04. Filamente energo-materiale

01: Generalități privind filamentele energo-materiale

I. NECESITATEA STUDIULUI:
În acest stadiu al trăirilor noastre pe Pământ, ne este necesar să cunoaştem bine toate elementele care stau la baza:
– formării corpurilor noastre, dar şi a corporalităţii tuturor spiritelor întrupate în jurul nostru ca biosistem planetar, precum şi corporalitatea poporului spiritual care ne sprijină evoluţiile sub formă de planetă – Pământul pe care îl apreciem din ce în ce mai mult, pe măsură ce ne recuperăm gradul nostru real de conştiinţă la nivelul acestui punct de univers; apoi ne este necesar să înţelegem corporalitatea, şi funcţionarea corpurilor stelelor din galaxia locală, care guvernează planetele cărora ele le dau viaţă. Mai departe vom învăţa despre galaxii care se formează în cel puţin două feluri: galaxii matriceale – create prin dezvoltarea unui nucleu galactic, din care se creează corzi galactice matriceale, în nodurile cărora se formează stelele, care creează la rândul lor, pe baza aceluiaşi principiu, planetele pe care le vor guverna pe timpul întrupării lor: sunt întrupări separate, independente ale popoarelor spirituale, formând separata şi stelele şi planetele pe care ele le guvernează; o altă formă de galaxii, mult îndepărtată spaţial de zona în care se află galaxia noastră, cea în care ne aflăm în acest moment, o formează galaxiile întrupate – în care stelele, planetele şi biosistemele lor sunt părţi componente ale aceluiaşi sistem corporal: aşa cum trunchiul, mâinile, capul şi picioarele noastre sunt părţi integrante ale corpului fizic, ajutate de corpurile fluidice, ca părţi integrante ale întregului nostru sistem corporal. Toate acestea sunt diferite forme de întrupare care au la bază existenţa, circulaţia şi compactizarea fluxurilor de filamente energo-materiale, create de coordonatorii evoluţiilor noastre: care sunt în acelaşi timp şi creatorii macro-structurilor universice, şi creatorii acestor filamente – micro-structurile universice, din care sunt constituite, prin diferite forme ale legilor atracţiilor universale, elementele sub-atomice pe care încercăm să le înţelegem azi. Dar fără înţelegerea celor care stau la baza existenţei şi funcţionării lor, fără înţelegerea faptului că aici, pe Pământ, le poate percepe doar mentalul uman, şi nu aparatura grosieră pe care o avem la dispoziţie aici, acum, nu vom percepe şi nu vom înţelege asemenea constituiri şi nici funcţionările lor atât de subtile;
– ne este necesar de asemenea să cunoaştem fenomenologia care a stat la baza modificării în timp a vibraţiei medii planetare: o fenomenologie naturală în felul ei, pe care nu o înţelegem sau nu se doreşte a fi înţeleasă, considerându-se că numai omul, prin decăderea lui, ar fi de vină pentru astfel de modificări planetare. Cunoaşterile de acest fel, aşa cum vom vedea, ne vor ajuta să nu mai facem confuzii privind asemenea modificări naturale, care au fost, sunt şi vor fi întotdeauna independente de creatorii avansaţi, asemenea oamenilor pe Pământ, ele sunt şi vor fi întotdeauna ajutătoare pentru evoluţiile tuturor spiritelor întrupate pe o planetă cum este Pământul: şi nicidecum nu sunt legate de o prezumtivă decădere a omenirii care să fi tras după ea întreaga viaţă planetară. Cu sau fără omenire, fenomenologia zonală locală ar fi decurs exact în acelaşi mod.

Cu alte cuvinte: a venit vremea să ştim toate aceste lucruri şi să le privim prin întreaga noastră conştienţă a momentului, prin prisma conştiinţei noastre, în deplina înţelegere profundă pe care o poate aduce o asemenea cunoaştere.

II. IDEI PRINCIPALE (SINTEZĂ):
GENERALITĂŢI PRIVIND CREAŢIA FILAMENTELOR, STRUCTURA LOR ŞI FOLOSIREA LOR ÎN DERULAREA EVOLUŢIILOR
Filamentele energo-materiale sunt cele mai mici componente ale materiilor şi energiilor cunoscute de noi, aici, care stau la baza corporalităţii noastre: de la cele mai mici întrupări (pe Pământ viruşi – dar în universul nostru sunt vieţuitoare încă şi mai mici) – până la planete, stele şi uriaşele galaxii întrupate.

Filamentul energo-material este o formaţiune de energie fundamentală compactizată, structurată interior, independentă şi circulantă în spaţiile universice: prin legile atracţiilor universale, şi nu prin voinţă proprie.
El nu este o întrupare, ci este o creaţie energetică a coordonatorilor tuturor evoluţiilor monadelor: reprezintă micro-creaţia lor, în timp ce macro-creaţia reprezintă crearea universurilor, întreţinerea şi remodelarea lor şi a legăturilor între ele. Numai marii coordonatorii evoluţiilor au puterea să creeze şi universurile, şi filamentele energo-materiale – cele mai mici elemente ale universurilor.

