03. Universuri

01. Generalități privind universurile

Pentru detalii privind începutul creației monadelor și evoluțiile lor până la crearea Centrului de evoluție cu universurile în care se desfășoară trăirile și învățăturile valurilor succesive de monade, se vor urmări studiile din capitolul EVOLUŢII .
Universurile sunt creaţii complexe, delimitări în spaţiul energetic fundamental, sub formă de macro-structuri de mare subtilitate – pe lângă complexitatea lor uriaşă. Sunt create conştient, conform unor gândiri înaintate, conform unor înţelegeri superioare ale întregii fenomenologii privind formarea, dezvoltarea, manifestarea – la început inconştientă, apoi conştientă a monadelor. Sunt structuri realizate de la bun început, din planificarea lor, astfel încât să poată fi permanent remodelate, în funcţie de necesităţile evoluţiilor – mereu altele, specifice grupurilor spirituale aflate în evoluţii, împletite cu evoluţiile altor grupuri mai noi, dar şi ale celor care au depăşit stadiul folosirii primare a fiecăruia în parte, care se reîntorc pentru aprofundarea altor evoluţii, ale căror linii sunt fără de sfârşit…
Ca macrostructuri
care, în totalitatea lor, constituie Centrul de evoluţie în care trăim, universurile au fost create, şi sunt mereu remodelate de monade cu experienţă uriaşă de creaţie, care au acumulat o experienţă deosebită privind evoluţiile conştiente, îndreptate în egală măsură către propria dezvoltare, dar şi către ajutor oferit altor monade, care se autoformează mereu în spaţiile neorganizate din jurul Centrului de evoluţie astfel creat. Astfel încât toată activitatea creatorilor lor se îndreaptă mereu către desfăşurarea evoluţiilor în spaţiile universice cu maximum de eficienţă şi cu minimum de oboseală spirituală. Având în vedere aceste obiective majore ale desfăşurării evoluţiilor pe care ei le coordonează şi le ajută cu experienţa lor bogată, universurile sunt mereu remodelate, conform necesităţilor tuturor monadelor aflate în evoluţii, conform puterii lor de adaptare la mediile consacrate trăirilor lor. Asemenea remodelări presupun în egală măsură:

– remodelarea structurilor interioare ale fiecărui univers în parte, în funcţie de necesităţile monadelor care desfăşoară diverse etape de învăţătură, de aplicare a învăţăturilor şi de consolidare a cunoaşterilor astfel obţinute;
– remodelarea întregului Centru de evoluţie prin crearea de spaţii universice noi, de spaţii inter-universice noi sau reducerea lor, după necesităţi.

