereu evoluţiilor care se desfăşoară în structurile lor.
Părţile conectate la ajutor, la nivelul oricărei planete, pot fi încadrate în două mari categorii:
– spirite rezidente (pe scurt: rezidenţi) – adică: spirite aflate în evoluţie progresivă, învăţând să se manifeste de la un nivel de vibraţie universică la un alt nivel: mereu superior. Dintre spiritele întrupate în aceeaşi specie planetară (adică: folosind acelaşi tip de sistem corporal – de exemplu oamenii), rezidenţii sunt spirite cu gradul de evoluţie cel mai puţin înaintat, comparativ cu spiritele lor ajutătoare: întrupate în mijlocul lor, folosind acelaşi sistem corporal şi preluând manifestările grupului spiritual în mijlocul căruia s-au întrupat prin naştere;
– spirite ajutătoare (pe scurt: ajutători) sunt spirite aflate şi ele în evoluţii, însă mai avansate spiritual cu diferite trepte de evoluţie comparativ cu rezidenţii. Ajutătorii sunt spirite care efectuează şi ele evoluţii progresive, însă mult mai înaintate decat rezidenţii, în locuri de vibraţie mult mai înaltă ; ei revin la un moment dat al evoluţiilor lor în locurile unde şi-au petrecut părţi ale evoluţiei lor progresive, pentru a învăţa în primul rând cum să devină ajutător pentru generaţiile de spirite mai tinere, care vin în urma lor în evoluţii. Învaţă să preia învăţătură de la spiritele mai avansate decât ele şi învaţă să ofere învăţătură celor cu mai puţină experienţă decât ele. Învaţă să ajute şi să primească ajutor, din ce în ce mai avansat.
Comparativ cu rezidenţii, ajutătorii au experienţă mai multă şi, chiar dacă sunt cu toţii ajutători pentru rezidenţi, între ei înşişi îşi sunt ajutători, învăţând astfel unii de la alţii în special cum să ofere şi cum să primească ajutor. Se întrupează în mijlocul rezidenţilor, pentru a le oferi ajutor chiar în condiţiile lor de trai, folosind acelaşi fel de sisteme corporale. Ei preiau la început acelaşi fel de manifestare ca şi rezidenţii şi, în tiparele unor astfel de manifestări, introduc treptat elemente noi, necunoscute încă de către rezidenţi. Cu cât ajutătorii sunt mai evoluaţi, cu atât pot ajuta simultan mai multe grupuri şi popoare spirituale întrupate în același cadru spaţio-temporal, chiar dacă fiecare popor spiritual foloseşte alt fel de sistem corporal.