În totalitatea lor, filamentele sunt formaţiuni create:
– pentru fi de folos: prin adăpostire, protejare în interiorul lor a monadelor cele mai mici, aflate în primele etape ale evoluţiilor lor: care nu pot susţine, nici măcar grupate, structuri de protecţie (corpuri şi câmpuri ale corpurilor), pe care să le constituie, susţină, întreţină şi să le folosască pentru a se manifesta prin intermediul lor;
– pentru a fi folosite ele înseşi, cu totul, în procesul de evoluţie ale altor monade (monadele spirituale), aflate în faze mult mai înaintate de evoluţie decât cele aflate în interiorul filamentelor (monadele-energii şi monadele-materii). Ele sunt astfel folosite de spirite sub formă de material în constituirea de corpuri pentru protecţia vieţii proprii şi pentru învăţăturile proprii de folosire a forţelor lor radiante, în procesul de creaţie materială.

Formele în care sunt create filamentele sunt stabilite de creatorii şi coordonatorii evoluţiilor, în funcţie de stadiul de dezvoltare a monadelor din interiorul filamentelor:
– filamente-energii: suple şi flexibile, cu o putere de atracţie între ele foarte mică, întrucât nici monadele din interiorul lor, nici compactizările patului energetic în care se află monadele nu sunt mari;
– filamente-materii: puterea energetică crescută a monadelor din interiorul lor, comparativ cu a celor din filamentele-energii, precum şi compactizarea patului energetic interior determină puterea crescută a filamentelor, sporesc puterea de atracţie între ele şi conduc la atragerea în egală măsură a altor filamente-materii, de putere mai mică, precum şi a filamentelor-energii. Se formează astfel fluxuri mari, bogate, puternice, circulante în mediul universic supuse atracţiilor universice: între structurile interioare şi exterioare ale galaxiilor, între alte structuri ale zonelor şi subzonelor universice.

Filamentul are următoarele părţi componente:
1. Teaca filamentului, formată din două straturi:
– stratul interior, indestructibil în faţa oricăror forţe din universurile materiale, format din energie fundamentală puternic compactizată; el protejează atât monadele interioare, cât şi întreg patul filamentului, în care se află monade-energii şi monade-materii ;
– stratul exterior, format din energie fundamentală mai slab compactizată decât stratul interior, care poate astfel ceda permanent energie la trecerea filamentelor prin structurile corpurilor: pe care astfel le hrăneşte cu energia cedată. Cedarea de energie este lentă, puţină, la trecerea printr-un corp, astfel încât filamentul poate efectua foarte multe alimentări circulând prin corpuri în interiorul galaxiilor care le atrag;

2. Patul filamentului (patul energetic fundamental al filamentului), format din energie fundamentală compactizată proporţional cu gradul de dezvoltare al monadelor din interiorul său. El este în acelaşi timp şi mediu de trai, şi fondul de hrănire al monadelor, care însă nu conştientizează limitările patului hrănitor, ci doar mediul în care trăiesc. Treptat, de-a lungul evoluţiilor lor, ele însă încep să conştientizeze radiaţiile monadelor-surori din interiorul aceluiaşi filament în care se găsesc şi ele;

3. Monadele-energii şi monadele-materii: sunt protejate şi hrănite în interiorul filamentului, în patul filamentar. Ele cresc în filamente până la obţinerea unei puteri radiante care le va permite constituirea, prin atracţii în blocul propriu de radiaţii, a unor filamente de felul celor în care au crescut şi ele, în evoluţiile lor anterioare.

CIRCULAŢIA FILAMENTELOR ENERGO-MATERIALE
Filamentele sunt create pentru a fi astfel de folos tuturor monadelor aflate în evoluţii. Circulaţia filamentelor în spaţiile universice are două direcţii de mişcare:
1. În interiorul unui univers material (Universul Fizic, Universul Astral şi Universul Cauzal) : circulaţia are loc numai în interiorul unei subzone a universului, între cele două bariere universice care delimitează subzona. Intrarea filamentelor are loc prin structurile barierei de vibraţia superioară. Circulaţia se desfăşoară numai prin legea atracţiilor universice: între galaxii, atrase de nucleele acestora, şi în interiorul galaxiilor, între stelele şi planetele galaxiei locale. Ieşirea filamentelor, spre remodelare, se face numai prin bariera următoare şi numai spre Universul Central – locul de remodelare – niciodată spre o altă subzonă universică sau alt univers;
2. Între universul material în care au circulat filamentele şi Universul Central: care este deopotrivă locul creării şi remodelării lor. Reîntoarcerea filamentelor în universul material pentru care au fost pregătite astfel are loc numai prin lucrarea, hotărârea coordonatorilor-creatori.

III. DETALII ŞI DISCUŢII ASUPRA TEMEI
Pentru aprofundare se vor urmări studiile:

- Formarea monadelor ;

- Trepte de evoluţie a monadelor ;

- Câmpuri universice (cu continuările care vor veni, la rând).

