05. Radiația monadică/spirituală

2. Necesitatea studiilor despre radiația monadică

NECESITATEA ÎNTREGULUI STUDIU

Literatura populară creează de multe ori circulaţia unor idei pline de confuzii şi superficialităţi. Le înţelegem treptat şi conştientizăm necesitatea de a le corecta, pe măsură ce creşte experienţa noastră în percepţii şi manifestări, odată cu schimbarea condiţiilor vibraţionale planetare.
Un simplu exemplu cunoscut de noi toţi este generalizarea impresiei că se urmăresc în evoluţiile noastre numai anumite elemente de trăire de la o viaţă la alta: cele care dau acum accente sociale sau de sănătate, de la abia sesizabile la deranjante şi criminale.
De fapt evoluţiile urmăresc dezvoltarea armonioasă a tuturor manifestărilor monadelor: trecerea complexă de la manifestări specifice unor trepte evolutive – la specificul altor trepte, superioare (de exemplu: de la necreatori la creatori şi creatori conştienţi), ceea ce implică:
– dezvoltarea concomitentă a tuturor seturilor de manifestări de aceeaşi natură, în condiţiile unei perioade largi planetare: ceea ce presupune derularea unor schimbări mari planetare, vibraţionale şi, de aici, fizico-geografice şi ale întregii biosfere, precum şi schimbări ale grupurilor spirituale de întrupare de la o perioadă plantară la alta;
– dezvoltarea armonioasă a seturilor de manifestări ale întrupaţilor: la început se pot armoniza între ele, simple fiind, în general – dar apoi se conştientizează, în diversificarea manifestărilor, cele care aparent se află în contradicţie ; se caută minimalizarea efectelor aparent contradictorii şi, în continuare, dezvoltarea din ce în ce mai puternică a unor: manifestări noi care vor cizela pe cele vechi, ori manifestări cu acţiune asupra tuturor celorlalte vechi, pe care monadele le vor înţelege în totalitatea lor în timp, pe parcursul evoluţiilor lor, fiind extrem de complexe şi completând căile de dezvoltare ale celor care vor veni în viitor, consolidând înaintările celor care au apărut chiar din rădăcini.
Înţelegerea complexităţii vieţii noastre nu poate fi amânată la “infinit” – eventual pentru că, dacă ştim toate necesare pe Pământ şi încă mult mai multe în plus la nivele vibraţionale înalte ale universului, atunci nu se înţelege rostul accentelor, învăţăturilor, aprofundărilor, întăririlor, analizelor în această viaţă. Avem însă nevoie treptat să facem eforturi din ce în ce mai largi pentru dezvoltarea percepţiilor noastre, pentru înţelegeri din ce în ce mai înalte şi mai subtile.


I. IDEI PRINCIPALE
Pentru înţelegerea profundă a trăirilor noastre în toate spaţiile şi toate timpurile, percepţia proprie nu trebuie să se formeze numai în jurul corpului nostru actual de manifestare, corpul fizic – dar nici să-l excludem din importanţa cu care ne percepem pe noi înşine. Monada şi radiaţia monadică formează împrenă principiul etern prin intermediul căruia se constituie – iar monada conştientizează treptat existenţa instrumentului său de învăţătură profundă: sistemul corporal întreg – nu numai corpul de manifestare.
Sistemul corporal devine astfel un instrument de învăţătură privind orientarea concretă în spaţiile şi straturile energiei fundamentale. Este o orientare concentrată care creşte permanent şi îşi specializează cu timpul nu numai spoturi de raze, apoi seturi cu specializări interioare, ci şi fiecare rază în parte, provenind de la structurile interioare ale monadei (celule energetice fundamentale şi pături interioare energetice), devenind din ce în ce mai abilă în manifestare, prin creşterea şi diversificarea experienţei monadei.
