04. Filamente energo-materiale

04. Variația vibrației medii zonale

I. DEFINIRE:

Este un proces periodic de modificare (creştere/diminuare) a vibraţiei filamentelor energo-materiale circulante prin toate subzonele zonei universice locale, format în principal din 2 faze succesive, care au astfel un traseu sinusoidal:

1. Faza de diminuare a vibraţiei zonale: filamentele care formează baza de constituire a tuturor felurilor de corporalitate de întrupare a spiritelor, pierd din energia lor superficială, implicit din vibraţia lor, trecând prin corpurile de întrupare comune şi individuale, determinând diminuarea vibraţiei locale.

2. Faza de refacere a integrităţii filamentelor energo-materiale, de către creatorii lor, marii coordonatori ai evoluţiilor, în universul lor spiritual; astfel remodelate, ele intră din nou, treptat, în circuitul zonal al universului nostru, reluând energizările corpurilor de întrupare ale spiritelor aflate în evoluţii. 

II. IDEI PRINCIPALE

1. Prin circulaţiile fluxurilor de filamente în spaţiile universice, prin corporalitatea spiritelor care se întrupează, are loc un consum al energiei filamentelor, din tecile lor, fără însă a se ajunge la destructurarea lor.

3. Ca urmare, caracteristicile energetice ale filamentelor scad, în perioade lungi de timp; este o diminuare care se caracterizează prin:

– diminuarea luminiscenţei filamentelor, îngroşarea sunetului fundamental şi diminuarea vibraţiei întregii zone în care ele se află în circulaţie; schimbările se petrec simultan în toate subzonele, astfel încât se ajunge la o mişcare fluidă în întreaga zonă, între un minim şi un maxim zonal;

– diminuarea puterii de atracţie între filamente, diminuarea puterii de dezamprentare naturală a structurilor materiale: amprentele cu vibraţie joasă îngreunează în acest fel răspândirea radiaţiei exterioare a filamentelor şi a structurilor corporale de pretutindeni.

4. Filamentele care au pierdut din vibraţia lor sunt canalizate către bariera cu vibraţia cea mai joasă a subzonei pe care au străbătut-o şi sunt evacuate prin barieră în Universul Central; în timp ce unele fluxuri ies din univers, prin bariera cu vibraţie joasă, alte fluxuri proaspete intră în univers, create sau/şi remodelate tot în Universul Central: din barieră pornesc în circulaţii, prin atrageri din galaxie în galaxie, până la bariera cu vibraţie joasă. 

5. În anumite condiţii de evoluţie a unor spirite, coordonatorii evoluţiilor din subzonă se întrupează în toate straturile paralele ale universului, aşadar şi în stratul nostru de evoluţie, şi trag direct din bariera de aprovizionare cele mai noi fluxuri de filamente, proaspete, pentru schimbarea mai rapidă a vibraţiei planetei: acest eveniment se petrece numai acolo unde se întrupează spirite aflate în călătorii regresive (dintr-o zonă cu vibraţie foarte înaltă în această zonă, cu vibraţia naturală cea mai joasă), venite pe planetă în blocuri spirituale piramidale, pentru a se scurta timpul şederii lor pe planetă, foarte obositor, când zona trece printr-un minim vibraţional.

III: DETALII, DISCUŢII

Atunci când discutăm despre fenomenele care însoţesc viaţa galaxiilor din zona I a Universului Fizic, trebuie să avem în vedere unul dintre fenomenele cele mai importante ale acestei zone: variaţia considerabilă a vibraţiei medii zonale: nu numai de la o subzonă la alta a acestei zone, ci în întreaga zonă, de la o perioadă largă de timp la alta, cu diferenţe foarte mari de la valorile maxime la valorile minime.
Un astfel de fenomen este legat de fondul energo-material al zonei, fiind un fenomen specific zonei I, nu şi celorlalte zone ale universului.

1. ELEMENTELE FUNDAMENTALE ALE MEDIULUI UNIVERSIC
Să începem studiul amintind următoarele:
a. Mediul de bază (fundamental) al tuturor desfăşurărilor universurilor este energia fundamentală necreată, omniprezentă şi atemporală din punctul de vedere uman contemporan.
b. Discutând în mod concret doar despre Universul Fizic, în care ne aflăm în prezent: mediul energetic fundamental al universului este mediul de circulaţie al unor fluxuri bogate şi foarte variate de filamente, care cuprind – adică protejează, hrănesc şi obişnuiesc cu circulaţie, cu mişcare permanentă – monade aflate în primele lor faze de evoluţie.