Sunt urmărite liniile generale ale formării monadelor şi ale primelor trepte de evoluţie ale lor: monade-energii şi monade-materii – trepte de evoluţie protejate ale monadelor aflate în primele lor faze de evoluţii. Protecţiile în aceste faze incipiente de evoluţie se creează prin înglobarea monadelor în filamente fine, subţiri, create de marii creatori ai universurilor: experţii cei mai mari ai creaţiei macro- şi micro-universice: să înţelegem complexitatea creaţiei lor în domeniile macro-cosmice, dar şi în domeniul unităţilor celor mai fine, mai mici, mai puţin sesizabile la început de către monadele care nu au atins un grad înaintat de evoluţie. Să înţelegem astfel că numai marii creatori şi coordonatori ai evoluţiilor au puterea să creeze şi universurile, şi filamentele – adică: cele mai mari şi cele mai mici elemente de creaţie ale monadelor de pretutindeni.

Filamentul energo-material este o formaţiune de energie fundamentală compactizată, structurată interior, independentă şi circulantă în spaţiile universice: prin legile atracţiilor universale şi nu prin voinţă proprie.

Filamentele energo-materiale sunt cele mai mici componente ale materiilor şi energiilor cunoscute de noi, aici, care stau la baza corporalităţii noastre: de la cele mai mici întrupări (pe Pământ viruşi – dar în universul nostru sunt vieţuitoare încă şi mai mici) – până la planete, stele şi uriaşele galaxii întrupate. Ele sunt extrem de mici, foarte fine, dar prin uriaşul volum de filamente existente în spaţiile universice, prin intermediul lor se creează şi reformatează mereu, permanent, mediile existenţiale şi temeliile macro-structurilor (universuri şi structurile inter-universice), la fel ca şi structurile interioare ale universurilor.

Baza existenţială a universurilor este energia fundamentală necreată; dar cele care formează condiţiile esenţiale de derulare a evoluţiilor în interiorul lor sunt aceste filamente energo-materiale, în volume uriaşe, care practic umplu întreg spaţiul unora dintre aceste universuri: ale celor pe care le numim materiale. Universurile materiale sunt astfel spaţii special create, cu condiţii speciale pentru fiecare derulare a treptelor de început ale evoluţiilor monadelor.
Să reţinem aşadar că nu toate universurile sunt materiale: adică nu toate au filamente energo-materiale circulante în fluxuri bogate în interiorul lor. Toate discuţiile noastre, privind filamentele energo-materiale se referă la universurile materiale şi numai în anumite cazuri, aşa cum vom vedea: crearea şi refacerea, remodelarea lor, are loc înafara universurilor materiale – şi numai în Universul Central.

Filamentele energo-materiale circulă în spaţiile universice, formând componentele de bază ale câmpurilor universice: corpurile de întrupare ale spiritelor, creaţiile materiale necesare lor, precum şi circulaţiile între corpuri, într-o mişcare permanentă sub puterea legităţilor universale ale atracţiilor. În acest fel se formatează şi reformatează permanent câmpurile universice, după necesităţile de evoluţie ale spiritelor care se manifestă în interiorul lor.

FILAMENTELE REPREZINTĂ PRIMELE FORME DE PROTECŢIE A EVOLUŢIEILOR MONADELOR
Aşadar, pentru a înţelege rostul filamentelor, este necesar să înţelegem că primele trepte ale evoluţiilor monadelor sunt evoluţii protejate, adică derulate exclusiv în patul interior al filamentelor. În acest fel, se continuă modul de existenţă al monadelor din mediul în care s-au autocreat: un mediu neorganizat, dar în mod primitiv auto-structurat în şuvoaie de energii fundamentale, în interiorul cărora plutesc micile bule energetice: care vor forma treptat începutul existenţial al monadelor. Se pot studia detalii în articolul Manifestări ale monadelor şi elementele de dicţionar: Evoluţie şi Energie fundamentală .

Filamentul energo-material este aşadar o creaţie a coordonatorilor tuturor evoluţiilor monadelor, şi reprezintă o formaţiune de energie fundamentală compactă, cu o structură interioară diferită în funcţie de stadiul dezvoltării monadelor din interiorul lui. Prima fază este aceea de filament având în interiorul său monade-energii, iar a doua fază este aceea de filament având în interiorul său monade-materii: mult mai evoluate decât monadele-energii – dar nici unele, şi nici altele nu au puterea de a se manifesta atât de puternic încât să determine vreo mişcare individuală a filamentului. Astfel filamentul rămâne întotdeauna supus legilor atracţiilor universale, între structurile interioare şi exterioare ale galaxiilor.