Ca să fie corect şi complet înţeles acest termen, radiaţia monadică o vom privi cel puţin din următoarele unghiuri de vedere:
- ca pe o emitere de energie din propria compactizare a monadei însăşi, aflată într-un univers în profunzimea celui în care se află sistemele noastre corporale, în profunzimea universului pe care îl conştientizăm acum. Este o radiaţie puternică, canalizată prin cămăşi (sau pături) energetice spre universurile materiale, unde se constituie sistemele corporale necesare fiecărei monade spre manifestare;
- în radiaţia monadelor astfel canalizată spre universurile materiale se constituie, prin atrageri de fluxuri de filamente energo-materiale de diferite vibraţii, sistemele corporale pentru manifestare. Sub puterea reunită a radiaţiei monadei cu radiaţia energetică a compactizărilor energo-materiale ale corpurilor, se formează în jurul corpurilor câmpuri protectoare şi hrănitoare pentru corpurile în jurul cărora sunt formate: dar toate la un loc (corpuri şi câmpuri) fiind hrănite, protejate şi impulsionate în manifestare de aceeaşi radiaţie monadică care le-a constituit.
Radiaţia monadică + radiaţia corpurilor + radiaţia câmpurilor corpurilor formează radiaţia sistemului complex spiritual, care oferă particularităţi specifice fiecărui întrupat: de vibraţie, de luminiscenţă (aură) şi de sunet fundamental.
Ca să delimităm cele două sfere de radiaţie monadică, spre studiu şi înţelegerea complexităţii celor care ne înconjoară, vom numi:
1. radiaţie monadică: radiaţia monadelor întrupate – monade şi spirite deopotrivă;
2. radiaţie filamentară: radiaţia filamentelor circulante în mediile universurilor materiale. În acest context, se poate deosebi:
- radiaţia filamentelor circulante, în fluxuri bogate, în mediile universice: radiaţie care oferă particularităţi specifice de vibraţie, luminiscenţă şi sunet fundamental mediului universic local;
- radiaţia filamentelor compactizate prin puterea de atracţie a radiaţiilor monadelor întrupat, care formează structuri corporale din filamente: după cum curge radiaţia din toate celulele fundamentale ale monadei şi din păturile interioare de energie din jurul celulelor. Aici discutăm în egală măsură şi despre corpurile spiritelor întrupate, dar şi despre creaţiile materiale filamentare, realizate mental, ale creatorilor conştienţi universali, avansaţi, cum sunt oamenii. În ambele astfel de cazuri, radiaţia emanată de compactizările constituite corporal sau realizate creativ, se adaugă radiaţiei monadice, rezultând blocul radiant spiritual al întrupării.
Acelaşi fel de expunere privind blocul radiant spiritual trebuie să fie înţeles pentru toate întrupările din universurile materiale, indiferent de univers, spaţii universice, zone universice, planete, stele, galaxii, întrupaţi pe, şi în jurul planetelor, dar şi în universurile spirituale: ale monadelor care se pot manifesta deja nemijlocit, fără corpuri materiale, ca urmare a creşterii şi diversificării forţelor lor radiante şi a experienţei totale de folosire a acestora.
Vom înţelege astfel că avem un sistem spiritual format din:
1. Spirit (în evoluţiile de început), apoi monadă individuală, pe măsura avansării în evoluţii;
2. Radiaţia proprie de energie – radiaţia monadică – pe care monada învaţă să o folosească, îndreptată prin voinţa sa către manifestări diverse, în mod din ce în ce mai flexibil, mai abil, în toate spaţiile universice;
3. Sistemul corporal pe care monada/spiritul îl poate constitui prin intermediul radiaţiei sale, din fluxurile de filamente energo-materiale, întreţinându-l şi folosindu-l pentru a învăţa să-şi protejeze viaţa, orice fel de viaţă în general şi orice fel de creaţie proprie şi a oricăror alte monade. Manifestările cuprind infinit de multe, de complexe forme, fiecare rază din radiaţia spirituală fiind îndreptată către seturi întregi de activităţi: pentru hrănire, pentru deplasare, pentru comunicare, relaţionare, pentru creaţie materială şi apoi energetică, în feluri de o diversitate infinită.

II. DETALII ŞI DISCUŢII TEMATICE
Se pot urmări elementele de dicţionar Monadă , Evoluţie şi Energie fundamentală , precum şi studiul Trepte de evoluţie ale  monadelor .