Astfel de filamente, indestructibile pentru orice forţă din universul prin care circulă, le-am numit: filamente-energii (sau simplu: energii) şi filamente-materii (sau simplu: materii) – după treapta de evoluţie a monadelor incorporate (fiecare treaptă având volumul propriu de energie interioară compactizată). Ele sunt folosite de către monade mai evoluate – monadele spirituale (pe scurt: spiritele), conform necesităţilor lor de evoluţie: pentru constituirea sistemelor lor corporale de manifestare, precum şi în creaţia lor materială. Spiritele folosesc astfel filamentele – şi nu monadele, astfel încât nimic din universul lor de circulaţie nu le poate distruge.
Filamentele circulă în mediul universic în fluxuri bogate, atrăgându-se reciproc după vibraţia patului lor filamentar. Ele nu se atrag numai reciproc, formând astfel fluxuri în care filamentele nu sunt doar cele aproape identice, ci atrag şi filamente diferenţiate cu puţin unele de altele, în cascadă. Se formează astfel mănunchiuri, fluxuri de filamente cu vibraţii apropiate, deşi cu puţin diferenţiate unele de altele.
Fluxurile astfel formate atrag, urmând acelaşi principiu, alte fluxuri asemănătoare, astfel încât mediul energetic fundamental nu conţine goluri în vreun loc din univers. Vibraţiile lor le particularităţi care facilitează deplasări pe direcţii mereu în schimbare, cu viteze diferite, după cum sunt atrase de macro-structurile deja create, ale universului.
Astfel, fluxurile circulă urmând tot principiul, legea atracţiilor, prin diferenţele de vibraţii pe care le formează patul lor filamentar. Vibraţiile filamentelor variază în funcţie de compactizarea patului lor energetic, pat filamentar (aşa cum l-am numit pe scurt) care protejează monadele interioare aflate în stadii diferite de evoluţie. La rândul lor, monadele interioare păstrează stabilitatea patului filamentar în interior, creându-i particularităţi proprii: şi filamentelor energii şi materii, dar şi corpurilor pe care spiritele şi le constituie în radiaţia lor spirituală. Sunt corpuri constituite în vederea desfăşurării manifestărilor lor, a învăţăturilor lor, a realizării creaţiilor lor, folosind fluxuri circulante sau materii în stare compactă, în mediul lor de trai: spre exemplu – corpul de întrupare al altor vieţuitoare (aşa cum foloseste omul trunchiul copacilor, pielea altor animale, etc.)
Acesta este exemplul cel mai răspândit – al folosirii fluxurilor de filamente materiale pentru constituirea corpurilor de manifestare ale spiritelor: din materii a căror vitalitate este susţinută prin circulaţii interioare de energii, atrase la rândul lor de materiile compactizate în raza radiaţiei spiritelor.
Radiaţia spirituală este concentrată şi direcţionată către spaţiul universic în care circulă fluxurile de filamente; ea susţine la rândul ei energetic corpurile materiale constituite în raza sa şi se completează – pentru manifestarea complexă a spiritului – cu susţinerea circulaţiei filamentelor-energii prin structurile materiale corporale.
În acest fel de organizare universică, realizată de creatorii-coordonatori ai universurilor şi ai evoluţiilor de pretutindeni, toate monadele aflate în primele lor stadii de evoluţie sunt complex, şi permanent protejate. Astfel încât nimic nu poate distruge:
– nici monadele materii şi energii – protejate în filamentele lor;
– nici monadele spirituale, protejate în manifestările lor prin intermediul corpurilor, neputând astfel să-şi provoace distrugeri în mod direct, care să le oprească sau doar să le încetinească evoluţiile.
Spaţiile folosite de către spirite în primele lor etape de evoluţie – universurile materiale – sunt numite după vibraţia generală a filamentelor circulante în interiorul lor:
– Universul Cauzal: universul material cu vibraţia cea mai înaltă;
– Universul Astral: universul material cu vibraţie medie;
– Universul Fizic: universul material cu vibraţia cea mai scăzută dintre cele trei universuri materiale.
Nu folosim valori ale segmentelor proprii de vibraţie, căci peste tot există o variaţie normală a vibraţiei, legată de viaţa, trăirea, manifestarea spiritelor, a întrupărilor lor.