Este o deosebire între ceea ce sunt, şi constituie împreună toate universurile structurale ale Centrului de evoluţie – şi modul în care pot fi percepute de-a lungul evoluţjiilor de către spiritele care le parcurg. Şi ele îşi dau seama de acest lucru, la un moment dat al evoluţiilor lor, când gradul de conştientizare a vieţii proprii şi a celei care se desfăşoară în jurul lor devine suficient de mare pentru a înţelege multe conexiuni între structurile universice şi legăturile lor cu alte universuri. De aceea – în modul cel mai conştient – după parcurgerea primelor seturi de evoluţii primare, spiritele se întorc în mod organizat în locurile primelor lor evoluţii, desfăşurate la vremea lor fără să conştientizeze astfel de conexiuni: nici universice, nici inter-personale, nici inter-grupale şi nici pe nivele proprii de aprofundare, de folosirea a aceloraşi învăţături în diferite forme – pentru progresul propriu şi pentru a oferi ajutor în progresul altor semeni. Astfel de călătorii spirituale au loc acolo unde alte spirite – alte generaţii de spirite vin în evoluţii, efectuează aceleaşi feluri de evoluţii ca şi cei care revin pentru aprofundare (chiar dacă în manifestări specifice felului lor personal de trăire). Cu experienţa mărită şi conştientizări pe măsura unei astfel de experienţe, spiritele înţeleg acum universurile şi trăirile specifice în acestor locuri: aşadar din perspectiva celor care înţeleg mult mai multe lucruri, înaintaţi în dezvoltarea forţelor lor energetice interioare şi având o experienţă în folosirea lor mult mai mare şi mai profundă.
Fiecare astfel de revenire – urmată de reîntoarcerea „acasă”, acolo de unde au făcut ultima călătorie regresivă – adică în regiuni ale universului de vibraţie mai mică – conduce la mărirea experienţei totale a spiritului, la mărirea abilităţilor de a continua astfel de derulări, tot mai departe, de a înţelege mereu mai profund funcţionarea universurilor în complexitatea lor şi modul în care fiecare etapă a evoluţiilor se foloseşte de un anume fel de aspecte ale desfăşurărilor pentru a croi vieţii perspectivele cele mai bune, cele mai echilibrate şi totodată cele mai eficiente pentru înintări.
În concluzie, în funcţie de conştientizarea spiritelor care le folosesc, universurile pot fi percepute astfel:
– în mod singular: sub forma înţelegerii vieţii desfăşurate în interiorul unui singur univers sau chiar şi numai în interiorul unor structuri ale sale, cele care pot fi folosite în momentul conştientizării monadelor care le percep la nivelul lor de cunoaştere. Ceea ce înseamnă că universurile, chiar dacă sunt structuri care pot fi studiate separat, sunt într-o legătură şi o perfectă armonie, astfel încât complexitatea împletirii efectelor lor în viaţa monadelor aflate la începutul evoluţiilor lor să nu fie percepută ca atare, să nu ajungă să ofere imaginea unor greutăţi de înţelegere şi trăire. Este de remarcat faptul că luăm azi drept comoditate şi dezinteres al unor întrupaţi, de la care avem aşteptări pe măsura propriilor noastre înaintări – dar de fapt avem de-a face cu trăirea personală a unor faze diferite de evoluţie, de la nivelul cărora se desfăşoară activitatea fiecăruia dintre noi. Universurile, şi trăirile în interiorul lor, cu legăturile lor, ar trebui să fie întotdeauna percepute doar în momentul în care forţele interioare ale monadelor au devenit suficient de mari pentru ca această perspectivă să nu le descurajeze. Iar aceasta este cea mai importantă grijă a marilor creatori ai universurilor şi coordonatori ai evoluţiilor care se desfăşoară pe întinsul lor.