În interiorul filamentului, monadele sunt complet protejate. Ele se hrănesc cu energia patului filamentar, dar niciodată nu vor ajunge să o consume pe toată, punând astfel în pericol propria evoluţie şi evoluţiile monadelor spirituale pe care astfel, involuntar deocamdată, le ajută.
Energia compactizată care formează patul din interiorul filamentului este protejată la suprafaţă cu un strat puternic întărit, o teacă formată din două straturi:
– stratul interior, mult mai puternic compactizat decât interiorul filamentului, formează o protecţie indestructibilă pentru orice forţe existente în oricare din cele trei universuri materiale: Universul Fizic, Universul Astral şi Universul Cauzal. În ciuda densităţii sale, el este un strat extrem de flexibil, permiţând filamentului să se plieze după cum o cere circulaţia sa în mijlocul unor fluxuri bogate, în spaţiile universurilor;
– stratul exterior al tecii filamentului: interfaţa dintre filament şi mediul exterior al filamentului: mediul cosmic, mediul universic local, de circulaţie permanentă a filamentelor. Acest strat exterior cedează treptat din energia sa, la trecerea filamentelor prin corpurile pe care astfel le hrăneşte, le alimentează permanent cu energii radiante din acest strat exterior al lor. Stratul consumabil însă nu cedează decât foarte puţin, foarte lent din energia sa, nicidecum integral, la prima trecere, sau la oricare altă atragere a filamentelor de către nucleul unei galaxii şi circulând prin interiorul galaxiilor.
Dacă nu înţelegem că nucleul unei galaxii este extrem de luminos nu pentru că există un „foc” central, ci pentru că densitatea compactizărilor din centrul galaxiei este extrem de mare şi extrem de puternic radiant, vom putea crede, făcând astfel confuzii, că filamentele ar fi combustibil pentru nucleele de galaxii, ceea ce nu este adevărat. Dimpotrivă, procesul este foarte amplu, foarte lent: filamentele intră în universul material – în cazul nostru: Universul Fizic, dar procesul se derulează asemănător în orice univers material – prin barierele interzonale, care pentru filamente constituie punctul, poarta de intrare, structura de trecere din Universul Central, unde sunt create, în unul dintre universurile materiale, cel de vibraţie proporţională cu necesităţile evoluţiilor monadelor din interiorul filamentelor.Structura internă generală a unui filament care adăposteşte monade-energii sau monade-materii

Legendă (click pe schiţă pentru mărire):
(1) = stratul superficial al tecii filamentului, care cedează energie structurilor corporale pe care le străbat, în mişcarea lor permanentă;
(2) = stratul interior al tecii filamentului, indestructibil, care protejează patul energetic fundamental, interior, al filamentului, în care îşi desfăşoară viaţa monadele interioare;
(3) = patul energetic fundamental al filamentului, mediul de trai al monadelor-energii sau al monadelor-materii din interiorul filamentului;
(4) = monadele care evoluează în interiorul patului filamentului: monade-energii şi monade-materii, patul energetic fiindu-le în acelaşi timp şi hrană, şi protecţie în circulaţia filamentelor prin spaţiile universurilor materiale: fiecare univers material fiind de vibraţie proporţională cu necesităţile de evoluţie ale monadelor din interiorul filamentelor.

Teaca filamentului are rolul unei duble protecţii:
– protejează mediul universic de puterea monadelor aflate în interiorul filamentelor. O singură asemenea monadă ar distruge, chiar dacă este în primele sale faze de evoluţie, un cartier ntreg al unui oraş; un spirit pur întreg, dacă ar pătrunde într-un univers material ar distruge instantaneu o galaxie întreagă;
– protejează monadele aflate în interior, de altele aflate în faze diferite de evoluţie, unele de altele, căci cele mai avansate ar putea distruge, prin înglobare (înghiţire) altele mai mici, aflate la începuturile treptelor de evoluţie filamentară. Acesta este şi motivul pentru care, în continuarea evoluţiilor lor, absolut toate monadele trec prin faza de evoluţie prin intermediul corpurilor materiale: pentru a nu se distruge între ele, până când ajung la un grad înaintat de conştientizare a importanţei vieţii în sine şi a creaţiei monadelor care învaţă să-şi folosească viaţa eternă pentru menţinerea, creşterea, protejarea vieţii – şi nu pentru distrugerea ei. Perioada de învăţătură de acest fel o numim evoluţie primară – o evoluţie care are loc sub formă de spirit: formaţiune formată din fraţi de spirit care învaţă astfel să-şi reunească puterile pentru continuarea, dezvoltarea şi protejarea vieţii, şi nicidecum pentru distrugerea ei.