Configuraţia universurilor este oferită de structuri materiale de diferite feluri:
– structuri de întrupare: stele, planete, galaxii, cu întreg biosistemul lor însoţitor (vieţuitoare de felul celor cunoscute de noi pe Pământ);
– creaţii ale spiritelor întrupate în universuri, care pot fi: pentru susţinerea vieţii lor de-a lungul etapelor de evoluţie, necesare învăţăturilor pe care le primesc din partea spiritelor mai evoluate, precum şi cele pe care le oferă spiritelor pe care şi ele le ajută, după cum au învăţat primind şi ele ajutor din partea unor ajutători mai experimentaţi; sau pot fi creaţii universice de mare amploare – dintre cele cunoscute de noi azi, în linii mari, fiind barierele (perdelele) inter-zonale şi inetr-subzonale.
Referindu-ne la Universul Fizic, în care ne aflăm acum: mediul format din totalitatea fluxurilor de filamente aflate în circulaţie între macro-structurile (stelele, planetele) universului, structurile corporale de manifestare ale spiritelor întrupate, împreună cu creaţiile lor materiale, formează câmpul unitar al universului.
El are caracteristici generale oferite de toate componentele sale la un loc, particularizându-se astfel prin:
– luminiscenţă fundamentală proprie: care este diferită de lumina emisă prin procesele fizice micro- şi macro-universice – adică diferită de focul produs prin procese restrânse, în creaţia creatorilor conştienţi: oamenii, pe Pământ, sau în procesele de ardere ale stelelor (exterioare) şi ale planetelor (interioare). Este vorba în acest caz despre luminiscenţa oferită de patul de energie compactizată a filamentelor, amplificată puternic de compactizările fluxurilor care se atrag reciproc în circulaţia lor, de compactizările şi energizările în structurile corporale de întrupare ale spiritelor şi în materiile compactizate ale creaţiilor spiritelor întrupate;
– sunet fundamental propriu: care este diferit de sunetele emise prin mişcarea structurilor materiale între ele, de impactul unora asupra altora – acel tip de sunet cu care suntem obişnuiţi în acest moment, pe Pământ. Este vorba în acest caz despre sunetul produs de acelaşi tip de compactizări ale filamentelor despre care discutam mai sus, în cazul luminiscenţei proprii ale componentelor universului;
– vibraţie proprie: oferită de ritmul vital al monadelor aflate în interiorul filamentelor energo-materiale, de respiraţia lor proprie, formată prin preluări şi eliberări de energii care le menţin viaţa şi le asigură creşterea energetică interioară;
Fiecare univers în parte are acest set general de particularităţi, cuprins în limitele proprii ale luminiscenţei, sunetului şi vibraţiei, în funcţie de gradul de compactizare al energiei patului filamentelor proprii. Patul filamentar, la rândul său este proporţional cu necesităţile armonizate ale:
– monadelor din interiorul filamentelor;
– ale spiritelor întrupate, care folosesc particularităţile fiecărui mediu universic pentru a-şi dezvolta şi cunoaşte propriile puteri radiante – prin intermediul corpurilor materiale, la începutul evoluţiilor lor.
Spiritele se folosesc de corpurile lor materiale pentru desfăşurarea învăţăturilor lor, mai mult sau mai puţin conştient la începuturile evoluţiilor lor – dar din ce în ce mai conştient cu fiecare treaptă de evoluţie proprie parcursă în plus. Ceea ce înseamnă că, de la o anumită formă de conştientizare în sus, pe treptele evoluţiilor, spiritele învaţă să protejeze ele însăşi monadele mai mici, pe care le ajută să parcurgă, la rândul lor, aceleaşi evoluţii prin care să protejeze viaţa.
Ceea ce înseamnă că atât monadele din interiorul filamentelor, cât şi monadele spirituale care se folosesc de ele, parcurg în linii generale aceleaşi trepte de evoluţie. Astfel încât putem să ne amintim din studiile generale de evoluţii: monadele spirituale au evoluat la rândul lor ca monade-energii şi apoi monade-materii. Cele de care se folosesc monadele spirituale – adică: monadele-energii şi monadele-materii – sunt bine protejate în patul filamentele lor; astfel încât şi ele vor ajunge monade spirituale, urmând cursul evoluţiilor mai departe, către cele ale propriilor lor protectori şi coordonatori de evoluţii.

