08. Călătorii astrale

03. Cercetări astrale în compania diverselor grupuri de entități astrale

1. IDEI PRINCIPALE:
Corpul astral, precum şi totalitatea structurilor planetare (galactice, în fond) ajută şi creează condiţii pentru derularea şi susţinerea vieţii tuturor vieţuitoarelor din galaxie.
Pe o anumită avansată de evoluţie, învăţăm cu toţii să folosim din ce în ce mai complex toate structurile locurilor de trăire:
– mai întâi în vibraţii înalte ale locului şi ale altor locuri din univers;
– apoi în vibraţii medii şi joase, până la cuprinderea conştientă a tuturor felurilor de activitate, peste tot: consecutiv, apoi simultan.
Cunoaşterea locurilor, a altor entităţi, derularea lucrărilor (sarcinilor fiecăruia, individuale şi de grup) se realizează prin corp fizic şi se completează prin activitate astrală şi mentală. Ea trebuie să aibă puncte comune, ţeluri comune, căi de rezolvare care să se împletească corect, pentru o eficienţă maximă.
Întrupările cu corp fizic din perioadele de vibraţie joasă ne învaţă să ne împletim activităţile, trăirile, să le ordonăm să le planificăm şi să le realizăm prin conlucrare ân funcţie de puterile fiecărui spirit în parte.
Trăirile astrale aprofundează cunoaşterile prin trăiri detaliate, spaţiale şi temporale, prin trăiri nederanjante în acelaşi areal, prin împletirea tipurilor de experienţă concretă prin care putem să efectuăm lucrările, să împlinim sarcinile pentru care suntem în acest moment, în acest loc – şi nu altfel.
Să avem în vedere faptul că lucrăm întotdeauna în compania unor grupuri spirituale diferite:
– grupuri care sunt, şi vor rămâne în continuare entităţi astrale; entităţile astrale nu sunt la fel, chiar dacă trăiesc şi conlucrează în acelaşi câmp galactic. Corpurile sunt constituite din materii şi energii specifice segmentului galactic, pentru fiecare grup în parte, căci fiecare entitate se autoconstituie în preajma unei planete, unei stele, în preajma unui loc pe care îl va ajuta pe acela în primul rând, alături de grupurile care se manifestă în preajma aceluiaşi loc; la care se vor adăuga şi alte sarcini, alte cunoaşteri, după puterea fiecărui grup;
– grupuri formate din astrali care se vor reîntoarce la întrupare cu sisteme corporale cu corp fizic, după odihnirea lor astfel activă. Ei se pregătesc intens, şi îndelungat pentru reveniri, iar ajutorul pe care ni-l oferim reciproc este foarte important.
– grupuri formate din astrali care vor părăsi definitiv planeta, galaxia, care se pregătesc pentru alte sarcini, dar care vor deveni sarcini pentru orice alt grup de spirite venite pe Pământ. De aceea schimbul de experienţă este important, chiar dacă nu este conştientienzat în astfel de călătorii, pentru a nu perturba sarcinile locale. Toate mecanismele sunt create astfel încât să nu deranjeze niciodată cele necesare ale grupurilor.
Cei care vor rămâne mai departe entităţi astrale vor convieţui şi conlucra cu entităţi asemănătoare, sau specifice altor planete din sistemul stelei locale, sau altor stele din galaxie, după puterea lor energetică proprie şi experienţa de folosire a puterilor lor radiante.

Iată aşadar că, indiferent dacă asemenea călătorii astrale sunt inconştinete – sub formă de somn cu vise, ori conştiente – sub formă de vise lucide, călătorii astrale conştiente, ele îşi fac rolul şi ne ajută oricum să ajungem în faza de conştienţă din ce în ce mai profundă.
Vom vedea la un moment dat că în călătoriile noastre astrale putem percepe sau nu alte entităţi, sau le percepem pentru un moment – pentru ca în momentul următor să nu le mai percepem. Ceea ce nu este de loc anormal, căci ele doar ne susţin activitatea, vibraţia, ne dau impulsuri de diferite naturi şi se retrag – aşa cum şi noi ar trebui să învăţăm să facem în viaţa curentă: tocmai pentru o universalitate de rezolvări ele se află pe lângă noi – chiar şi trecător, iar noi ar trebui să le fim recunoscători pentru impulsurile primite.