În ultimii ani tot mai multe voci susţin lipsa de importanţă a cunoaşterii pe care ar trebui să o preţuiască şi aplice orice spirit întrupat, din moment ce spiritul/monada ar cunoaşte absolut totul despre lumea în care se întrupează, astfel încât în asemenea condiţii ar fi necesar numai să ne îngrijim de viaţa curentă şi să iubim.
Sigur că aceste două elemente formează esenţa trăirilor noastre curente, însă pentru o parte considerabilă a populaţiei planetare cunoaşterea este deosebit de importantă – cel puţin în aceeaşi măsură ca şi cele de mai sus: dar o atare situaţie creează disensiuni, dispreţ şi ceartă între oameni, fiecare susţinându-şi părerile cu vehemenţă.
Şi este normal să fie astfel, din moment ce, fără o cunoaştere permanentă nu putem să desfăşurăm activităţile vieţilor noastre, iar manifestări fără a ne conduce după preceptele iubirii profunde conduc la forme avansate, chiar exacerbate de valorizare a proprietăţii şi a piedestalizării puterilor social-politice, în detrimentul valorilor umane fundamentale: progres, calitate superioară, conlucrare, demnitate umană, linişte sufletească, libertate, altruism.
Însă, în pofida tuturor celor crezute a nu fi necesare aflăm, şi consolidăm cunoaşterea faptului că evoluţiile noastre sunt ajutate şi coordonate pe drumurile orientărilor lor: către aprofundări din ce în ce mai adânci, ramificate, situate pe nivele din ce în ce mai complexe şi formatoare de cunoaşteri şi aplicări ale lor, în mod simultan în mai multe universuri. Chiar dacă ne este greu de crezut azi asemenea lucru, o astfel de trăire complexă este viitorul eternităţii vieţii noastre, simultană şi echilibrată în mai multe spaţii de nivele vibraţionale diferite. Spiritele învaţă cum să se manifeste astfel în mod egal, echilibrat, urmărind în acelaşi timp propria armonie interioară, înţelegând şi acceptând armoniile sau dizarmoniile exterioare – aparente şi trecătoare de altfel, prin care oferă exemple de spiritualitate din ce în ce mai înaltă celor din jur.
Iar acest fel de manifestare este rezultat al evoluţiilor noastre – unde Pământul face parte dintr-un şir lung de locuri, zone universice, universuri, spaţii situate înafara universurilor – structuri şi substructuri diverse în ale căror spaţialitate şi temporalitate învăţăm mai întâi să le folosim proprietăţile, apoi să le creăm, apoi să coordonăm evoluţiile spiritelor care vin la evoluţie în urma noastră: pentru care devenim şi noi, la rândul nostru, ajutători pricepuţi, experimentaţi – aşa cum sunt şi coordonatorii, învăţătorii, ajutătorii noştri de azi.
În asemenea condiţii, treptat, pe măsura avansării tuturor pe treptele proprii de evoluţie, ne este necesară conştientizarea celor aflate în structurile mai mult sau mai puţin perceptibile ale realităţii înconjurătoare. După cum ne finalizăm propriile noastre sarcini curente, după cum ajungem să depăşim greutăţile sociale şi politice impuse de semenii noştri, ajungem mai repede sau mai încet la înţelegerea şi acceptarea necesităţii de a cunoaşte esenţele locale, din perspectiva pământeană. Sunt complexităţi pe care le descoperim, cărora le percepem treptat, pe măsura obişnuirii cu ele: structuri, substructuri, funcţionalităţi. Folosim intens cunoaşterea lor în viaţa curentă, căci înţelegem faptul că “universalizare” nu înseamnă altceva decât aplicarea înţelegerii lor în orice condiţii locale, fie ele spaţiale, temporale, social-spirituale.
Într-un astfel de context, răspunsurile la întrebările legate de spirit şi corporalitatea prin care el se manifestă în acest spaţiu numit de noi univers pornesc de la însuşi conceptul de spirit şi cel de corp. Ele se îmbină atât de armonios, încât ne mai miră încă conceptul cartezian a cărui interpretare a condus la încredinţarea separării spiritului de corp, cu toate consecinţele nefaste legate de ea.