2. DIMINUAREA VIBRAŢIEI MEDII ZONALE
Circulaţia filamentelor are loc în univers prin atrageri şi eliberări de fluxurile către, şi din corpuri de diferite feluri, după necesităţile de evoluţie ale spiritelor. La fiecare trecere a filamentelor prin corpuri şi prin creaţii ale întrupaţilor, filamentele lasă în urma lor o parte infimă, dar reală, din energia patului lor protector: astfel ele hrănesc – adică întreţin energetic vitalitatea structurilor pe care le străbat.
Astfel, atragerea, folosirea şi eliberarea fluxurilor prin corpurile de întrupare conduc la destructurarea superficială a patului filamentar, fără însă ca acesta să ajungă vreodată să se destrame, periclitându-se astfel viaţa şi evoluţia monadelor interioare.
Este un proces care durează un timp foarte îndelungat, de ordinul sutelor de milioane de ani, fiind cel mai lung proces periodic specific acestei zone a universului. Pierderile de vibraţie nu periclitează, aşa cum am mai precizat, interiorul dens al filamentelor, chiar dacă în acest proces pierderile de energie vin şi din exterior – ca urmare a pierderilor în procesul de circulaţie prin structuri, şi din interior – ca urmare a hrănirii monadelor interioare cu energia din filamente. Densitatea interioară şi la interfaţa dintre interior şi exterior (ceea ce numim “coajă”) este creată astfel încât pierderile să nu depăşească limita de menţinere a structurii ferme a filamentelor. De asemenea, coordonatorii evoluţiilor hotărăsc momentul retragerii fluxurilor din circulaţiile universice astfel încât procesul să nu ducă la destructurarea filamentelor şi astfel la periclitarea vieţii monadelor interioare.
Retragerea fluxurilor din circulaţia zonală, pentru recompactizare, nu se face decât la un anumit moment, hotărât în conformitate cu necesităţile evoluţiilor individuale şi comune pe care fluxurile le deservesc. Căci prin acest proces de pierdere treptată a energiei superficiale a filamentelor, nu numai structurile corporale sunt energizate şi astfel menţinute în vitalitate optimă o perioadă mai lungă de timp, necesitând efort mai mic de hrănire a întrupaţilor, determinând astfel o putere de acţiune a lor mărită, comparativ cu ceea ce ar putea efectua fără o astfel de energizare. Se oferă astfel timp nu numai consolidării cunoaşterilor obţinute la nivele mari de vibraţie, dar se creează în plus o diversitate deosebită de contiţii de evoluţie, înafara celor de la nivele înalte de vibraţie. Gama intermediară a percepţiilor creşte şi ea, a acţiunilor – la rândul ei, cu o regularitate care, indiferent dacă se petrece pe ridicare sau pe coborâre de vibraţie, consolidează cele cunoscute de fiecare spirit în parte. Se oferă în acelaşi timp şi posibilităţi extinse de împărtăşire a cunoaşterilor în interiorul grupului spiritual şi între grupuri spirituale. Se creează timp pentru neînţelegeri şi înţelegeri, pentru odihniri şi reluări de activitate, pentru învăţături privind experienţe lărgite prin cunoaşterea unor mereu noi grupuri de spirite aflate în situaţii planetare, dar şi în călătorii asemănătoare, dar: ori pe ridicare de vibraţie, ori pe coborâre.
Este o îmbogăţire cu totul specială de experienţă, în acelaşi timp cu consolidarea unor tipuri de experienţe pentru care în perioadele anterioare spiritele nu erau chiar foarte bine pregătite. Căci profilul spiritual al monadelor oferă o infinitate de posibilităţi de manifestare, iar spiritele, în evoluţiile lor de început (pe care le-am numit primare) se obişnuiesc în primul rând să accepte existenţa unor atât de variate posibilităţi de manifestare spirituală. Evoluţiile devin astfel mult mai flexibile, programele de acţiune pot deveni mult mai elastice şi cuprinzătoare în acelaşi timp. Se formează, de asemenea timpul necesar înţelegerii extinse a evoluţiilor altor fraţi mai mici şi, în funcţie de o a stfel de conştiinţă cu adevărat extinsă, spiritele din ce în ce mai evoluate îşi consolidează bazele de acţiune ale ajutătorului înţelegător şi atotcunoscător: aşa cum va deveni fiecare monadă în parte, şi va rămâne în eternitate.
Diminuarea treptată a vibraţiei zonale nu este un fenomen dezordonat, haotic, spontan, chiar dacă la prima vedere se poate crede acest lucru. Fluxurile de filamente nu sunt omogene, după cum am spus, căci filamentele atrag şi formează mănunchiuri în care vibraţia variază în funcţie de diferenţele – mici, dar la nivelul lor: semnificative. Se formează astfel fuioare subţiri, care la rândul lor se atrag, formând fluxurile mari.
La nivelele cele mai înalte ale vibraţiei lor, când practic destructurarea nu este înaintată, se poate percepe diferenţa distinctă între strălucirile fluxurilor, şi fuioarelor din fluxurile circulante. Când destructurarea lor devine avansată, strălucirea, luminiscenţa lor se diminuează, sunetul emis de ele se îngroaşă, vibraţia joasă creează senzaţia de greutate, de solid, de granulos – acolo unde înainte senzaţia era de uşor, aerat, vaporos.
Aşadar, diminuarea vibraţiei medii zonale este un proces care se desfăşoară natural în anumite limite:
– natural, prin faptul că circulaţia fluxurilor se desfăşoară în mod natural, prin atracţiile, folosirile şi destructurarea naturală superficială, după cum circulaţiile se intensifică sau se relaxează în preajma stelelor şi planetelor cu răspândire neuniformă în spaţii, ale galaxiilor la fel de neuniform răspândite în subzonele lor de existenţă;
– în mod creat, coordonat, condus, filamentele fiind lăsate să circule doar până când ating o limită a destructurărilor lor superficiale, după care ele sunt atrase şi evacuate din univers prin multifuncţionalitatea barierelor inetr-subzonale şi inter-zonale.
Fluxurile vor fi simultan înlocuite cu altele noi, având monade aflate în aceleaşi stadii de evoluţie – altele aşadar decât cele retrase. Vor fi filamente cu compactizări de acelaşi fel ca şi fluxurile retrase, aşa cum au fost şi ele cândva, la începuturile circulaţiei lor prin univers. Filamentele vechi vor refăcute, însă având alte condiţii de formare, căci şi monadele din interiorul lor evoluează, îmbogăţindu-şi energia interioară, prin hrănirea în patul filamentului care le-a şi protejat. Ele vor intra din nou în circuitul universic, dar sub formă de filamente cu vibraţie mai mare, pentru protecţia unor monade cu putere energetică superioară. Astfel de filamente vor circula în alte părţi ale universului: treptat, în zona a II-a şi apoi în zona a III-a ale acestuia.