ELEMENTE GENERALE ALE EVOLUŢIILOR TERESTRE ALE POPORULUI SPIRITUAL SAURIAN
Caracterizare generală a spiritelor întrupate pe Pământ ca saurieni:
– erau spirite avansate în evoluţii, comparativ cu restul biosistemului terestru, aflate în primele faze de creatori conştienţi. Au efectuat evoluţii pe Pământ pentru necesităţi de corecţie, de recalibrare a vitezelor de manifestare, pentru sarcinile lor de destin. Corpurile masive au avut rolul de a estompa astfel abilităţile de prădători iuţi, moştenite din evoluţiile anterioare destul de recente;
– comparativ cu începutul evoluţiilor lor proprii pământene, în faza finală a evoluţiilor lor aici, pe Pământ, saurienii aveau: un simţ înaintat de orientare spaţio-temporală, pătrundere senzorială înaintată, intuiţia propriei lor valori spirituale. Apoi: capacitatea de înţelegere socială de grup familial şi de grupare a familiilor în structuri, după aşezare în teritoriu, ceea ce a condus la extinderea conştientizărilor lor dincolo de limitele senzoriale ale manifestărilor curente (adică: înţelegere – fără clarviziune, dar de tip intuitiv, pentru întărirea încredinţărilor privind posibilităţile de ajutor primit din partea unor entităţi ajutătoare astrale şi dimensionale).
– în paralel cu ultimele evoluţii ale saurienilor, s-a desfăşurat o ultimă fază de evoluţie preliminară, necesară pentru evoluţiile viitoare ale întregului popor spiritual studiat: ea a fost derulată numai de către înaintaşii poporului lor, pentru obişnuirea lor cu elemente ale unor evoluţii viitoare. În cazul saurienilor, evoluţia lor preliminară s-a desfăşurat mai întâi pe o altă planetă, pentru obişnuirea lor cu condiţiile lor viitoare de evoluţie, după care cunoaşterea acumulată astfel s-a consolidat pe Pământ, adică pe planeta de rezidenţă, dar în locuri depărtate de trăirile restului poporului lor spiritual. Astfel, prin radiaţie spirituală în câmpul planetar, se transmit atitudinile de trăire ale înaintaşilor către întreg poporul lor, dar trăirile în sine nu devin obligaţie pentru popor, pe loc, ci pentru evoluţiile viitoare. Pentru saurieni, această fază a cuprins evoluţie de creator conştient simplu, prin creaţie exclusiv manuală: faza lor finală de evoluţie preliminară, efectuată pe Pământ. Saurienii înaintaţi au trăit astfel de evoluţii pe loc, în condiţii de trai planetare obişnuite pentru ei până în acel moment: doar corpurile lor fiind adaptate evoluţiilor de creator conştient. Aşadar, trăind pe aceeaşi planetă cu restul poporului lor, saurian, însă în locuri retrase, departe de fraţii lor, care se aflau în pauză de sarcină de creatori conştienţi (cu evoluţii doar aparente de animal, de spirit necreator).
Caracterizări generale ale felurilor diferite de evoluţii preliminare care s-au derulat – sau se derulează, sau pot avea condiţii de derulare – pe Pământ:
– pentru popoarele spirituale care nu se pot deplasa încă prin mediile universice, mult prea complexe comparativ cu experienţa lor de manifestare: sunt evoluţii preliminare, pregătitoare pentru viitor, care se desfăşoară în locuri retrase de pe aceeaşi planetă unde se desfăşoară rezidenţa momentană a întregului lor popor, însă în condiţii corporale specifice evoluţiilor lor viitoare, care vor avea loc pe alte planete. Folosesc sisteme corporale create de coordonatorii de evoluţii doar pentru ei, pentru preliminari, care nu vor fi folosite de alte grupuri spirituale – nici măcar de către fraţii lor care îşi desfăşoară vieţile în alte părţi ale planetei;
– pentru popoare care pot să călătorească singure în mediile universice apropiate, sub protecţia şi îndrumarea ajutătorilor propriului lor popor spiritual: înaintaşii lor efectuează evoluţii preliminare pe o planetă apropiată, în mijlocul, în compania unor popoare spirituale cu puţin mai avansate în evoluţii, care le pot oferi: corpuri, condiţii de mediu social, de activitate, de relaţionare cu întrupaţi aflaţi pe alte trepte de evoluţie, într-un mediu cosmic-planetar apropiat de înţelegerile lor. După terminarea evoluţiilor preliminare (una sau două întrupări consecutive), la întoarcerea pe planeta rezidenţei lor, înaintaşii vor consolida cunoaşterile noi în mijlocul poporului propriu, oferind experienţa lor proaspătă tuturor fraţilor lor, pregătindu-i pentru parcurgerea viitoarei etape de evoluţie.
– există şi evoluţii preliminare mai subtile, mai complexe: pentru popoarele spirituale care pot călători prin mediul universic, dar care efectuează evoluţii momentane sub forme care nu corespund cu înaintarea lor obişnuită. Sunt evoluţii momentane corective, ajutătoare fazelor lor normale de evoluţie progresivă: mult mai înaintate de fapt, pe care le vor relua în viitorul imediat. Evoluţiile preliminare în acest caz au loc pe o planetă care le poate asigura toate condiţiile necesare – şi pentru alte eventuale corecţii, şi pentru înaintarea în evoluţie. La întoarcere acasă, în mediul planetar obişnuit deja pentru ei, efectuează evoluţii pentru consolidare în locuri retrase, departe de restul poporului lor, însă chiar în mediul în care şi-au făcut şi înaintaşii rezidenţa. În acest fel, înaintaşii nu mai efectuează propriu zis o rezidenţă – cercetătorul se confruntă cu o rezidenţă aparentă – ci o împlinire a evoluţiei lor preliminare.