CÂTEVA CUVINTE DESPRE CIRCULAŢIA FILAMENTELOR
Circulaţia filamentelor are două direcţii de mişcare, în funcţie de vibraţia lor:
– în interiorul unui univers material: de la vibraţia maximă cu care sunt aduse, către vibraţii din ce în ce mai scăzute, pe măsura derulării circulaţiei lor prin corpurile din interiorul galaxiilor;
– între universul material în care are loc circulaţia şi Universul Central – locul creării şi remodelării lor.
1. Circulaţia filamentelor în interiorul universului:
Are loc în fiecare univers material: Fizic, Astral şi Cauzal, în funcţie de vibraţiile necesare fiecăruia în parte. Ea se derulează conform unor reguli stricte, în funcţie de care ele sunt folositoare spiritelor care se întrupează, constituindu-şi corpuri din astfel de filamente, dar şi în funcţie de necesităţile monadelor mici, protejate în interiorul filamentelor:
– circulaţia între două remodelări ale filamentelor este corespunzătoare unei creşteri minime a monadelor mici, din interiorul lor;
– filamentele circulă doar între două bariere inter-subzonale care delimitează subzona universică în care pot circula, conform vibraţiei lor. Prima barieră le primeşte, direcţionate din Universul Central, unde sunt create (la început) şi apoi remodelate. Pe măsura diminuării vibraţiei lor, filamentele circulă prin galaxii cu vibraţie medie din ce în ce mai mică, până la bariera care delimitează subzona locală de cea cu vibraţie mai mică.
O asemenea remodelare are loc prin refacerea patului filamentar, a tecii în întregimea sa: mai întâi a patului, apoi a stratului interior al tecii în funcţie de creşterea monadelor interioare, în final a stratului exterior al filamentelor, în funcţie de densitatea galaxiilor care le vor străbate şi de intensitatea radiaţiilor spirituale care formează şi întreţine corpurile materiale din galaxii, pe care le energizează filamentele;
– filamentele nu circulă de la o subzonă a universului la alta, întrucât subzonele nu sunt destinate evoluţiilor filamentelor, ci a monadelor spirituale care evoluează în astfel de spaţii, folosindu-se de filamente. Evoluţiile monadelor mai mici, din interiorul lor, sunt sensibil crescute după parcurgerea unei subzone: între două bariere. Un parcurs mai lung ar ameninţa prin consumul energiei din patul filamentar, pe măsura monadelor crescute în interior;
– circulaţia are loc prin atracţii exercitate de nucleele galaxiilor, iar atunci când nu mai sunt atrase de vreo galaxie din subzonă, ele sunt atrase de următoarea barieră interzonală/intersubzonală.

2. Circulaţia filamentelor între universuri:
Se derulează tot prin legităţile universice ale atracţiilor, nici filamentele în sine, nici monadele din interiorul lor neavând memorie, voinţă, inteligenţă pentru a-şi hotărâ momentul refacerii proprii. Un astfel de moment este hotărât numai de către coordonatorii evoluţiilor. Doar vibraţiile lor le supun atracţiilor exercitate de galaxii sau de barierele din interiorul universurilor.
Tot aşa cum filamentele nu circulă de la o subzonă sau zonă la alta a universurilor, ele nu circulă nici între universuri. Barierele universice (inter-zonale şi inter-subzonale) funcţionează cu legături unidirecţionale către Universul Central – locul creării lor iniţiale, care rămâne locul permanent al remodelării lor, atât cât evoluţia monadelor din interior o va cere. Barierele preiau prin atrageri fluxurile de filamente necesar a fi remodelate şi le redirecţionează prin structurile lor către locurile din Universul Central în care vor avea loc remodelările.
Numai filamentele remodelate sunt orientate, din Universul Central, către zone/subzone ale universurilor materiale, unde au loc evoluţiile de început ale monadelor spirituale, mai mari, pe bază de corporalitate.

Astfel de studii abordează o fenomenologie deosebit de complexă pe baza căreia evoluăm în formulă corporală, de aceea sunt foarte ample, fiind foarte greu de cuprins doar în mecanismele înşirate mai sus. De aceea detaliile sunt oricând binevenite pentru a contura atent asemenea desfăşurări.
În viitor vor fi adăugate studii suplimentare realizate prin călătorii astrale, care oferă o imagine deosebit de amplă a Creaţiei de pretutindeni – la nivel macro- şi micro-universic deopotrivă.

Ceea ce este deosebit de frumos într-un astfel de studiu, aşa cum este circulaţia filamentară, se referă la faptul că în barierele interioare zonale şi subzonale, se întâlnesc creaţiile uriaşe ale universurilor cu creaţiile cele mai mici: reamintesc faptul că filamentele sunt cele care formează structurile elementelor SUBATOMICE ale materiei pe care o cunoaştem aici.

Sunt necesare câteva cuvinte despre circulaţiile filamentelor între galaxii şi în interiorul galaxiilor.
La intrarea în universul material – Universul Fizic în cazul nostru – din structurile barierelor interzonale şi inter-subzonale, filamentele sunt atrase în interiorul marilor circulaţii intergalactice, intrând în mijlocul altor fluxuri de filamente mai vechi, şi toate împreună sunt atrase de galaxiile, de nucleul galaxiilor (mai precis) care au nevoie de energia radiantă a fiecărui fel de filamente. Dar ele au nevoie chiar şi de filamentele înseşi, pentru constituirea şi întreţinerea corporalităţii tuturor întrupărilor din interiorul lor: stele, planete, vieţuitoarele întrupate pe, şi în jurul planetelor din cuprinsul ei.
Atrase de nucleele galaxiilor, ele circulă mai departe: de la nucleul galactic către stelele şi planetele galaxiei, prin corzile matriceale sau direct prin mediul cosmic din interiorul galaxiei. Trec prin marile structuri galactice (stele, planete, alte structuri mai mari sau mai mici), prin elementele matriceale ale galaxiei (corzi matriceale, nuclee ale sistemelor stelare), radiind permanent energie din stratul lor superficial, destructibil, hrănindu-le şi uşurându-le astfel monadelor spirituale întrupate: şi viaţa de manifestare în universurile materiale, şi derularea învăţăturilor specifice acestor spirite.