Schimbarea, înnoirea fluxurilor are loc la intervale de timp necesitate de fiecare flux în parte, chiar dacă ieşirea se face simultan pentru volume uriaşe de fluxuri, după monadele cărora le vine vremea să îşi schimbe haina filamentară. Căci retragerea lor nu se face după gradul de destructurare a interfeţei energetice a filamentului, ci tot prin barierele inetr-subzonale fluxurile sunt direcţionate către o altă subzonă, atunci când ele nu mai pot ajuta nici o formaţiune a subzonei în care au circulat. Dar compactizarea lor este încă bună pentru a ajuta alte formaţiuni, dintr-o subuzonă cu vibraţie mai mică se formează astfel o circulaţie şi între macro-structurile aceleiaşi subzone, si de la o subzonă la alta a zonei.
Însă fluxurile nu sunt ţinute în circulaţie până când ajung în apropierea nucleului universului, acolo unde ar putea avea vibraţia cea mai joasă. Fluxurile circulă doar între 2, 3 sau un număr mic de subzone, până când chiar vibraţia subzonei nu contribuie la destructurarea patului lor filamentar. În astfel de regiuni ale universului, cu cea mai mică (sau în regiunile cu cea mai mare vibraţie, specifice zonei a III-a), alte filamente, cu alte feluri de compactizări, contribuie la circulaţia şi energizarea structurilor cosmice locale. Detaliile privind astfel de circulaţii vor face obiectul unor studii separate.
Toate evoluţiile sunt coordonate cu precizie de către marii Creatori-coordonatori ai tuturor evoluţiilor, pentru ca să nu existe nici un moment de regresie naturală în viaţa monadelor.
Daca vom discuta despre regresii, despre evoluţii regresive, despre călătorii spirituale regresive – vom vedea că ele sunt regresii create în mod special pe termen limitat, riguros socotit în funcţie de evoluţiile proprii ale călătorilor şi ale celor cu care spiritele călătoare vin în contact direct; iar astfel de călătorii au loc numai atunci când spiritele îşi capătă, şi consolidează puterea de a face faţă la toată fenomenologia pe care o implică o călătorie regresivă.