2. DETALII ŞI DISCUŢII ASUPRA TEMEI
Nu mulţi – dar destui dintre noi se întreabă ce căutăm noi de fapt în călătoriile astrale.
Să nu uităm în primul rând că ceea ce numim noi călătorii astrale sunt, mai întâi de toate, modalităţi naturale de echilibrare vibraţională în întrupări cu corp fizic de manifestare. Spiritele înaintate în evoluţii, creatoare conştiente avansate, folosesc elementele constitutive specifice planetei pentru a-şi realiza propriile lor evoluţii, oriunde s-ar afla, având un grad înaintat de maleabilitate, de flexibilitate, de adaptabilitate la mediile planetare în care se întrupează.
Aşadar ideea conform căreia Dumnezeu a creat cerurile şi pământurile în mod special pentru oameni şi apoi i-a făcut stăpâni pe toate, inclusiv peste vieţuitoarele planetei, are un miez important de adevăr, dar acesta nu este decât o parte din adevărul complex al Creaţiei şi de aceea înţeleasă în vremurile din urmă ale omenirii în mod superficial în majoritatea cazurilor. Creşterea vibraţiei medii planetare ne va aduce treptat înţelegerea adevărului complet, în toată complexitatea sa. Suntem de fapt musafiri pe o planetă cu un biosistem extrem de complex: şi din punct de vedere corporal (ca specie planetară), şi din punct de vedere spiritual (ca posibilităţi de întrupare în astfel de corpuri a unei multitudini de spirite, aflate în trepte extrem de variate de evoluţie proprie). Ea este în mod permanent adaptată din mers tuturor grupurilor spirituale care fac evoluţii în perioade mai lungi sau mai scurte pe planetă. Modelatorii planetei – a galaxiei întregi şi a tuturor structurilor universice – ţin cont permannt de specificul evoluţiilor tuturor spiritelor care îşi împletesc trăirile pe planetă.
Acest lucru ar trebui să aducă în sufletele noastre multă recunoştinţă, după modelul neimpus al acestor spirite creatoare ale locurilor: care nu o cer, dar ele înseşi ne sunt recunoscătoare pentru prilejul pe care îl au şi ele pentru înălţarea proprie în compania noastră, şi ajutorul pe care musafirii care vin şi pleacă îl oferă: din toate unghiurile de vedere, tuturor vieţuitoarelor planatare, planetei însăşi, celorlalte planete şi stelei care le guvernează pe toate, în înşiruirea celorlalte stele ale galaxiei.
Toate sunt create pentru totalitatea spiritelor care fac evoluţie pe planetă (vieţuitoarele cu corp fizic de manifestare) şi în jurul planetei (vieţuitoarele cu corp astral de manifestare), precum şi pentru călătorii spirituali aflaţi în treceri mai mult sau mai puţin îndelungate pe aici. În acest moment, specia planetară cea mai complexă, care cuprinde toate aspectele genetice ale celorlalte vieţuitoare planetare este specia umană. În general, specia de vieţuire planetară este de fapt o modalitate, o posibilitate corporală de manifestare pentru o serie întreagă de spirite, aflate în evoluţii pe planetă: astfel, specia umană este posibilitatea corporală de manifestare pentru multe grupuri spirituale care au ajuns în fazele de creatori conştienţi avansaţi, mai mult sau mai puţin universalizaţi în creaţie materială. În cazul speciei umane o astfel de manifestare foloseşte materiile şi energiile specifice locului, planetei, unui anumit segment vibraţional stelar şi unui anumit segment vibraţional al galaxiei. Sistemele corporale umane pot fi astfel folositoare unei multitudini de grupuri spirituale aflate pe diferite trepte de evoluţie – cu condiţia de a fi ajuns în etapa de creator conştient universal: de la acest punct în sus, până la cele mai avansate evoluţii, orice spirit, orice monadă găseşte posibilităţi de manifestare concretă prin sisteme corporale umane, moştenite prin naştere (în cazul sistemelor cu corp fizic de manifestare) şi prin autoconstituire (în cazul sistemelor corporale cu corp astral de manifestare). Şi sunt extrem de multe astfel de grupuri spirituale care s-au perindat, se află şi vor veni în continuare pe Pământ, folosind sistemele corporale umane.
Dar folosirea unui corp fizic pentru trăiri curente, presupune existenţa implicită a unui corp astral pentru recuperarea vibraţiei medii personale – sau mai complex spus: pentru autostabilizare vibraţională. Aceasta este o modalitate complexă de evoluţie ajutată, pentru care matricea eterică a planetei este mereu adaptată să corespundă necesităţilor spiritelor care poposesc pe planetă. Vibraţia pierdută prin eforturile spiritului de a desfăşura trăiri planetare după priceperea lui este recuperată periodic prin acest sistem. Spiritul se eliberează de corpul fizic chiar şi pentru perioade scurte de timp, cât ţine uşurarea, odihnirea, concentrându-şi trăirea în corpul său astral: care devine corp de călătorie, de zbor astral în jurul planetei.
Pentru persoanele care sunt în general în acord cu corpurile lor, acceptând totul despre şi în ele, la fel ca şi toate cele din jurul lor – chiar dacă luptă, muncesc pentru a-şi face, a-şi construi un loc propriu în mediul planetar – perioada de odihnă este scurtă, chiar dacă ea este activă în mediul din jurul planetei. Unele spirite moştenesc corpuri optime din punct de vedere funcţional, altele moştenesc astfel de corpuri mai depărtate optimul funcţional, dar toate aflate într-o modalitate optimă de ajutor de care au nevoie spiritele, pentru realizarea sarcinilor proprii pe planetă. De aceea activităţile planetare devin sarcini doar în măsura, şi în complexitatea pe care o necesită fiecare spirit în parte, iar perioada de odihnă variază în funcţie de efortul pe care fiecare spirit îl realizează, după puterile sale.
Dar în totalitatea lor, doar spiritele umane folosesc acest prilej pentru a derula călătoriile astrale nu numai pentru autostabilizare vibraţională, ci şi pentru cunoaşteri de tot felul – şi folosirea cunoaşterilor lor pentru derularea diferitelor activităţi aflate în puterea lor personală. Sunt călătorii de cunoaştere care pot fi mai mult sau mai puţin conştientizate, iar când gradul de conştienţă devine înaintat şi stabil în menţinerea lui, călătoriile astrale pot fi derulate după voinţa spiritului, în oricare moment al existenţei sale planetare.