Treptat, monadele-energii şi monadele-materii cresc în interiorul patului filamentar, hrănindu-se din energiile sale interioare, parcurgând micile lor trepte evolutive, fiind în acelaşi timp folositoare şi evoluţiilor spirituale de pretutindeni, din toate universurile materiale. Când monadele ajung la o putere radiantă suficient de mare, încât în radiaţiile lor să se poată constitui corpuşoare materiale, monadele continua evoluţiile lor sub forma cunoscută azi de noi: ca spirite, ale căror puteri cresc şi ele necontenit, manifestându-se prin intermediul corpurilor materiale (se va studia elementul de dicţionar „Corpuri” ). Corpurile materiale se înnoiesc permanent, prin folosirea valurilor mereu noi de filamente noi, cu monade noi care intră fără încetare în evoluţii.
Când stratul superficial al filamentului ajunge la un stadiu avansat de consumare, filamentele sunt atrase de următoarele bariere ale subzonelor străbătute mergând din galaxie în galaxie. De aici, prin mecanisme subtile, dar de o precizie special gândită pentru micuţele filamente, ele sunt îndrumate, direcţionate din nou către Universul Central, unde li se va reface teaca filamentară consumată: nu integral cum au fost, ci cu densităţi ale structurilor, descrise mai sus, proporţionale cu creşterea monadelor cuprinse în filament, în perioada trecută. Căci monadele cresc energetic şi atât patul, cât şi teaca cu structurile ei trebuiesc remodelate după cât au crescut monadele între timp. După finalizarea acestui proces, ele sunt redirecţionate: tot în universul unde s-au consumat anterior, pe aceeaşi treaptă de vibraţie, sau pe alta – după caz, sau în alt univers material, din cele trei mai sus menţionate: Fizic, Astral şi Cauzal.

De-a lungul studiilor, treptat, vom vedea că ne este necesar să înţelegem fenomenologia complexă a existenţei şi circulaţiei filamentelor prin Universul Fizic, precum şi toate cele care se petrec cu ele în fiecare zonă a Universului Fizic, în funcţie de specificul fiecărei zone în parte. În continuare vom vedea că ne este necesar să înţelegem diferenţele celor care se petrec în Universul Fizic comparativ cu celelalte două universuri materiale: Universul Astral şi Universul Cauzal.

Filamentele sunt astfel folosite în continuare de monadele spirituale, pentru corpurile lor şi pentru creaţiile lor necesare învăţăturilor lor apoi, pe măsura creşterii experienţei lor, pentru crearea, dezvoltarea şi întreţinerea altor structuri universice şi inter-universice, care le ajută deopotrivă şi pe ele înseşi, în evoluţiile lor, şi toate celelalte spirite care le folosesc deopotrivă.
O asemenea folosire este cel puţin (cu referire la cele care se pot petrece pe Pământ):
– parţial inconştientă, cu privire la acea parte a fenomenologiei naturale a planetei, în care este inclusă constituirea sistemelor corporale şi întreţinerea corporalităţii spiritelor întrupate. Iar aceasta rămâne valabilă chiar dacă, la un moment dat al evoluţiilor lor, monadele ajung să înţeleagă bine şi să folosească procesele naturale care se petrec la întrupare, ca un fel de automatism natural, în viaţa lor. Şi este vorba aici despre procese care ţin de constituirea corpurilor lor de manifestare, despre întreţinerea, remodelarea lor în funcţie de vibraţia medie planetară şi folosirea lor parţial-inconştientă: în această categorie intrând procesele de respiraţie, hrănire, circulaţii interioare ale fluidelor corporale, mişcare;
– din partea de inconştienţă, de-a lungul evoluţiilor o parte din ele devine parţial conştientă, iar aici mă refer la creaţia materială instinctivă: de protecţie proprie, de preluare a exemplelor şi de primire/oferire de ajutor în manifestare, etc. ;
– total conştientă, îndreptate către satisfacerea unor necesităţi proprii: creaţie materială conştientă, realizată prin intermediul unor alte corpuri – compactizări deja existente în mediul planetar: ale planetei (pietre, pământuri, fenomenologia planetară care permite aşa ceva), ale altor spirite din biosistemul planetar (vegetale: lemn, material fibros sau animale: os, piele, blană, diverse fluide sau secreţii) sau, într-o formă mult evoluată: folosind direct din mediul planetar fluxuri de filamente atrase unele de altele formând fluxuri, toate atrase de corpul cu care se lucrează şi câmpul protector corespondent, procedeu prin care se pot crea obiecte, clădiri, nave de transport, exclusiv prin forţele energetice proprii, naturale aşadar, ale radiaţiei monadice proprii.
Este adevărat că vedem în jurul nostru cum semeni ai noştri, oameni, sunt total inconştienţi de prejudiciile aduse planetei şi biosistemului planetar, dar aici este vorba despre un alt fel de a fi conştient: omul este conştient – dar rămâne nepăsător, în mijlocul unor nenumărate nemulţumiri legate de viaţa personală în condiţiile planetare existente. În alte condiţii, optime pentru derularea unei vieţi umane, fiecare om ar avea conştienţa necesităţii protecţiei proprii, a semenilor săi spirituali, indiferent dacă este vorba despre oameni sau alte vieţuitoare planetare.