În vremurile pe care trăim, sub influenţa energiilor noi care ne împing efectiv către descoperiri de o bogăţie puţin imaginată cândva, mulţi dintre noi avem nevoie să ştim: avem nevoie din ce în ce mai multă de cunoaştere de profunzime, de subtilitate. Mai ales privind tot ceea ce ni se pare mai profund şi mai subtil dintre toate: fiinţa noastră cea mai profundă, cea mai subtilă, despre a cărei conştientizare putem să spunem că este o simţire din ce în ce mai clară, mai puternică.
Am discutat astfel de monade şi evoluţiile lor, de spirite şi de evoluţiile lor, despre diferite trepte ale acestora, şi vom discuta mult în continuare, pe măsura noilor conştientizări care ne apar în cale. Ceea ce leagă spiritul, monadele din spirit, de corporalitatea prin care se manifestă este tocmai subiectul studiilor prezente: radiaţia monadică/spirituală. Să ne referim la radiaţia monadică, întrucât ea este baza naturală a întrupărilor omeneşti, dar să avem în vedere faptul că în în jurul nostru sunt spirite întregi care se întrupează, a căror radiaţie este bine numită „spirituală”, iar în cazul planetei şi stelei care o guvernează, radiaţia totală este spirituală: prin întruparea popoarelor de spirite, cu radiaţiile lor reunite în modul cel mai armonios din zona noastră universică.
Este deosebit de frumoasă armonizarea unui grup foarte numeros de popoare spirituale, formând galaxiile întrupate, într-o zonă extrem de depărtată de Pământ – galaxiile întrupate fiind uriaşii universului nostru, de o măreţie spledidă, în adevăratul sens al cuvântului !!!…
Să înţelegem însă că acest fel de cunoaşteri nu ne sunt necesare în mod virtual, undeva dincolo de fruntariile planetei noastre. Studiile despre monade şi spirite sunt tot atât de importante ca şi cele despre planete, stele şi galaxii. Şi toate conduc către înţelegeri legate de viaţa curentă a omului contemporan şi, în egală măsură, a tuturor formelor de corporalitate în orice compunere de biosistem planetar, precum şi înţelegerea existenţei lor: în trecut, în prezent şi cu desfăşurările care vor urma în viitor. Vom înţelege astfel foarte clar modul în care se desfăşoară viaţa planetară, în jurul nostru, dar şi viaţa tuturor planetelor, stelelor şi galaxiilor din univers. Înţelegem astfel că noi: nici nu suntem doar corpul cunoscut în mod general azi, sau o sumă de corpuri care formează un sistem corporal – dar nici vieţuitoarele din jurul nostru nu sunt doar un simplu peisaj, covor fără spirit sau simple creaturi create pentru a fi sclave omului, aşa cum cred mulţi oameni azi.
Mai mult, cei care ajung să creadă că există şi altceva înafara corpului nostru fizic (corpul de carne, os şi sânge, ale cărui proprietăţi pot fi măsurate cu aparatură fizică) ajung să confunde, pe măsura prezentărilor oficiale:
– efectele radiante de câmp electro-magnetic, care este o radiaţie, o emanaţie în exterior a corpului fizic, slabă în felul ei,
cu:
– corpuri şi câmpuri hrănitoare aflate de-asupra corpului nostru fizic: ele sunt hrănitoare, din punct de vedere material-energetic, pentru fiecare corp fluidic din sistemul nostru corporal, care trimite apoi, în cascadă, fluxuri energo-materiale tuturor corpurilor de vibraţie mai joasă din întreg sistemul corporal. Astfel ele sunt, laolaltă şi în acelaşi timp, şi matrice constitutivă şi dezvoltatoare ca sursă permanentă de hrănire, dar şi o formă de protecţie energetică de o mare complexitate, pe care întreg sistemul corporal o cere şi o foloseşte pentru a ajuta spiritul să se manifeste liber.
De fapt, mai complex spus, este vorba despre confundarea radiaţiei electro-magnetice a corpului fizic cu totalul de radiaţie monadică împreună cu corporalitatea pe care ea o constituie şi căreia îi întreţine permanent existenţa.