Este şi cazul înaintaşilor saurieni.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EVOLUŢIILOR PRELIMINARE SAURIENE – faza a II-a pentru înaintaşii poporului saurian, de aplicaţie pe Pământ a cunoaşterilor din călătoriile lor preliminare, din perioada anterioară.
Se studiază în special sistemul corporal folosit de către comunitate:
– sistem corporal biped, cu mers vertical, asemănător omului. Forma hibridă om/saurian facilita vehicularea de energii parţial-asemănătoare cu cele umane, chiar dacă nivelul vibraţional era mai redus decât cel uman. Sub-nivelele fiecărui segment de câmp oferea astfel ajutor menţinerii unei relaţii bune cu ajutătorii comuni (ai oamenilor şi ai saurienilor), precum şi primirii de învăţături de la ei: de creaţie materială conştientă şi de atitudine ne-agresivă în apărarea împotriva altor vieţuitoare.
Se păstrează masivitatea corpurilor fizice (aspect om-morsă), pentru limitarea mişcărilor repezite.
Un astfel de sistem corporal nu era o formă arhetipală – adică: era creat fără posibilităţi de adaptare la mai multe etape de vibraţie planetară, şi în consecinţă, nu a fost folosit nici pentru evoluţii ulterioare ale puţinilor saurieni care vor rămâne pe Pământ, nici de alte popoare, alte grupuri spirituale care vor evolua în continuare aici (reptile, păsări).
Funcţionarea corpului fizic era de tip amfibiu (terestru şi acvatic). Întreg sistemul corporal era pregătit pentru preluarea informaţiilor şi din mediul terestru (inclusiv aerian), şi din mediul acvatic. În acest fel puteau să radieze cunoaşterea lor (atitudini, orientări) către toate tipurile de saurieni de pe Pământ;
– sistem corporal fluidic complex, cu corpuri spirituale prin care erau deschişi unor percepţii înaintate, chiar dacă nu formau o conştiinţă atât de înaintată ca a oamenilor. Astfel de corpuri fluidice aveau şi saurienii obişnuiţi, însă numai evoluanţii preliminari aveau folosiri în sfera creaţiei conştiente (de necesitate) – chiar dacă rudimentară, în relaţii extinse în familie şi societate. Prin intermediul acestor sisteme corporale aveau loc formarea legăturilor între toţi membrii familiei sauriene – celula de bază a poporului saurian. Subconştient, se realizau legături radiante între grupurile de preliminari, precum şi: între grupurile de preliminari şi restul poporului întrupat, chiar dacă nu neapărat în domeniul creativ: în special în domeniul relaţiilor dintre membrii grupurilor sauriene.
Astfel de corpuri au ajutat la conştientizări multiple ale diferitelor aspecte ale vieţii lor: conştientizarea prezenţei ajutătorilor în mijlocul societăţii lor, concretizată treptat prin acceptarea naşterii lor chiar în familiile proprii. Apoi, treptat, acomodări cu manifestările neagresive, atenuându-şi pornirile animalice ale evoluţiilor de tip chiar saurian, ale întregului lor popor: au fost astfel schimbări importante în comportament, în comunicare;
– un astfel de sistem corporal complex era puternic formator de impuls creativ, orientat către intuiţie în direcţia supravieţuirii, într-un câmp universal favorizant intenţiilor creative apoi, treptat, neagresive – chiar dacă instinctul de conservare distrugător era încă foarte puternic;
– tot un astfel de sistem corporal oferea particularitatea de căldură corpului fizic, o căldură corporală limitată însă în mod special pentru a reduce, de asemenea – la fel ca şi gabaritul corpului de manifestare – repeziciunea mişcărilor, pregătind astfel spiritele pentru concentrare liniştită asupra creaţiei lor materiale.
Hrănirea, ca modalitate de întreţinere suplimentară a vitalităţii corpurilor, vitalitate consumată prin creaţie, prin deplasare şi prin relaţionare între membrii societăţii, era exclusiv vegetariană (fără preparare, adică fără folosirea focului pentru prelucrare): o hrană care se compunea exclusiv din alge, fructe-boabe ale algelor şi tuberculi.
Astfel de sisteme corporale nu s-au perpetuat, aşa cum credem azi, pentru a da naştere reptilelor, în formele lor contemporane. După spirit reptilele fac parte din alte popoare spirituale, care nu au încă experienţa folosirii unor corpuri spirituale complexe. Structurile corporale fluidice ale reptilelor cuprind astfel doar corpuri până la cauzal – şi acesta din urmă fiind sumar dezvoltat: doar o coajă din materii cauzale. Astfel de spirite, care evoluează actualmente sub formă de reptile sunt popoare spirituale intra-planetare, care nu pot încă părăsi planeta, până când ea însăşi îşi va termina evoluţia sa. Spiritele sauriene au plecat de mult timp, în timp de spiritele reptilelor au fost pe Pământ înainte de evoluţia saurienilor, în timpul evoluţiei lor şi au rămas în continuare după plecare tuturor spiritelor sauriene.