Corespondenţa dintre vibraţia spiritului şi corpurile sale de întrupare constituie un subiect deosebit de important pentru omul doritor de călătorii astrale conştiente. Vom discuta detaliat despre această corespondenţă. Lupta permanentă a spiritului cu corpurile sale (căci este un fel de luptă pentru a se descurca prin intermediul lor, chiar dacă este o aparenţă: aşa cum un om poate avea haine strâmte sau foarte largi – ambele împiedicându-l să-şi facă mişcările necesare vieţii lui) creează şi oboseală spiritului, conduce şi la distrugerea constantă a corpurilor. Pe de o parte, prin eliberarea de corpul fizic, spiritul se uşurează, se odihneşte, dar şi corpurile îşi fac prin nemişcare (chiar dacă este o nemişcare relativă – oricum încetinită) odihna şi circulaţia lor fără consum energetic din câmpurile proprii, care se refac astfel. Dar reluarea activităţilor dure, excesive, de la capăt, după odihnă, conduce la reluarea aceluiaşi proces greoi şi slăbirea constantă a spiritului şi a “hainelor” sale: corpurile sale. De aceea somnul ajută la regenerarea corpului fizic în special, cu nemişcarea lui, sub influenţa vibraţiei mari a corpurilor rămase pe timpul somnului împreună cu corpul fizic, cu lipsa de zbucium permanent a corpului astral (cu partea sa pe care o numim emoţională) în mijlocul emoţiilor care impulsionează prea des şi prea mult spiritul: iată aşadar cum somnul conduce treptat la refacerea corpurilor fizic şi eteric (vital). Persoanele care au un decalaj între situaţia spiritului şi a corpurilor moştenite au nevoie de mult somn pentru acoperirea perioadei necesare repauzării, pentru refacerea corpurilor lor. Intuitiv, asemenea persoane simt bine că au nevoie de mult somn, de multă odihnă, dar din cauza emoţionalului lor sensibilizat – din cauza spiritului care nu acceptă rolul şi mediul de întrupare, ele nu pot adormi repede şi profund. Dacă au posibilitate, vor lua substanţe/alimente/medicamente care să le satisfacă această necesitate. Sunt multe de spus cu privire la cele care se petrec pe Pământ din această cauză, de aceea vom face un subiect separat despre necesitatea de somn a omului contemporan.