3. CREŞTEREA VIBRAŢIEI MEDII ZONALE
Am discutat despre aspectul îmbogăţirii experienţei spiritelor întrupate în condiţiile diminuării vibraţiei medii zonale: prin diversificări ale activităţilor în domeniul creativ, prin diversificări ale comportamentului care creează în timp flexibilitate în relaţiile care se formează mereu între spirite.
Însă nu avem în vedere doar diminuarea vibraţiei zonale, ci variaţia ei. Este necesar să discutăm în detaliu şi despre creşterea vibraţiei zonale, chiar dacă am pomenit pe scurt în procesul de diminuare despre faptul că filamentele degradate sunt înlocuite cu altele noi.
Lucrurile însă sunt puţin mai complexe decât par la prima vedere.
Numai aparent evenimentele se aseamănă cu cele din perioada diminuării vibraţiei. Şi tot numai aparent are loc doar o consolidare a experienţei formate în perioada de diminuare a vibraţiei zonale. Cu toate acestea, chiar are loc un segment asemănător de manifestare şi pe diminuare, şi pe creştere de vibraţie; de asemenea are loc în perioada de creştere a vibraţiei un segment de consolidare a experienţei locale formate în perioada de diminuare. Dar, în plus, mai au loc şi multe alte forme de trăire specifice fiecărei perioade în parte, dar mai ales să discutăm acum despre cele specifice perioadei de creştere, care de regulă nu se observă, nu se analizează la întreaga valoare a experienţei spirituale. Dar toate sunt bine, şi corect înţelese, şi sunt bine fructificate în etapa de diminuare a vibraţiei, când spiritele – cele umane în primul rând, în calitate de creatori conştienţi universali – vin din cunoaştere totală a unei evoluţii perfect conştiente. Având cunoaşteri ale trecutului, prezentului lor şi prefigurarea complexă a viitorului, oamenii au putut să înţeleagă toate deosebirile între cele două etape, chiar înainte de a le trăi efectiv. Le-a fost de folos, căci şi-au format programe, seturi întregi de programe care să le ajute la acomodarea cât mai rapidă la noile condiţii de trai: la schimbările rapide care urmau să aibă loc treptat în viaţa lor, atât în diminuarea vibraţiei planetare, cât şi în perioada ei de creştere.
Cu această conștiinţă înaintată, oamenii au evoluat până în momentul de vibraţie cea mai joasă a Pământului.
Într-o astfel de perioadă, spiritele umane au păstrat permanent memoria lor întreagă, împreună cu conştiinţa experienţei cu care au trăit mult timp pe Pământ. Faptul că au fost conştiente de memoria lor, de experienţa lor vastă şi profundă, le-a determinat să o folosească în viaţa curentă: dar fiind perfect conştiente că fiecare etapă are specificul ei şi fiecare din ele trebuie trăită cu acest specific. Oricât de complex a putut fi trăită întreaga perioadă anterioară, nimic nu putea înlocui specificul perioadei care avea să se desfăşoare în viitor.
De asemenea, oamenii acelei perioade au mai cunoscut un aspect specific: acela al specificului vitezei de circulaţie a fluxurilor de energii şi materii în fiecare etapă în parte. Ştiau bine, din experienţa lor, că fluxurile circulă cu viteză mai mare când sunt proaspete, noi, venite practic direct din barierele inetr-subzonale care le-au creat drum în acest univers. Spiritele umane au venit pe Pământ în condiţiile în care vibraţia mediului era aproape de jumătatea perioadei sale de diminuare (de la ultima înnoire a fluxurilor, cam la începutul epocii saurienilor – până la următoarea, trăită efectiv de spiritele umane, pe Pământ: perioada vieţii de întrupat a lui Iisus din Nazaret). Circulaţia fluxurilor era deja mai lentă în momentul formării omenirii, decât în momentul de maximă vibraţie, iar oamenii ştiau asta foarte bine, de la bun început.
Treptat, spiritele umane au trăit toată perioada până la cea mai joasă vibraţie planetară. Şi trăim acum perioada de creştere, mult mai rapidă, a acestei vibraţii zonale (cea pământeană fiind astfel inclusă în cea zonală). Căci fluxurile sunt proaspete, noi, cu vibraţie aşadar mult mai înaltă decât aceea la care s-a petrecut intrarea oamenilor în evoluţiile pământene. Cu toate acestea, vibraţia medie actuală este totuşi mică deocamdată, chiar dacă filamentele noi au o vibraţie foarte mare şi o împrumută întrucâtva întregului mediu: format în mare parte din filamente vechi, care nu au apucat încă să elibereze subzona noastră.
Iar acesta este un prilej de evoluţie pe care numai această zonă îl oferă spiritelor: de aceea evoluanţii din zonele II şi III caută prilejul revenirilor în zona I, ori de câte ori evoluţiile proprii le pot oferi un astfel de prilej.