Pe Pământ, acum, oamenii conştientizează evoluţiile lor în interiorul unui univers imens, chiar a existenţei mai multor universuri, întrucât spiritele umane au evoluţii înaintate, din care au sosit aici, pe Pământ, pentru ridicarea nivelului calitativ al creaţiilor lor, al atitudinilor şi comportamentului în mijlocul vieţii de la nivelul universic local. Astfel de evoluţii sunt de fapt reveniri periodice în locuri de mai joasă vibraţie decât aceea din locurile în care au ajuns cu evoluţiile lor progresive ; dar pe aceeaşi planetă sunt mult mai multe vieţuitoare – spirite întrupate alese cu deosebită grijă în armonizarea evoluţiilor, astfel încât orice fel de informaţii s-ar vehicula pe planetă, ele să nu intre în conştientizarea micilor spirite însoţitoare ale oamenilor: plante şi animale care formează întregul biosistem planetar. De aceea grupurile spirituale care ar putea fi influenţate de câmpurile evoluanţilor de natura creatorilor conştienţi – cum sunt pe Pământ oamenii – în perioada de vibraţie joasă a planetei, ies din întrupări, continuându-şi evoluţiile în locuri care nu le vor dezorienta niciodată. Din cele cunoscute de noi astăzi, este cazul spiritelor întrupate ca oameni primitivi, cărora le-am descoperit osemintele din vremuri mai îndepărtate şi credem că ne-au fost nouă strămoşi, verigi de legătură între primate – strămoşii maimuţelor antropoide de azi – şi actuala formă de evoluţie umană. Datorită existenţei lor suntem sceptici în a crede existenţa unor civilizaţii umane deosebit de avansate, cum au fost civilizaţia lemuriană şi aceea atlantă – a căror complexitate de multe ori uluitoare va fi detaliată în Studiile Istorice ale acestui site;
– un alt fel de percepţie a universurilor este una de conştientizare în mod grupat: atunci când monadele încep să conştientizeze existenţa mai multor universuri – însă nu toate: acelea în care îşi desfăşoară învăţăturile, aplicaţiile lor şi consolidărilor, pe diferite trepte de vibraţie, conştientizate cu profunzime specifică ritmului de învăţătură a fiecărui spirit în parte;
– percepţia globală, la nivelul celor mai avansate monade: monadele centrale, creatoare de universuri şi de structuri interioare ale acestora şi coordonatoare ale evoluţiilor pentru care ele le creează şi le remodelează permanent.
Întrucât suntem aici, pe Pământ, spirite întrupate venite din diverse forme de evoluţiii – din acest univers, din alte universuri, este necesar să înţelegem de ce unii oameni nu disting încă diferenţele între diferite stări, dimensiuni emoţionale, nivele de percepţie, nivele de intuiţie sau nivele de cunoaştere – şi universurile ca atare, ca macro-structuri perfect armonizate între ele. Informaţii de acest tip nu dezorientează, nu destabilizează pe nimeni, întrucât cunoaştem încă mult mai multe informaţii despre univetsuri decât credem acum, la nivel de vibraţie planetară joasă, dar mulţi oameni nu vor să se informeze, nu văd la ce le-ar folosi o astfel de cunoaştre şi ca atare o refuză. Aşadar cei care simt nevoia de cunoaştere de acest fel ar trebui să înţeleagă de ce unii oameni nu pot încă crede existenţa mai multor universuri, de ce alţii pot crede şi pot înţelege diferenţele între ele, în timp ce alţii doar le intuiesc: întărind astfel cu intuiţiile lor activitatea celor care le cercetează.
Cândva, cineva întreba cu bună-credinţă: „La ce ne trebuie să ştim toate astea?!”… Atunci i-am explicat că fiecare lucru pe care îl realizăm, fiecare informaţie pe care o aflăm şi care formează o înţelegere în sinea noastră, fiecare mişcare a spiritului în mijlocul vieţii universului trebuie învăţată, consolidată şi corelată cu cele ale altor spirite: la toate nivelele de vibraţie – nu numai la cele foarte înalte, unde au loc învăţăturile şi primele consolidări. Omul a înţeles. Spunea că simte că aşa e, că acest lucru este aşa cum credem acasă că e foarte uşor, în liniştea noastră, să ne gândim că facem faţă aglomeraţiei dinafara casei, dar afară se dovedesc a fi greu de trecut multe evenimente – până când ne potrivim cele ştiute anterior şi acolo, la fel ca şi în „universul” liniştit, curat, echilibrat al casei noastre…
M-am bucurat de înţelegerile şi gândirea lui…
Iar acest fel de gândire ar trebui să-l aplicăm tuturor celor cu care ne confruntăm zi de zi. Viaţa noastră, în mijlocul împletirii universurilor, este o învăţătură continuă, care ne formează înţelepciunea atât de dorită oriunde şi oricând…