PARTICULARITĂŢI ALE MICROSOCIETĂŢILOR ÎNAINTAŞILOR SAURIENI ÎN EVOLUŢII PRELIMINARE
Structuri sociale:
Grupări sociale bine conturate, puternic motivate, dar restrânse, consolidând manifestări cunoscute de spirite înaintea evoluţiilor pământene. Ele au fost dezvoltate în călătoriile preliminare pe planeta viitoarelor lor evoluţii: neconştientizate, doar conturate ca trăiri sub impulsul condiţiilor de mediu şi condiţionărilor corporale de întrupare.
Astfel de grupări sociale aveau în componenţa lor:
– conducători de grup local: aprigi, luptători pentru paza grupului, dar şi creatori pricepuţi, conştienţi în apărarea grupul lor;
– restul populaţiei micii societăţi: indivizi blânzi, supuşi, creatori motivaţi pentru supravieţuire.
Societăţile formate din astfel de structuri sociale (ca specie: mamifere amfibii) erau constituite pe malul oceanului, trăind în anotimpul secetos în adăposturi create în mod conştient, cu materiale aduse în mod conştient din alte părţi, special pentru a păstra construcţiile în stare cât mai bună, timp cât mai îndelungat.

CREAŢIA MATERIALĂ A SAURIENILOR ÎNAINTAŞI:
Creaţia lor conştientă, îndreptată către apărare, adăpostire în faţa mamiferelor sălbatice (ne-creative) se derula doar în timpul anotimpului secetos, în timpul trăirii lor terestre – nu şi acvatice.
Construcţiile lor erau de complexitate limitată: ziduri simple, fără acoperiş, folosite exclusiv pentru apărare. Aveau o conştientizare a necesităţii lor, grăbindu-se (la terminarea anotimpului ploios) să treacă rapid la refacerea celor distruse de condiţiile atmosferice ale anotimpului ploios.