DETALII ALE FENOMENOLOGIEI EXISTENŢIALE A FILAMENTELOR ; MODIFICĂRILE VIBRAŢIONALE CURENTE ALE FILAMENTELOR
La trecerea filamentului prin structurile corpurilor de manifestare ale spiritelor, pierderea de energie din teaca filamentului este mică comparativ cu întreaga energie a filamentului. Dar raportat la volumele uriaşe de fluxuri de filamente, circulante în mediul universic, un astfel de proces conduce treptat la modificarea uşoară, dar concretă, reală şi perceptibilă a proprietăţilor diferitelor zone ale universului.
În Universul Fizic, care este universul material cu vibraţia cea mai joasă din suita celor trei universuri materiale, şi mai ales în zona I a acestuia (se va urmări studiul Zonele Universului Fizic ). schimbările de această natură sunt folosite integral pentru evoluţiile monadelor primare – aflate pe primele lor trepte de evoluţie – când nu sunt obişnuite încă cu călătorii prin spaţiile interstelare. Dar sunt necesare astfel de obişnuiri, în vederea desfăşurării următoarelor trepte de evoluţie: care vor cuprinde trepte importante, bazate pe călătorii ample de la un nivel vibraţional la altul, prin univers. Dar spiritele sunt deja obişnuite treptat cu suportarea unor variaţii ample de vibraţie chiar pe planeta care le ajută să evolueze, chiar în mediul lor de trai pe planetele de întrupare: prin astfel de modificări naturale, fără ca ele să se deplaseze încă prin univers. În funcţie de necesităţile evoluţiilor de acest fel, vibraţia, lumina şi sunetul fundamental al zonei, al locului din univers şi a tuturora la un loc, sunt lăsate să se modifice treptat, substanţial, iar spiritele sunt învăţate de ajutătorii şi coordonatorii evoluţiilor lor să se manifeste la fiecare nivel de modificare vibraţională a mediului.
Astfel de modificări sunt bune şi pentru spiritele ajutătoare ale celor care nu se pot delasa prin univers – spirite care au început deja acomodările cu călătoriile interstelare şi intergalactice, apoi interzonale. Astfel de ajutători vin din locuri cu vibraţie mai înaltă în aceste locuri cu vibraţie joasă, care la rândul lor suferă în timp diminuări şi mai mari de vibraţie, datorate unor asemenea procese filamentare. Pe de o parte ele ajută spiritele locale care nu se pot deplasa ajutându-le în desfăşurarea vieţii lor, pe de altă parte şi ele îşi efectuează evoluţii proprii de conştientizare a manifestărilor pe care le-au avut tot în timpul în care, efectuând în trecutul lor evoluţii în aceste locuri, nu au putut nici să se deplaseze, nici să conştientizeze manifestările începuturilor evoluţiilor lor: bazate pe supravieţuire agresivă, inconştiente de răul pe care îl făceau celor din jur. În acest fel, fiecare spirit beneficiază de pe urmă unui asemenea proces, învăţând fiecare după puterea sale de conştientizare momentană.
Monadele din interiorul filamentelor nu au nimic de suferit, ele trăiesc în continuare fără să simtă vreo schimbare din cele pe care le suportă filamentele şi mediul pe care ele le creează.
Iar schimbările se petrec lent, astfel încât, dintre monadele întrupate, cele care nu cunosc necesităţile evoluţiilor nu le sesizează şi trăiesc în mijlocul mediului lor cu aparente modificări singulare obişnuite: vară/iarnă, schimbarea hranei, apariţia puilor, etc. Doar evoluanţii cu un grad mai mare de conştientizare a schimbărilor subtile ale mediului lor şi a corporalităţii lor, în funcţie de care se desfăşoară numeroase activităţi perioadic sau permanent, percep mai mult asau mai puţin schimbările, după cât de avansaţi sunt în folosirea lor, în obişnuirile cu folosirile lor.