Chiar şi majoritatea radiesteziştilor confundă câmpul corpului fizic-eteric cu ceea ce este dincolo de el, crezând că ceea ce se numeşte corp dublu-eteric este un corp care are forma interioară a corpului fizic (cu forme eterice de inimă, plămâni, splină, sistem osos, sistem circulator, digestiv, excretor, sexual, etc.) a cărui energie este dedicată întrutotul corpului fizic, energie pe care o ia din exteriorul corpului, din mediul acestui simplu convolut. Ceea ce este doar în mică măsură adevărat. Lumea noastră este mult mai complexă decât credem, iar despre acest lucru ne vom lămuri bine în curând, cu toţii.
Dar să ne preocupăm deocamdată de radiaţia monadică.
Radiaţia monadei (monadică) se află ea însăşi în evoluţie, după cum cresc compactizările interioare ale monadei: de la o formă slabă la începutul existenţei sale – la forme şi puteri pe care nu ni le putem imagina concret în acest moment, dar le putem înţelege cuprinzător prin forme abstracte. Astfel de creşteri au loc prin eforturile permanente ale monadelor de a se manifesta, indiferent de motivaţiile care le au ele pentru manifestare, pe primele trepte de evoluţie; după care alegerea drumului cel mai complex, subtil, profund, divers în spaţii şi vibraţii diferite – nu numai în acelaşi spaţiu, conduce către creşteri superioare, pe baza aceloraşi înclinaţii formate în primele trepte. Înţelegerile superioare se formează prin abstractizări din ce în ce mai cuprinzătoare în miezul lor, chiar dacă elementele de suprafaţă sunt simple – de acea simplitate care doar pare a nu cuprinde ceva, cu scopul de a arăta celor care într-adevăr nu au ajuns încă la înţelegeri profunde începuturile care oglindesc situaţiile simple pe care ei le pot recunoaşte. Pe măsura înaintărilor în evoluţii puterea de pătrundere creşte, căci însăşi radiaţia creşte, pătrunde în spaţii, timpuri, existenţialităţi sau posibilităţi multiple de existenţă nemanifestă – dar care pot prinde, prin experienţa acumulată, un contur sigur, cert, care creează simultan înţelegerea condiţiilor care îl poate face să devină manifest.
Spre exemplu, putem să ne imaginăm Pământul, sistemul nostru stelar sau galaxia întreagă ca un punct în univers, iar evoluţiile ca pe nişte linii sinuoase legând puncte-necesităţi care apar, se dezvoltă şi pot crea altele noi. Vom înţelege astfel mai departe multe lucruri, pe care viziunile mental-astrale concrete pe care începem să le avem, sub puterea energiilor noi, nu ne vor mai speria, descumpăni, care nu ne vor devia de la înţelegerile drumurilor evolutive ale spiritelor de pretutindeni, în eternitatea vieţii lor.
Vom numi în aceste studii termenul “radiaţie monadică” ca formă de exprimare atât pentru radiaţia monadei individuale, cât şi pentru radiaţia monadelor reunite sub formă de spirit.
Am putea folosi, la nivelul unei planete cum este Pământul, exprimarea “radiaţie spirituală” întrucât pe de o parte suntem mai obişnuiţi să folosim termenul de “spirit” în loc de mai-noul”monadă”, pe de altă parte majoritatea întrupaţilor pe planetă (de la viruşi la mamifere exclusiv) sunt spirite întregi întrupate: spirite cu monade care, având radiaţia foarte firavă, nu pot singure să-şi constituie, întreţină şi folosească un sistem corporal pentru a învăţa să se manifeste în mediile universice. Dar întrucât noi, oamenii, în calitate de spirite avansate în evoluţii, ne întrupăm monadă cu monadă din spirit, chiar dacă se menţine spiritul ca grupare monadică în continuare, vom folosi termenul de radiaţie monadică, pentru obişnuirea cu acest fel corect de înţelegere. De asemenea, ajutătorii planetari, care sunt monade individuale întrupate, sunt destul de puţini (cam 8% din populaţia planetei), dar măresc rândurile motivelor pentru care folosim acest termen în continuare.