Este deosebit de important să înţelegem diferite aspecte ale universurilor, pe măsura înaintării noastre în evoluţii. Putem conştientiza treptat trecerile de la unul la altul, apoi vom lucra din ce în ce mai complex, pe măsura creşterii abilităţii de gânditor şi creator la diferite nivele de vibraţii; apoi vom participa la procesele de susţinere a evoluţiilor trecând rapid de la un univers la altul, adaptându-ne pe loc manifestările. Astfel trecerile noastre ajung să fie line, fluide, fără distrugeri, fără bruscări de la un loc la altul – şi în spaţiile vaste de o deosebită sensibilitate şi ordine a structurilor lor (chiar dacă azi nu le percepem pe toate), şi în faţa semenilor întrupaţilor în mijlocul lor: pe care vom învăţa astfel să-i ajutăm chiar de la nivelul lor de evoluţie, mai mult sau mai puţin înaintată. Tot aşa şi noi am fost, şi suntem, şi vom fi în continuare ajutaţi de către cei care călăuzesc toate evoluţiile din universuri.
Să înţelegem bine că universul nostru este o structură creată în energia fundamentală de pretutindeni – la fel ca şi toate celelalte universuri; nu are el însuşi o conştiinţă împânzită neclar în spaţii, o „conştiinţă nelocată” cum este numită în multe filme care circulă actualmente pe internet. Universul – toate universurile – sunt create de entităţi monadice cu experienţă gânditoare şi creatoare uriaşă, care se pot manifesta direct, coerent şi simultan oriunde în universurile create de ele. Care sunt străbătute de radiaţiile lor monadice simultan în toate universurile, create şi organizate pentru un scop precis, de înaltă conştiinţă şi înalt altruism: pentru a facilita evoluţiile altor entităţi monadice care merg şi ele pe aceeaşi cale a dezvoltărilor lor – o infinitate practic de astfel de entităţi care se află şi ele pe drumul obţinerii unor forţe interioare de mare subtilitate, a unei conştiinţe a folosirii pe măsură şi o folosire eternă spre binele semenilor lor – mari şi mici, dar aflaţi în creştere permanentă.
Cu toţii ajungem să cunoaştem în amănunt toate universurile, toate structurile lor, toate felurile de evoluţii pe care le facilitează, apoi cum se dezvoltă, cum se restrâng, cum se adaptează, modelează şi remodelează ele şi legăturile dintre ele, pentru a se adapta de fapt felurilor extrem de variate ale vieţii, ale manifestărilor unor grupuri uriaşe de popoare de spirite aflate în evoluţii.
Vom cunoaşte, la nivele de vibraţie mult mai înalte, foarte multe alte aspecte ale lor, dar este foarte important pentru noi acum să facem un efort de concentrare pentru a ne imagina, apoi a înţelege modul de percepţie a universurilor de către toate spiritele: aflate în diferite etape de evoluţie, de dezvoltare a conştienţei lor – aşa cum vedem azi că o fac diverse feluri de vieţuitoare planetare.
Toate studiile noastre sunt importante: studiul universurilor, studiul structurilor universice, al legăturilor între ele, al armonizării lor privită de la nivelul fiecărei faze de evoluţie prin care trecem. Pentru a nu lungi încă şi mai mult această prezentare, vom analiza separat modul în care azi comunicări astrale din diferite ţari prezintă cunoaşterea universului nostru, prin dimensiuni ale percepţiei lui de la nivelele de trăire, de conştiinţă ale diferitelor straturi ale întrupaţilor: începând cu însăşi planeta şi apoi cu diverse grupări ale biosistemului planetar.
Întrucât detalieri ale universurilor, prin prisma evoluţiilor care se desfăşoară în interiorul lor, sunt prezentate pe larg în cadrul capitolului „Studii generale” („Evoluţii” şi „Energetică stelar-planetară”) precum şi în articolul „Schema generală a universurilor din Centrul de evoluţie”, voi trece în revistă doar o scurtă prezentare a acestora în cele ce urmează. În studiile viitoare, de mult mai mare amploare, vor fi prezentate detalii ale formării şi structurării lor, ale armonizării lor în cuprinsul Centrului de evoluţie.
Aşadar, de la vibraţia cea mai mare, de la structura cea mai mare şi cea mai veche a Centrului de evoluţie – până în centrul său, la actuala vibraţie considerată cea mai mică, structurile universice se desfăşoară astfel:

UNIVERSUL CENTRAL:
Este universul cu spaţiul cel mai larg, destinat multor acţiuni de cea mai mare fineţe, profunzime, complexitate din tot Centrul de evoluţie:
– structuri destinate primirii monadelor din exteriorul Centrului de evoluţie şi efectuării primilor lor paşi firavi pe drumul evoluţiilor proprii;
– structuri destinate tuturor evoluţiilor monadelor pentru fiecare treaptă generală de evoluţie: fiecare treaptă întotdeauna începe cu învăţături oferite monadelor aici, în Universul Central şi, după efectuarea celei mai mari părţi a treptei, se finalizează tot aici – cu cele mai subtile învăţături ale treptei în curs şi legăturile lor cu restul experienţei anterioare;
– spaţii destinate legăturilor cu fiecare zonă, subzonă, structură şi substructură din fiecare univers în parte, indiferent dacă este vorba despre universurile spirituale şi cele materiale.
– spaţii destinate lucrărilor de protecţie, de creaţie energetică: a filamentelor de energii şi materii, a cămăşuirii monadelor în interiorul spiritelor, a spiritelor în popoare spirituale, a cămăşilor de protecţie a marilor formaţiuni planetare, stelare şi galactice, spaţiile de infuzie energetică în vederea creării şi funcţionării barierelor inter-zonale, inter-subzonale, crearea şi funcţionarea dimensiunilor structurale paralele ale Universului Fizic, crearea şi funcţionarea celor necesare universurilor materiale – iată numai câteva elemente despre care am discutat până în prezent în diferite studii;
– spaţii destinate învăţăturilor monadelor care ajung în cele mai avansate evoluţii – evoluţiile centrale, cu delimitări interioare speciale de aplicaţie şi altele pentru consolidarea acestora.
Aşa cum în Universul Central se află spaţii speciale pentru legăturile cu fiecare univers în parte din restul Centrului de evoluţie, la fel şi în celelalte universuri se află spaţii speciale pentru legăturile lor cu celelalte universuri, după puterea vibraţiei lor, inclusiv cu Unievrsul Central.
Trebuie să înţelegem că Universul Central poate face lucrări speciale pentru întreţinerea unui univers, dar universul respectiv nu poate avea – datorită vibraţiei sale mai mici – acelaşi fel de legătură cu universurile de vibraţie mai mare, şi cu Universul Central. Legăturile sunt diferite, lucrările sunt diferite, iar din Universul Central se lucrează protejat pentru restul universurilor, dar în deplinătatea puterilor entităţilor centrale. Fiecare element de structură are astfel o subtilitate care denotă diferenţele care se au în vedere pentru ca spiritele aflate în evoluţii să nu fie dezorientate de lucrările entităţilor ajutătoare, care le doresc numai binele, şi nicidecum ascunderea pentru rămânerea lor în necunoaştere.