După cum spuneam, modificările cele mai evidente, deşi lente şi blânde în felul lor, au loc mai pregnant în zona I a Universului Fizic.
Schimbările sunt şi la nivel macrocosmic, şi la nivelul corpurilor vieţuitoarelor planetare. Vibraţia mediului cosmic scade treptat de-a lungul timpului, concomitent cu diminuarea vibraţiei corpurilor întrupaţilor locali: ale stelelor, ale planetelor, ale întrupaţilor individuali – indiferent dacă sunt întrupări cu corp de mnifestare astral sau fizic, chiar şi grupurile de spirite aflate în călătorii spirituale în tranzit în subzonă. Diferenţele de vibraţie se observă mai târziu, chiar şi pentru creatorii conştienţi înaintaţi – asemenea oamenilor – aici, în acest punct al universului. Chiar dacă ei vorbesc de vibraţie, confundă de multe ori caracteristicile energiilor compactizate: luminiscenţa este confundată de cele mai multe ori cu vibraţia, crezându-se că vibraţia se manifestă sub formă de lumină. De fapt atât vibraţia, cât şi luminiscenţa, şi sunetul propriu sunt emise de energia aflată şi sub stare fundamentală, necreată, şi sub stare prelucrată, sub formă de filamente care circulă în baia universică de energie fundamentală. Luminiscenţa filamentelor, aflată în diminuare, se observă rapid, întrucât evoluţiile primare se bazează mult pe vizualizare, pe vedere. Lumina de pretutindeni îşi diminuează treptat caracteristica principală (puterea, intensitatea), iar creatorii conştienţi îi percep imediat „întunecarea” ei: putem da exemplul diferenţei pe care noi o cunoaştem azi între un bec de 40w comparativ cu unul de 100w.
Urmează modificarea sunetului fundamental, care se îngroaşă mult, şi apoi modificarea vibraţiei: ca o tensiune percepută în, şi la suprafaţa corpurilor foarte sensibile ale creatorilor conştienţi, cunoscători ai diferenţelor subtile, cunoaştere datorată lucrului cu materii şi energii de diferite vibraţii.

Datorită experienţei creatorilor conştienţi primari – care este o experienţă de mai mică anvergură în medii de vibraţii joase, comparativ cu experienţa lor bogată în medii de vibraţii înalte – apar confuzii în înţelegerile desfăşurărilor fenomenologiei unor asemenea schimbări.
La diminuarea puterii vibraţiilor filamentelor apare confuzia că se diminuează energiile – dar se diminuează numai puterea radiată a filamentelor: filamentele radiază în continuare din totalul tecii indestructibile a filamentului. Fenomenul devine perceptibil astfel la început prin schimbarea luminiscenţei radiate de compactizarea diminuată a stratului exterior al filamentelor şi prin îngroşarea sunetului fundamental din cauza diminuării frecvenţei vibraţiei totale. Filamentele nu se „termină”, nu se consumă niciodată total. Aerul planetar îşi modifică aspectul, aşa cum ştim că se modifică atmosfera (spunem noi) de dimineaţă până seara: de altfel fiecare fenomen planetar obişnuieşte întrupaţii pe planetă cu un anumit fenomen corespondent în circulaţia universică, inter-universică, iar de acest lucru spiritele devin conştiente la un anumit nivel al evoluţiilor lor.

Viaţa pretutindeni se desfăşoară în continuare, dar modificându-se în felul ei prin modificările comportamentelor spiritelor întrupate. O astfel de subtilitate întrupaţii o înţeleg mai greu la începutul evoluţiilor lor conştiente, dar o înţeleg până la urmă. Se înţelege treptat faptul că diminuarea vibraţiei mediului de trai este o situaţie creată de coordonatorii evoluţiilor pentru ca toate spiritele să se obişnuiască cu modificările de vibraţii care le modifică mereu mediul de trai. Astfel ele învaţă treptat, cu mult înainte de a putea desfăşura călătorii spirituale de lungă durată prin univers, să se adapteze din timp la variaţii ale vibraţiilor mediului de trai curent pentru ele, în care s-au obişnuit să trăiască. O asemenea învăţătură treptată, lină, lentă, pregăteşte spiritele pentru călătoriile spirituale pe care le vor efectua pe parcursul evoluţiilor lor prin univers, prin care cu toţii ne obişnuim treptat să ne manifestăm: din ce în ce mai frumos, mai înţelegător, mai altruist, mai iubitor, căutând calitatea, diversitatea şi profunzimea în tot ceea ce creăm şi trăim.
Aceasta este linia generală a evoluţiilor noastre.

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
03. Detalierea necesității studiului filamentelor energo-materiale

Discuţii ample asupra acestui subiect, împreună cu prietenii mei, mă conduc la înţelegerea necesităţii adăugării unor detalii în plus privind studiile despre filamentele energo-materiale.Aşa cum am mai spus, este deosebit de…

02: Detalii privind circulația filamentelor energo-materiale

I. IDEI PRINCIPALE :Nu există filamente în stare de nemişcare, nicăieri în universuri. Mişcarea liberă în interiorul filamentului, precum şi circulaţia filamentelor în spaţiile universice, şi între universuri este…

Dictionar