Ca să fie corect şi complet înţeles acest termen la nivelul nostru de percepţie şi înţelegere, în calitate de monade întrupate, radiaţia monadică o vom privi:
– ca pe o emitere de energie din propria compactizare care este monada însăşi, aflată într-un univers în profunzimea celui în care se află sistemele noastre corporale, al universului pe care îl conştientizăm acum. Este o radiaţie puternică, canalizată prin cămăşi (sau pături) energetice spre universurile materiale, unde se constituie astfel sistemele corporale necesare fiecărei monade spre manifestare. Vor fi detaliate pe scurt din nou, în studiile viitoare, modul de formare şi de folosire a radiaţiei monadice;
– în radiaţia monadelor astfel canalizată spre universurile materiale se constituie, prin atrageri de fluxuri de filamente de diferite vibraţii, sistemele corporale destinate manifestării. Sub puterea reunită a radiaţiei energetice a monadei cu aceea a compactizărilor energo-materiale ale corpurilor, se formează în jurul corpurilor câmpuri protectoare şi hrănitoare pentru corpurile în jurul cărora sunt formate: dar toate la un loc (corpuri şi câmpuri) fiind hrănite, protejate şi impulsionate în manifestare de aceeaşi radiaţie monadică care le-a constituit.
Radiaţia monadică + radiaţia corpurilor + radiaţia câmpurilor corpurilor oferă particularităţi specifice fiecărui întrupat: de vibraţie, de luminiscenţă (aură) şi de sunet fundamental.
Ca să delimităm, spre studiu şi înţelegerea complexităţii celor care ne înconjoară, cele două sfere de radiaţie monadică, vom numi:
1. radiaţie monadică: radiaţia monadelor întrupate – monade şi spirite deopotrivă;
2. radiaţie filamentară: radiaţia filamentelor circulante în mediile universurilor materiale. În acest context, se poate deosebi:
– radiaţia filamentelor circulante, în fluxuri bogate, în mediile universice: radiaţie care oferă particularităţi specifice de vibraţie, luminiscenţă şi sunet fundamental mediului universic local;
– radiaţia filamentelor compactizate de puterea de atracţie a radiaţiilor monadice, care formează structuri după cum curge radiaţia din toate celulele fundamentale ale monadei şi din păturile interioare de energie codin jurul celulelor. Nu discutăm astfel numai despre corpurile de manifestare ale monadelor, ci şi despre creaţiile materiale filamentare – realizate mental, ale creatorilor conştienţi universali. În ambele astfel de cazuri, radiaţia emanată de compactizări se adaugă radiaţiei monadice, rezultând un bloc radiant despre care vom discuta detaliat în studiile viitoare.
Acelaşi fel de înţelegere trebuie să se susţină la nivelul oricărei forme de compactizare a energiei fundamentale la nivelul monadelor, spiritelor şi deopotrivă la nivelul formelor de compactizare existente şi circulante în orice univers, fie material, fie spiritual.
Studiul radiaţiei monadice ne ajută să înţelegem astfel că ea este liantul între monadă/spirit şi corpurile sale de manifestare: nicidecum monada nu “coboară” în interiorul trupurilor noastre, pe care ni le creează părinţii noştri. Blocul existenţial monadă-radiaţie-corpuri-câmpuri practic cuprinde părţile sale fundamentale una în profunzimea celeilalte, iar noi, oamenii, putem surprinde, din ce în ce mai clar şi mai amănunţit, prin modul în care corpurile noastre superioare transmit informaţii din toate universurile pe care le-am cunoscut anterior (avem conştienţa existenţei lor). Sunt informaţii privind: structura monadelor şi spiritelor, curgerea radiaţiei monadice, constituirile material-energetice prin puterea de atracţie a monadelor, precum şi formele complexe de creaţie mentală filamentară pe care oamenii au folosit-o în trecut, şi o vor folosi în continuarea vieţilor lor pământene.