Evoluţiile în astfel de perioade planetare oferă o bogăţie de manifestări spiritelor întrupate, varietatea aceasta fiind efectul vibraţiilor amestecate ale fluxurilor care le traversează corpurile. Impresia generală de greutate este dată de multitudinea de reacţii în faţa evenimentelor planetare, mai ales în situaţia în care evoluanţii fac parte din grupuri venite din toate zonele universului, precum şi ajutători secundari şi centrali, întrupaţi în mijlocul primarilor, oferindu-le permanent exemplu de manifestare din obişnuinţele proprii. Manifestările sunt astfel foarte diferite, iar greutatea multor spirite este să se adapteze tuturora laolaltă şi mai ales fiecăruia în parte. Să suporte faptul că şi altora le este la fel de greu să-i înţeleagă aşa cum şi-ar dori şi să se înveţe reciproc să se adapteze unii – altora: să se tolereze, să se ajute, să convieţuiască astfel şi să conlucreze armonios.
Schimbările semnificative au loc de la o perioadă scurtă de timp la alta. Totuşi, aceste schimbări încep să aibă loc abia atunci când primele volume de fluxuri noi ajung în preajma stelei (Soarelui, în cazul nostru), şi sunt recirculate de ea prin sistemul corzilor matriceale stelare, apoi planetare: prin care se recirculă de fapt cele primite prin corzile galactice, umplând astfel pe toate căile „cerul” planetei.
O astfel de perioadă este însă destul de lungă, comparativ cu puterea încă mică a primarilor de suportare a vibraţiei scăzute. Le este mai greu să suporte impresia de nemişcare pe care o creează mediul înconjurător, decât oboseala incomparabil mai mică a trăirilor la nivele fluctuante: între vibraţii înalte şi vibraţii joase, chiar la intervale scurte de timp: ore, zile, luni şi ani.
De aceea se scurtează această perioadă de aşteptare, prin întruparea masivă de ajutători secundari şi centrali, în momentele dinaintea ajungerii la momentul în care spiritele primare nu mai pot îndura pasivitatea relativă pe care o au din lipsa modificării situaţiei (dorită a fi creşterea cât mai rapidă a vibraţiei planetare). Căci situaţia filamentelor aflate în circulaţie nu se modifică mai mult decât sunt lăsate în acest mediu, doar circulaţia lor este întrucâtva mai rapidă, dar la aceleaşi nivele de vibraţie proprie, joasă: este momentul când toate fluxurile se retrag şi începe aprovizionarea cu noi fluxuri – dar ele nu au ajuns încă în zona Pământului.
Este momentul în care se întrupează un coordonator de evoluţii – adică o entitate cu nivel maxim de evoluţie: pe câte o planetă unde se află creatori conştienţi universali, aflaţi în călătorii regresive: adică veniţi din zona a II-a şi a III-a a Universului Fizic, aflaţi în dificultăţi evolutive pe care le îndură cu multă greutate. Astfel de puncte universice sunt relativ rare în acelaşi timp – un timp al modificărilor puternice, totale, ale zonei.
În cazul Pământului, acest coordonator al evoluţiilor galactice locale a fost Iisus din Nazaret: ales pentru a aduce reducerea simţitoare a perioadei despre care am discutat. Prin puterea lui Iisus a pornit procesul de atragere a unor fluxuri bogate, noi, din marile portaluri ale barierei subzonei. Numai un astfel de coordonator a putut face o lucrare, de o asemenea precizie: căci fluxurile trebuiau preluate numai direct din portaluri, şi nu din aprovizionările galaxiilor din apropierea lor, care primeau deja fluxuri noi, direct din portaluri: necesare complexelor evoluţii care se desfăşoară în preajma unor asemenea creaţii speciale, cum sunt barierele inter-subzonale şi zonale.
Secundarii şi centralii care s-au întrupat alături de El, care au ajuns în preajma lui, care au fost lecuiţi, învăţaţi, coordonaţi de El: din preajma naşterii sale, de-a lungul vieţii şi încă mult timp după viaţa sa pământeană – au continuat să recircule şi ei, prin corpurile lor, fluxurile noi, atrase de Iisus. De fapt lucrurile au fost mai complexe, iar anumite aspecte nu sunt cunoscute în general de noi: entităţile dimensionale au fost cei dintâi lucrători alături de Iisus; au urmat moşii pământurilor, apoi abia secundarii şi centralii din rândurile populaţiilor primare din popoarele coordonate curent de moşi.
O asemenea lucrare, coordonată de Iisus, nu putea fi realizată de o altă entitate locală, fie moş sau entitate dimensională. Lucrarea de acest fel a depăşit cu mult pe aceea cunoscută de noi din Biblie.