Mulţi oameni cred însă că ei, ca factor general maxim-evoluant de pe Pământ, sunt singurii cunoscători ai călătoriilor astrale şi, mai mult, faptul că nu cunosc istoria reală a umanităţii îi determină să creadă că asemenea călătorii astrale sunt un produs nou al evoluţiilor noi umane. Dar aşa cum am văzut – doar faptul că omul poate folosi în mod complex şi conştient, departat de trăirile simple ale celorlalte vieţuitoare planetare, perioada de autostabilizare vibraţională, îl deosebeşte de celelalte vieţuitoare – dar toate folosesc călătoriile astrale, desprinderile corpului astral de restul sistemului corporal, fiecare după evoluţia lor. Iar aceasta se petrece întrucât fiecare spirit întrupat cu corp fizic face un efort deosebit pentru a suporta, spre obişnuire, vibraţiile mai joase ale universului, reprezentate de constituirile corpurilor fizic şi eteric.
Şi tocmai pentru a echilibra astfel de trăiri, pentru odihna spiritului, pentru susţinerea parcursului evoluţiei în materiile fizice dense, de vibraţie joasă, sunt create, întreţinute şi modelate mereu, divers, elementele matriceale ale planetei: zonele de autostabilizare vibraţională şi celulele (portalurile) cu conţinut material astral de stabilizare vibraţională chiar pe planetă, accesibile oricând vieţuitoarelor planetare.
Dacă discutăm despre experienţă, spiritul uman urmează calea naturală de manifestare cunoscută din toată experienţa sa anterioară şi se adaptează natural, rapid şi corect la cele existente pe planetă: de fapt, la specificul speciei în cadrul căreia se întrupează, pe orice fel de planetă. Este o activitate de adaptare cunoscută de spiritele creatoare conştiente înaintate, universalizate – aşa cum sunt oamenii pe Pământ – dar spiritele umane învaţă că o astfel de activitate poate fi îmbogăţită prin alte activităţi care au loc, care pot avea loc în timpul, sau după reluarea activităţii, alături de alţi semeni: de data aceasta după specificul activităţilor care se pot desfăşura pe fiecare planetă. O asemenea activitate este şi călătoria astrală de cercetare, care se bazează pe tendinţa de cunoaştere a oricărui spirit creator înaintat.

În etapele planetare în care spiritul recunoaşte, şi se orientează bine în lumea fizică şi astrală de întrupare, el se obişnuieşte să lucreze împreună cu alţi astrali, pentru diverse feluri de cunoaşteri proprii şi de grup. Lucrările personale ale fiecărui spirit se derulează şi în funcţie de posibilităţile personale, şi de necesităţile personale şi de grup propriu, dar şi în funcţie de posibilităţile şi de necesităţile locului şi ale altor grupuri de trăire în acel moment.
Pentru eficienţă, cunoaşterile trebuie să aibă puncte comune, ţeluri comune, căi de rezolvare care să se împletească corect. Întrupările cu corp fizic din perioadele de vibraţie joasă ne învaţă exact acest lucru: cum să înţelegem să ne împletim activităţile, trăirile – şi la modul general, prin trăiri nederanjante în acelaşi areal, dar şi la modul special, prin împletirea tipurilor de experienţă concretă prin care putem să efectuăm lucrările, să împlinim sarcinile pentru care suntem în acest moment, în acest loc – şi nu altfel.
Să avem în vedere faptul că lucrăm întotdeauna în compania unor grupuri spirituale diferite:
– grupuri care sunt, şi vor rămâne în continuare entităţi astrale; este necesar de înţeles faptul că entităţile astrale nu sunt la fel, chiar dacă trăiesc şi conlucrează în acelaşi câmp galactic. Corpurile sunt constituite din materii şi energii specifice segmentului galactic, aşa este – dar de fapt fiecare entitate se autoconstituie în preajma unei planete, unei stele, în preajma unui loc pe care îl va ajuta în primul rând, alături de grupurile care se manifestă în preajma aceluiaşi loc;
– grupuri formate din astrali care se vor reîntoarce la întrupare cu sisteme corporale cu corp fizic, după odihnirea lor astfel activă. Ei se pregătesc intens, şi îndelungat pentru reveniri, iar ajutorul pe care ni-l oferim reciproc este foarte important;
– grupuri formate din astrali care vor părăsi definitiv planeta, galaxia, care se pregătesc pentru alte sarcini, dar care vor deveni mai devreme sau mai târziu sarcini pentru orice alt grup de spirite venite pe Pământ. De aceea schimbul de experienţă este important, chiar dacă nu este conştientienzat în astfel de călătorii, pentru a nu perturba sarcinile locale. Toate mecanismele sunt create astfel încât să nu deranjeze niciodată cele necesare ale grupurilor.