Studiind radiaţia monadică, vom înţelege modul în care se formează sistemele noastre corporale – care nu sunt create de corpul fizic, chiar dacă sunt concentrice faţă de corpul fizic, ci invers: niciodată nu este posibil ca o formaţiune de vibraţie joasă să creeze o formaţiune de vibraţie superioară sieşi şi să funcţioneze împreună. Acest lucru ne va explica faptul că noi înşine nu ne putem crea corpuri din manifestarea celui fizic, aşa cum circulă de multă vreme tot felul de teorii, iar ceea ce vedem deseori – unii dintre noi – de-asupra capului nu este decât o substructură a corpului nostru spiritual, aflată de-asupra corpului cauzal, pe care o numim selectorul de vibraţii: mai corect, complex exprimat: selectorul-amplificator de vibraţii . Nu este creeată de noi, nici nu poate fi modificată (întărită) de noi, pentru a o dezvolta la nivel de corp şi a pleca cu el altundeva decât pe Pământ. Vom mai discuta despre aceste lucruri.
Vom înţelege existenţa şi funcţionarea corpurilor fluidice, care au o vibraţie mult superioară corpului fizic: corpuri care sunt structuri materiale fixe, stabile în spaţiu şi timp îndelungat, dar de vibraţii din ce în ce mai mari, de la corpul fizic în sus, antrenate de radiaţia monadică/spirituală pentru a constitui diverse corpuri de manifestare: corpul de manifestare numit în limba română spiritual (lb. sanscrită: budhic), sau corpul astral, sau corpul fizic.
Vom înţelege astfel că aici, pe Pământ, avem un sistem spiritual format din:
1. Spirit (în evoluţiile de început) sau monadă, pe măsura avansării în evoluţii;
2. Radiaţia proprie de energie – radiaţia monadică – pe care monada învaţă să o folosească, îndreptată prin voinţa sa către manifestări diverse, în mod din ce în ce mai flexibil, mai abil, în toate spaţiile universice;
3. Sistemul corporal pe care monada/spiritul îl poate constitui prin intermediul radiaţiei sale, din fluxurile de filamente energo-materiale, întreţinându-l şi folosindu-l pentru a învăţa să-şi protejeze viaţa, orice fel de viaţă în general şi orice fel de creaţie a oricăror monade. Manifestările cuprind infinit de multe, de complexe forme, fiecare rază din radiaţia spirituală fiind îndreptată către seturi întregi pentru hrănire, pentru deplasare, pentru comunicare, relaţionare, pentru creaţie materială şi apoi energetică, în feluri de o diversitate infinită.
Să înţelegem însă şi faptul că monada şi radiaţia monadică pot exista fără corpuri, dar corpurile nu pot exista fără radiaţie monadică. De fapt este un sistem întreg de condiţionări, dintre care suita principală ar putea fi formată în esenţă din următoarele:
– formarea sistemelor corporale este condiţionată de existenţa radiaţiei monadice;
– radiaţia monadică este condiţionată de existenţa monadei.
Pe de altă parte, monada poate ajunge, prin evoluţii succesive, să se manifeste prin radiaţia sa, fără contribuţia corpurilor, dar parcurgerea mult mai rapidă a treptelor superioare de evoluţie este facilitată de creaţia micro-universică a filamentelor energo-materiale şi creaţia macro-universică, a condiţiilor energo-materiale de învăţătură a multor alte generaţii de monade: care folosesc creaţia materială şi energetică a monadelor avansate, urmând să înveţe şi ele, la rândul lor, să ofere învăţătură altora.
Acestea sunt numai câteva direcţii de abordare a subiectului, ele trebuiesc detaliate treptat, pe măsura orientării noastre în cunoaşteri, pe măsura creşterii vibraţiei medii planetare, sub efectul energiilor noi.

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
7. Radacinile spirituale ale efectelor radiatiei monadice in planul vietii pamantene

Anumite înţelegeri ale funcţionării radiaţiei monadice – formarea şi efectele ei în diverse planuri ale universului – ne ajută să aprofundăm cauzele manifestărilor noastre, nu numai diferite de la o monadă la alta, dar…

6. BLOCUL ENERGETIC RADIANT AL MONADELOR: RESPIRAŢIA RADIANTĂ – RITMURI ŞI EFECTE

Să reţinem aşadar faptul că suntem monade întrupate, iar această exprimare presupune, în lumea universului material în care ne manifestăm acum, următoarele componente ale procesului de întrupare: – monada: care învaţă…

Dictionar