UNIVERSUL SECUNDAR:
Este universul destinat învăţăturilor monadelor ajunse în stadiul de evoluţii directe, nemijlocite de corpuri materiale în relaţiile lor cu semenii – adică cu monade care încă nu au ajuns la asemenea putere de înţelegere a evoluţiilor, a vieţii. Monadele secundare – pe scurt: secundarii sunt ajutaţi de monadele centrale (centralii) – cu putere şi experienţă mult mai mare, de la care învaţă comportamentul şi atitudinea de ajutător, la fel ca şi pătrunderea în lumea de o mare fineţe şi subtilitate a creaţiei energetice – în plus faţă de creaţia materială, pe care au învăţat-o de-a lungul etapelor anterioare, în evoluţiile primare.
Spaţiile de învăţătură, de aplicaţie şi de consolidare pe care le au la dispoziţie secundarii sunt în legătură strânsă cu spaţiile asemănătoare ale Universului Material Cauzal, unde monadele primare învaţă drumul subtil de la creaţia materială – la creaţia energetică: creaţie care este vârful cel mai pătrunzător al creaţiei de pretutindeni.

UNIVERSUL SPIRITUAL PRIMAR:
Este o structură de foarte mare amploare, asemănător în ceea ce priveşte complexitatea constituirii sale doar cu Universul Central, deşi este legat extrem de subtil, dar şi puternic, complex – de o complexitate cu totul specială, puţin înţeleasă din postura noastră de evoluanţi actuali.
Aflat în profunzimea Centrului de evoluţie şi susţinându-i vibraţia prin susţinerea vibraţională a universurilor materiale – de vibraţia cea mai mică – Universul Primar susţine pe toată perioada evoluţiilor primare monadele care nu au ajuns să-şi consolideze încrederea în semenii lor şi în drumul drept, protejat temeinic şi întotdeauna progresiv, al evoluţiilor. Astfel de monade nu au ajuns la o putere energetică interioară mare, la o experienţă pe măsură, pe care însă le măresc permanent: prin manifestarea prin corpuri materiale, aşa cum evoluăm şi noi, acum. Corpurile unui spirit se constituite în raza lui energetică spirituală, unde radiaţia spirituală este concentrată şi direcţionată, prin cămăşi energetice, către universurile materiale. Aici, în universurile materiale, radiaţia densă şi structurată a spiritului atrage fluxuri de materii şi energii, formând corpurile de ajutor pentru manifestare.
Toate monadele primare – care evoluează doar sub formă de spirit pentru a se ajuta energetic şi experenţial, sunt cantonate aici, în Universul Primar, pe întreaga perioadă a evoluţiilor lor primare. Chiar dacă vor ajunge să evolueze prin întrupare individuală – monadă cu monadă – spiritele ca formaţiune nu se destramă pe această foarte lungă perioadă de timp: căci paralel cu evoluţiile progresive, ele evoluează din când în când în diminuare de vibraţie corporală, pentru aprofundarea evoluţiilor lor şi pentru învăţături de ajutători: sunt ceea ce numim evoluţii regresive. Asemenea evoluţii prelungesc mult primariatul monadelor, şi toate activităţile legate de astfel de călătorii, foarte complexe, se petrec în toate universurile materiale, despre care vom discuta: evoluţii care se efectuează mereu în grup propriu, pentru că monadele sunt obişnuite mult unele cu altele şi astfel sunt uşurate mult evoluţiile.
Totul se derulează în acest fel, până la totala consolidare a manifestărilor nedistructive: asupra vieţii şi asupra creaţiei întrupaţilor din toate universurile.
Unora acest univers le poate apare simplu – neavând spaţii pentru manifestarea monadelor: aflate în nemişcare sau mişcare scurtă, oscilantă pe loc, la punct fix, în cămăşi energetice create de coordonatorii evoluţiilor lor. Dar complexitatea legăturilor, şi flexibilitatea lor faţă de toate celelalte universuri compun unicitatea sa, căci marii creatori şi coordonatori ai evoluţiilor noastre consideră pe cei mai mici dintre fraţii lor – căci fraţi buni suntem cu toţii – cei mai importanţi pentru ei, până când vor putea şi ei să se autoprotejeze, să protejeze la rândul lor viaţa şi creaţia fraţilor lor. De aceea ajutătorii secundari şi centrali consideră ajutorul oferit spiritelor primare prima lor sarcină: de protejat şi ajutat în orice condiţii. Secundarii – cei mai numeroşi ajutători în universurile materiale – sunt cei care îi consideră pe coordonatori – ajutătorii centrali, şi oferă această atitudine de respect şi consideraţie deplină şi primarilor pe care îi ajută.
Din astfel de învăţături structurăm şi noi acum cunoaşterile.
Universul Primar este astfel legat de universurile materiale – universuri de manifestare pentru toate spiritele şi pentru monadele care evoluează independent, ca ajutători, în mijlocul spiritelor primare întrupate în aceste universuri. Toţi secundarii (monade care evoluează individual oriunde în universurile materiale) care au sarcina să se întrupeze în mijlocul primarilor pentru a le oferi ajutor, coboară şi ele în Universul Primar pentru a se manifesta în acelaşi mod cu primarii. Este o legătură care astfel se formează între toate monadele aflate în evoluţie, şi chiar centralii de multe ori, atunci când au sarcini de ajutor direct în societăţile primarilor, fac acelaşi lucru. Cu toate acestea, ei se manifestă de regulă direct din Universul Central, trimiţându-şi simultan radiaţia în mai multe universuri deodată şi manifestându-se în fiecare loc în mod diferit, cu sarcini diferite – modalitate de manifestare a puterii monadice aflată la un nivel uriaş de putere şi experienţă.