A fost o lucrare de impuls puternic, după care mişcarea de atracţie din miezul galactic a fost lăsată liberă. Mişcarea a continuat însă în mod natural, prin trăirea şi activitatea general umană, după care celelalte vieţuitoare planetare au folosit, puţin câte puţin, după necesităţile lor mici, prin recircularea fluxurilor (chiar dacă în cantităţi mici) cu corpurile lor. S-a continuat atragerea fluxurilor din cele atrase cu timpul şi de nucleul galactic, apoi de stelele galaxiei – implicit de către steaua care ne guvernează. Şi astfel ajungând, prin întreaga reţea matriceală a galaxiei, şi în corpurile vieţuitoarelor de pretutindeni.
Însă în acest proces discutăm despre aportul oamenilor, căci oamenii au cel mai complex sistem corporal de pe planetă, din această dimensiune planetară, cuprinzând toate structurile vieţuitoarelor planetare.
Procesul a fost astfel grăbit, şi prin atragerea înainte de termen a fluxurilor noi, şi apoi, când a venit timpul, şi prin atragerea prin intermediul nucleului galactic.
Cel mai important lucru urmărit pe Pământ – ca şi pe alte planete din galaxie şi din întreaga zonă, aflate în aceeaşi situaţie – a fost legat de activitatea oamenilor, în calitatea lor de creatori conştienţi. Ei sunt aceia care folosesc mai multă energie, în procesele lor de trăire complexă: în creaţie şi în toate celelate manifestări a căror necesitate decurge din creaţie – deplasare, comunicare. A fost important pentru complexitatea evoluţiilor lor, să nu înceapă abia acum evoluţia pe care au trăit-o în ultimele 2000 de ani, intrând obosite în această etapă finală pământeană. Deja evoluţiile sunt în finalul lor, iar spiritele se pregătesc de plecare, de întoarcere acasă. Sunt evoluţii deja deosebit de complexe, cum le simţim foarte clar, în registre de vibraţie din ce în ce mai ridicate, dezvoltând activităţi din ce în ce mai sofisticate. Ne schimbăm, pe măsura acumulării de experienţă, urmând sfaturile primite de la coordonatorul nostru, Iisus: sfaturi, învăţături oferite special pentru a face faţă acestei perioade de trăire umană. Energiile şi materiile de vibraţie foarte ridicată, din ce în ce mai bogate azi, ne ajută să punem în practică învăţăturile.

Ceea ce putem face noi, în continuare, este să ne folosim din experienţa noastră şi din învăţăturile locale formele cele mai înaintate ale manifestărilor noastre. Să ne străduim să învăţăm mereu şi să pătrundem cât mai adânc înţelegerile celor care ni s-au dat, şi ni se dau în continuare, participând astfel la ridicarea permanentă a nivelului spiritual al întregii omeniri.

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
03. Detalierea necesității studiului filamentelor energo-materiale

Discuţii ample asupra acestui subiect, împreună cu prietenii mei, mă conduc la înţelegerea necesităţii adăugării unor detalii în plus privind studiile despre filamentele energo-materiale.Aşa cum am mai spus, este deosebit de…

02: Detalii privind circulația filamentelor energo-materiale

I. IDEI PRINCIPALE :Nu există filamente în stare de nemişcare, nicăieri în universuri. Mişcarea liberă în interiorul filamentului, precum şi circulaţia filamentelor în spaţiile universice, şi între universuri este…

Dictionar