CONJUNCTURI PLANETARE CARE AU AJUTAT FINALIZAREA EVOLUŢIILOR SAURIENE:
Saurienii au trăit în preajma intrării la întrupare a altor spirite rezidente: spiritele umane. Confruntarea dintre cele două mari popoare spirituale aflate în evoluţii pe Pământ s-a realizat începând chiar din timpul intrării spiritelor umane în evoluţii pământene, chiar dacă ele erau întrupare în corpuri astrale. Particularită ale acestei confruntări pot fi sintetizate astfel:
– odată cu intrarea masivă a spiritelor umane la întrupări pământene a avut loc ridicarea nivelului vibraţional al câmpurilor planetare: al câmpurilor corpurilor fluidice ale sistemelor corporale umane – asemănătoare ca nivele vibraţionale cu cele ale saurienilor, chiar dacă dezvoltarea lor era foarte diferită. Dacă pentru oameni asemena câmpuri au fost dezvoltatoare şi au întreţinut funcţionarea lor – la fel ca şi funcţionarea sistemelor corporale ale tuturor mamiferelor de pe Pământ – pentru saurienii aflaţi tot pe Pământ, în evoluţie progresivă proprie curentă, a însemnat extincţia. Pentru saurienii înaintaşi aflaţi în evoluţii preliminare pentru etapele viitoare, a însemnat posibilitatea de noi învăţături, pe care le vor folosi toţi saurienii în evoluţiile care vor continua pentru ei, înafara Pământului. Astfel de derulări, de învăţături, sunt combinaţii spirituale din care toate spiritele înţeleg treptat dublul aspect al oricăror elemente de trăire în universuri: pozitiv şi negativ deopotrivă. Treptat se învaţă şi se consolidează atitudinea de acceptare a necesităţilor de evoluţie, dincolo de negativ şi pozitiv, de plăcut sau neplăcut;
– finalizarea evoluţiilor sauriene a condus la: sensibilizarea lor la existenţa, şi la folosirea energiilor înalte, spirituale; dezvoltarea parţială a conştiinţei de a nu distruge orice formă de viaţă, chiar şi pentru supravieţuire; convieţuirea directă cu ajutătorii întrupaţi în mijlocul lor; primirea ajutorului de tip emoţional (acceptare) din partea celor care au adus involuntar, dar necesar, condiţii de stingere a speciei lor – dar şi a multor alte specii, în schimbul pregătirii lor proprii pentru continuarea evoluţiilor; formarea altor baze de elevare spirituală (deja aflate în formare la venirea lor pe Pământ), care se vor înrădăcina şi consolida în evoluţiile lor viitoare.
Să nu uităm şi alte particularităţi ale confruntării spiritelor conjunctura planetară discutată mai sus:
– creşterea volumului şi complexităţii sistemelor corporale ale păsărilor şi mamiferelor;
– creşterea şi aprofundarea experienţei în manifestare a tuturor spiritelor de tip uman (rezidenţi şi ajutătorii ai lor, chiar dacă nu toţi au ajutat în mod direct şi saurienii): înţelegerea şi oferirea de ajutor emoţional, pe această bază, faţă de saurieni, de evoluţiile lor. O astfel înţelegere va crea adânciri, aprofundări, în perioadele în care spiritele umane vor găzdui în mijlocul lor spirite înaintaşe ale altor popoare spirituale, aflate în curs de consolidare a creaţiei materiale: tot manuală, asemenea creaţiei manuale a saurienilor, chiar dacă având abilităţi mult superioare;
– tot pentru rezidenţii umani: creşterea sensibilităţii emoţionale la păstrarea, la conservarea biosistemului planetar;
– o particularitate specială a evoluţiilor umane înaintat-conştiente: aprofundarea înţelegerii ajutorului de tip încrucişat, oferit de către entităţile astrale ajutătoare şi de către entităţile dimensionale, în egală măsură, în acelaşi timp – chiar dacă în mod diferit: şi spiritelor umane rezidente, şi ajutătorilor lor direcţi, întrupaţi asemănător rezidenţilor umani, şi celor sauriene – evoluanţi rezidenţi şi înaintaşi saurieni aflaţi în evoluţii preliminare pe aceeaşi planetă.

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
02. Viața lui Madrit (1): Despre rezidenți și ajutătorii lor

Una dintre metodele pe care le vom folosi în aceste studii va fi reluarea unor aspecte ale capitolelor anterioare, în care se face uneori doar o deschidere de studiu. Studiul este continuat astfel, având deja creată o bază de discuţie,…

04. Viața lui Madrit (3): Viața în așezare

Din gama unor manifestări noi, realizate cu corpuri relativ vechi – cunoscute aşadar, făcea parte programul de manifestări pe care ajutătorii întrupaţi în aşezărilor sauriene avansaţi trebuiau să le ofere spre învăţătură…

Dictionar