Universurile materiale în care se întrupează spiritele primare şi ajutătoriilor lor direcţi sunt următoarele – în ordinea învăţăturilor pentru înţelegerea propriilor forţe în manifestare:
1. Universul Astral: este universul învăţăturilor spiritelor şi al primelor consolidări, într-un mediu de vibraţie optimă pentru manifestarea lor obişnuită;
2. Universul Fizic: este universul cu vibraţia cea mai scăzută, un univers în care au loc consolidările cele mai puternice ale învăţăturilor de conştientizare a forţelor spirituale şi de folosire a acestora;
Universurile: Astral şi Fizic sunt împreună universuri de manifestare prin corpuri materiale de reprezentare a forţelor interioare ale monadelor întrupate. Spre exemplu: membrele destinate deplasării sunt reprezentative pentru forţele de înaintare, de mişcare în spaţiu, corespunzătoare voinţei spiritelor de orientare în spaţiu. Membrele de apucare sunt corespunzătoare unor forţe care apar ceva mai târziu în conştiinţa monadelor – cele de apucare, de atragere spre sine a elementelor din spaţiile înconjurătoare. Conştiinţa creatore care apare şi mai târziu în câmpul conştient total al spiritelor foloseşte ambele feluri de forţe, orientându-le diferit în spaţii, adăugându-le treptat alte forme de folosire a unor fire independente de radiaţie proprie pentru alte forme de conştientizare şi de realizare.
Cămăşile spirituale, care protejează fiecare monadă în interiorul spiritului şi fiecare spirit în parte, formându-i şi câmpurile corespunzătoare pentru hrană şi protecţie, canalizează forţele spiritului în aceste universuri. Ee dau, de asemenea, şi formă specială corpurilor de manifestare, în funcţie de forţele spirituale proprii de care spiritele au nevoie pentru învăţături locale şi momentane – în spaţiul şi în timpul destinat vieţii în derulare.
3. Universul Cauzal: este universul în care se vor manifesta spiritele ajunse la un nivel superior de cunoaştere a forţelor proprii şi de folosire a acestora cu precădere în domeniile vaste ale creaţiei materiale. Aici spiritele învaţă formele adevărate ale lor ca monade în manifestare, deşi această învăţătură are la bază tot un corp material, dar având exact formele structurilor interioare ale monadelor reunite în spirite. Tot aici, învăţăturile merg pe linia conştientizării subtile a fluxurilor circulante în mediile universice şi ale câmpurilor dezvoltate de forţele spirituale în manifestare.
Universul Cauzal este de asemenea şi universul cercetărilor şi aplicaţiilor monadelor secundare şi centrale, cu privire la lucrările de sintetizare a evoluţiilor, pentru realizarea lor în timpul cel mai scurt şi cu eficienţa cea mai mare.
4. Legăturile care facilitează întrupările spiritelor în universurile materiale, sub forma unor canale de direcţionare a forţelor spirituale spre locurile de întrupare şi manifestare, formează prin multitudinea, complexitatea şi structurarea lor specifică un univers aparte – Universul-Canal de întrupare a spiritelor în universurile materiale.
Funcţiunile, folosirile şi permanenta modelare şi remodelare a universurilor, realizate cu o deosebită ştiinţă a creaţiei în lumea energiilor compactizate într-o infinitate de feluri, dau viaţă universurilor – o viaţă pe care creatorii lor o pun întotdeauna, altruist, iubitor, numai în slujba fraţilor lor, pe care îi cresc astfel, generaţie după generaţie, întărind permanent puterea generatoare de viaţă de înaltă vibraţie de pretutindeni.

Nu sunt comentarii la acest articol!

Adauga un comentariu

Comentariile care contin injurii, un limbaj licentios, instigare la încalcarea legii, la violenta sau ura vor fi sterse. Ii încurajam pe cititori sa ne raporteze orice abuz vor sesiza in comentariile postate.

Introdu numarul din imagine:
security
11. Forma dimensiunilor structurale paralele în dispunerea structurilor universului

Straturile pe care le numim zonele universului (în interiorul universului) şi dimensiunile structurale paralele (par a fi în exterior, însă tot în interiorul universului sunt, după cum vom vedea) sunt de fapt bule de energie…

10. CÂTEVA DETALII ÎN PLUS DESPRE BARIERELE INTER-ZONALE

Atenţionare: să ţinem cont permanent că atunci când ne referim la barierele inter-zonale, cuprindem şi barierele inter-subzonale în această categorie de macrostructuri universice.  I. IDEI PRINCIPALE 1. Barierele energetice inter-zonale…

Dictionar