Cu unele grupuri de revenire nu se vor mai întâlni în pe timpul manifestării prin corp fizic, dar se vor întâlni cu altele, vor convieţui sau nu, dar vor fi împreună mai aproape sau mai departe, vor convieţui pe aceeaşi planetă, inter-corelaţi prin complexitatea câmpurilor planetare.
Cei care vor rămâne mai departe entităţi astrale vor convieţui şi conlucra cu entităţi asemănătoare, sau specifice altor planete din sistemul stelei locale, sau altor stele din galaxie, după puterea lor energetică proprie şi experienţa de folosire a puterilor lor radiante.

Vom vedea la un moment dat că în călătoriile noastre astrale putem percepe sau nu alte entităţi, sau le percepem pentru un moment – pentru ca în momentul următor să nu le mai percepem. Ceea ce nu este de loc anormal, căci ele doar ne susţin activitatea, vibraţia, ne dau impulsuri de diferite naturi şi se retrag – aşa cum şi noi ar trebui să învăţăm să facem în viaţa curentă: tocmai pentru o universalitate de rezolvări ele se află – chiar şi trecător, pe lângă noi, iar noi ar trebui să le fim recunoscători pentru impulsurile primite.

Călătoriile astrale sunt puternic marcate întotdeauna de cunoaşterile generale ale spiritelor şi de înclinaţia lor către cunoaşterea în continuare: mereu mai lucide şi mai înţelegătoare de la o întrupare la alta. De aceea este necesar să se înţeleagă faptul că unele persoane, în funcţie de înclinaţiile lor naturale, de fapt de treapta lor de evoluţie, vor avea şi înclinaţie puternică către cercetarea astrală şi mentală, altele însă nu: ceea ce însă nu este de loc un lucru rău şi nici “netreziţi” nu sunt dacă nu efectuează călătorii astrale, sau mentalizări, sau nu sunt interesaţi de fenomenologia energetică planetară sau cosmică. Ele au implicit alte sarcini de destin şi alte particularităţi esenţiale de căutare, de cercetare, de trăire în multe feluri, după cum li se vor deschide simţurile, rând pe rând, odată cu trecerea timpului.

Trebuie să fim atenţi la toate aceste aspecte şi multe altele, pe care le vom discuta de-a lungul experienţelor noastre.

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
02. Evoluțiile astrale – căi de legătură între evoluțiile spiritelor în diverse universuri

NOTĂ: Discuţiile, atenţionările din acest studiu au loc datorită faptului că am întâlnit, rar ce-i drept, idei conform cărora, când facem călătorii astrale, mergem în alt univers din care privim cele care se petrec în…

01. Introducere în tematica călătoriilor astrale

I. IDEI PRINCIPALE:Se va porni de la expunerea prezentată în secţiunea ALTE STUDII, Călătorii spirituale, pct.b: CĂLĂTORII ASTRALE.1. Discutăm despre experienţe înafara corpului fizic, vise lucide sau conştiente – fenomene…

Dictionar